Attendance of IV BAMS

  • Home -
  • Attendance of IV BAMS

Attendance of IV BAMS

CONSOLIDATED ATTENDANCE FROM APRIL TO JUN 2022 
IV BAMS BATCH 2018-19
BATCH-A
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra Research Metholody TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
103 9 76 7 87 7 86 17 18 370 40
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 40 2 36 7 26 0 27 7 6 135             16 36% 40%
2 Aditya Kashyap H S 61 5 48 6 59 4 52 14 13 233             29 63% 73%
3 Aishwarya K 79 7 58 7 67 4 68 15 12 284             33 77% 83%
4 Amrutha M 70 6 59 5 65 6 60 13 14 268             30 72% 75%
5 Anusha C 68 7 57 5 59 0 58 14 13 255             26 69% 65%
6 Anusha R 87 8 67 7 73 5 69 11 16 312             31 84% 78%
7 Asha K 72 8 57 4 60 7 59 15 11 259             34 70% 85%
8 Athira P N 78 8 61 4 69 5 62 15 12 282             32 76% 80%
9 B.M.Pujasri 74 6 54 5 64 5 56 10 12 260             26 70% 65%
10 Bhavana A.L 76 7 55 7 64 1 58 14 12 265             29 72% 73%
11 Bhavana Murthy 73 7 52 6 60 7 56 10 11 252             30 68% 75%
12 Bhoomika A S 87 7 66 7 77 7 72 15 14 316             36 85% 90%
13 Bhoomika R B 73 6 54 6 65 5 58 14 12 262             31 71% 78%
14 Bindhya C 91 7 66 6 75 5 67 15 16 315             33 85% 83%
15 Chaitra H S 42 6 35 7 43 3 44 2 10 174             18 47% 45%
16 Chaitra H S 74 5 61 7 68 7 65 14 11 279             33 75% 83%
17 Chandana M 25 2 22 4 18 3 19 2 7 91             11 25% 28%
18 Chandana P 69 7 56 7 65 4 62 14 13 265             32 72% 80%
19 Chethan N 70 3 37 5 57 1 44 12 12 220             21 59% 53%
20 Deeksha T S 76 5 57 7 66 7 64 14 11 274             33 74% 83%
21 Deena S H 71 6 55 7 63 2 62 15 12 263             30 71% 75%
22 Deepthi R 81 7 65 7 71 6 69 14 14 300             34 81% 85%
23 Dhanita Bhowmik 76 8 58 7 66 7 57 11 12 269             33 73% 83%
24 Dhanush Gowda K S 59 5 43 6 52 3 46 12 8 208             26 56% 65%
25 Divya V Rathnam 37 4 31 7 30 2 30 6 8 136             19 37% 48%
BATCH-B
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra Research Metholody TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
103 17 76 10 87 7 86 7 18 370 41
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
26 Divyashree C 85 13 60 10 71 6 70 6 11 297 35 80% 85%
27 Gagana N 64 14 54 6 64 7 58 7 12 252 34 68% 83%
28 Gangothri G S 80 15 64 9 68 7 68 3 13 293 34 79% 83%
29 Gopika M U 64 14 52 8 53 4 44 4 11 224 30 61% 73%
30 Gouthami R 37 10 26 3 33 0 33 3 5 134 16 36% 39%
31 Gowthami Patil 71 15 48 6 66 7 62 7 12 259 35 70% 85%
32 Harini V L 74 15 57 10 64 5 63 4 11 269 34 73% 83%
33 Harshitha A 86 16 66 10 78 7 71 7 14 315 40 85% 98%
34 Harshitha G R 55 14 47 8 43 5 49 4 8 202 31 55% 76%
35 Harshitha M 83 16 59 9 75 7 72 7 11 300 39 81% 95%
36 Jayanth Siddesh S 70 16 54 6 60 5 72 6 13 269 33 73% 80%
37 K.V.Naga Anisha 70 12 52 10 60 5 62 6 11 255 33 69% 80%
38 Kavya S 70 12 49 10 52 7 54 5 11 236 34 64% 83%
39 Kavya Sharanappa Hurikadli 65 14 55 5 57 6 61 7 11 249 32 67% 78%
40 Kruthika R 83 15 60 8 72 5 72 6 12 299 34 81% 83%
41 Lakshmi P 59 8 51 9 55 5 57 6 10 232 28 63% 68%
42 Lavanya B K 38 4 33 3 35 5 36 4 7 149 16 40% 39%
43 Leelavathi H Gulagannavar 55 7 42 9 45 7 46 1 7 195 24 53% 59%
44 Likitha H O 79 12 57 9 67 7 68 6 13 284 34 77% 83%
45 Likitha Rani K.R 40 7 42 3 36 6 44 7 7 169 23 46% 56%
46 Madhu A K 74 10 53 9 64 6 65 6 10 266 31 72% 76%
47 Mary Steffi R 69 10 56 8 61 6 63 7 9 258 31 70% 76%
48 Meghana. S 74 12 64 9 70 6 72 6 12 292 33 79% 80%
49 Megharani H K 77 15 57 6 62 7 67 4 13 276 32 75% 78%
50 Mohammed Siddiq Attar 54 11 38 9 42 5 53 5 8 195 30 53% 73%
BATCH-C
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra Research Metholody TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
103 15 76 17 87 10 86 7 18 370 49
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
51 Monika M.S 76 10 57 13 68 8 67 4 10 278 35 75% 71%
52 Muhammed Shuhaib 72 9 61 17 74 8 70 6 13 290 40 78% 82%
53 Nandish S 60 10 38 14 61 6 50 4 9 218 34 59% 69%
54 Navyashree P M 76 14 60 13 60 6 64 7 12 272 40 74% 82%
55 Nisarga H.K 74 12 57 15 44 6 62 7 13 250 40 68% 82%
56 Nischith N B 10 0 2 3 38 0 8 0 0 58 3 16% 6%
57 Parineetha S 71 12 54 11 57 8 58 6 13 253 37 68% 76%
58 Patil N B G 26 2 26 7 48 5 39 3 5 144 17 39% 35%
59 Pavithra S 83 10 59 16 55 8 70 6 14 281 40 76% 82%
60 Poojitha B N 71 11 58 16 67 5 68 6 13 277 38 75% 78%
61 Pradnya P Mudalgi 73 11 54 17 63 9 63 5 13 266 42 72% 86%
62 Preethi U 70 13 52 13 58 7 63 6 12 255 39 69% 80%
63 Prerana Purushotham 67 10 48 12 64 7 56 3 10 245 32 66% 65%
64 Priyanka R Shastry 36 4 29 7 34 3 33 3 7 139 17 38% 35%
65 Priyanka V Raju 73 10 57 17 61 5 62 6 11 264 38 71% 78%
66 Rajesh K S 10 0 6 6 34 0 11 0 2 63 6 17% 12%
67 Rakesh K L 65 9 61 11 56 10 54 5 12 248 35 67% 71%
68 Rakshitha M.G 85 13 67 17 65 10 75 7 13 305 47 82% 96%
69 Rakshitha N Murthy 77 11 60 16 74 10 67 6 12 290 43 78% 88%
70 Rakshitha S 85 15 62 13 63 10 70 6 12 292 44 79% 90%
71 Ranjitha K P 81 13 63 14 67 9 69 7 13 293 43 79% 88%
72 Rohith V 74 10 50 12 71 8 50 6 12 257 36 69% 73%
73 S.Sneha 87 12 63 15 70 10 68 7 13 301 44 81% 90%
74 Sangeetha N S 95 15 69 17 70 10 77 7 14 325 49 88% 100%
75 Sanjana P 81 13 57 12 60 7 63 6 13 274 38 74% 78%
BATCH - D
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra Research Metholody TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
103 8 76 13 87 16 86 11 18 370 48
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
76 Shraddha M 69 8 55 10 58 13 59 11 10 251 42 68% 88%
77 Shrusti Bhadrashetty 77 8 60 9 69 15 75 10 12 293 42 79% 88%
78 Sinchana H.R 76 7 53 9 63 13 61 8 10 263 37 71% 77%
79 Sinooja M 82 8 65 12 77 16 68 11 11 303 47 82% 98%
80 Smrithi S Nair 70 8 54 10 58 15 60 9 11 253 42 68% 88%
81 Souhardh R Hosalli 60 7 50 8 50 9 47 10 10 217 34 59% 71%
82 Soujanya Sagar 66 7 59 13 56 14 59 6 12 252 40 68% 83%
83 Sowgandhika P 69 8 49 8 60 10 57 9 10 245 35 66% 73%
84 Suma K 80 8 63 11 66 15 71 9 14 294 43 79% 90%
85 Suraj Kumar N 55 4 44 7 48 8 42 7 11 200 26 54% 54%
86 Sushma 79 8 59 10 63 15 65 8 11 277 41 75% 85%
87 Syed Rayyan Ahmed 1 0 3 1 0 0 7 0 2 13 1 4% 2%
88 Syed Sadath S. 62 8 47 7 53 11 44 11 11 217 37 59% 77%
89 Tejashwini R 20 2 17 5 17 3 15 0 4 73 10 20% 21%
90 Tejaswi Nagaraju 5 2 4 0 6 3 7 0 0 22 5 6% 10%
91 Thanu S 72 8 54 10 71 13 65 9 12 274 40 74% 83%
92 Ujwala J 37 2 24 7 26 7 33 7 4 124 23 34% 48%
93 Varada Deepak 66 7 48 7 63 12 60 11 11 248 37 67% 77%
94 Varsha R 55 8 43 13 41 7 44 4 9 192 32 52% 67%
95 Vasundharadevi 80 8 57 12 65 14 67 11 12 281 45 76% 94%
96 Veena 81 8 60 12 70 13 70 11 13 294 44 79% 92%
97 Vidyashree P 68 7 50 12 56 9 60 10 13 247 38 67% 79%
98 Vismaya G D 87 8 67 13 74 16 72 9 14 314 46 85% 96%
99 Zabril Hasan K M 40 8 30 7 28 9 32 0 5 135 24 36% 50%
Jun-22
IV BAMS BATCH 2018-19
BATCH-A
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
34 9 25 0 34 0 34 7 6 133 16
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 18 2 14 0 19 0 16 7 3 70 9 53% 56%
2 Aditya Kashyap H S 24 5 19 0 26 0 26 6 5 100 11 75% 69%
3 Aishwarya K 31 7 22 0 33 0 31 7 6 123 14 92% 88%
4 Amrutha M 23 6 22 0 28 0 25 6 6 104 12 78% 75%
5 Anusha C 30 7 22 0 33 0 28 6 6 119 13 89% 81%
6 Anusha R 32 8 24 0 33 0 31 7 6 126 15 95% 94%
7 Asha K 33 8 24 0 34 0 31 7 6 128 15 96% 94%
8 Athira P N 31 8 23 0 33 0 28 7 6 121 15 91% 94%
9 B.M.Pujasri 27 6 19 0 28 0 24 6 5 103 12 77% 75%
10 Bhavana A.L 27 7 21 0 27 0 23 7 5 103 14 77% 88%
11 Bhavana Murthy 28 7 18 0 28 0 27 6 5 106 13 80% 81%
12 Bhoomika A S 31 7 22 0 32 0 30 7 6 121 14 91% 88%
13 Bhoomika R B 24 6 19 0 27 0 25 6 5 100 12 75% 75%
14 Bindhya C 32 7 22 0 33 0 29 7 6 122 14 92% 88%
15 Chaitra H S 16 6 14 0 16 0 16 2 4 66 8 50% 50%
16 Chaitra H S 24 5 21 0 27 0 26 7 4 102 12 77% 75%
17 Chandana M 8 2 9 0 10 0 10 2 4 41 4 31% 25%
18 Chandana P 28 7 20 0 31 0 28 6 6 113 13 85% 81%
19 Chethan N 19 3 11 0 29 0 15 4 5 79 7 59% 44%
20 Deeksha T S 25 5 16 0 26 0 23 6 4 94 11 71% 69%
21 Deena S H 27 6 23 0 32 0 28 7 5 115 13 86% 81%
22 Deepthi R 25 7 21 0 29 0 27 6 6 108 13 81% 81%
23 Dhanita Bhowmik 32 8 23 0 34 0 30 7 6 125 15 94% 94%
24 Dhanush Gowda K S 24 5 18 0 32 0 25 5 4 103 10 77% 63%
25 Divya V Rathnam 9 4 12 0 14 0 12 2 4 51 6 38% 38%
BATCH-B
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
34 9 25 9 34 0 34 0 6 133 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
26 Divyashree C 30 8 22 9 32 0 31 0 5 120 17 90% 94%
27 Gagana N 23 6 19 6 28 0 25 0 5 100 12 75% 67%
28 Gangothri G S 30 7 23 8 32 0 32 0 6 123 15 92% 83%
29 Gopika M U 22 6 17 8 22 0 19 0 5 85 14 64% 78%
30 Gouthami R 20 7 12 3 20 0 20 0 2 74 10 56% 56%
31 Gowthami Patil 21 7 19 6 28 0 27 0 6 101 13 76% 72%
32 Harini V L 26 7 20 9 30 0 29 0 6 111 16 83% 89%
33 Harshitha A 29 8 23 9 34 0 29 0 6 121 17 91% 94%
34 Harshitha G R 20 6 15 8 23 0 23 0 3 84 14 63% 78%
35 Harshitha M 28 8 22 8 31 0 29 0 5 115 16 86% 89%
36 Jayanth Siddesh S 20 8 18 6 25 0 30 0 4 97 14 73% 78%
37 K.V.Naga Anisha 30 8 19 9 28 0 29 0 5 111 17 83% 94%
38 Kavya S 25 5 17 9 23 0 25 0 5 95 14 71% 78%
39 Kavya Sharanappa Hurikadli 23 8 17 5 25 0 26 0 6 97 13 73% 72%
40 Kruthika R 27 7 19 7 29 0 29 0 5 109 14 82% 78%
41 Lakshmi P 20 6 18 8 24 0 24 0 4 90 14 68% 78%
42 Lavanya B K 8 2 4 3 9 0 7 0 1 29 5 22% 28%
43 Leelavathi H Gulagannavar 22 7 16 8 26 0 26 0 5 95 15 71% 83%
44 Likitha H O 27 8 20 8 30 0 29 0 6 112 16 84% 89%
45 Likitha Rani K.R 12 7 16 3 14 0 18 0 2 62 10 47% 56%
46 Madhu A K 27 7 19 9 30 0 29 0 6 111 16 83% 89%
47 Mary Steffi R 23 8 20 7 28 0 29 0 3 103 15 77% 83%
48 Meghana. S 31 7 24 9 34 0 33 0 6 128 16 96% 89%
49 Megharani H K 25 8 19 5 24 0 26 0 5 99 13 74% 72%
50 Mohammed Siddiq Attar 15 5 10 8 16 0 23 0 4 68 13 51% 72%
BATCH-C
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
34 0 25 9 34 10 34 0 6 133 19
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
51 Monika M.S 26 0 20 7 29 8 26 0 6 107 15 80% 79%
52 Muhammed Shuhaib 27 0 23 9 33 8 31 0 5 119 17 89% 89%
53 Nandish S 16 0 15 7 23 6 18 0 4 76 13 57% 68%
54 Navyashree P M 24 0 18 6 27 6 28 0 5 102 12 77% 63%
55 Nisarga H.K 26 0 20 9 25 6 28 0 5 104 15 78% 79%
56 Nischith N B 5 0 0 1 11 0 4 0 0 20 1 15% 5%
57 Parineetha S 26 0 17 8 23 8 25 0 6 97 16 73% 84%
58 Patil N B G 7 0 5 3 11 5 23 0 1 47 8 35% 42%
59 Pavithra S 29 0 20 9 29 8 29 0 6 113 17 85% 89%
60 Poojitha B N 22 0 18 8 23 5 30 0 5 98 13 74% 68%
61 Pradnya P Mudalgi 25 0 19 9 28 9 30 0 5 107 18 80% 95%
