IV BAMS SENIOR ATTENDANCE

Attendance for the month of August 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 16 2 8 3 15 2 11 3 1 51 10 91.07 100
2 Amreen Shabnam 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
3 Anand S Dhangi 17 1 8 3 15 2 14 3 1 55 9 98.21 90
4 Ananya A 15 2 7 3 14 2 12 2 1 49 9 87.50 90
5 Anusha N Ghosh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
6 Anusha G V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
7 Anusha H V 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
8 Ashly Shaijanth 17 2 8 3 14 2 12 3 1 52 10 92.86 100
9 Ayesha Khanum M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
10 Bhagyashree 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
11 Bhumika V Hegde 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
12 Chaitra V Dev 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
13 Chandana K R 16 2 6 3 14 2 12 1 1 49 8 87.50 80
14 Chandrika H G 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
15 Chethan Gowda C B 15 1 8 2 15 2 12 3 1 51 8 91.07 80
16 D Sonali 14 2 9 2 14 2 12 3 1 50 9 89.29 90
17 D S Bharath 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3.57 0
18 Deeksha Singh D 17 2 7 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
19 Dhanalakshmi 9 1 5 3 14 2 8 2 1 37 8 66.07 80
20 Dhanushree M S 17 2 5 3 13 2 13 3 1 49 10 87.50 100
21 Dhanya S Rao 14 2 8 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07 100
22 Divyashri C B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
23 Fathima Zohara 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 17 2 7 3 14 2 13 3 1 52 10 92.86 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 15 2 8 3 13 2 14 3 1 51 10 91.07 100
29 Keerthi 17 2 9 3 14 2 14 2 1 55 9 98.21 90
30 Kirana Seervi 14 1 8 3 14 2 13 3 1 50 9 89.29 90
31 Kotla Bhuvaneshwari 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
32 Krishna Priya C 17 2 8 2 15 2 11 2 1 52 8 92.86 80
33 Kusuma S P 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
34 Lavanya N M 10 1 9 3 15 2 14 3 1 49 9 87.50 90
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
37 Lohith V 8 0 3 0 10 2 5 0 1 27 2 48.21 20
38 Lokeshwari S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
39 Meghana Patil 17 2 9 3 15 2 12 3 1 54 10 96.43 100
40 Monisha H M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
41 Nikitha C 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64 100
42 Nisarga M S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
43 Nithyananda K 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3.57 20
44 Niveditha N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
45 Parikshith Gowda T N 14 1 5 1 12 2 12 3 1 44 7 78.57 70
46 Pavithra C 16 2 9 3 15 2 13 3 1 54 10 96.43 100
47 Pooja A 17 2 7 3 14 2 12 3 1 51 10 91.07 100
48 Vibha Nidhi Shivam 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
49 Pooja S B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
50 Poorna Thejaswi P 11 2 7 3 15 2 14 2 1 48 9 85.71 90
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
52 Prasann Patreppa Hanji 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64 100
53 Pratheeksha C 16 1 7 2 15 2 11 0 1 50 5 89.29 50
54 Preethi S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
55 Preethi V 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
56 Preethikanth C S 17 2 8 3 14 2 13 2 1 53 9 94.64 90
57 Prekshna Gabriella Paul 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
