Admissions

  • Home -
  • Attendance of II BAMS

Attendance of II BAMS

Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 14 5 12 5 9 49 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 4 14 4 10 4 9 46 12 94% 80%
2 Aisiri.R.shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 3 8 3 8 0 6 30 6 61% 40%
5 Amulya.H.U 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
6 Aneesha Jose 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
7 Anisa Sarvanth 13 5 13 3 12 4 7 45 12 92% 80%
8 Annapoorna.K.P 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
9 Anuradha.K.H 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
10 Anusha Shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 14 4 14 3 12 2 9 49 9 100% 60%
12 Arfaath Ahmed.V 12 4 14 4 10 4 9 45 12 92% 80%
13 Aroma.S.Das 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
14 Athriya.S 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
15 Bhargav Krishna.K 13 5 14 4 11 4 9 47 13 96% 87%
16 Bhavyashri.B.R 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
17 Chaitra P T 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
18 Chandana Akkasali 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
19 Chandana.S 12 5 13 4 11 4 8 44 13 90% 87%
20 Chandanashree. B M 6 2 7 0 6 4 4 23 6 47% 40%
21 Chandini.C 11 4 10 4 11 4 7 39 12 80% 80%
22 Chandrashekar.M.S 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
23 Chayadevi. J 13 5 12 3 9 4 7 41 12 84% 80%
24 Chethan Balappa Talawar 7 5 13 4 11 1 6 37 10 76% 67%
25 Chethankumar.R 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
26 Darshitha.M.S 12 5 14 3 11 4 9 46 12 94% 80%
27 Divya T M 12 4 12 3 11 3 7 42 10 86% 67%
28 G P Yashaswini 14 5 13 4 12 4 9 48 13 98% 87%
29 Gagana. S. 13 4 12 4 11 2 8 44 10 90% 67%
30 Govardhan G 13 5 14 4 11 4 8 46 13 94% 87%
31 Grama Srirangaraju Sahana 13 5 14 4 12 4 9 48 13 98% 87%
32 Hamsha Prabha 14 4 13 4 10 4 9 46 12 94% 80%
33 Harha Kumar.K 11 4 10 2 9 3 5 35 9 71% 60%
34 Harshitha.B.Y 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
35 Harshitha.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
36 Harshitha.L 11 4 14 5 10 3 8 43 12 88% 80%
37 Harshitha.R 13 5 13 5 11 4 7 44 14 90% 93%
38 Hruthik.P 12 5 13 5 12 4 8 45 14 92% 93%
39 Kaveri.S 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 10 4 11 3 9 4 5 35 11 71% 73%
42 Lekhanashree.U.K 12 4 12 4 11 4 7 42 12 86% 80%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 11 4 11 3 10 3 6 38 10 78% 67%
45 Mohammed Zain 12 5 14 4 12 4 9 47 13 96% 87%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 14 5 12 4 8 47 14 96% 93%
48 Motilal.B.Nayak 13 5 14 5 12 4 9 48 14 98% 93%
49 Muthuswami Gari.Vineela 11 2 11 3 9 4 8 39 9 80% 60%
50 Namratha.M.P.M 13 5 13 4 10 4 8 44 13 90% 87%
51 Nandish.K.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
52 Nataraj.U 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
53 Neethu.M 13 4 13 5 10 3 9 45 12 92% 80%
54 Nikhil.H.R 12 5 13 5 10 3 6 41 13 84% 87%
55 Nisha.B.P 12 5 13 5 12 4 9 46 14 94% 93%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 4 10 4 7 41 12 84% 80%
57 Nithin.K.M 14 5 14 5 11 3 9 48 13 98% 87%
58 Nithya. M. 12 4 10 5 11 4 6 39 13 80% 87%
59 Nithya.P 13 5 13 4 12 4 8 46 13 94% 87%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 13 5 12 3 8 45 13 92% 87%
61 Pakala Alekhya 14 3 11 5 12 4 9 46 12 94% 80%
62 Parineetha Raj 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
63 Parvathi.G.J 11 5 12 5 9 3 7 39 13 80% 87%
64 Pooja.B.S 12 4 12 5 10 4 6 40 13 82% 87%
65 Pooja.C 13 5 13 5 10 4 9 45 14 92% 93%
66 Pooja.N 13 4 12 5 10 4 7 42 13 86% 87%
67 Pooja S 13 4 14 5 10 4 8 45 13 92% 87%
68 Poornachandra.C.S 11 5 11 2 8 5 8 38 12 78% 80%
69 Praveenkumar. B S 12 5 13 2 11 4 8 44 11 90% 73%
70 Priyadarshini.R 14 5 13 4 11 5 9 47 14 96% 93%
71 Rachana.B.N 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
72 Rakshitha.R 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
73 Ranjan.P.K 13 5 14 2 12 5 8 47 12 96% 80%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 4 11 5 7 42 14 86% 93%
75 Sahana.B.R 13 5 11 4 11 5 7 42 14 86% 93%
76 Sahana.P 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
77 Sahana.T.D 10 4 12 3 11 4 9 42 11 86% 73%
78 Samarath C M 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
79 Sameeksha.M.S 12 5 13 3 11 5 9 45 13 92% 87%
80 Sanjana.D.M 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
81 Sanjana. Y C 13 5 13 3 12 5 9 47 13 96% 87%
82 Shilpa Bhat.G.S 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
83 Shreya.H.S 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
84 Shreya.S 14 4 13 4 11 5 9 47 13 96% 87%
85 Srinidhi.K 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
86 Sindhu.G 14 5 14 4 11 5 8 47 14 96% 93%
87 Sneha.H 13 5 14 2 11 5 8 46 12 94% 80%
88 Sneha.K 14 5 13 4 12 5 9 48 14 98% 93%
89 Spandana.M 13 5 14 3 12 5 9 48 13 98% 87%
90 Subika Darshini M 10 5 13 3 11 5 8 42 13 86% 87%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 14 4 14 4 12 4 9 49 12 100% 80%
93 Tejaswi.A.R 11 3 12 4 10 5 7 40 12 82% 80%
94 Thejaswini.B.L 14 3 14 3 12 4 9 49 10 100% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
96 Varshitha.B.S 14 5 14 4 12 3 8 48 12 98% 80%
97 Vidyashree.K 12 4 12 4 10 4 9 43 12 88% 80%
98 Yasho Sangeetha.S 10 4 10 4 7 3 8 35 11 71% 73%
99 Yashwanth.A.G 14 5 13 3 12 5 9 48 13 98% 87%
100 Yogesh.R 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
101 Fathima Zohra 11 5 4 11 5 9 31 14 63% 93%
102 Shalini H.S 6 4 4 8 5 9 23 13 47% 87%
103 Layana Kouser 5 2 4 11 5 0 16 11 33% 73%