62 Preethi U 25 0 19 8 29 7 28 0 4 105 15 79% 79%
63 Prerana Purushotham 26 0 16 7 29 7 26 0 5 102 14 77% 74%
64 Priyanka R Shastry 7 0 11 2 9 3 9 0 3 39 5 29% 26%
65 Priyanka V Raju 22 0 16 9 20 5 27 0 3 88 14 66% 74%
66 Rajesh K S 0 0 0 2 4 0 3 0 0 7 2 5% 11%
67 Rakesh K L 21 0 20 7 28 10 20 0 4 93 17 70% 89%
68 Rakshitha M.G 30 0 23 9 33 10 32 0 5 123 19 92% 100%
69 Rakshitha N Murthy 29 0 20 9 34 10 32 0 6 121 19 91% 100%
70 Rakshitha S 25 0 17 6 27 10 25 0 4 98 16 74% 84%
71 Ranjitha K P 29 0 23 9 30 9 32 0 5 119 18 89% 95%
72 Rohith V 25 0 16 7 26 8 18 0 5 90 15 68% 79%
73 S.Sneha 32 0 21 8 33 10 32 0 5 123 18 92% 95%
74 Sangeetha N S 32 0 24 9 34 10 32 0 5 127 19 95% 100%
75 Sanjana P 29 0 18 6 31 7 26 0 5 109 13 82% 68%
BATCH D
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
34 0 25 0 34 8 34 10 6 133 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
76 Shraddha M 21 0 18 0 26 6 22 9 5 92 15 69% 83%
77 Shrusti Bhadrashetty 31 0 24 0 34 8 32 9 4 125 17 94% 94%
78 Sinchana H.R 28 0 21 0 28 6 26 7 4 107 13 80% 72%
79 Sinooja M 30 0 24 0 33 8 30 10 5 122 18 92% 100%
80 Smrithi S Nair 23 0 17 0 23 8 28 8 5 96 16 72% 89%
81 Souhardh R Hosalli 20 0 16 0 23 3 17 9 5 81 12 61% 67%
82 Soujanya Sagar 23 0 21 0 25 7 26 6 5 100 13 75% 72%
83 Sowgandhika P 23 0 17 0 24 4 23 9 4 91 13 68% 72%
84 Suma K 29 0 22 0 29 8 31 8 6 117 16 88% 89%
85 Suraj Kumar N 23 0 17 0 25 5 20 6 6 91 11 68% 61%
86 Sushma 27 0 18 0 28 8 29 7 3 105 15 79% 83%
87 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 2% 0%
88 Syed Sadath S. 21 0 14 0 25 5 19 10 6 85 15 64% 83%
89 Tejashwini R 6 0 2 0 5 2 7 0 1 21 2 16% 11%
90 Tejaswi Nagaraju 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2% 0%
91 Thanu S 24 0 20 0 31 7 28 9 5 108 16 81% 89%
92 Ujwala J 12 0 9 0 13 4 13 7 2 49 11 37% 61%
93 Varada Deepak 30 0 22 0 31 8 31 10 5 119 18 89% 100%
94 Varsha R 11 0 8 0 15 6 12 3 4 50 9 38% 50%
95 Vasundharadevi 28 0 18 0 29 8 28 10 5 108 18 81% 100%
96 Veena 29 0 20 0 32 7 30 10 6 117 17 88% 94%
97 Vidyashree P 27 0 21 0 28 8 28 9 6 110 17 83% 94%
98 Vismaya G D 30 0 23 0 33 8 30 9 6 122 17 92% 94%
99 Zabril Hasan K M 7 0 3 0 8 4 8 0 2 28 4 21% 22%
May-2022
IV BAMS BATCH 2018-19
BATCH-A
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
31 0 23 7 32 7 31 0 6 123 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 9 0 11 7 7 0 11 0 2 40 7 33% 50%
2 Aditya Kashyap H S 20 0 16 6 24 4 22 0 6 88 10 72% 71%
3 Aishwarya K 25 0 18 7 22 4 25 0 4 94 11 76% 79%
4 Amrutha M 17 0 18 5 24 6 19 0 4 82 11 67% 79%
5 Anusha C 10 0 11 5 13 0 15 0 4 53 5 43% 36%
6 Anusha R 28 0 21 7 28 5 28 0 6 111 12 90% 86%
7 Asha K 23 0 17 4 22 7 24 0 4 90 11 73% 79%
8 Athira P N 17 0 16 4 21 5 18 0 4 76 9 62% 64%
9 B.M.Pujasri 19 0 12 5 22 5 18 0 4 75 10 61% 71%
10 Bhavana A.L 21 0 12 7 21 1 20 0 3 77 8 63% 57%
11 Bhavana Murthy 25 0 16 6 26 7 25 0 4 96 13 78% 93%
12 Bhoomika A S 27 0 22 7 30 7 27 0 5 111 14 90% 100%
13 Bhoomika R B 22 0 17 6 26 5 23 0 5 93 11 76% 79%
14 Bindhya C 24 0 19 6 26 5 23 0 5 97 11 79% 79%
15 Chaitra H S 24 0 21 7 27 3 26 0 6 104 10 85% 71%
16 Chaitra H S 27 0 20 7 29 7 28 0 5 109 14 89% 100%
17 Chandana M 8 0 8 4 8 3 9 0 3 36 7 29% 50%
18 Chandana P 23 0 16 7 25 4 23 0 4 91 11 74% 79%
19 Chethan N 20 0 12 5 21 1 19 0 4 76 6 62% 43%
20 Deeksha T S 29 0 22 7 30 7 31 0 5 117 14 95% 100%
21 Deena S H 20 0 15 7 19 2 21 0 5 80 9 65% 64%
22 Deepthi R 29 0 23 7 30 6 30 0 6 118 13 96% 93%
23 Dhanita Bhowmik 29 0 23 7 32 7 27 0 6 117 14 95% 100%
24 Dhanush Gowda K S 18 0 12 6 15 3 18 0 3 66 9 54% 64%
25 Divya V Rathnam 18 0 14 7 16 2 18 0 4 70 9 57% 64%
BATCH-B
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
31 0 23 1 32 7 31 7 6 123 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
26 Divyashree C 25 0 16 1 25 6 26 6 4 96 13 78% 87%
27 Gagana N 21 0 16 0 26 7 22 7 4 89 14 72% 93%
28 Gangothri G S 23 0 19 1 23 7 23 3 5 93 11 76% 73%
29 Gopika M U 16 0 14 0 20 4 16 4 4 70 8 57% 53%
30 Gouthami R 7 0 6 0 7 0 8 3 2 30 3 24% 20%
31 Gowthami Patil 21 0 17 0 24 7 22 7 4 88 14 72% 93%
32 Harini V L 23 0 17 1 22 5 24 4 4 90 10 73% 67%
33 Harshitha A 27 0 20 1 29 7 29 7 5 110 15 89% 100%
34 Harshitha G R 15 0 14 0 14 5 17 4 3 63 9 51% 60%
35 Harshitha M 26 0 21 1 31 7 29 7 4 111 15 90% 100%
36 Jayanth Siddesh S 23 0 19 0 24 5 29 6 6 101 11 82% 73%
37 K.V.Naga Anisha 19 0 16 1 23 5 24 6 4 86 12 70% 80%
38 Kavya S 25 0 20 1 22 7 24 5 5 96 13 78% 87%
39 Kavya Sharanappa Hurikadli 18 0 17 0 18 6 23 7 3 79 13 64% 87%
40 Kruthika R 26 0 18 1 28 5 27 6 4 103 12 84% 80%
41 Lakshmi P 23 0 19 1 26 5 28 6 4 100 12 81% 80%
42 Lavanya B K 17 0 15 0 20 5 23 4 4 79 9 64% 60%
43 Leelavathi H Gulagannavar 17 0 15 1 19 7 20 1 2 73 9 59% 60%
44 Likitha H O 29 0 20 1 29 7 30 6 5 113 14 92% 93%
45 Likitha Rani K.R 21 0 17 0 22 6 26 7 5 91 13 74% 87%
46 Madhu A K 25 0 20 0 27 6 27 6 4 103 12 84% 80%
47 Mary Steffi R 29 0 21 1 30 6 29 7 6 115 14 93% 93%
48 Meghana. S 20 0 20 0 23 6 26 6 5 94 12 76% 80%
49 Megharani H K 25 0 17 1 24 7 25 4 5 96 12 78% 80%
50 Mohammed Siddiq Attar 17 0 10 1 15 5 21 5 3 66 11 54% 73%
BATCH-C
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
31 7 23 0 32 0 31 7 6 123 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
51 Monika M.S 23 3 16 0 16 0 26 4 3 84 7 68% 50%
52 Muhammed Shuhaib 17 3 17 0 17 0 25 6 5 81 9 66% 64%
53 Nandish S 13 3 6 0 14 0 20 4 2 55 7 45% 50%
54 Navyashree P M 23 7 20 0 25 0 23 7 5 96 14 78% 100%
55 Nisarga H.K 21 5 18 0 25 0 22 7 6 92 12 75% 86%
56 Nischith N B 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1% 0%
57 Parineetha S 22 4 19 0 24 0 24 6 5 94 10 76% 71%
58 Patil N B G 7 1 6 0 10 0 8 3 2 33 4 27% 29%
59 Pavithra S 26 3 20 0 28 0 26 6 6 106 9 86% 64%
60 Poojitha B N 25 6 21 0 22 0 25 6 6 99 12 80% 86%
61 Pradnya P Mudalgi 23 4 16 0 25 0 22 5 5 91 9 74% 64%
62 Preethi U 27 6 20 0 28 0 29 6 5 109 12 89% 86%
63 Prerana Purushotham 17 3 14 0 20 0 18 3 2 71 6 58% 43%
64 Priyanka R Shastry 16 2 11 0 15 0 15 3 2 59 5 48% 36%
65 Priyanka V Raju 21 2 16 0 21 0 21 6 5 84 8 68% 57%
66 Rajesh K S 2 0 1 0 3 0 4 0 0 10 0 8% 0%
67 Rakesh K L 22 3 21 0 27 0 23 5 6 99 8 80% 57%
68 Rakshitha M.G 22 5 20 0 26 0 25 7 5 98 12 80% 86%
69 Rakshitha N Murthy 22 5 21 0 26 0 23 6 4 96 11 78% 79%
70 Rakshitha S 28 7 23 0 31 0 29 6 6 117 13 95% 93%
71 Ranjitha K P 21 6 18 0 27 0 24 7 5 95 13 77% 93%
72 Rohith V 17 3 14 0 21 0 20 6 4 76 9 62% 64%
73 S.Sneha 25 4 19 0 24 0 25 7 5 98 11 80% 79%
74 Sangeetha N S 31 7 22 0 28 0 30 7 6 117 14 95% 100%
75 Sanjana P 25 5 18 0 25 0 25 6 5 98 11 80% 79%
BATCH D
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalya Tantra Shalakya tantra RM TOTAL %
Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted Total classes conducted TH PR
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
31 8 23 7 32 0 31 1 6 123 16
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
76 Shraddha M 26 8 21 5 23 0 27 1 4 101 14 82% 88%
77 Shrusti Bhadrashetty 25 8 18 4 23 0 30 1 5 101 13 82% 81%
78 Sinchana H.R 24 7 15 4 26 0 23 1 5 93 12 76% 75%
79 Sinooja M 24 8 18 7 30 0 26 1 4 102 16 83% 100%
80 Smrithi S Nair 23 8 17 5 26 0 20 1 4 90 14 73% 88%
81 Souhardh R Hosalli 17 7 15 3 18 0 20 1 4 74 11 60% 69%
82 Soujanya Sagar 21 7 19 7 19 0 21 0 5 85 14 69% 88%
83 Sowgandhika P 22 8 14 2 26 0 24 0 5 91 10 74% 63%
84 Suma K 27 8 21 6 29 0 28 1 6 111 15 90% 94%
85 Suraj Kumar N 17 4 14 3 16 0 18 1 2 67 8 54% 50%
86 Sushma 25 8 18 4 22 0 24 1 5 94 13 76% 81%
87 Syed Rayyan Ahmed 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1% 0%
88 Syed Sadath S. 19 8 13 1 19 0 15 1 3 69 10 56% 63%
89 Tejashwini R 3 2 6 1 8 0 4 0 1 22 3 18% 19%
90 Tejaswi Nagaraju 0 2 0 0 3 0 0 0 0 3 2 2% 13%
91 Thanu S 25 8 16 5 29 0 26 0 6 102 13 83% 81%
92 Ujwala J 9 2 4 2 10 0 11 0 0 34 4 28% 25%
93 Varada Deepak 22 7 11 5 22 0 20 1 4 79 13 64% 81%
94 Varsha R 30 8 20 7 26 0 29 1 4 109 16 89% 100%
95 Vasundharadevi 27 8 20 6 28 0 28 1 5 108 15 88% 94%
96 Veena 29 8 22 6 28 0 29 1 5 113 15 92% 94%
97 Vidyashree P 23 7 17 6 25 0 25 1 5 95 14 77% 88%
98 Vismaya G D 26 8 20 7 29 0 27 0 6 108 15 88% 94%
99 Zabril Hasan K M 12 8 10 3 11 0 14 0 3 50 11 41% 69%
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru
IV BAMS (2017-18)
Theory Attendance for the month of November 2020
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH TOTAL PERCENTAGE
THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY
CONDUCTED 24 18 19 22 2 85
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aishwarya P 17 12 13 16 1 59 69.41
2 Aisiri R Shetty 19 17 15 18 2 71 83.53
3 Ajay B 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Amith Reddy 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Amulya H U 16 8 13 13 1 51 60.00
6 Aneesha Jose 23 18 19 21 2 83 97.65
7 Anisa Sarvath 22 16 15 13 2 68 80.00
8 Annapoorna K P 22 18 17 20 2 79 92.94
9 Anuradha K H 20 11 15 15 2 63 74.12
10 Ausha Shetty 22 16 18 22 2 80 94.12
11 Apoorva B. Chatrada 22 15 18 19 2 76 89.41
12 Arfaath Ahmed A V 22 15 15 14 1 67 78.82
13 Aroma S Das 24 17 19 22 2 84 98.82
14 Athriya S 23 17 16 20 1 77 90.59
15 Bhargav Krishna K 21 15 16 20 0 72 84.71
16 Bhavyashri B R 23 18 18 21 1 81 95.29
17 Chaithra P T 20 16 19 19 2 76 89.41
18 Chandana Akkasali 24 18 19 20 2 83 97.65
19 Chandana S 0 1 0 0 0 1 1.18
20 Chandini C 0 1 0 0 0 1 1.18
21 Chandrashekar M S 20 16 17 16 2 71 83.53
22 Chayadevi J 18 12 16 18 1 65 76.47
23 Chethan Balappa Talawar 0 1 0 0 0 1 1.18
24 Chethan Kumar R 15 11 15 14 1 56 65.88
25 Darshitha M S 14 6 16 12 2 50 58.82
26 Divya T M 20 12 12 13 2 59 69.41
27 G P Yashaswini 16 11 16 15 1 59 69.41
28 Gagana S 10 3 4 0 0 17 20.00
29 Govardhan G 15 11 14 18 0 58 68.24
30 Grama Srirangaraju Sahana 23 18 19 19 2 81 95.29
31 Hamsa Prabha 22 16 19 19 2 78 91.76
32 Harsha Kumar K 21 16 14 16 2 69 81.18
33 Harshitha B Y 24 16 18 20 2 80 94.12
34 Harshitha K 20 17 19 17 2 75 88.24
35 Harshitha L 18 14 14 19 1 66 77.65
36 Harshitha R 0 2 0 0 0 2 2.35
37 Hruthik P 8 4 7 7 0 26 30.59
38 Kaveri S 19 12 15 13 2 61 71.76
39 K M Swadha Mishra 0 1 0 0 0 1 1.18
40 Lakshmi Narasimha Murthy 14 9 9 10 1 43 50.59
41 Lekhanashree U K 9 7 6 7 0 29 34.12
42 Meghana N 15 7 11 12 1 46 54.12
43 Mohammed Zain 10 4 12 12 1 39 45.88
44 M Mohanasree 23 18 16 16 1 74 87.06
45 Monica V Nayak 21 18 19 20 2 80 94.12
46 Motilal B Nayak 7 2 16 5 0 30 35.29
47 Muthuswami Gari Vineela 11 13 3 6 1 34 40.00
48 Namratha MPM 10 7 8 9 0 34 40.00
49 Nandish K K 0 1 0 1 0 2 2.35