58 Prithvi R J 17 1 9 3 15 2 13 2 1 55 8 98.21 80
59 Rahul Gowda M J 11 1 8 2 15 2 14 3 1 49 8 87.50 80
60 Rahjini S 17 2 9 2 15 2 14 3 1 56 9 100.00 90
61 Rakshitha R 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
62 Ramya K S 11 2 8 2 11 2 13 2 1 44 8 78.57 80
63 Rathna S G 12 2 8 3 14 2 12 3 1 47 10 83.93 100
64 Ravikumar Jadhav 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
65 Reshma Krishnan 16 2 9 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
66 Rishitha K A 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
67 Rithu Harish H 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
68 S Amaresh 17 2 7 3 15 2 13 3 1 53 10 94.64 100
69 Saba Naaz H 15 2 9 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
70 Sahana M V 11 2 7 3 15 2 11 3 1 45 10 80.36 100
71 Samhitha S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
72 Sampreetha R 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
73 Sanjana Mahesh 16 2 9 2 14 2 13 3 1 53 9 94.64 90
74 Sanjay M P 16 1 8 3 14 2 14 2 1 53 8 94.64 80
75 Sayira Banu Savantanavar 17 2 8 3 14 2 14 3 1 54 10 96.43 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
77 Sevanthi P 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21428571 90
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 11 1 4 1 10 2 9 0 1 35 4 62.5 40
80 Sheershika Jayasim 16 1 7 1 15 2 12 2 1 51 6 91.07142857 60
81 Sheethal J 17 1 7 2 13 2 13 3 1 51 8 91.07142857 80
82 Siddarth Pramod K M 17 1 9 2 15 2 11 3 1 53 8 94.64285714 80
83 Sneha H B 14 2 9 3 15 2 12 3 1 51 10 91.07142857 100
84 Soujanya 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
85 Sowmya Desai 11 1 7 3 13 2 13 3 1 45 9 80.35714286 90
86 Sowjanya P L 11 0 8 3 15 2 14 3 1 49 8 87.5 80
87 Sushma S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
88 Sweekruthi B H 17 2 8 3 15 2 13 2 1 54 9 96.42857143 90
89 Syed Sajid Ahmed 17 2 9 3 12 2 14 3 1 53 10 94.64285714 100
90 Syeda Rabiya Muskan 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64285714 100
91 Theertha V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64285714 100
93 Uzma Ayub S 17 2 8 3 15 2 14 3 0 54 10 96.42857143 100
94 Varsha C K 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
95 Vidhi Singh 11 2 8 3 13 2 13 3 1 46 10 82.14285714 100
96 Vinaykumar K R 15 2 7 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07142857 100
97 Vyshnavi V Bhaskar 16 2 9 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
98 Yashwanth M C 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
99 Zainab Fathima 17 2 9 3 14 2 13 3 1 54 10 96.42857143 100
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
20 15 21 15 20 15 21 15  5  87
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Adithi.M.Vasisht 20 15 21 18 19 5 94% 100%
2 AfraEiram 19 15 19 18 17 5 90% 100%
3 Akshatha.D. 19 15 20 20 21 5 94 % 100%
4 Anusha.R. 17 14 13 17 16 5 78% 93%
5 Anushree.A.B.C. 18 15 19 19 20 4 90% 100%
6 Apoorva. B.M. 19 11 19 15 15 4 82% 73%
7 Arzumon Ara Khanom 19 14 18 18 17 4 87% 93%
8 Bi.Bi. Aysha 18 13 20 18 20 4 91% 87%
 9 Bindu B.S 0 0 0 0 0 0 0% 0%
10 Chaithra.M. 20 14 19 16 19 5 87% 83%
11 Chaitra.A.Mattennanavar 17 15 21 19 19 5 89% 100%
12 ChethanKumar.H.M. 19 14 17 14 15 4 79% 93%
13 ChodavarapuPolika Naga Krishna Sai 19 13 21 19 20 5 94% 87%
14 DeekshaNayaka.H.V. 19 14 20 18 17 5 91% 93%
15 Delna Mary George 19 14 20 20 20 5 97% 93%
16 Devikarani N 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Dhanashree.S. 19 14 20 19 20 5 95% 93%
