NEET Eligibility students admitted to AYUSH

NEET Eligibility students admitted to UG/PG AYUSH courses for the year 2018-19, 2019-20 & 2020-21
Sl.No Name of the College Year of admission Name of Student University Register Number NEET Roll Number NEET Marks obtained Category in NEET
Dravyaguna
1 JSS AMC 2018-19 Dr. Aswathy.S 18AD151 180000491 47.5 GM
2 2018-20 Dr. Thrupthi 18AD152 180021635
Swasthavritta
3 2018-19 Dr. Pavan Kumar.K 18AW151 180013064 25.5 SCG
4 2018-19 Dr. Ripsa Raj.K.P 18AW152
Roganidhana
5 2018-19 Dr. Aparna Unny 18AN152 180007737 30.5
6 2018-19 Dr. Suma K Naik 18AN153 180022476 29.75
panchakarma
7 2018-19 Dr. Pooja J Kotian 18AP151 1800006409 52 GM
Shalyatantra
8 2018-19 Dr. Aishwarya.S 18AT151 180000887 56.75 GM
Rasashastra & Bhaishalya Kalpana
1 2018-19 Dr. Sukanya Chathanath 18AH151 180016752 GM
2 2018-19  Dr.Yatish.M.R 18AH152 180022533 40.25 GM
Dravyaguna Vignana
3 2019-20 Dr. Harshitha S 19AD151 KK04000842 131 SCG
4 2019-20 Dr. Harshitha V 19AD152 KK04000022 98 UR
5 2019-20 Dr. Pramod Kumar N 19AD153 KK04000621 122 SC
Swastavritta
6 2019-20 Dr Arya B Nair 19AW151 KL04001713 63 UR
7 2019-20 Dr Sushmitha P M 19AW152 KL04000460
8 2019-20 Dr. Yashas U 19AW153 KK04001173 113 OBC (NCL)
Roga Nidana & Vikriti Viganna
9 2019-20 Dr. Ebina Kuriakose 19AN151 KL04000396 71 UR
10 2019-20 Dr. Shilpa H  R 19AN152 KK04001135 142 UR
11 2019-20 Dr. Sindhura M S 19AN153 KK04000559 205 UR
Panchakarma
12 2019-20 Dr. Abhilasha Acharya 19AP151 KK04000529 146 UR
13 2019-20 Dr. Ashwini A Sangolli 19AP152 KK04000323 209 UR
14 2019-20 Dr. Bhavana B C 19AP153 KK04001143 85 OBC (NCL)
15 2019-20 Dr. Mamidi Naga Jyothi 19AP154 TL01000084 141 UR
16 2019-20 Dr. Shalini C 19AP155 KK04001401 121 OBC (NCL)
Shalya Tantra
17 2019-20 Dr. Jayanth Kumar S 19AT151 KK04001038 69 OBC (NCL)
18 2019-20 Dr. Sathyarathna 19AT152 UP12000043 88 UR
19 2019-20 Dr. Shivakumara Aladakatti 19AT153 KK04000536 205 2AG
20 2019-20 Dr. Takkalaki Mallinath Iragonda 19AT154 KK04000330 90 UR
21 2019-20 Dr. Usha M 19AT155 KK04001061 87 SC
Rasashastra & Bhashajyakalpana
22 2019-20 Dr. Radhika S 19AH151 KK04000392 151 2AG
Dravyaguna Vignana
1 2020-21 AMRUTHA NAIR 20AD033 KL04000005 177 UR
2 2020-21 MEGHANA M 20AD034 KK04000422 142 OBC (NCL)
3 2020-21 SANDHYA K 20AD035 KK04000028 241 UR
4 2020-21 SUSHMITHA P 20AD036 KK04000063 197 UR
Swastha Vritta
5 2020-21 NIMMI A N 20AW021 KL04000253 225 UR
6 2020-21 VIDYASHREE M 20AW022 KK04000230 226 OBC (NCL)
Roganidana & Vikriti Viganan
7 2020-21 HITHAISHI D 20AN009 KK04000633 140 UR
8 2020-21 KAVYASHREE B S 20AN010 KK04000254 188 OBC (NCL)
9 2020-21 MANASA D 20AN011 KK04000208 237 GEN-EWS
10 2020-21 PRAKASH H M 20AN012 KK10000280 150 UR
11 2020-21 VYSHNAVI R 20AN013 KK04000277 181 ST
Panchakarma
12 2020-21 APOORVA M S 20AP060 KK04000010 205 OBC (NCL)
13 2020-21 ASHNA C PAULOSE 20AP061 KL18000162 245 UR
14 2020-21 POOJA D 20AP062 KK04000603 130 OBC (NCL)
15 2020-21 SUSHMITHA N R 20AP063 KK04000240 215 ST
16 2020-21 VEERA VANDANA 20AP064 KK04000276 181 GEN-EWS
Shalya Samanya
17 2020-21 NIRMALA DEVI N N 20AT078 KK04000209 135 OBC (NCL)
18 2020-21 PALLAVI VIRAKTAMATH 20AT079 KK10000037 189 UR
19 2020-21 PREETHI V 20AT080 KK04000453 218 OBC (NCL)
20 2020-21 SAMTHA S 20AT081 KL12000257 192 UR
21 2020-21 SYED TIPU SULTAN 20AT082 161
Rasashastra & Bhaishajyakalpana
22 2020-21 JITHESH K J 20AH050 KK12000066 195 2AG
23 2020-21 YASHASWINI C R 20AH051