50 Nataraj U 22 18 17 21 2 80 94.12
51 Neethu M 21 14 19 20 2 76 89.41
52 Nikhil H R 21 12 15 18 1 67 78.82
53 Nisha B P 19 16 17 18 2 72 84.71
54 Nishchita KM 15 14 9 13 0 51 60.00
55 Nithin K M 7 4 4 5 0 20 23.53
56 Nithya M 0 1 0 0 0 1 1.18
57 Nithya P 22 18 19 20 1 80 94.12
58 Nivesh Gowda S 0 1 0 0 0 1 1.18
59 Pakala Alekhya 0 4 0 0 0 4 4.71
60 Parineetha Raj 19 15 14 16 2 66 77.65
61 Parvathi G J 0 1 1 0 0 2 2.35
62 Pooja BS 15 9 9 11 0 44 51.76
63 Pooja C 20 17 10 14 1 62 72.94
64 Pooja N 0 1 0 1 0 2 2.35
65 Pooja S 22 16 17 21 2 78 91.76
66 Poornachandra C S 12 7 13 11 1 44 51.76
67 Praveenkumar B S 24 18 18 20 2 82 96.47
68 Priyadarshini R 21 13 13 14 2 63 74.12
69 Rachana B N 22 17 18 19 2 78 91.76
70 Rakshitha R 24 18 19 20 2 83 97.65
71 Ranjan PK 17 11 17 12 2 59 69.41
72 Rohit S Patil 0 1 0 0 0 1 1.18
73 Sahana B R 14 13 13 11 2 53 62.35
74 Sahana P 22 14 17 18 1 72 84.71
75 Sahana T D 19 17 13 18 2 69 81.18
76 Samarth C H 20 16 18 22 2 78 91.76
77 Sameeksha MS 18 16 12 14 0 60 70.59
78 Sanjana DM 20 17 19 22 2 80 94.12
79 Sanjana YC 18 16 19 19 2 74 87.06
80 Shreya HS 20 14 15 19 2 70 82.35
81 Shreya S 22 15 19 18 2 76 89.41
82 Shrinidhi K 22 17 19 22 2 82 96.47
83 Sindhu G 18 10 14 11 2 55 64.71
84 Sneha H 20 15 15 15 1 66 77.65
85 Sneha K 22 17 19 22 2 82 96.47
86 Spandana M 19 17 17 20 1 74 87.06
87 Subika Darshini M 18 12 11 11 0 52 61.18
88 Surabhi S 22 15 15 18 2 72 84.71
89 Tejaswi A R 21 15 18 20 2 76 89.41
90 Thejaswini B L 22 16 18 18 1 75 88.24
91 Vaishnavi V Kulkarni 22 14 18 19 1 74 87.06
92 Varshitha B S 16 10 9 9 0 44 51.76
93 Vidyashree K 21 17 16 16 2 72 84.71
94 Yasho Sangeetha S 19 15 13 17 2 66 77.65
95 Yashwanth A G 11 7 7 12 0 37 43.53
96 Yogesh R 21 10 15 17 2 65 76.47
97 Gayathri U Malode 22 15 18 19 1 75 88.24
98 Razain Ashraf 0 1 0 0 0 1 1.18
99 Fathima Zohra 18 11 16 14 1 60 70.59
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru
IV BAMS (2017-18)
Theory Attendance for the month of October 2020
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH TOTAL PERCENTAGE
THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY
CONDUCTED 23 20 18 23 3 87
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aishwarya P 19 13 13 18 2 65 74.71
2 Aisiri R Shetty 21 17 14 20 3 75 86.21
3 Ajay B 0 1 0 0 1 2 2.30
4 Amith Reddy 0 1 0 0 0 1 1.15
5 Amulya H U 17 17 17 15 3 69 79.31
6 Aneesha Jose 23 17 18 23 3 84 96.55
7 Anisa Sarvath 21 16 15 16 3 71 81.61
8 Annapoorna K P 22 19 17 23 3 84 96.55
9 Anuradha K H 20 17 16 20 3 76 87.36
10 Ausha Shetty 23 18 18 18 3 80 91.95
11 Apoorva B. Chatrada 19 14 17 18 3 71 81.61
12 Arfaath Ahmed A V 23 15 13 19 2 72 82.76
13 Aroma S Das 21 16 17 23 3 80 91.95
14 Athriya S 19 16 14 18 2 69 79.31
15 Bhargav Krishna K 13 13 12 13 3 54 62.07
16 Bhavyashri B R 22 18 18 22 3 83 95.40
17 Chaithra P T 23 19 18 21 3 84 96.55
18 Chandana Akkasali 21 19 18 21 3 82 94.25
19 Chandana S 1 1 0 0 0 2 2.30
20 Chandini C 3 3 0 1 0 7 8.05
21 Chandrashekar M S 21 16 16 21 3 77 88.51
22 Chayadevi J 19 14 13 20 3 69 79.31
23 Chethan Balappa Talawar 0 1 0 2 0 3 3.45
24 Chethan Kumar R 14 10 15 13 1 53 60.92
25 Darshitha M S 15 9 13 14 3 54 62.07
26 Divya T M 17 14 15 14 3 63 72.41
27 G P Yashaswini 17 16 17 17 3 70 80.46
28 Gagana S 7 8 9 7 1 32 36.78
29 Govardhan G 17 17 16 21 3 74 85.06
30 Grama Srirangaraju Sahana 23 18 17 22 2 82 94.25
31 Hamsa Prabha 21 15 16 21 3 76 87.36
32 Harsha Kumar K 22 15 16 21 3 77 88.51
33 Harshitha B Y 23 18 16 22 3 82 94.25
34 Harshitha K 20 16 15 21 3 75 86.21
35 Harshitha L 22 17 16 22 3 80 91.95
36 Harshitha R 0 4 0 2 0 6 6.90
37 Hruthik P 7 6 6 5 0 24 27.59
38 Kaveri S 21 18 16 18 3 76 87.36
39 K M Swadha Mishra 0 2 1 0 0 3 3.45
40 Lakshmi Narasimha Murthy 9 9 8 7 1 34 39.08
41 Lekhanashree U K 6 3 8 8 1 26 29.89
42 Meghana N 17 10 10 15 2 54 62.07
43 Mohammed Zain 13 11 12 13 2 51 58.62
44 M Mohanasree 14 11 12 13 3 53 60.92
45 Monica V Nayak 22 18 17 22 3 82 94.25
46 Motilal B Nayak 9 4 8 7 1 29 33.33
47 Muthuswami Gari Vineela 8 4 5 4 0 21 24.14
48 Namratha MPM 13 8 7 9 1 38 43.68
49 Nandish K K 8 6 12 8 2 36 41.38
50 Nataraj U 23 20 16 23 3 85 97.70
51 Neethu M 23 18 17 19 3 80 91.95
52 Nikhil H R 20 19 17 19 3 78 89.66
53 Nisha B P 14 18 15 19 2 68 78.16
54 Nishchita KM 10 7 7 10 1 35 40.23
55 Nithin K M 11 5 4 4 1 25 28.74
56 Nithya M 0 1 4 0 0 5 5.75
57 Nithya P 18 19 17 20 3 77 88.51
58 Nivesh Gowda S 0 1 2 1 0 4 4.60
59 Pakala Alekhya 4 2 2 4 1 13 14.94
60 Parineetha Raj 22 20 16 22 3 83 95.40
61 Parvathi G J 0 4 4 5 0 13 14.94
62 Pooja BS 16 15 13 14 2 60 68.97
63 Pooja C 19 18 12 19 2 70 80.46
64 Pooja N 0 1 0 0 0 1 1.15
65 Pooja S 22 18 16 22 2 80 91.95
66 Poornachandra C S 18 14 13 17 2 64 73.56
67 Praveenkumar B S 21 17 17 20 2 77 88.51
68 Priyadarshini R 18 13 17 17 2 67 77.01
69 Rachana B N 18 16 13 18 1 66 75.86
70 Rakshitha R 22 18 17 22 2 81 93.10
71 Ranjan PK 17 14 14 17 2 64 73.56
72 Rohit S Patil 0 0 0 1 0 1 1.15
73 Sahana B R 14 14 13 14 3 58 66.67
74 Sahana P 22 18 16 19 2 77 88.51
75 Sahana T D 16 16 16 20 2 70 80.46
76 Samarth C H 22 20 17 23 3 85 97.70
77 Sameeksha MS 17 12 16 11 1 57 65.52
78 Sanjana DM 23 20 18 22 3 86 98.85
79 Sanjana YC 19 17 15 18 3 72 82.76
80 Shreya HS 22 17 16 22 3 80 91.95
81 Shreya S 14 18 14 16 0 62 71.26
82 Shrinidhi K 22 20 18 22 2 84 96.55
83 Sindhu G 18 12 14 16 2 62 71.26
84 Sneha H 17 5 10 9 2 43 49.43
85 Sneha K 21 18 16 21 3 79 90.80
86 Spandana M 22 19 18 22 3 84 96.55
87 Subika Darshini M 8 5 1 8 1 23 26.44
88 Surabhi S 20 20 15 17 2 74 85.06
89 Tejaswi A R 18 19 14 21 2 74 85.06
90 Thejaswini B L 19 17 15 22 2 75 86.21
91 Vaishnavi V Kulkarni 20 17 15 20 3 75 86.21
92 Varshitha B S 21 16 14 18 3 72 82.76
93 Vidyashree K 20 16 14 20 3 73 83.91
94 Yasho Sangeetha S 20 17 15 20 3 75 86.21
95 Yashwanth A G 12 11 9 8 1 41 47.13
96 Yogesh R 20 16 16 20 3 75 86.21
97 Gayathri U Malode 19 14 18 22 3 76 87.36
98 Razain Ashraf 6 11 8 11 1 37 42.53
99 Fathima Zohra 20 16 17 19 3 75 86.21
Theory Attendance for the month of August 2020
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH TOTAL PERCENTAGE
THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY THEORY
THEORY
CONDUCTED 9 7 7 9 2 34
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aishwarya P 5 4 5 6 2 22 64.71
2 Aisiri R Shetty 6 6 5 9 2 28 82.35
3 Ajay B 0 0 0 0 0 0 0.00
4 Amith Reddy 0 0 0 0 0 0 0.00
5 Amulya H U 6 3 7 9 2 27 79.41
6 Aneesha Jose 9 7 7 9 2 34 100.00
7 Anisa Sarvath 7 5 7 8 2 29 85.29
8 Annapoorna K P 9 5 7 9 2 32 94.12
9 Anuradha K H 9 7 7 9 2 34 100.00
10 Ausha Shetty 8 6 6 8 2 30 88.24
11 Apoorva B. Chatrada 9 7 7 8 2 33 97.06
12 Arfaath Ahmed A V 9 7 7 7 2 32 94.12
13 Aroma S Das 9 7 7 9 2 34 100.00
14 Athriya S 4 3 3 2 1 13 38.24
15 Bhargav Krishna K 0 2 1 1 0 4 11.76
16 Bhavyashri B R 9 6 7 9 2 33 97.06
17 Chaithra P T 9 5 7 9 2 32 94.12
18 Chandana Akkasali 9 7 6 9 2 33 97.06
19 Chandana S 4 1 2 0 1 8 23.53
20 Chandini C 0 0 2 0 0 2 5.88
21 Chandrashekar M S 5 5 6 7 1 24 70.59
22 Chayadevi J 7 6 6 6 2 27 79.41
23 Chethan Balappa Talawar 3 0 4 2 1 10 29.41
24 Chethan Kumar R 6 4 2 4 2 18 52.94
25 Darshitha M S 7 7 6 4 2 26 76.47
26 Divya T M 6 3 5 6 1 21 61.76
27 G P Yashaswini 7 5 6 7 2 27 79.41
28 Gagana S 6 2 4 5 1 18 52.94
29 Govardhan G 7 3 5 5 2 22 64.71
30 Grama Srirangaraju Sahana 9 7 7 9 2 34 100.00
31 Hamsa Prabha 8 7 6 9 2 32 94.12
32 Harsha Kumar K 9 6 7 9 2 33 97.06
33 Harshitha B Y 9 5 6 9 2 31 91.18
34 Harshitha K 5 5 5 8 2 25 73.53
35 Harshitha L 9 7 6 9 2 33 97.06
36 Harshitha R 2 0 0 1 0 3 8.82
37 Hruthik P 0 0 2 0 1 3 8.82
38 Kaveri S 6 5 5 5 1 22 64.71
39 K M Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0.00
40 Lakshmi Narasimha Murthy 0 0 0 0 0 0 0.00
41 Lekhanashree U K 0 0 3 0 0 3 8.82
42 Meghana N 7 5 4 7 2 25 73.53
43 Mohammed Zain 5 3 7 6 2 23 67.65
44 M Mohanasree 4 2 3 4 1 14 41.18
45 Monica V Nayak 8 7 7 9 2 33 97.06
46 Motilal B Nayak 2 2 4 1 0 9 26.47
47 Muthuswami Gari Vineela 3 3 2 2 0 10 29.41
48 Namratha MPM 4 5 5 4 0 18 52.94
49 Nandish K K 7 4 6 3 2 22 64.71
50 Nataraj U 8 7 7 9 2 33 97.06
51 Neethu M 9 7 6 9 2 33 97.06
52 Nikhil H R 8 6 5 7 1 27 79.41
53 Nisha B P 9 7 7 9 2 34 100.00
54 Nishchita KM 7 7 4 7 1 26 76.47
55 Nithin K M 7 3 6 5 1 22 64.71
56 Nithya M 0 0 1 0 1 2 5.88
57 Nithya P 8 7 7 9 2 33 97.06
58 Nivesh Gowda S 0 0 1 0 0 1 2.94
59 Pakala Alekhya 0 1 1 2 0 4 11.76
60 Parineetha Raj 9 7 6 7 2 31 91.18
61 Parvathi G J 0 2 2 2 0 6 17.65
62 Pooja BS 6 6 3 6 2 23 67.65
63 Pooja C 4 7 5 7 0 23 67.65
64 Pooja N 4 3 4 4 1 16 47.06
65 Pooja S 9 6 5 9 2 31 91.18
66 Poornachandra C S 4 2 2 0 0 8 23.53
67 Praveenkumar B S 8 7 7 7 2 31 91.18
68 Priyadarshini R 9 4 7 6 2 28 82.35
69 Rachana B N 6 6 6 7 2 27 79.41
70 Rakshitha R 9 7 7 9 2 34 100.00
71 Ranjan PK 4 1 4 1 1 11 32.35
72 Rohit S Patil 4 5 4 3 2 18 52.94
73 Sahana B R 4 5 3 5 0 17 50.00
74 Sahana P 6 7 7 9 2 31 91.18
75 Sahana T D 6 7 5 6 2 26 76.47
76 Samarth C H 9 7 7 9 0 32 94.12
77 Sameeksha MS 7 3 5 7 2 24 70.59
78 Sanjana DM 9 7 7 8 2 33 97.06
79 Sanjana YC 9 6 6 8 2 31 91.18
80 Shreya HS 7 7 6 9 2 31 91.18
81 Shreya S 7 6 7 7 2 29 85.29
82 Shrinidhi K 9 7 7 9 2 34 100.00
83 Sindhu G 4 2 3 5 1 15 44.12
84 Sneha H 9 4 7 8 2 30 88.24
85 Sneha K 7 7 6 9 2 31 91.18
86 Spandana M 9 7 7 9 2 34 100.00
87 Subika Darshini M 7 5 3 7 2 24 70.59
88 Surabhi S 9 6 7 8 2 32 94.12
89 Tejaswi A R 9 7 4 7 2 29 85.29
90 Thejaswini B L 9 6 6 8 2 31 91.18
91 Vaishnavi V Kulkarni 8 6 6 7 2 29 85.29
92 Varshitha B S 6 6 7 8 0 27 79.41
93 Vidyashree K 8 7 6 9 2 32 94.12
94 Yasho Sangeetha S 6 7 7 5 2 27 79.41
95 Yashwanth A G 0 0 0 1 0 1 2.94
96 Yogesh R 5 3 6 7 2 23 67.65
97 Gayathri U Malode 9 6 7 7 2 31 91.18
98 Razain Ashraf 0 1 0 1 0 2 5.88
99 Fathima Zohra 6 5 6 9 1 27 79.41
IV BAMS (2016-17)
Attendance for the month of July 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 24 3 17 2 22 3 25 5 4 92 13 91.09 92.85714286
2 Amreen Shabnam 26 3 18 3 23 3 27 5 0 94 14 93.07 100
3 Anand S Dhangi 22 3 18 2 18 3 25 5 5 88 13 87.13 92.85714286
4 Ananya A 24 3 18 3 24 3 26 5 5 97 14 96.04 100
5 Anusha N Ghosh 21 3 18 3 24 3 27 5 5 95 14 94.06 100
6 Anusha G V 24 3 18 3 24 3 27 5 5 98 14 97.03 100
7 Anusha H V 24 3 18 3 25 3 27 5 4 98 14 97.03 100
8 Ashly Shaijanth 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
9 Ayesha Khanum M 26 3 16 3 25 3 27 5 4 98 14 97.03 100
10 Bhagyashree 25 3 17 3 25 3 27 4 5 99 13 98.02 92.85714286
11 Bhumika V Hegde 26 3 17 3 25 3 26 5 4 98 14 97.03 100