18 Dhanush.R. 0 0 0 0 0 0 0% 0%
19 Farha Ayisha.S. 19 15 21 18 19 4 89% 100%
20 Farhathafza 17 14 21 17 17 4 85% 93%
21 FiyonaBabu 20 15 21 19 21 5 97% 100%
22 G. Saivandana 19 14 20 18 19 5 93% 93%
23 Gayathri.D. 18 13 19 18 19 5 91% 87%
24 Gouramma 20 13 19 15 14 4 83% 87%
25 GudipudiRavikrishna 13 0 15 11 11 3 61% 0
26 Gurubasavaraj K.H 0 9 12 11 6 3 33% 80%
27 Hari Priya.D. 18 19 15 18 16 5 87% 100%
28 Harshini.R.Santoshi 19 20 15 19 20 4 94% 100%
29 K.Narasimhamurthy 18 21 15 17 19 5 92% 100%
30 Kavya.S.N. 17 20 15 20 21 4 95% 100%
31 Koushik.T.V. 19 19 14 20 20 5 96% 93%
32 Krishnaudhaya N 19 20 14 18 18 4 90% 93%
33 Kushal.P. 18 21 14 17 18 4 90% 93%
34 Lavanya.S. 18 19 13 18 19 5 91% 87%
35 Likitha.M. 17 21 15 18 16 5 86% 100%
36 M. Yashaswini 17 20 15 18 16 5 85% 100%
37 Madhura.N. 17 20 14 18 16 5 87% 93%
38 Mamata 19 21 15 18 18 5 93% 100%
39 Manushree.S. 17 19 15 17 17 5 85% 100%
40 Medha Ganapathi Bhat 16 17 14 17 15 5 81% 93%
41 Meghana.D. 18 19 15 16 16 5 85% 100%
42 Minhaz Ul Arabia 14 17 14 14 14 5 74 % 93%
43 MisbaFarheen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mithal.R.Jain 17 18 14 17 17 4 84% 93%
45 Mohamed Ali. K.P. 17 19 12 20 20 4 92% 80%
46 Monika.S.M. 19 18 15 17 19 4 89% 100%
47 Nagaveni.K.S. 19 18 14 19 21 5 94% 93%
48 Namratha.M. 19 19 13 18 19 4 89% 87%
49 Nayana Panchamagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Neethu.K.P. 20 21 15 20 21 5 100% 100%
51 Nidhi.M.P. 20 20 19 15 17 5 93% 100%
52 Nirusha.G. 19 20 20 15 20 5 97% 100%
53 Nisarga 18 19 18 15 19 5 91% 100%
54 Nisarga.K.S. 18 20 18 15 18 4 90% 100%
55 Nishapriyanka.V. 18 19 17 15 20 5 91% 100%
56 Pavitra.G. 15 16 15 14 13 4 73% 93%
57 Poojashree.S. 18 21 18 15 19 5 91% 100%
58 Prajna.S. 17 18 17 15 18 5 86% 100%
59 Pranathi.N.Raj. 19 21 16 15 20 5 91% 100%
60 Priya Patil 19 19 17 15 18 5 90% 100%
61 Priyadarshini.V.S. 19 19 20 15 20 5 94% 100%
62 Priyanka.K.P. 16 17 14 15 14 5 76% 100%
63 Rakesh.B.S. 17 15 15 15 11 4 71% 100%
64 Raksha.S.D. 18 19 18 15 19 5 91% 100%
65 Rakshith.M.M. 17 20 20 15 21 4 95% 100%
66 Ranisri.N. 20 21 19 15 21 5 99% 100%
67 ReetuMahesh.C.M. 18 20 18 15 19 4 91% 100%
68 Rekha.J.Gowda 17 19 18 15 18 5 94% 100%
69 Saba Tazmeen 20 21 20 15 21 4 98% 100%
70 Sachin.S.Shekar 6 6 8 0 4 1 28% 0
71 Sanjay.Y.G. 19 21 19 15 19 4 94% 100%
72 Sara Noorain 16 17 19 15 17 4 80% 100%
73 Seeshma.K. 13 14 17 13 14 3 70% 87%
74 Shreedevi 18 21 16 19 19 5 91% 100%
75 Shreyas.R. 19 20 16 15 19 4 90% 100%
76 Shubhashree 18 19 18 19 13 5 91% 87%
77 Sinchana.H.Gowda 14 19 17 15 14 4 79% 93%
78 Smitha Anekal 18 18 17 19 13 4 88% 87%
79 Srujana.P. 19 18 17 17 11 4 86% 73%
80 SukruthaGowda.K.R. 19 20 19 20 14 4 90% 93%
81 Suma. B 18 20 18 18 13 5 90% 87%
82 Suma.T.M 19 18 18 19 12 4 90% 80%
83 Sumanth S.B 18 19 18 18 13 4 89% 87%
84 SumayyaIqra 19 16 15 16 13 3 78% 87%
85 Sunil Jagadish Vijapur 18 18 18 18 13 4 87% 87%
86 Supriya.C. 17 20 16 15 13 4 83% 87%
87 Surabhi.G.B. 17 20 19 18 13 5 91% 87%
88 SushmithaRani.U.M. 19 19 15 15 14 5 84% 93%
89 T.S. Harshitha 19 21 17 18 14 5 92% 93%
90 Tejashwini 20 19 19 21 14 5 97% 87%
91 Thejaswini.M. 19 19 15 17 13 4 84% 87%
92 UjwalaShastry.M.U. 17 19 16 18 14 5 86% 93%
93 UmmeHabeeba 18 17 18 18 12 4 86% 80%
94 Veeresh 17 20 19 18 11 3 88% 73%
95 Venkatesh.R. 18 15 17 16 13 3 79% 87%
96 Vishal Varad 17 18 17 18 13 5 86% 87%
97 Vishwas.R. 19 19 19 20 14 4 92% 93%
98 Vismaya.P.V. 19 20 19 21 14 5 93% 93%
99 Yatheesh.K.R. 19 20 19 19 13 4 93% 87%
