ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Affiliated University (RGUHS)

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳು

Administration

ಶ್ರೀ ತಾವರ್ ಚಂದ್ ಗೆಹ್ಲೋಟ್
ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಹಾಗೂ ಕುಲಾಧಿಪತಿಗಳು

Honourable Shri Thaawarchand Gehlot
Governor of Karnataka and Chancellor
Profile


ಡಾ. ಕೆ ಸುಧಾಕರ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರು,  ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ


Dr. K Sudhakar
Hon'ble Minister for Medical Education and Pro-Chancellor
Government of Karnataka
Profile
ಡಾ. ಎಮ್.ಕೆ. ರಮೇಶ್
ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕುಲಪತಿಗಳು


Dr. M K Ramesh M.S., FRCS
Hon'ble Vice-Chancellor
ಎಮ್    ಆರ್    ರವಿಕುಮಾರ್        ಭಾ. ಆ. ಸೇ
ಕುಲಸಚಿವರು  


M R Ravi kumar IAS
Registrar
ಡಾ|| ಎನ್. ರಾಮಕೃಷ್ಣರೆಡ್ಡಿ
ಕುಲಸಚಿವರು  (ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ)

Dr. N Ramakrishna Reddy
Registrar [Evaluation]
Profile
ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಗ್ಡೆ
ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು

Manjunath Hegde, KSAS
Finance Officer

JSS Ayurveda Medical college is affiliated to Rajiv Gandhi University of Health Sciences, Karnataka.

4th ‘T’ Block, Jayanagar, Bengaluru-560 041

For detailed information of the University, click the following link:

http://www.rguhs.ac.in/