12 Chaitra V Dev 25 2 18 3 25 3 27 4 5 100 12 99.01 85.71428571
13 Chandana K R 25 3 18 3 24 3 27 5 5 99 14 98.02 100
14 Chandrika H G 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
15 Chethan Gowda C B 24 3 17 3 24 3 27 5 5 97 14 96.04 100
16 D Sonali 26 3 17 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
17 D S Bharath 6 0 2 0 4 0 0 3 0 12 3 11.88 21.42857143
18 Deeksha Singh D 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
19 Dhanalakshmi 25 2 17 3 24 3 27 5 5 98 13 97.03 92.85714286
20 Dhanushree M S 26 3 17 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
21 Dhanya S Rao 25 3 18 3 24 3 26 4 5 98 13 97.03 92.85714286
22 Divyashri C B 26 3 17 3 25 3 27 4 5 100 13 99.01 92.85714286
23 Fathima Zohara 26 3 18 3 24 3 26 5 5 99 14 98.02 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 26 3 18 3 24 3 27 5 5 100 14 99.01 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 26 3 18 3 25 3 26 5 5 100 14 99.01 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 26 3 18 3 24 3 26 5 5 99 14 98.02 100
29 Keerthi 26 3 18 3 24 3 27 5 5 100 14 99.01 100
30 Kirana Seervi 20 2 12 2 19 3 19 5 1 71 12 70.30 85.71428571
31 Kotla Bhuvaneshwari 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
32 Krishna Priya C 25 3 17 2 24 3 27 5 5 98 13 97.03 92.85714286
33 Kusuma S P 26 3 18 3 24 3 27 5 5 100 14 99.01 100
34 Lavanya N M 23 3 18 3 23 3 25 3 5 94 12 93.07 85.71428571
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
37 Lohith V 9 0 10 0 13 3 21 3 3 56 6 55.45 42.85714286
38 Lokeshwari S 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
39 Meghana Patil 25 2 17 3 23 3 26 4 4 95 12 94.06 85.71428571
40 Monisha H M 14 2 15 3 19 3 21 5 5 74 13 73.27 92.85714286
41 Nikitha C 22 3 16 3 24 3 26 5 3 91 14 90.10 100
42 Nisarga M S 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
43 Nithyananda K 18 2 14 3 17 3 20 4 4 73 12 72.28 85.71428571
44 Niveditha N 25 3 18 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
45 Parikshith Gowda T N 23 3 16 1 25 3 24 4 5 93 11 92.08 78.57142857
46 Pavithra C 23 3 18 2 25 3 26 4 5 97 12 96.04 85.71428571
47 Pooja A 25 3 16 3 25 3 27 5 5 98 14 97.03 100
48 Vibha Nidhi Shivam 26 3 17 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
49 Pooja S B 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
50 Poorna Thejaswi P 22 3 18 3 25 3 27 5 5 97 14 96.04 100
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
52 Prasann Patreppa Hanji 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
53 Pratheeksha C 21 2 12 2 22 3 25 4 4 84 11 83.17 78.57142857
54 Preethi S 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
55 Preethi V 26 3 17 2 25 3 27 5 5 100 13 99.01 92.85714286
56 Preethikanth C S 25 3 17 3 25 3 25 5 5 97 14 96.04 100
57 Prekshna Gabriella Paul 26 3 17 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
58 Prithvi R J 23 3 17 3 25 3 27 5 5 97 14 96.04 100
59 Rahul Gowda M J 23 1 16 2 17 3 22 3 4 82 9 81.19 64.28571429
60 Rahjini S 25 3 18 3 25 3 27 5 5 100 14 99.01 100
61 Rakshitha R 26 3 16 3 25 3 26 5 5 98 14 97.03 100
62 Ramya K S 25 2 15 3 24 3 26 4 5 95 12 94.06 85.71428571
63 Rathna S G 24 3 16 2 23 3 24 5 5 92 13 91.09 92.85714286
64 Ravikumar Jadhav 26 3 16 3 25 3 27 5 5 99 14 98.02 100
65 Reshma Krishnan 26 2 18 3 25 3 27 5 5 101 13 100.00 92.85714286
66 Rishitha K A 25 2 18 3 25 3 27 5 5 100 13 99.01 92.85714286
67 Rithu Harish H 25 3 18 3 25 3 26 5 5 99 14 98.02 100
68 S Amaresh 24 3 18 3 25 3 25 5 5 97 14 96.04 100
69 Saba Naaz H 26 3 18 3 25 3 26 5 5 100 14 99.01 100
70 Sahana M V 25 3 14 3 22 3 27 5 3 91 14 90.10 100
71 Samhitha S 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100.00 100
72 Sampreetha R 25 3 18 3 25 3 26 5 5 99 14 98.02 100
73 Sanjana Mahesh 26 3 18 3 24 3 25 5 5 98 14 97.03 100
74 Sanjay M P 25 3 18 3 24 3 26 5 5 98 14 97.03 100
75 Sayira Banu Savantanavar 25 3 17 3 25 3 26 5 4 97 14 96.04 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100 100
77 Sevanthi P 26 3 18 3 25 3 26 5 5 100 14 99.00990099 100
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 12 0 10 1 14 3 12 2 2 50 6 49.5049505 42.85714286
80 Sheershika Jayasim 24 3 15 1 21 3 25 4 4 89 11 88.11881188 78.57142857
81 Sheethal J 24 2 17 3 25 3 26 5 4 96 13 95.04950495 92.85714286
82 Siddarth Pramod K M 23 2 18 3 25 3 27 5 5 98 13 97.02970297 92.85714286
83 Sneha H B 19 3 17 2 20 3 22 4 3 81 12 80.1980198 85.71428571
84 Soujanya 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100 100
85 Sowmya Desai 19 2 12 1 19 3 22 2 5 77 8 76.23762376 57.14285714
86 Sowjanya P L 26 3 18 2 24 3 27 5 5 100 13 99.00990099 92.85714286
87 Sushma S 25 3 18 3 24 3 26 5 5 98 14 97.02970297 100
88 Sweekruthi B H 25 3 18 3 25 3 27 5 5 100 14 99.00990099 100
89 Syed Sajid Ahmed 22 2 18 3 22 3 25 5 4 91 13 90.0990099 92.85714286
90 Syeda Rabiya Muskan 22 2 14 2 24 3 27 4 5 92 11 91.08910891 78.57142857
91 Theertha V 26 3 18 3 25 3 27 5 5 101 14 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 26 2 18 3 25 3 27 5 5 101 13 100 92.85714286
93 Uzma Ayub S 25 3 18 3 24 3 27 5 5 99 14 98.01980198 100
94 Varsha C K 25 3 18 3 25 3 27 5 5 100 14 99.00990099 100
95 Vidhi Singh 26 2 18 2 23 3 27 4 5 99 11 98.01980198 78.57142857
96 Vinaykumar K R 22 2 13 2 22 3 22 5 5 84 12 83.16831683 85.71428571
97 Vyshnavi V Bhaskar 25 3 17 3 25 3 26 5 5 98 14 97.02970297 100
98 Yashwanth M C 25 3 18 3 23 3 26 5 5 97 14 96.03960396 100
99 Zainab Fathima 26 3 18 3 24 3 27 5 4 99 14 98.01980198 100
IV BAMS (2016-17)
Attendance for the month of June 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 14 2 8 1 18 3 19 3 1 60 9 72.29 81.81818
2 Amreen Shabnam 19 4 17 1 21 3 20 3 2 79 11 95.18 100
3 Anand S Dhangi 18 3 17 1 19 3 20 3 2 76 10 91.57 90.90909
4 Ananya A 19 4 18 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59 100
5 Anusha N Ghosh 19 2 19 1 21 3 21 3 2 82 9 98.80 81.81818
6 Anusha G V 20 3 19 1 21 3 21 3 2 83 10 100.00 90.90909
7 Anusha H V 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
8 Ashly Shaijanth 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
9 Ayesha Khanum M 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
10 Bhagyashree 19 2 19 1 21 3 21 3 2 82 9 98.80 81.81818
11 Bhumika V Hegde 16 2 14 1 19 3 19 2 2 70 8 84.34 72.72727
12 Chaitra V Dev 19 4 18 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59 100
13 Chandana K R 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
14 Chandrika H G 19 3 19 1 21 3 21 3 2 82 10 98.80 90.90909
15 Chethan Gowda C B 19 3 19 1 21 3 21 3 2 82 10 98.80 90.90909
16 D Sonali 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
17 D S Bharath 5 0 0 0 9 3 4 0 0 18 3 21.69 27.27273
18 Deeksha Singh D 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
19 Dhanalakshmi 17 4 18 1 20 3 20 3 2 77 11 92.77 100
20 Dhanushree M S 19 4 18 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59 100
21 Dhanya S Rao 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
22 Divyashri C B 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
23 Fathima Zohara 19 4 19 1 21 3 20 3 2 81 11 97.59 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 18 4 19 1 20 3 21 3 2 80 11 96.39 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 19 4 19 1 21 3 16 3 2 77 11 92.77 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 17 2 19 1 2 3 18 3 2 58 9 69.88 81.81818
29 Keerthi 18 4 18 1 19 3 21 3 2 78 11 93.98 100
30 Kirana Seervi 18 4 15 1 20 3 17 3 2 72 11 86.75 100
31 Kotla Bhuvaneshwari 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
32 Krishna Priya C 20 1 17 1 21 3 20 3 2 80 8 96.39 72.72727
33 Kusuma S P 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
34 Lavanya N M 19 4 17 1 21 3 20 3 2 79 11 95.18 100
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 16 4 19 1 20 3 20 3 2 77 11 92.77 100
37 Lohith V 8 3 1 0 1 3 7 0 0 17 6 20.48 54.54545
38 Lokeshwari S 20 4 18 1 21 3 21 3 1 81 11 97.59 100
39 Meghana Patil 20 4 19 1 21 3 20 3 1 81 11 97.59 100
40 Monisha H M 17 4 18 1 19 3 18 2 2 74 10 89.16 90.90909
41 Nikitha C 17 3 17 1 20 3 19 3 1 74 10 89.16 90.90909
42 Nisarga M S 19 3 19 1 21 3 21 3 2 82 10 98.80 90.90909
43 Nithyananda K 17 4 16 1 19 3 16 2 2 70 10 84.34 90.90909
44 Niveditha N 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
45 Parikshith Gowda T N 15 4 15 1 21 3 17 3 2 70 11 84.34 100
46 Pavithra C 19 4 19 1 20 3 20 3 2 80 11 96.39 100
47 Pooja A 17 2 18 1 20 3 20 3 2 77 9 92.77 81.81818
48 Vibha Nidhi Shivam 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
49 Pooja S B 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
50 Poorna Thejaswi P 18 4 17 1 20 3 18 3 2 75 11 90.36 100
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 19 3 19 1 21 3 21 3 2 82 10 98.80 90.90909
52 Prasann Patreppa Hanji 18 4 19 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59 100
53 Pratheeksha C 18 4 16 1 20 3 19 3 2 75 11 90.36 100
54 Preethi S 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
55 Preethi V 18 4 18 1 20 3 21 3 2 79 11 95.18 100
56 Preethikanth C S 18 3 18 1 19 3 19 3 2 76 10 91.57 90.90909
57 Prekshna Gabriella Paul 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
58 Prithvi R J 18 3 18 1 21 3 19 3 2 78 10 93.98 90.90909
59 Rahul Gowda M J 19 3 16 1 21 3 20 3 2 78 10 93.98 90.90909
60 Rahjini S 20 3 18 1 21 3 21 3 2 82 10 98.80 90.90909
61 Rakshitha R 20 3 19 1 21 3 21 3 2 83 10 100.00 90.90909
62 Ramya K S 20 4 19 1 18 3 20 3 2 79 11 95.18 100
63 Rathna  S G 20 3 18 1 20 3 19 3 2 79 10 95.18 90.90909
64 Ravikumar Jadhav 18 4 19 1 20 3 21 3 2 80 11 96.39 100
65 Reshma Krishnan 20 4 18 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
66 Rishitha K A 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
67 Rithu Harish H 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
68 S Amaresh 20 4 17 1 21 3 19 3 2 79 11 95.18 100
69 Saba Naaz H 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
70 Sahana M V 18 3 18 1 21 3 20 3 2 79 10 95.18 90.90909
71 Samhitha S 20 3 19 1 21 3 20 3 2 82 10 98.80 90.90909
72 Sampreetha R 20 4 18 1 21 3 21 3 2 82 11 98.80 100
73 Sanjana Mahesh 20 4 19 1 21 3 19 3 2 81 11 97.59 100
74 Sanjay M P 19 3 17 1 20 3 21 3 2 79 10 95.18 90.90909
75 Sayira Banu Savantanavar 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100.00 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
77 Sevanthi P 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 13 2 10 1 17 3 8 0 1 49 6 59.03614 54.54545
80 Sheershika Jayasim 20 3 16 1 21 3 21 3 2 80 10 96.38554 90.90909