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakya tantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted12
24 14 25 14 19 14 24 14 6 98
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Adithi.M.Vasisht 18 21 14 19 20 6 86% 100%
2 AfraEiram 20 18 12 15 18 4 77% 86%
3 Akshatha.D. 14 17 11 10 19 6 67% 79%
4 Anusha.R. 16 14 14 15 14 5 65% 100%
5 Anushree.A.B.C. 22 21 14 16 18 6 85% 100%
6 Apoorva. B.M. 16 14 13 17 15 6 69% 93%
7 Arzumon Ara Khanom 20 18 13 14 16 6 76% 93%
8 Bi.Bi. Aysha 15 16 12 12 12 6 62% 86%
 9 Bindu B.S 0 5 0 0 0 0 0% 0%
10 Chaithra.M. 17 19 13 16 16 6 76% 93%
11 Chaitra.A.Mattennanavar 15 18 14 14 18 6 74% 100%
12 ChethanKumar.H.M. 20 17 13 16 16 5 76% 93%
13 ChodavarapuPolika 24 19 13 17 22 6 90% 93%
14 DeekshaNayaka.H.V. 15 16 13 13 13 6 64% 93%
15 Delna Mary George 23 21 14 18 21 6 91% 100%
16 Devikarani N 0 0 0 0 0 0 0% 0%
17 Dhanashree.S. 23 22 14 18 21 6 92% 100%
18 Dhanush.R. 0 0 0 0 0 0 0% 0%
19 Farha Ayisha.S. 20 21 14 17 22 6 88% 100%
20 Farhathafza 17 19 14 18 18 5 79% 100v
21 FiyonaBabu 22 20 14 17 20 6 87% 100%
22 G. Saivandana 23 23 14 18 22 6 94% 100%
23 Gayathri.D. 18 14 13 16 16 5 71% 93%
24 Gouramma 16 14 12 13 14 5 63% 86%
25 GudipudiRavikrishna 14 13 14 16 10 6 60% 100%
26 Gurubasavaraj K.H 13 13 10 14 12 4 53% 100%
27 Hari Priya.D. 15 18 15 12 18 4 71% 86%
28 Harshini.R.Santoshi 21 18 14 11 17 6 78% 79%
29 K.Narasimhamurty 21 15 17 14 20 4 79% 100%
30 Kavya.S.N. 21 18 16 14 13 6 76% 100%
31 Koushik.T.V. 17 13 16 13 15 4 66% 93%
32 Krishnaudhaya N 20 17 18 13 19 5 81% 93%
33 Kushal.P. 15 17 14 12 19 5 71% 86%
34 Lavanya.S. 21 18 16 12 18 6 81% 86%
35 Likitha.M. 14 13 14 13 13 6 51% 93%
36 M. Yashaswini 13 16 13 12 16 5 59% 86%
37 Madhura.N. 14 18 12 14 10 6 61% 100%
38 Mamata 17 17 15 14 14 5 70% 100%
39 Manushree.S. 17 17 16 14 15 4 71% 100%
40 Medha Ganapathi Bhat 15 17 15 14 15 5 68% 100%
41 Meghana.D. 13 16 15 14 15 5 65% 100%
42 Minhaz Ul Arabia 20 18 16 12 18 4 78% 86%
43 MisbaFarheen 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Mithal.R.Jain 22 19 17 14 22 6 88% 100%
45 Mohamed Ali. K.P. 20 19 16 11 19 4 80% 78%
46 Monika.S.M. 15 12 16 14 14 6 64% 100%
47 Nagaveni.K.S. 17 16 14 14 12 6 66% 100%
48 Namratha.M. 15 18 14 14 16 4 68% 100%
49 Nayana Panchamagiri 0 0 0 0 0 0 0% 0%
50 Neethu.K.P. 22 12 17 14 20 6 79% 100%
51 Nidhi.M.P. 19 17 15 19 14 6 78% 100%
52 Nirusha.G. 14 18 13 17 14 6 69% 100%
53 Nisarga 19 16 13 16 14 6 71% 100%
54 Nisarga.K.S. 21 20 14 18 14 6 81% 100%
55 Nishapriyanka.V. 15 15 12 14 14 5 62% 100%
56 Pavitra.G. 17 17 14 16 14 6 72% 100%
57 Poojashree.S. 17 19 15 19 14 4 76% 100%
58 Prajna.S. 15 12 16 14 14 6 64% 100%
59 Pranathi.N.Raj. 22 18 18 21 14 6 87% 100%
60 Priya Patil 14 15 14 15 14 6 65% 100%
61 Priyadarshini.V.S. 16 15 16 16 14 6 71% 100%
62 Priyanka.K.P. 13 12 14 10 14 6 56% 100%
63 Rakesh.B.S. 13 13 16 15 14 5 63% 100%
64 Raksha.S.D. 15 17 14 18 14 6 72% 100%
65 Rakshith.M.M. 14 14 12 12 14 6 59% 100%
66 Ranisri.N. 21 18 18 21 14 6 86% 100%
67 ReetuMahesh.C.M. 22 18 17 19 14 6 84% 100%
68 Rekha.J.Gowda 14 13 14 12 14 6 60% 100%
69 Saba Tazmeen 13 12 14 14 14 6 60% 100%
70 Sachin.S.Shekar 0 0 0 0 0 1 0% 0
71 Sanjay.Y.G. 18 15 12 17 14 5 69% 100%
72 Sara Noorain 18 16 14 17 14 6 73% 100%
73 Seeshma.K. 13 0 13 9 14 6 42% 100%
74 Shreedevi 18 16 14 15 14 6 71% 100%
75 Shreyas.R. 17 17 14 16 14 5 71% 100%
76 Shubhashree 17 14 17 17 17 3 73% 100%
77 Sinchana.H.Gowda 11 14 13 13 12 2 52% 100%
78 Smitha Anekal 20 14 18 14 17 5 76% 100%
