ATTENDANCE OF II BAMS

Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 14 5 12 5 9 49 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 4 14 4 10 4 9 46 12 94% 80%
2 Aisiri.R.shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 3 8 3 8 0 6 30 6 61% 40%
5 Amulya.H.U 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
6 Aneesha Jose 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
7 Anisa Sarvanth 13 5 13 3 12 4 7 45 12 92% 80%
8 Annapoorna.K.P 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
9 Anuradha.K.H 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
10 Anusha Shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 14 4 14 3 12 2 9 49 9 100% 60%
12 Arfaath Ahmed.V 12 4 14 4 10 4 9 45 12 92% 80%
13 Aroma.S.Das 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
14 Athriya.S 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
15 Bhargav Krishna.K 13 5 14 4 11 4 9 47 13 96% 87%
16 Bhavyashri.B.R 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
17 Chaitra P T 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
18 Chandana Akkasali 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
19 Chandana.S 12 5 13 4 11 4 8 44 13 90% 87%
20 Chandanashree. B M 6 2 7 0 6 4 4 23 6 47% 40%
21 Chandini.C 11 4 10 4 11 4 7 39 12 80% 80%
22 Chandrashekar.M.S 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
23 Chayadevi. J 13 5 12 3 9 4 7 41 12 84% 80%
24 Chethan Balappa Talawar 7 5 13 4 11 1 6 37 10 76% 67%
25 Chethankumar.R 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
26 Darshitha.M.S 12 5 14 3 11 4 9 46 12 94% 80%
27 Divya T M 12 4 12 3 11 3 7 42 10 86% 67%
28 G P Yashaswini 14 5 13 4 12 4 9 48 13 98% 87%
29 Gagana. S. 13 4 12 4 11 2 8 44 10 90% 67%
30 Govardhan G 13 5 14 4 11 4 8 46 13 94% 87%
31 Grama Srirangaraju Sahana 13 5 14 4 12 4 9 48 13 98% 87%
32 Hamsha Prabha 14 4 13 4 10 4 9 46 12 94% 80%
33 Harha Kumar.K 11 4 10 2 9 3 5 35 9 71% 60%
34 Harshitha.B.Y 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
35 Harshitha.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
36 Harshitha.L 11 4 14 5 10 3 8 43 12 88% 80%
37 Harshitha.R 13 5 13 5 11 4 7 44 14 90% 93%
38 Hruthik.P 12 5 13 5 12 4 8 45 14 92% 93%
39 Kaveri.S 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 10 4 11 3 9 4 5 35 11 71% 73%
42 Lekhanashree.U.K 12 4 12 4 11 4 7 42 12 86% 80%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 11 4 11 3 10 3 6 38 10 78% 67%
45 Mohammed Zain 12 5 14 4 12 4 9 47 13 96% 87%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 14 5 12 4 8 47 14 96% 93%
48 Motilal.B.Nayak 13 5 14 5 12 4 9 48 14 98% 93%
49 Muthuswami Gari.Vineela 11 2 11 3 9 4 8 39 9 80% 60%
50 Namratha.M.P.M 13 5 13 4 10 4 8 44 13 90% 87%
51 Nandish.K.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
52 Nataraj.U 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
53 Neethu.M 13 4 13 5 10 3 9 45 12 92% 80%
54 Nikhil.H.R 12 5 13 5 10 3 6 41 13 84% 87%
55 Nisha.B.P 12 5 13 5 12 4 9 46 14 94% 93%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 4 10 4 7 41 12 84% 80%
57 Nithin.K.M 14 5 14 5 11 3 9 48 13 98% 87%
58 Nithya. M. 12 4 10 5 11 4 6 39 13 80% 87%
59 Nithya.P 13 5 13 4 12 4 8 46 13 94% 87%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 13 5 12 3 8 45 13 92% 87%
61 Pakala Alekhya 14 3 11 5 12 4 9 46 12 94% 80%
62 Parineetha Raj 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
63 Parvathi.G.J 11 5 12 5 9 3 7 39 13 80% 87%
64 Pooja.B.S 12 4 12 5 10 4 6 40 13 82% 87%
65 Pooja.C 13 5 13 5 10 4 9 45 14 92% 93%
66 Pooja.N 13 4 12 5 10 4 7 42 13 86% 87%