81 Sheethal J 17 3 17 1 20 3 18 3 2 74 10 89.15663 90.90909
82 Siddarth Pramod K M 20 4 19 1 20 3 20 3 2 81 11 97.59036 100
83 Sneha H B 17 3 12 1 16 3 15 3 2 62 10 74.6988 90.90909
84 Soujanya 19 4 19 1 21 3 21 3 2 82 11 98.79518 100
85 Sowmya Desai 19 2 16 1 18 3 21 3 2 76 9 91.56627 81.81818
86 Sowjanya P L 18 3 15 1 21 3 19 3 2 75 10 90.36145 90.90909
87 Sushma S 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
88 Sweekruthi B H 20 4 19 1 20 3 21 3 2 82 11 98.79518 100
89 Syed Sajid Ahmed 18 3 19 1 21 3 20 3 2 80 10 96.38554 90.90909
90 Syeda Rabiya Muskan 20 2 18 1 21 3 21 3 2 82 9 98.79518 81.81818
91 Theertha V 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 20 4 17 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59036 100
93 Uzma Ayub S 20 4 18 1 21 3 21 3 2 82 11 98.79518 100
94 Varsha C K 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
95 Vidhi Singh 20 3 18 1 21 3 20 3 2 81 10 97.59036 90.90909
96 Vinaykumar K R 18 3 18 1 21 3 19 3 2 78 10 93.9759 90.90909
97 Vyshnavi V Bhaskar 20 4 19 1 21 3 21 3 2 83 11 100 100
98 Yashwanth M C 20 4 19 1 20 3 20 3 2 81 11 97.59036 100
99 Zainab Fathima 19 4 18 1 21 3 21 3 2 81 11 97.59036 100
IV BAMS (2016-17)
Attendance for the month of May 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 26 4 17 3 27 4 26 5 9 105 16
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 26 1 15 3 25 4 22 5 8 96 13 91.43 81.25
2 Amreen Shabnam 26 4 17 3 26 4 22 5 8 99 16 94.29 100
3 Anand S Dhangi 26 2 17 3 25 4 26 5 9 103 14 98.10 87.5
4 Ananya A 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
5 Anusha N Ghosh 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
6 Anusha G V 26 4 17 3 25 4 24 5 9 101 16 96.19 100
7 Anusha H V 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
8 Ashly Shaijanth 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
9 Ayesha Khanum M 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
10 Bhagyashree 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
11 Bhumika V Hegde 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
12 Chaitra V Dev 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
13 Chandana K R 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
14 Chandrika H G 26 4 17 3 26 4 25 5 8 102 16 97.14 100
15 Chethan Gowda C B 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
16 D Sonali 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
17 D S Bharath 26 4 17 2 24 4 23 4 8 98 14 93.33 87.5
18 Deeksha Singh D 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
19 Dhanalakshmi 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
20 Dhanushree M S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
21 Dhanya S Rao 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
22 Divyashri C B 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
23 Fathima Zohara 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 26 4 17 3 27 4 26 5 9 105 16
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
29 Keerthi 26 2 17 3 25 4 26 5 9 103 14 98.10 87.5
30 Kirana Seervi 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
31 Kotla Bhuvaneshwari 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
32 Krishna Priya C 26 0 17 0 26 4 19 5 7 95 9 90.48 56.25
33 Kusuma S P 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
34 Lavanya N M 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
37 Lohith V 26 4 17 3 0 4 22 5 8 73 16 69.52 100
38 Lokeshwari S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
39 Meghana Patil 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
40 Monisha H M 26 4 16 3 26 4 23 5 9 100 16 95.24 100
41 Nikitha C 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
42 Nisarga M S 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
43 Nithyananda K 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
44 Niveditha N 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
45 Parikshith Gowda T N 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
46 Pavithra C 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
47 Pooja A 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
48 Vibha Nidhi Shivam 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
49 Pooja S B 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
50 Poorna Thejaswi P 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 26 4 17 3 27 4 26 5 9 105 16
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
52 Prasann Patreppa Hanji 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.10 100
53 Pratheeksha C 26 2 17 3 26 4 25 5 9 103 14 98.10 87.5
54 Preethi S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
55 Preethi V 26 3 17 3 25 4 25 5 9 102 15 97.14 93.75
56 Preethikanth C S 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.05 93.75
57 Prekshna Gabriella Paul 26 4 17 3 27 4 26 5 9 105 16 100.00 100
58 Prithvi R J 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
59 Rahul Gowda M J 26 4 17 3 25 4 24 5 9 101 16 96.19 100
60 Rahjini S 26 4 17 3 26 4 26 5 8 103 16 98.10 100
61 Rakshitha R 26 4 16 3 26 4 26 5 9 103 16 98.10 100
62 Ramya K S 26 4 17 3 26 4 24 5 8 101 16 96.19 100
63 Rathna  S G 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
64 Ravikumar Jadhav 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
65 Reshma Krishnan 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
66 Rishitha K A 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
67 Rithu Harish H 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
68 S Amaresh 26 3 17 2 26 4 23 5 9 101 14 96.19 87.5
69 Saba Naaz H 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.10 100
70 Sahana M V 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
71 Samhitha S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
72 Sampreetha R 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
73 Sanjana Mahesh 26 4 17 3 26 4 24 5 9 102 16 97.14 100
74 Sanjay M P 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
75 Sayira Banu Savantanavar 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.05 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 26 4 17 3 27 4 26 5 9 105 16
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
77 Sevanthi P 26 4 17 2 26 4 26 5 9 104 15 99.047619 93.75
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 26 4 17 2 24 4 23 5 8 98 15 93.333333 93.75
80 Sheershika Jayasim 26 4 17 3 26 4 24 5 9 102 16 97.142857 100
81 Sheethal J 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
82 Siddarth Pramod K M 26 3 17 3 25 4 26 5 9 103 15 98.095238 93.75
83 Sneha H B 26 3 17 3 26 4 23 5 9 101 15 96.190476 93.75
84 Soujanya 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
85 Sowmya Desai 26 2 17 3 26 4 22 5 8 99 14 94.285714 87.5
86 Sowjanya P L 26 3 17 3 26 4 26 5 9 104 15 99.047619 93.75
87 Sushma S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
88 Sweekruthi B H 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
89 Syed Sajid Ahmed 26 4 17 3 24 4 26 5 9 102 16 97.142857 100
90 Syeda Rabiya Muskan 26 2 17 3 26 4 26 5 9 104 14 99.047619 87.5
91 Theertha V 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
93 Uzma Ayub S 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
94 Varsha C K 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
95 Vidhi Singh 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
96 Vinaykumar K R 26 4 17 3 25 4 26 5 9 103 16 98.095238 100
97 Vyshnavi V Bhaskar 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
98 Yashwanth M C 26 4 17 3 26 4 25 5 9 103 16 98.095238 100
99 Zainab Fathima 26 4 17 3 26 4 26 5 9 104 16 99.047619 100
BATCH-A
CLASSES Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Theory Practical
CONDUCTED 26 17 26 26 5 100 0
Rl.No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
1 Aditi A 26 17 26 26 5 100 0 100 0
2 Amreen Shabnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dhangi 26 17 26 26 4 99 0 99 0
4 Ananya A 26 17 26 26 5 100 0 100 0
5 Anusha N Ghosh 26 16 26 26 5 99 0 99 0
6 Anusha G V 26 17 26 26 5 100 0 100 0
7 Anusha H V 26 17 26 26 4 99 0 99 0
8 Ashly Shaijanth 26 16 26 26 4 98 0 98 0
9 Ayesha Khanum M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
10 Bhagyashree 26 17 26 26 5 100 0 100 0
11 Bhumika V Hegde 26 17 26 26 5 100 0 100 0
12 Chaitra V Dev 26 17 26 26 5 100 0 100 0
13 Chandana K R 26 17 26 26 5 100 0 100 0
14 Chandrika H G 26 17 26 26 5 100 0 100 0
15 Chethan Gowda C B 26 17 26 26 5 100 0 100 0
16 D Sonali 26 17 26 26 5 100 0 100 0
17 D S Bharath 26 17 26 26 5 100 0 100 0
18 Deeksha Singh D 26 17 26 26 5 100 0 100 0
19 Dhanalakshmi 26 17 26 26 5 100 0 100 0
20 Dhanushree M S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
21 Dhanya S Rao 26 17 26 26 4 99 0 99 0
22 Divyashri C B 26 17 26 26 5 100 0 100 0
23 Fathima Zohara 26 17 26 26 5 100 0 100 0
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geethanjali B N 26 17 26 26 5 100 0 100 0
BATCH-B
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Theory Practical
CONDUCTED 26 17 26 26 5 100 0
Rl. No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
26 Harsha M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 26 17 26 26 5 100 0 100 0
29 Keerthi 26 17 26 26 5 100 0 100 0
30 Kirana Seervi 26 17 26 26 5 100 0 100 0
31 Kotla Bhuvaneshwari 26 17 26 26 5 100 0 100 0
32 Krishna Priya C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kusuma S P 26 17 26 26 5 100 0 100 0
34 Lavanya N M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 26 17 26 26 5 100 0 100 0
37 Lohith V 26 16 26 24 5 97 0 97 0
38 Lokeshwari S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
39 Meghana Patil 26 17 26 26 5 100 0 100 0
40 Monisha H M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
41 Nikitha C 26 17 26 26 5 100 0 100 0
42 Nisarga M S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
43 Nithyananda K 26 15 26 26 5 98 0 98 0
44 Niveditha N 26 17 26 26 5 100 0 100 0
45 Parikshith Gowda T N 26 17 26 26 5 100 0 100 0
46 Pavithra C 26 17 26 26 5 100 0 100 0
47 Pooja A 26 17 26 26 5 100 0 100 0
48 Vibha Nidhi Shivam 26 17 26 26 5 100 0 100 0
49 Pooja S B 26 17 26 26 5 100 0 100 0
50 Poorna Thejaswi P 26 17 26 26 5 100 0 100 0
BATCH-C
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Theory Practical
CONDUCTED 26 17 26 26 5 100 0
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
51 Prajwal V 26 17 26 26 5 100 0 100 0
52 Prasann Patreppa Hanji 26 17 26 26 5 100 0 100 0
53 Pratheeksha C 26 17 26 26 5 100 0 100 0