79 Srujana.P. 17 14 17 14 14 5 68% 100%
80 SukruthaGowda.K.R. 19 14 19 17 16 5 76% 100%
81 Suma. B 15 14 13 14 14 6 74% 100%
82 Suma.T.M 19 14 17 15 17 6 76% 100%
83 Sumanth S.B 19 14 15 15 20 6 77% 100%
84 SumayyaIqra 20 14 22 17 20 6 87% 100%
85 Sunil Jagadish Vijapur 10 14 16 16 18 6 67% 100%
86 Supriya.C. 14 14 11 14 13 4 57% 100%
87 Surabhi.G.B. 15 14 13 12 14 5 60% 100%
88 SushmithaRani.U.M. 17 14 12 17 19 6 73% 100%
89 T.S. Harshitha 20 14 21 15 17 5 80% 100%
90 Tejashwini 17 14 16 14 15 5 68% 100%
91 Thejaswini.M. 16 14 17 16 16 6 73% 100%
92 UjwalaShastry.M.U. 20 14 22 19 23 6 92% 100%
93 UmmeHabeeba 18 14 17 15 15 6 73% 100%
94 Veeresh 19 14 17 15 19 5 77% 100%
95 Venkatesh.R. 22 14 19 16 23 6 88% 100%
96 Vishal Varad 16 14 12 15 18 6 68% 100%
97 Vishwas.R. 17 14 15 18 17 6 75% 100%
98 Vismaya.P.V. 22 14 20 16 19 6 85% 100%
99 Yatheesh.K.R. 14 14 17 13 15 5 65% 100%
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru
IV BAMS (2016-17)
Attendance for the month of October 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 19 3 16 4 22 4 22 2 4 83 13 94.32 86.6666666666667
2 Amreen Shabnam 21 4 15 4 22 4 22 2 4 84 14 95.45 93.3333333333333
3 Anand S Dhangi 21 4 15 4 22 4 23 3 4 85 15 96.59 100
4 Ananya A 20 4 16 3 21 4 22 3 4 83 14 94.32 93.3333333333333
5 Anusha N Ghosh 21 4 16 4 21 4 23 3 4 85 15 96.59 100
6 Anusha G V 19 3 12 4 23 4 18 3 3 75 14 85.23 93.3333333333333
7 Anusha H V 21 4 15 4 23 4 23 3 4 86 15 97.73 100
8 Ashly Shaijanth 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
9 Ayesha Khanum M 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
10 Bhagyashree 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
11 Bhumika V Hegde 20 3 15 3 22 4 21 3 3 81 13 92.05 86.6666666666667
12 Chaitra V Dev 21 4 15 4 22 4 22 3 4 84 15 95.45 100
13 Chandana K R 18 4 16 3 22 4 20 3 4 80 14 90.91 93.3333333333333
14 Chandrika H G 20 3 16 3 21 4 21 3 4 82 13 93.18 86.6666666666667
15 Chethan Gowda C B 20 4 15 4 22 4 21 2 4 82 14 93.18 93.3333333333333
16 D Sonali 20 3 13 4 21 4 22 3 4 80 14 90.91 93.3333333333333
17 D S Bharath 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
18 Deeksha Singh D 14 2 10 1 13 4 13 3 2 52 10 59.09 66.6666666666667
19 Dhanalakshmi 21 4 15 4 22 4 22 2 4 84 14 95.45 93.3333333333333
20 Dhanushree M S 21 4 17 3 23 4 23 3 4 88 14 100.00 93.3333333333333
21 Dhanya S Rao 21 4 15 4 23 4 23 3 4 86 15 97.73 100
22 Divyashri C B 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
23 Fathima Zohara 21 4 16 4 22 4 23 3 4 86 15 97.73 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 19 4 16 4 20 4 21 3 4 80 15 90.91 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 21 3 16 3 21 4 21 3 4 83 13 94.32 86.6666666666667
29 Keerthi 19 3 15 4 22 4 23 3 4 83 14 94.32 93.3333333333333
30 Kirana Seervi 20 4 14 4 23 4 21 3 3 81 15 92.05 100
31 Kotla Bhuvaneshwari 21 4 12 4 21 4 22 3 4 80 15 90.91 100
32 Krishna Priya C 20 4 15 4 22 4 22 2 4 83 14 94.32 93.3333333333333
33 Kusuma S P 20 4 15 4 23 4 23 2 4 85 14 96.59 93.3333333333333
34 Lavanya N M 20 4 15 3 23 4 22 3 3 83 14 94.32 93.3333333333333
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 20 3 16 4 23 4 21 3 4 84 14 95.45 93.3333333333333
37 Lohith V 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 0.00 26.6666666666667
38 Lokeshwari S 21 4 16 4 23 4 22 3 4 86 15 97.73 100
39 Meghana Patil 17 4 15 4 23 4 23 3 4 82 15 93.18 100
40 Monisha H M 21 3 15 4 22 4 23 3 4 85 14 96.59 93.3333333333333
41 Nikitha C 21 4 13 3 22 4 19 2 4 79 13 89.77 86.6666666666667
42 Nisarga M S 22 4 17 4 23 4 23 3 4 89 15 101.14 100
43 Nithyananda K 7 0 6 0 10 4 5 0 2 30 4 34.09 26.6666666666667
44 Niveditha N 21 4 15 4 23 4 23 3 4 86 15 97.73 100
45 Parikshith Gowda T N 17 3 16 2 20 4 19 3 3 75 12 85.23 80
46 Pavithra C 21 4 16 4 23 4 22 3 4 86 15 97.73 100
47 Pooja A 20 4 16 4 23 4 23 3 4 86 15 97.73 100
48 Vibha Nidhi Shivam 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
49 Pooja S B 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
50 Poorna Thejaswi P 21 4 16 3 22 4 21 3 4 84 14 95.45 93.3333333333333
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 21 4 16 4 23 4 20 2 4 84 14 95.45 93.3333333333333
52 Prasann Patreppa Hanji 21 4 16 4 23 4 22 2 4 86 14 97.73 93.3333333333333
53 Pratheeksha C 20 3 12 4 21 4 20 2 4 77 13 87.50 86.6666666666667
54 Preethi S 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
55 Preethi V 21 4 16 4 23 4 22 1 4 86 13 97.73 86.6666666666667
56 Preethikanth C S 20 4 16 4 23 4 23 2 4 86 14 97.73 93.3333333333333
57 Prekshna Gabriella Paul 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
58 Prithvi R J 21 4 16 4 22 4 22 3 4 85 15 96.59 100
59 Rahul Gowda M J 19 4 12 4 19 4 22 3 3 75 15 85.23 100
60 Rahjini S 21 4 17 4 23 4 22 3 4 87 15 98.86 100
61 Rakshitha R 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100.00 100
62 Ramya K S 21 3 15 4 23 4 21 3 4 84 14 95.45 93.3333333333333
63 Rathna S G 21 4 14 3 21 4 23 3 4 83 14 94.32 93.3333333333333
64 Ravikumar Jadhav 20 3 16 3 23 4 23 3 4 86 13 97.73 86.6666666666667
65 Reshma Krishnan 21 4 17 4 22 4 22 3 4 86 15 97.73 100
66 Rishitha K A 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
67 Rithu Harish H 21 4 17 3 23 4 21 2 3 85 13 96.59 86.6666666666667
68 S Amaresh 19 4 12 4 21 4 22 3 4 78 15 88.64 100
69 Saba Naaz H 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
70 Sahana M V 21 4 14 4 23 4 23 3 4 85 15 96.59 100
71 Samhitha S 21 4 17 4 23 4 22 2 4 87 14 98.86 93.3333333333333
72 Sampreetha R 21 4 17 4 22 4 23 3 4 87 15 98.86 100
73 Sanjana Mahesh 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.86 100
74 Sanjay M P 21 4 15 4 23 4 22 2 4 85 14 96.59 93.3333333333333
75 Sayira Banu Savantanavar 21 4 15 4 23 4 21 2 4 84 14 95.45 93.3333333333333
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 19 2 13 4 22 4 21 3 3 78 13 88.6363636363636 86.6666666666667
77 Sevanthi P 21 4 17 3 23 4 22 3 4 87 14 98.8636363636364 93.3333333333333
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 1 0 3 0 2 4 0 0 1 7 4 7.95454545454545 26.6666666666667
80 Sheershika Jayasim 19 3 14 2 22 4 21 2 3 79 11 89.7727272727273 73.3333333333333
81 Sheethal J 19 3 15 2 21 4 19 3 4 78 12 88.6363636363636 80
82 Siddarth Pramod K M 19 4 16 3 21 4 21 2 4 81 13 92.0454545454546 86.6666666666667
83 Sneha H B 19 4 12 4 21 4 20 3 3 75 15 85.2272727272727 100
84 Soujanya 20 4 17 4 23 4 23 3 4 87 15 98.8636363636364 100
85 Sowmya Desai 21 4 15 3 21 4 20 2 4 81 13 92.0454545454546 86.6666666666667
86 Sowjanya P L 20 4 14 4 21 4 22 3 3 80 15 90.9090909090909 100
87 Sushma S 21 4 17 4 23 4 22 3 4 87 15 98.8636363636364 100
88 Sweekruthi B H 21 3 15 4 22 4 23 3 4 85 14 96.5909090909091 93.3333333333333
89 Syed Sajid Ahmed 20 3 16 4 20 4 22 3 4 82 14 93.1818181818182 93.3333333333333
90 Syeda Rabiya Muskan 21 4 16 3 21 4 23 2 4 85 13 96.5909090909091 86.6666666666667