54 Preethi S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
55 Preethi V 26 17 26 26 5 100 0 100 0
56 Preethikanth C S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
57 Prekshna Gabriella Paul 26 17 26 26 5 100 0 100 0
58 Prithvi R J 26 17 26 26 5 100 0 100 0
59 Rahul Gowda M J 26 16 26 26 5 99 0 99 0
60 Rahjini S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
61 Rakshitha R 26 17 26 26 5 100 0 100 0
62 Ramya K S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
63 Rathna  S G 26 17 26 26 5 100 0 100 0
64 Ravikumar Jadhav 26 17 26 26 5 100 0 100 0
65 Reshma Krishnan 26 17 26 26 4 99 0 99 0
66 Rishitha K A 26 17 26 26 5 100 0 100 0
67 Rithu Harish H 26 17 26 26 4 99 0 99 0
68 S Amaresh 26 16 26 26 4 98 0 98 0
69 Saba Naaz H 26 17 26 26 5 100 0 100 0
70 Sahana M V 26 17 26 26 5 100 0 100 0
71 Samhitha S 26 17 26 26 5 100 0 100 0
72 Sampreetha R 26 17 26 26 5 100 0 100 0
73 Sanjana Mahesh 26 17 26 26 5 100 0 100 0
74 Sanjay M P 26 17 26 26 5 100 0 100 0
75 Sayira Banu Savantanavar 26 17 26 26 5 100 0 100 0
BATCH- D
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Theory Practical
CONDUCTED 26 17 26 26 5 100 0
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
76 Seema K M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
77 Sevanthi P 26 17 26 26 5 100 0 100 0
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 26 17 26 26 4 99 0 99 0
80 Sheershika Jayasim 26 17 26 26 5 100 0 100 0
81 Sheethal J 26 17 26 26 5 100 0 100 0
82 Siddarth Pramod K M 26 17 26 26 5 100 0 100 0
83 Sneha H B 26 16 26 25 5 98 0 98 0
84 Soujanya 26 17 26 26 5 100 0 100 0
85 Sowmya Desai 26 17 26 26 5 100 0 100 0
86 Sowjanya P L 26 17 26 26 5 100 0 100 0
87 Sushma S 26 17 26 26 4 99 0 99 0
88 Sweekruthi B H 26 17 26 26 5 100 0 100 0
89 Syed Sajid Ahmed 26 17 26 26 5 100 0 100 0
90 Syeda Rabiya Muskan 26 16 26 26 5 99 0 99 0
91 Theertha V 26 17 26 26 5 100 0 100 0
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 26 17 26 26 5 100 0 100 0
93 Uzma Ayub S 26 17 26 26 4 99 0 99 0
94 Varsha C K 26 17 26 26 5 100 0 100 0
95 Vidhi Singh 26 17 26 26 4 99 0 99 0
96 Vinaykumar K R 26 17 26 26 4 99 0 99 0
97 Vyshnavi V Bhaskar 26 17 26 26 5 100 0 100 0
98 Yashwanth M C 26 17 26 26 5 100 0 100 0
99 Zainab Fathima 26 17 26 26 5 100 0 100 0
BATCH-A
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Kayachikitsa Theory Practical
CONDUCTED 12 7 11 11 2 43 6
Rl.No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
1 Aditi A 8 3 8 9 2 30 6 70 100
2 Amreen Shabnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dhangi 4 1 3 2 2 12 2 28 33
4 Ananya A 9 6 10 9 2 36 6 84 100
5 Anusha N Ghosh 9 6 6 6 2 29 6 67 100
6 Anusha G V 11 6 10 11 2 40 6 93 100
7 Anusha H V 11 7 10 11 2 41 6 95 100
8 Ashly Shaijanth 11 7 11 11 2 42 6 98 100
9 Ayesha Khanum M 7 5 5 7 2 26 4 60 67
10 Bhagyashree 10 6 9 10 2 37 6 86 100
11 Bhumika V Hegde 7 6 8 7 2 30 4 70 67
12 Chaitra V Dev 12 7 11 11 2 43 6 100 100
13 Chandana K R 8 3 8 8 1 28 5 65 83
14 Chandrika H G 6 4 4 7 2 23 4 53 67
15 Chethan Gowda C B 8 6 8 8 2 32 6 74 100
16 D Sonali 11 7 11 11 2 42 6 98 100
17 D S Bharath 4 2 2 2 0 10 3 23 50
18 Deeksha Singh D 11 7 9 10 2 39 6 91 100
19 Dhanalakshmi 10 7 10 8 1 36 5 84 83
20 Dhanushree M S 12 7 11 11 1 42 6 98 100
21 Dhanya S Rao 8 4 7 7 2 28 4 65 67
22 Divyashri C B 10 6 11 9 2 38 6 88 100
23 Fathima Zohara 12 7 11 11 2 43 6 100 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geethanjali B N 12 7 11 10 2 42 5 98 83
BATCH-B
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Panchakarma Theory Practical
CONDUCTED 12 7 11 11 2 43 6
Rl. No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
26 Harsha M 7 5 8 8 0 28 4 65 67
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 10 6 11 10 2 39 4 91 67
29 Keerthi 2 0 8 2 1 13 2 30 33
30 Kirana Seervi 10 5 0 9 2 26 3 60 50
31 Kotla Bhuvaneshwari 11 5 9 11 2 38 6 88 100
32 Krishna Priya C 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Kusuma S P 6 7 11 8 2 34 4 79 67
34 Lavanya N M 10 7 11 11 2 41 6 95 100
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 9 6 8 10 2 35 6 81 100
37 Lohith V 2 2 3 2 1 10 2 23 33
38 Lokeshwari S 11 6 10 10 2 39 6 91 100
39 Meghana Patil 10 7 8 9 2 36 5 84 83
40 Monisha H M 9 6 10 10 2 37 5 86 83
41 Nikitha C 11 7 11 10 2 41 6 95 100
42 Nisarga M S 11 7 11 11 2 42 6 98 100
43 Nithyananda K 1 4 4 3 0 12 5 28 83
44 Niveditha N 9 7 10 10 2 38 6 88 100
45 Parikshith Gowda T N 7 4 7 7 1 26 6 60 100
46 Pavithra C 11 7 11 11 2 42 6 98 100
47 Pooja A 9 6 10 8 2 35 4 81 67
48 Vibha Nidhi Shivam 11 7 9 10 2 39 5 91 83
49 Pooja S B 12 7 11 11 2 43 6 100 100
50 Poorna Thejaswi P 12 6 8 7 1 34 5 79 83
BATCH-C
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalyatantra Theory Practical
CONDUCTED 12 7 11 11 2 43 6
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
51 Prajwal V 5 4 7 7 2 25 6 58 100
52 Prasann Patreppa Hanji 8 5 9 7 1 30 4 70 67
53 Pratheeksha C 10 6 9 10 2 37 6 86 100
54 Preethi S 11 7 9 10 2 39 6 91 100
55 Preethi V 8 5 9 8 2 32 5 74 83
56 Preethikanth C S 8 7 10 11 1 37 6 86 100
57 Prekshna Gabriella Paul 12 7 11 9 2 41 5 95 83
58 Prithvi R J 0 0 0 0 0 0 6 0 100
59 Rahul Gowda M J 8 4 9 7 2 30 6 70 100
60 Rahjini S 8 7 9 9 2 35 6 81 100
61 Rakshitha R 12 7 11 10 2 42 6 98 100
62 Ramya K S 12 7 10 11 2 42 6 98 100
63 Rathna  S G 11 7 10 10 2 40 2 93 33
64 Ravikumar Jadhav 9 6 6 5 2 28 6 65 100
65 Reshma Krishnan 12 7 9 10 2 40 6 93 100
66 Rishitha K A 12 7 11 11 2 43 6 100 100
67 Rithu Harish H 11 6 11 10 2 40 6 93 100
68 S Amaresh 9 6 9 10 2 36 6 84 100
69 Saba Naaz H 11 7 10 10 2 40 6 93 100
70 Sahana M V 11 5 11 10 1 38 5 88 83
71 Samhitha S 12 5 10 11 2 40 6 93 100
72 Sampreetha R 12 7 11 10 2 42 6 98 100
73 Sanjana Mahesh 11 7 11 11 2 42 6 98 100
74 Sanjay M P 1 1 11 2 2 17 6 40 100
75 Sayira Banu Savantanavar 12 7 11 11 2 43 6 100 100
BATCH- D
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalakyatantra Theory Practical
CONDUCTED 12 7 11 11 2 43 6
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
76 Seema K M 11 5 11 11 2 40 5 93 83
77 Sevanthi P 11 6 10 10 2 39 4 91 67
78 Shalini H S 0 0 1 0 2 3 0 7 0
79 Sharmila P Gowda 6 4 7 6 2 25 3 58 50
80 Sheershika Jayasim 0 0 0 0 1 1 0 2 0
81 Sheethal J 10 7 10 11 2 40 6 93 100
82 Siddarth Pramod K M 7 5 8 7 1 28 3 65 50
83 Sneha H B 8 4 7 7 2 28 4 65 67
84 Soujanya 8 6 9 8 2 33 4 77 67
85 Sowmya Desai 11 6 7 8 1 33 3 77 50
86 Sowjanya P L 11 6 11 11 2 41 6 95 100
87 Sushma S 11 5 9 9 2 36 5 84 83
88 Sweekruthi B H 12 7 11 11 2 43 6 100 100
89 Syed Sajid Ahmed 7 3 9 7 1 27 3 63 50
90 Syeda Rabiya Muskan 11 5 11 11 2 40 0 93 0
91 Theertha V 12 7 11 11 2 43 6 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 1 0 0 1 1 3 0 7 0
93 Uzma Ayub S 12 7 11 11 2 43 6 100 100
94 Varsha C K 11 7 10 11 2 41 6 95 100
95 Vidhi Singh 7 4 8 8 1 28 3 65 50
96 Vinaykumar K R 6 6 8 7 2 29 4 67 67
97 Vyshnavi V Bhaskar 11 6 11 10 1 39 5 91 83
98 Yashwanth M C 8 5 7 9 2 31 5 72 83
99 Zainab Fathima 11 7 10 11 2 41 6 95 100
Attendance for the month of FEBRUARY 2020
BATCH-A
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalakyatantra Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl.No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
1 Aditi A 14 17 20 18 4 73 9 83 64
2 Amreen Shabnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dhangi 17 20 22 22 4 85 11 97 79
4 Ananya A 6 10 15 11 3 45 7 51 50
5 Anusha N Ghosh 16 17 22 21 4 80 13 91 93
6 Anusha G V 14 14 22 18 3 71 12 81 86
7 Anusha H V 18 18 17 21 3 77 13 88 93
8 Ashly Shaijanth 15 16 18 18 3 70 10 80 71
9 Ayesha Khanum M 16 17 17 19 4 73 13 83 93
10 Bhagyashree 14 15 19 16 4 68 12 77 86
11 Bhumika V Hegde 9 11 11 11 2 44 7 50 50
12 Chaitra V Dev 17 20 22 21 4 84 13 95 93
13 Chandana K R 0 1 0 0 2 3 0 3 0
14 Chandrika H G 12 14 16 16 2 60 11 68 79
15 Chethan Gowda C B 13 16 16 16 3 64 9 73 64
16 D Sonali 17 17 22 21 4 81 14 92 100
17 D S Bharath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Deeksha Singh D 9 7 9 8 3 36 5 41 36
19 Dhanalakshmi 13 13 17 16 4 63 10 72 71
20 Dhanushree M S 15 16 16 18 4 69 12 78 86
21 Dhanya S Rao 16 21 22 21 4 84 12 95 86
22 Divyashri C B 17 19 19 14 4 73 13 83 93
23 Fathima Zohara 17 21 22 21 4 85 14 97 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geethanjali B N 18 21 22 22 4 87 14 99 100
BATCH-B
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Kayachikitsa Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
26 Harsha M 2 0 3 3 1 9 0 10 0
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 14 19 22 20 4 79 13 90 93
29 Keerthi 18 21 22 22 4 87 13 99 93
30 Kirana Seervi 8 9 7 8 3 35 4 40 29
31 Kotla Bhuvaneshwari 18 21 22 21 4 86 12 98 86
32 Krishna Priya C 2 3 1 2 1 9 1 10 7
33 Kusuma S P 16 18 22 22 4 82 13 93 93
34 Lavanya N M 16 18 16 17 4 71 13 81 93
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 12 15 22 15 3 67 9 76 64
37 Lohith V 0 0 0 0 1 1 0 1 0
38 Lokeshwari S 15 19 22 20 3 79 12 90 86
39 Meghana Patil 15 20 17 19 4 75 12 85 86
40 Monisha H M 15 20 22 20 4 81 13 92 93
41 Nikitha C 13 19 22 18 4 76 12 86 86
42 Nisarga M S 18 21 22 22 4 87 13 99 93
43 Nithyananda K 1 2 1 0 0 4 0 5 0
44 Niveditha N 17 21 22 20 3 83 12 94 86
45 Parikshith Gowda T N 3 3 1 3 1 11 0 13 0
46 Pavithra C 16 20 22 20 4 82 13 93 93
47 Pooja A 16 21 22 21 4 84 12 95 86
48 Vibha Nidhi Shivam 18 19 22 22 4 85 12 97 86
49 Pooja S B 17 19 22 22 3 83 13 94 93
50 Poorna Thejaswi P 18 20 22 22 4 86 13 98 93
BATCH-C
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Panchakarma Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
51 Prajwal V 4 5 5 5 1 20 3 23 21
52 Prasann Patreppa Hanji 5 4 7 5 1 22 6 25 43
53 Pratheeksha C 15 17 20 20 4 76 14 86 100
54 Preethi S 9 9 13 12 3 46 10 52 71
55 Preethi V 5 5 3 5 1 19 6 22 43
56 Preethikanth C S 16 17 22 20 3 78 13 89 93
57 Prekshna Gabriella Paul 15 18 22 20 4 79 13 90 93
58 Prithvi R J 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Rahul Gowda M J 17 20 22 20 3 82 13 93 93
60 Rahjini S 16 19 22 21 2 80 13 91 93
61 Rakshitha R 17 21 22 22 4 86 14 98 100
62 Ramya K S 18 19 22 22 3 84 14 95 100
63 Rathna  S G 15 12 17 17 3 64 14 73 100
64 Ravikumar Jadhav 11 10 15 11 2 49 9 56 64
65 Reshma Krishnan 9 12 15 11 2 49 5 56 36
66 Rishitha K A 18 21 22 22 4 87 13 99 93
67 Rithu Harish H 16 18 22 19 3 78 11 89 79
68 S Amaresh 18 21 22 22 3 86 14 98 100
69 Saba Naaz H 18 19 21 21 4 83 14 94 100
70 Sahana M V 18 21 22 22 3 86 14 98 100
71 Samhitha S 18 17 20 21 4 80 13 91 93