91 Theertha V 21 4 17 4 22 4 24 3 4 88 15 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 20 3 16 4 23 4 23 3 4 86 14 97.7272727272727 93.3333333333333
93 Uzma Ayub S 20 4 17 4 23 4 23 3 4 87 15 98.8636363636364 100
94 Varsha C K 21 4 16 4 23 4 23 3 4 87 15 98.8636363636364 100
95 Vidhi Singh 21 4 17 4 23 4 23 3 4 88 15 100 100
96 Vinaykumar K R 21 4 17 3 22 4 22 3 4 86 14 97.7272727272727 93.3333333333333
97 Vyshnavi V Bhaskar 21 4 17 3 23 4 23 3 4 88 14 100 93.3333333333333
98 Yashwanth M C 21 4 14 4 23 4 23 3 4 85 15 96.5909090909091 100
99 Zainab Fathima 21 3 13 4 23 4 21 2 4 82 13 93.1818181818182 86.6666666666667
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru
IV BAMS (2016-17)
Attendance for the month of November 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 13 3 12 1 16 3 14 3 3 58 10 90.63 83.3333333333333
2 Amreen Shabnam 13 3 13 1 14 3 15 3 3 58 10 90.63 83.3333333333333
3 Anand S Dhangi 12 3 15 2 16 3 14 2 3 60 10 93.75 83.3333333333333
4 Ananya A 12 3 13 3 15 3 13 3 3 56 12 87.50 100
5 Anusha N Ghosh 12 3 13 3 15 3 13 3 3 56 12 87.50 100
6 Anusha G V 10 3 15 3 15 3 14 3 3 57 12 89.06 100
7 Anusha H V 12 3 15 3 14 3 13 3 3 57 12 89.06 100
8 Ashly Shaijanth 12 3 15 3 16 3 14 2 3 60 11 93.75 91.6666666666667
9 Ayesha Khanum M 14 3 16 3 15 3 15 3 3 63 12 98.44 100
10 Bhagyashree 11 3 13 3 16 3 9 2 3 52 11 81.25 91.6666666666667
11 Bhumika V Hegde 11 3 14 2 14 3 13 3 3 55 11 85.94 91.6666666666667
12 Chaitra V Dev 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
13 Chandana K R 14 3 14 2 14 3 14 3 3 59 11 92.19 91.6666666666667
14 Chandrika H G 12 3 15 2 16 3 14 0 2 59 8 92.19 66.6666666666667
15 Chethan Gowda C B 12 3 14 2 13 3 14 0 3 56 8 87.50 66.6666666666667
16 D Sonali 13 3 15 2 16 3 15 3 3 62 11 96.88 91.6666666666667
17 D S Bharath 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1.56 8.33333333333333
18 Deeksha Singh D 13 0 12 3 14 3 12 3 1 52 9 81.25 75
19 Dhanalakshmi 11 3 11 3 15 3 13 3 2 52 12 81.25 100
20 Dhanushree M S 14 3 15 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
21 Dhanya S Rao 12 3 15 3 15 3 14 3 3 59 12 92.19 100
22 Divyashri C B 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100.00 100
23 Fathima Zohara 11 3 15 3 15 3 15 3 3 59 12 92.19 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 14 3 15 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 14 3 15 3 16 3 14 0 3 62 9 96.88 75
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 13 3 14 3 16 3 13 3 3 59 12 92.19 100
29 Keerthi 13 3 15 2 16 3 15 3 3 62 11 96.88 91.6666666666667
30 Kirana Seervi 14 3 12 2 16 3 14 3 3 59 11 92.19 91.6666666666667
31 Kotla Bhuvaneshwari 14 3 14 2 15 3 14 3 3 60 11 93.75 91.6666666666667
32 Krishna Priya C 13 3 14 2 15 3 15 3 3 60 11 93.75 91.6666666666667
33 Kusuma S P 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100.00 100
34 Lavanya N M 11 3 13 2 16 3 15 0 2 57 8 89.06 66.6666666666667
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 13 3 14 3 16 3 15 3 3 61 12 95.31 100
37 Lohith V 0 0 0 0 7 3 0 0 0 7 3 10.94 25
38 Lokeshwari S 13 3 14 3 15 3 13 0 3 58 9 90.63 75
39 Meghana Patil 11 3 14 1 13 3 14 3 3 55 10 85.94 83.3333333333333
40 Monisha H M 12 0 13 2 15 3 13 3 3 56 8 87.50 66.6666666666667
41 Nikitha C 11 3 12 0 11 3 11 1 2 47 7 73.44 58.3333333333333
42 Nisarga M S 13 3 14 2 16 3 15 3 3 61 11 95.31 91.6666666666667
43 Nithyananda K 5 0 0 0 9 3 2 0 0 16 3 25.00 25
44 Niveditha N 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
45 Parikshith Gowda T N 11 3 14 3 16 3 13 0 0 54 9 84.38 75