72 Sampreetha R 17 15 22 21 4 79 14 90 100
73 Sanjana Mahesh 15 17 20 18 3 73 12 83 86
74 Sanjay M P 10 8 12 12 3 45 9 51 64
75 Sayira Banu Savantanavar 17 17 19 19 4 76 13 86 93
BATCH- D
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalyatantra Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
76 Seema K M 17 20 22 22 4 85 13 97 93
77 Sevanthi P 15 19 22 20 4 80 10 91 71
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 4 5 5 4 0 18 2 20 14
80 Sheershika Jayasim 9 11 5 13 3 41 10 47 71
81 Sheethal J 7 8 22 11 2 50 10 57 71
82 Siddarth Pramod K M 6 8 12 8 1 35 5 40 36
83 Sneha H B 14 15 17 18 2 66 12 75 86
84 Soujanya 18 20 22 21 4 85 14 97 100
85 Sowmya Desai 14 17 14 17 3 65 12 74 86
86 Sowjanya P L 15 18 16 22 4 75 12 85 86
87 Sushma S 18 21 22 21 4 86 14 98 100
88 Sweekruthi B H 17 19 22 22 4 84 14 95 100
89 Syed Sajid Ahmed 12 18 19 15 2 66 12 75 86
90 Syeda Rabiya Muskan 0 0 0 0 0 0 1 0 7
91 Theertha V 13 14 15 16 3 61 10 69 71
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 4 4 7 4 0 19 4 22 29
93 Uzma Ayub S 18 19 22 22 3 84 14 95 100
94 Varsha C K 18 19 22 21 4 84 14 95 100
95 Vidhi Singh 4 8 7 6 1 26 4 30 29
96 Vinaykumar K R 4 4 5 5 1 19 3 22 21
97 Vyshnavi V Bhaskar 17 20 22 21 3 83 14 94 100
98 Yashwanth M C 4 5 4 5 1 19 3 22 21
99 Zainab Fathima 17 20 22 21 4 84 14 95 100
JSS AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, MYSURU
IV BAMS 2016-17 BATCH
ATTENDANCE FOR THE MONTH JANUARY 2020
SL. NO. NAME KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYATANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL ATTENDANCE Attendance %
T P T P T P T P T P T P T P
Conducted Conducted Conducted Conducted Conducted Conducted
21 11 14 11 20 11 20 11 4 0 79 44
Attended Attended Attended Attended Attended Attended
1 Aditi A 21 8 13 6 16 3 0 61 6 77.215 54.545
2 Amreen Shabanam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dangi 19 10 17 5 17 4 0 67 5 84.81 45.455
4 Ananya A 19 10 19 9 19 4 0 71 9 89.873 81.818
5 Anusha N Ghosh 19 12 15 10 18 4 0 68 10 86.076 90.909
6 Anusha G V 19 14 16 10 19 3 0 71 10 89.873 90.909
7 Anusha H.V 19 14 17 10 18 4 0 72 10 91.139 90.909
8 Ashly Shaijanth 19 12 15 8 17 3 0 66 8 83.544 72.727
9 Ayesha Khanum M 20 13 19 9 19 4 0 75 9 94.937 81.818
10 Bhagyashree 19 14 16 10 18 4 0 71 10 89.873 90.909
11 Bhumika V Hegde 19 8 19 11 18 2 0 66 11 83.544 100
12 Chaitra V Dev 19 12 16 9 17 4 0 68 9 86.076 81.818
13 Chandana K R 19 10 13 5 12 2 0 56 5 70.886 45.455
14 Chandrika H G 20 10 19 11 20 3 0 72 11 91.139 100
15 Chethana Gowda C B 19 10 17 8 15 4 0 65 8 82.278 72.727
16 D Sonali 19 13 11 7 18 4 0 65 7 82.278 63.636
17 D S Bharath 5 3 4 1 3 1 0 16 1 20.253 9.0909
18 Deeksha Singh D 20 12 16 9 17 2 0 67 9 84.81 81.818
19 Dhanalakshmi 19 12 15 8 16 4 0 66 8 83.544 72.727
20 Dhanushree M S 21 12 19 11 20 4 0 76 11 96.203 100
21 Dhanya S Rao 19 9 11 6 15 4 0 58 6 73.418 54.545
22  Divyashri C B 20 10 17 10 17 3 0 67 10 84.81 90.909
23 Fathima Zohara 21 14 19 11 19 4 0 77 11 97.468 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geetanjali B.N 21 13 19 10 19 4 0 76 10 96.203 90.909
26  Harsha M 14 7 12 11 6 3 0 47 6 59.494 54.545
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 19 9 13 12 8 3 0 56 8 70.886 72.727
29 Keerthi 17 11 12 14 9 4 0 58 9 73.418 81.818
30 Kirana Seervi 19 14 13 17 7 4 0 67 7 84.81 63.636
31 Kotlla Bhuvaneshwari 16 12 12 15 10 4 0 59 10 74.684 90.909
32 Krishna priya C 6 0 4 3 2 0 0 13 2 16.456 18.182
33 Kusuma S.P 20 14 19 15 9 4 0 72 9 91.139 81.818
34 Lavanya N M 20 13 17 17 9 4 0 71 9 89.873 81.818
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 20 12 15 17 10 0 0 64 10 81.013 90.909
37 Lohith V 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3.7975 0
38 Lokeshwari S 21 14 17 20 11 3 0 75 11 94.937 100
39 Meghana Patil 21 14 17 20 11 4 0 76 11 96.203 100
40 Monisha H M 20 12 17 20 11 4 0 73 11 92.405 100
41 Nikitha C 20 13 17 18 11 3 0 71 11 89.873 100
42 Nisarga M S 20 14 16 20 10 4 0 74 10 93.671 90.909
43 Nityananda K 0 2 1 3 2 3 0 9 2 11.392 18.182
44 Niveditha N 19 12 18 18 8 3 0 70 8 88.608 72.727
45 Parikshith Gowda T N 19 9 17 15 8 3 0 63 8 79.747 72.727
46 Pavithra C 19 13 14 18 11 3 0 67 11 84.81 100
47 Pooja A 21 14 15 19 11 4 0 73 11 92.405 100
48 Pooja J 21 11 16 19 10 3 0 70 10 88.608 90.909
49 Pooja S B 20 12 18 20 10 4 0 74 10 93.671 90.909
50 PoornaThejaswi P 20 14 18 19 10 4 0 75 10 94.937 90.909
51 Prajwal V 10 8 9 18 11 3 0 51 8 64.557 73
52 Prasann Patreppa Hanji 20 11 14 17 20 4 0 75 11 94.937 100
53 Pratheeksha C 19 10 12 13 20 4 0 68 10 86.076 91
54 Preethi S 21 11 14 19 19 4 0 77 11 97.468 100
55 Preethi V 19 9 12 14 16 4 0 65 9 82.278 82
56 Preethikanth C S 19 10 10 16 15 4 0 64 10 81.013 91
57 Prekshna Gabriella Paul 19 10 12 18 20 4 0 73 10 92.405 91
58 Prithvi R J 5 4 0 5 4 0 0 14 4 17.722 36
59 Rahul Gowda M J 19 10 11 19 13 4 0 66 10 83.544 91
60 Rajini S 21 11 14 19 20 4 0 78 11 98.734 100
61 Rakshitha R 15 8 8 15 13 3 0 54 8 68.354 73
62 Ramya K S 20 11 12 16 18 4 0 70 11 88.608 100
63 Rathna S G 14 8 9 10 12 2 0 47 8 59.494 73
64 Ravikumar Jadhav 19 10 9 17 15 3 0 63 10 79.747 91
65 Reshma Krishnan 19 11 10 18 16 3 0 66 11 83.544 100
66 Rishitha K A 21 11 14 20 20 4 0 79 11 100 100
67 Rithu Harish H 20 10 14 15 16 3 0 68 10 86.076 91
68 S. Amaresh 19 10 11 17 16 4 0 67 10 84.81 91
69 Saba Naaz H 20 11 14 15 19 4 0 72 11 91.139 100
70 Sahana M V 21 10 12 16 18 4 0 71 10 89.873 91
71 Samhitha S 21 10 12 18 19 4 0 74 10 93.671 91
72 Sampreetha R 21 10 14 19 19 3 0 76 10 96.203 91
73 Sanjana Mahesh 21 11 12 16 19 3 0 71 11 89.873 100
74 Sanjay M P 19 10 11 17 18 4 0 69 10 87.342 91
75 Sayira Banu Savantanavar 19 11 13 17 18 3 0 70 11 88.608 100
76 Seema K M 19 12 10 15 15 2 0 63 10 79.747 91
77 Sevanthi P 19 10 9 16 16 3 0 64 9 81.013 82
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 19 10 9 20 19 4 0 72 9 91.139 82
80 Sheershika Jayasim 20 14 8 17 18 4 0 73 8 92.405 73
81 Sheetal J 14 11 9 14 15 4 0 58 9 73.418 82
82 Siddarth Pramod K M 10 5 6 11 10 3 0 39 6 49.367 55
83 Sneha H B 19 12 11 16 16 3 0 66 11 83.544 100
84 Soujanya 20 14 11 16 19 4 0 73 11 92.405 100
85 Sowmya Desai 19 11 9 18 15 2 0 65 9 82.278 82
86 Sowjanya P L 19 12 8 11 14 3 0 59 8 74.684 73
87 Sushma S 19 10 10 15 18 4 0 66 10 83.544 91
88 Sweekruthi B H 19 14 8 19 20 4 0 76 8 96.203 73
89 Syed Sajid Ahmed 19 9 9 15 15 3 0 61 9 77.215 82
90 Syeda Rabiya Muskan 18 6 7 8 12 3 0 47 7 59.494 64
91 Theertha V 20 13 9 16 18 3 0 70 9 88.608 82
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 20 10 7 19 16 4 0 69 7 87.342 64
93 Uzma Ayub S 20 11 10 19 20 4 0 74 10 93.671 91
94 Varsha C K 17 13 11 17 17 3 0 67 11 84.81 100
95 Vidhi Singh 14 5 5 13 13 2 0 47 5 59.494 45
96 Vinayakumar K R 12 10 8 18 14 4 0 58 8 73.418 73
97 Vyshnavi V Bhaskar 20 14 11 20 19 4 0 77 11 97.468 100
98 Yashawanth M C 13 7 7 15 13 3 0 51 7 64.557 64
99 Zainab Fathima 21 12 11 18 18 3 0 72 11 91.139 100
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 13 21 13 24 13 24 13 3 97
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 20 16 9 15 17 3 73% 69%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 22 17 11 16 21 3 81% 85%
4 ANANYA A 18 16 8 20 19 1 76% 62%
5 ANUSHA N GOSH 20 16 12 21 19 3 81% 92%
6 ANUSHA GV 24 18 11 20 22 3 90% 85%
7 ANUSHA HV 25 18 12 22 23 3 94% 92%
8 ASHLY SHAIJANTH 20 17 11 18 19 2 78% 85%
9 AYESHA KHANUM 22 16 11 18 19 3 80% 85%
10 BHAGYASHREE 24 21 11 23 21 3 95% 85%
11 BHUMIKA V HEGDE 17 13 7 15 14 2 63% 54%
12 CHAITRA V DEV 23 21 12 22 22 3 94% 92%
13 CHANDANA 19 17 9 18 17 2 75% 69%
14 CHANDRIKA 16 19 11 16 16 3 72% 85%
15 CHETHAN GOWDA 19 20 11 18 17 3 79% 85%
16 D SONALI 25 21 11 22 23 3 97% 85%
17 D S BHARATH 8 8 4 6 3 3 29% 31%
18 DEEKSHA SINGH D 15 11 7 17 14 0 59% 54%
19 DHANALAKSHMI 24 21 12 22 24 3 97% 92%
20 DHANUSHREE 25 19 13 22 23 3 95% 100%
21 DHANYA 20 15 9 18 17 2 74% 69%
22 DIVYASHREE 22 17 11 19 21 3 86% 85%
23 FATHIMA ZOHARA 25 21 12 22 23 3 97% 92%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 19 18 10 20 18 3 80% 77%
26 HARSHA M 20 19 22 11 18 2 83% 87%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 16 17 19 9 16 2 72% 69%
29 KEERTHI 24 21 23 12 22 3 96% 92%
30 KIRANA SEERVI 23 17 24 13 21 3 91% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 23 21 22 11 21 3 93% 84%
32 KRISHNA PRIYA 9 12 13 3 12 2 48% 23%
33 KUSUMA 23 18 19 12 21 2 86% 92%
34 LAVANYA 24 21 22 13 23 3 96% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 0 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 22 21 24 11 22 3 95% 86%
37 LOHITH V 9 11 10 3 6 2 39% 23%
38 LOKESHWARI 24 20 21 11 22 3 93% 86%
39 MEGHANA PATIL 21 18 21 10 19 2 88% 79%
40 MONISHA HM 21 18 22 12 21 3 88% 92%
41 NIKITHA 22 17 20 12 20 3 85% 92%
42 NISARGA MS 24 20 19 7 20 3 86% 54%
43 NITHYANANDA 14 11 14 12 16 3 60% 92%
44 NIVEDITHA 24 18 22 11 20 3 90% 84%
45 PARIKSHIT GOWDA 17 16 19 12 17 3 74% 92%
46 PAVITHRA C 24 21 23 12 22 3 96% 92%
47 POOJA A 23 17 20 9 18 2 64% 69%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 24 20 21 11 21 3 92% 84%
49 POOJA SB 23 18 21 10 20 2 87% 77%
50 POORNA THEJASWI 23 15 21 10 20 3 85% 77%
51 PRAJWAL 19 17 20 19 13 3 81% 100%
52 PRASANNA PATREPPA 25 21 22 23 13 3 97% 100%
53 PRATHEEKSHA 23 20 21 22 13 3 91% 100%
54 PREETHI S 24 21 20 23 13 3 94% 100%
55 PREETHI V 18 17 16 14 9 3 70% 69%
56 PREETHIKANTH S 19 15 19 21 11 3 79% 84%
57 PREKSHANA 20 17 20 19 12 3 82% 92%
58 PRITHVI 0 1 1 0 0 1 0.3% 0%
59 RAHUL GOWDA 22 18 21 20 12 3 90% 92%
60 RAJINI 24 21 21 23 13 3 95% 100%
61 RAKSHITHA R 25 21 22 24 13 3 98% 100%
62 RAMYA 25 21 22 22 13 3 96% 100%
63 RATHNA 19 14 16 17 10 0 68% 77%
64 RAVIKUMAR JADHAV 14 9 10 13 9 0 47% 69%
65 RESHMA 22 17 19 19 12 3 83% 92%
66 RISHITHA 22 17 22 20 13 0 84% 100%
67 RITHU HARISH 23 19 19 22 12 3 87% 92%
68 S AMAREESH 21 17 20 19 11 2 81% 84%
69 SABA NAAZ 23 19 19 22 12 3 87% 92%
70 SAHANA 23 18 21 21 13 2 88% 100%
71 SAMHITA 23 18 19 20 12 3 86% 92%
72 SAMPREETHA 21 16 20 20 13 3 82% 100%
73 SANJANA 22 15 21 18 13 3 81% 100%
74 SANJAY 20 14 14 17 11 1 68% 84%
75 SAYIRA BANU 15 14 13 14 10 3 61% 77%
76 SEEMA 23 13 18 21 22 3 90% 100%
77 SEVANTHI 18 11 18 17 18 3 76% 85%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
79 SHARMILA 14 8 13 13 16 1 59% 62%
80 SHEERSHIKA 18 10 16 17 18 2 73% 77%
81 SHEETAL 23 12 20 21 23 3 93% 92%
82 SIDDARTH 15 2 11 10 10 3 40% 15%
83 SNEHA 19 11 14 16 15 2 68% 85%