46 Pavithra C 13 3 15 3 16 3 14 3 3 61 12 95.31 100
47 Pooja A 12 3 15 3 15 3 14 3 3 59 12 92.19 100
48 Vibha Nidhi Shivam 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
49 Pooja S B 12 3 15 3 16 3 15 3 3 61 12 95.31 100
50 Poorna Thejaswi P 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.44 100
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 12 3 15 3 14 3 14 3 3 58 12 90.63 100
52 Prasann Patreppa Hanji 13 0 16 3 13 3 14 3 3 59 9 92.19 75
53 Pratheeksha C 11 3 15 2 15 3 13 1 3 57 9 89.06 75
54 Preethi S 12 3 16 3 16 3 14 0 3 61 9 95.31 75
55 Preethi V 11 0 13 2 15 3 14 3 3 56 8 87.50 66.6666666666667
56 Preethikanth C S 13 3 14 3 16 3 14 3 3 60 12 93.75 100
57 Prekshna Gabriella Paul 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100.00 100
58 Prithvi R J 12 3 14 2 15 3 14 2 2 57 10 89.06 83.3333333333333
59 Rahul Gowda M J 13 3 13 1 12 3 14 3 2 54 10 84.38 83.3333333333333
60 Rahjini S 14 3 14 3 16 3 13 3 3 60 12 93.75 100
61 Rakshitha R 13 3 14 3 16 3 15 3 3 61 12 95.31 100
62 Ramya K S 10 3 11 3 15 3 12 0 3 51 9 79.69 75
63 Rathna S G 13 3 13 3 15 3 12 0 2 55 9 85.94 75
64 Ravikumar Jadhav 12 0 14 2 15 3 11 3 3 55 8 85.94 66.6666666666667
65 Reshma Krishnan 14 3 16 3 15 3 15 3 3 63 12 98.44 100
66 Rishitha K A 12 3 16 3 16 3 15 3 3 62 12 96.88 100
67 Rithu Harish H 14 3 16 2 16 3 15 2 3 64 10 100.00 83.3333333333333
68 S Amaresh 14 3 14 2 11 3 14 3 3 56 11 87.50 91.6666666666667
69 Saba Naaz H 13 3 15 1 16 3 15 3 3 62 10 96.88 83.3333333333333
70 Sahana M V 14 3 15 2 16 3 15 3 3 63 11 98.44 91.6666666666667
71 Samhitha S 14 3 14 3 16 3 15 3 3 62 12 96.88 100
72 Sampreetha R 13 3 15 3 16 3 15 3 3 62 12 96.88 100
73 Sanjana Mahesh 13 3 15 3 16 3 13 3 3 60 12 93.75 100
74 Sanjay M P 12 3 15 1 11 3 13 3 3 54 10 84.38 83.3333333333333
75 Sayira Banu Savantanavar 14 0 15 2 15 3 14 3 3 61 8 95.31 66.6666666666667
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL
CONDUCTED 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 14 3 16 3 16 3 15 3 2 63 12 98.4375 100
77 Sevanthi P 14 3 16 3 13 3 11 3 2 56 12 87.5 100
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 0 0 2 0 7 3 1 0 0 10 3 15.625 25
80 Sheershika Jayasim 13 2 8 2 15 3 13 0 1 50 7 78.125 58.3333333333333
81 Sheethal J 13 3 14 3 14 3 14 2 2 57 11 89.0625 91.6666666666667
82 Siddarth Pramod K M 12 3 14 3 15 3 15 3 3 59 12 92.1875 100
83 Sneha H B 13 2 12 2 14 3 10 3 3 52 10 81.25 83.3333333333333
84 Soujanya 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.4375 100
85 Sowmya Desai 14 3 14 1 13 3 14 3 3 58 10 90.625 83.3333333333333
86 Sowjanya P L 14 3 16 3 15 3 14 3 3 62 12 96.875 100
87 Sushma S 13 3 15 3 15 3 15 3 3 61 12 95.3125 100
88 Sweekruthi B H 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100 100
89 Syed Sajid Ahmed 12 3 15 3 15 3 13 3 3 58 12 90.625 100
90 Syeda Rabiya Muskan 13 3 15 3 14 3 11 3 3 56 12 87.5 100
91 Theertha V 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 14 3 12 2 14 3 15 3 3 58 11 90.625 91.6666666666667
93 Uzma Ayub S 14 3 16 3 16 3 15 3 3 64 12 100 100
94 Varsha C K 13 3 16 3 16 3 15 3 3 63 12 98.4375 100
95 Vidhi Singh 10 3 15 3 16 3 15 3 3 59 12 92.1875 100
96 Vinaykumar K R 11 3 11 2 12 3 13 2 1 48 10 75 83.3333333333333
97 Vyshnavi V Bhaskar 14 2 16 3 16 3 15 3 3 64 11 100 91.6666666666667
98 Yashwanth M C 13 3 15 2 16 3 15 3 3 62 11 96.875 91.6666666666667
99 Zainab Fathima 10 3 14 1 15 3 14 0 2 55 7 85.9375 58.3333333333333