84 SOUJANYA 25 13 21 17 23 1 90% 100%
85 SOWMYA 20 9 16 13 18 3 72% 69%
86 SOUJANYA 23 13 20 19 23 3 87% 100%
87 SUSHMA 23 12 18 22 20 3 87% 92%
88 SWEEKRUTHI 19 10 15 21 18 3 78% 77%
89 SYED SAJID 14 7 16 12 13 3 60% 54%
90 SYED RABIYA 21 12 15 22 20 3 84% 92%
91 THEERTHA 20 11 18 19 19 3 79% 85%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 15 8 11 17 15 2 62% 62%
93 UZMA AYUB 21 9 17 18 19 1 78% 69%
94 VARSHA 18 9 15 17 19 3 74% 69%
95 VIDHI SINGH 16 7 13 16 15 2 69% 54%
96 VINAY KUMAR 23 6 17 21 21 2 87% 46%
97 VYSHNAVI 21 11 19 20 21 2 86% 85%
98 YASHWANTH 22 11 15 18 19 3 79% 85%
99 ZAINAB FATHIMA 22 11 20 19 20 3 87% 85%
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
12 7 10 7 10 7 11 7  2  45
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 9 5 5 8 7 1 67% 75%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 ANANYA A 11 7 10 10 10 2 96% 100%
5 ANUSHA N GOSH 7 6 5 7 8 2 64% 100%
6 ANUSHA GV 8 7 4 5 8 2 60% 86%
7 ANUSHA HV 6 4 2 4 5 1 40% 57%
8 ASHLY SHAIJANTH 9 6 7 6 9 2 73% 86%
 9 AYESHA KHANUM 11 7 9        7 9 2 84% 100%
10 BHAGYASHREE 3 5 3 1 2 0 20% 75%
11 BHUMIKA V HEGDE 8 7 7 6 8 1 67% 100%
12 CHAITRA V DEV 7 4 7 6 5 1 58% 57%
13 CHANDANA 11 7 9 7 9 2 84% 100%
14 CHANDRIKA 10 7 9 10 9 1 87% 100%
15 CHETHAN GOWDA 6 7 7 3 8 2 58% 100%
16 D SONALI 4 4 5 2 4 1 36% 57%
17 D S BHARATH 7 7 3 4 6 2 49% 100%
18 DEEKSHA SINGH D 10 7 10 8 9 2 87% 100%
19 DHANALAKSHMI 9 6 8 5 8 2 71% 86%
20 DHANUSHREE 11 7 9 5 10 2 82% 100%
21 DHANYA 6 4 5 5 5 1 49% 57%
22 DIVYASHREE 12 7 10 7 11 2 93% 100%
23 FATHIMA ZOHARA 12 7 10 7 11 2 93% 100%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 8 7 7 7 8 2 71% 100%
26 HARSHA M 11 10 7 7 11 2 91% 100%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 4 4 2 3 1 1 29% 28%
29 KEERTHI 3 3 0 3 5 0 31% 0
30 KIRANA SEERVI 11 10 7 7 9 2 87% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 0 0 0 0 0 1 2% 0%
32 KRISHNA PRIYA 6 7 6 7 7 2 64% 86%
33 KUSUMA 12 9 7 6 10 2 87% 100%
34 LAVANYA 12 10 7 7 10 2 91% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 1 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 9 8 5 6 8 2 73% 75%
37 LOHITH V 0 0 0 3 3 0 1% 0%
38 LOKESHWARI 11 8 6 7 9 2 82% 86%
39 MEGHANA PATIL 0 0 0 0 0 0 0% 0%
40 MONISHA HM 6 5 4 3 7 1 49% 57%
41 NIKITHA 0 0 2 1 5 1 16% 29%
42 NISARGA MS 9 8 7 6 7 1 69% 100%
43 NITHYANANDA 7 7 4 6 6 2 62% 57%
44 NIVEDITHA 8 7 7 6 8 2 69% 100%
45 PARIKSHIT GOWDA 9 6 6 8 9 0 71% 86%
46 PAVITHRA C 5 5 3 4 4 1 42% 43%
47 POOJA A 6 6 4 5 6 2 56% 57%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 11 8 7 9 10 2 89% 100%
49 POOJA SB 7 7 6 7 7 2 67% 86%
50 POORNA THEJASWI 10 8 6 7 9 2 80% 86%
51 PRAJWAL 3 4 5 2 4 0 36% 29%
52 PRASANNA PATREPPA 10 10 9 7 9 2 89% 100%
53 PRATHEEKSHA 5 5 5 6 6 1 23% 86%
54 PREETHI S 7 7 8 5 7 2 69% 75%
55 PREETHI V 11 6 8 6 10 2 82% 86%
56 PREETHIKANTH S 9 8 7 4 9 2 78% 57%
57 PREKSHANA 7 9 5 7 9 2 71% 100%
58 PRITHVI 1 4 0 2 2 1 18% 29%
59 RAHUL GOWDA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
60 RAJINI 11 9 7 7 9 2 84% 100%
61 RAKSHITHA R 10 8 8 7 8 2 80% 100%
62 RAMYA 10 8 7 6 9 2 80% 86%
63 RATHNA 2 0 2 1 2 1 16% 14%
64 RAVIKUMAR JADHAV 6 6 3 4 6 1 49% 57%
65 RESHMA 11 9 10 6 10 2 93% 86%
66 RISHITHA 11 9 10 7 10 2 93% 100%
67 RITHU HARISH 11 8 10 7 10 1 89% 100%
68 S AMAREESH 2 0 0 2 0 0 9% 29%
69 SABA NAAZ 10 9 9 7 11 2 91% 100%
70 SAHANA 9 8 7 6 8 1 73% 86%
71 SAMHITA 12 6 7 5 7 1 73% 75%
72 SAMPREETHA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
73 SANJANA 10 9 7 7 10 2 84% 100%
74 SANJAY 9 5 8 2 8 2 71% 29%
75 SAYIRA BANU 6 7 7 5 8 1 64% 57%
76 SEEMA 6 4 5 4 4 1 44% 57%
77 SEVANTHI 11 10 9 10 7 2 93% 100%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0
79 SHARMILA 7 5 6 6 4 2 60% 57%
80 SHEERSHIKA 7 4 10 6 4 1 62% 57%
81 SHEETAL 9 9 7 8 6 2 78% 86%
82 SIDDARTH 4 3 5 4 2 2 39% 29%
83 SNEHA 7 5 4 5 3 2 51% 49%
84 SOUJANYA 6 6 6 5 4 1 53% 57%
85 SOWMYA 11 9 9 9 6 2 89% 86%
86 SOUJANYA 12 7 9 11 7 2 91% 100%
87 SUSHMA 4 3 4 5 2 1 38% 29%
88 SWEEKRUTHI 9 7 7 7 3 2 71% 49%
89 SYED SAJID 8 7 7 7 7 1 69% 100%
90 SYED RABIYA 11 10 9 10 7 2 93% 100%
91 THEERTHA 8 7 8 6 4 1 67% 57%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 2 2 4 4 2 0 27% 29%
93 UZMA AYUB 10 9 7 9 6 2 82% 86%
94 VARSHA 6 5 5 5 4 1 49% 57%
95 VIDHI SINGH 7 7 8 7 5 2 69% 75%
96 VINAY KUMAR 5 5 3 4 4 1 40% 57%
97 VYSHNAVI 10 8 7 9 4 2 80% 57%
98 YASHWANTH 4 3 5 4 2 1 38% 29%
99 ZAINAB FATHIMA 12 10 9 11 7 2 98% 100%
Attendance for the month of August 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 16 2 8 3 15 2 11 3 1 51 10 91.07 100
2 Amreen Shabnam 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
3 Anand S Dhangi 17 1 8 3 15 2 14 3 1 55 9 98.21 90
4 Ananya A 15 2 7 3 14 2 12 2 1 49 9 87.50 90
5 Anusha N Ghosh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
6 Anusha G V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
7 Anusha H V 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
8 Ashly Shaijanth 17 2 8 3 14 2 12 3 1 52 10 92.86 100
9 Ayesha Khanum M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
10 Bhagyashree 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
11 Bhumika V Hegde 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
12 Chaitra V Dev 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
13 Chandana K R 16 2 6 3 14 2 12 1 1 49 8 87.50 80
14 Chandrika H G 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
15 Chethan Gowda C B 15 1 8 2 15 2 12 3 1 51 8 91.07 80
16 D Sonali 14 2 9 2 14 2 12 3 1 50 9 89.29 90
17 D S Bharath 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3.57 0
18 Deeksha Singh D 17 2 7 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
19 Dhanalakshmi 9 1 5 3 14 2 8 2 1 37 8 66.07 80
20 Dhanushree M S 17 2 5 3 13 2 13 3 1 49 10 87.50 100
21 Dhanya S Rao 14 2 8 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07 100
22 Divyashri C B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
23 Fathima Zohara 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 17 2 7 3 14 2 13 3 1 52 10 92.86 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 15 2 8 3 13 2 14 3 1 51 10 91.07 100
29 Keerthi 17 2 9 3 14 2 14 2 1 55 9 98.21 90
30 Kirana Seervi 14 1 8 3 14 2 13 3 1 50 9 89.29 90
31 Kotla Bhuvaneshwari 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
32 Krishna Priya C 17 2 8 2 15 2 11 2 1 52 8 92.86 80
33 Kusuma S P 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
34 Lavanya N M 10 1 9 3 15 2 14 3 1 49 9 87.50 90
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
37 Lohith V 8 0 3 0 10 2 5 0 1 27 2 48.21 20
38 Lokeshwari S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
39 Meghana Patil 17 2 9 3 15 2 12 3 1 54 10 96.43 100
40 Monisha H M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
41 Nikitha C 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64 100
42 Nisarga M S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
43 Nithyananda K 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3.57 20
44 Niveditha N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
45 Parikshith Gowda T N 14 1 5 1 12 2 12 3 1 44 7 78.57 70
46 Pavithra C 16 2 9 3 15 2 13 3 1 54 10 96.43 100
47 Pooja A 17 2 7 3 14 2 12 3 1 51 10 91.07 100
48 Vibha Nidhi Shivam 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
49 Pooja S B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
50 Poorna Thejaswi P 11 2 7 3 15 2 14 2 1 48 9 85.71 90
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
52 Prasann Patreppa Hanji 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64 100
53 Pratheeksha C 16 1 7 2 15 2 11 0 1 50 5 89.29 50
54 Preethi S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
55 Preethi V 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
56 Preethikanth C S 17 2 8 3 14 2 13 2 1 53 9 94.64 90
57 Prekshna Gabriella Paul 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
58 Prithvi R J 17 1 9 3 15 2 13 2 1 55 8 98.21 80
59 Rahul Gowda M J 11 1 8 2 15 2 14 3 1 49 8 87.50 80
60 Rahjini S 17 2 9 2 15 2 14 3 1 56 9 100.00 90
61 Rakshitha R 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
62 Ramya K S 11 2 8 2 11 2 13 2 1 44 8 78.57 80
63 Rathna S G 12 2 8 3 14 2 12 3 1 47 10 83.93 100
64 Ravikumar Jadhav 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
65 Reshma Krishnan 16 2 9 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
66 Rishitha K A 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
67 Rithu Harish H 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
68 S Amaresh 17 2 7 3 15 2 13 3 1 53 10 94.64 100
69 Saba Naaz H 15 2 9 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
70 Sahana M V 11 2 7 3 15 2 11 3 1 45 10 80.36 100
71 Samhitha S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
72 Sampreetha R 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
73 Sanjana Mahesh 16 2 9 2 14 2 13 3 1 53 9 94.64 90
74 Sanjay M P 16 1 8 3 14 2 14 2 1 53 8 94.64 80
75 Sayira Banu Savantanavar 17 2 8 3 14 2 14 3 1 54 10 96.43 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
77 Sevanthi P 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21428571 90
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 11 1 4 1 10 2 9 0 1 35 4 62.5 40
80 Sheershika Jayasim 16 1 7 1 15 2 12 2 1 51 6 91.07142857 60
81 Sheethal J 17 1 7 2 13 2 13 3 1 51 8 91.07142857 80
82 Siddarth Pramod K M 17 1 9 2 15 2 11 3 1 53 8 94.64285714 80
83 Sneha H B 14 2 9 3 15 2 12 3 1 51 10 91.07142857 100
84 Soujanya 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
85 Sowmya Desai 11 1 7 3 13 2 13 3 1 45 9 80.35714286 90
86 Sowjanya P L 11 0 8 3 15 2 14 3 1 49 8 87.5 80
87 Sushma S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
88 Sweekruthi B H 17 2 8 3 15 2 13 2 1 54 9 96.42857143 90
89 Syed Sajid Ahmed 17 2 9 3 12 2 14 3 1 53 10 94.64285714 100
90 Syeda Rabiya Muskan 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64285714 100
91 Theertha V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64285714 100
93 Uzma Ayub S 17 2 8 3 15 2 14 3 0 54 10 96.42857143 100
94 Varsha C K 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
95 Vidhi Singh 11 2 8 3 13 2 13 3 1 46 10 82.14285714 100
96 Vinaykumar K R 15 2 7 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07142857 100
97 Vyshnavi V Bhaskar 16 2 9 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
98 Yashwanth M C 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
99 Zainab Fathima 17 2 9 3 14 2 13 3 1 54 10 96.42857143 100