67 Pooja S 13 4 14 5 10 4 8 45 13 92% 87%
68 Poornachandra.C.S 11 5 11 2 8 5 8 38 12 78% 80%
69 Praveenkumar. B S 12 5 13 2 11 4 8 44 11 90% 73%
70 Priyadarshini.R 14 5 13 4 11 5 9 47 14 96% 93%
71 Rachana.B.N 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
72 Rakshitha.R 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
73 Ranjan.P.K 13 5 14 2 12 5 8 47 12 96% 80%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 4 11 5 7 42 14 86% 93%
75 Sahana.B.R 13 5 11 4 11 5 7 42 14 86% 93%
76 Sahana.P 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
77 Sahana.T.D 10 4 12 3 11 4 9 42 11 86% 73%
78 Samarath C M 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
79 Sameeksha.M.S 12 5 13 3 11 5 9 45 13 92% 87%
80 Sanjana.D.M 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
81 Sanjana. Y C 13 5 13 3 12 5 9 47 13 96% 87%
82 Shilpa Bhat.G.S 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
83 Shreya.H.S 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
84 Shreya.S 14 4 13 4 11 5 9 47 13 96% 87%
85 Srinidhi.K 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
86 Sindhu.G 14 5 14 4 11 5 8 47 14 96% 93%
87 Sneha.H 13 5 14 2 11 5 8 46 12 94% 80%
88 Sneha.K 14 5 13 4 12 5 9 48 14 98% 93%
89 Spandana.M 13 5 14 3 12 5 9 48 13 98% 87%
90 Subika Darshini M 10 5 13 3 11 5 8 42 13 86% 87%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 14 4 14 4 12 4 9 49 12 100% 80%
93 Tejaswi.A.R 11 3 12 4 10 5 7 40 12 82% 80%
94 Thejaswini.B.L 14 3 14 3 12 4 9 49 10 100% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
96 Varshitha.B.S 14 5 14 4 12 3 8 48 12 98% 80%
97 Vidyashree.K 12 4 12 4 10 4 9 43 12 88% 80%
98 Yasho Sangeetha.S 10 4 10 4 7 3 8 35 11 71% 73%
99 Yashwanth.A.G 14 5 13 3 12 5 9 48 13 98% 87%
100 Yogesh.R 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
101 Fathima Zohra 11 5 4 11 5 9 31 14 63% 93%
102 Shalini H.S 6 4 4 8 5 9 23 13 47% 87%
103 Layana Kouser 5 2 4 11 5 0 16 11 33% 73%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 20 5 17 75 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 12 4 12 3 10 3 12 46 10 61% 59%
2 Aisiri.R.shetty 17 2 16 4 18 4 14 65 10 87% 59%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
4 Amith Reddy 13 3 12 2 15 3 11 51 8 68% 47%
5 Amulya.H.U 14 5 11 5 16 3 12 53 13 71% 76%
6 Aneesha Jose 17 6 16 5 17 4 14 64 15 85% 88%
7 Anisa Sarvanth 17 6 18 4 20 5 17 72 15 96% 88%
8 Annapoorna.K.P 16 5 16 3 15 4 14 61 12 81% 71%
9 Anuradha.K.H 16 6 15 4 15 4 12 58 14 77% 82%
10 Anusha Shetty 19 6 18 5 19 5 16 72 16 96% 94%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 17 4 16 4 17 3 13 63 11 84% 65%
12 Arfaath Ahmed.V 12 2 12 4 15 3 13 52 9 69% 53%
13 Aroma.S.Das 17 6 17 5 15 4 14 63 15 84% 88%
14 Athriya.S 16 4 15 3 15 3 13 59 10 79% 59%
15 Bhargav Krishna.K 10 3 8 2 12 1 11 41 6 55% 35%
16 Bhavyashri.B.R 15 5 13 5 15 3 12 55 13 73% 76%
17 Chaitra P T 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
18 Chandana Akkasali 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
19 Chandana.S 14 3 14 5 12 3 13 53 11 71% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 1 5 5 1 7% 6%
21 Chandini.C 12 4 12 4 11 2 7 42 10 56% 59%
22 Chandrashekar.M.S 15 4 14 3 16 3 12 57 10 76% 59%
23 Chayadevi. J 15 5 14 5 15 3 12 56 13 75% 76%
24 Chethan Balappa Talawar 8 2 5 3 5 1 7 25 6 33% 35%
25 Chethankumar.R 15 3 13 3 13 4 12 53 10 71% 59%
26 Darshitha.M.S 14 3 14 5 15 4 11 54 12 72% 71%
27 Divya T M 17 5 18 3 18 5 14 67 13 89% 76%
28 G P Yashaswini 16 4 13 4 13 4 11 53 12 71% 71%
29 Gagana. S. 15 5 13 5 15 3 11 54 13 72% 76%
30 Govardhan G 12 1 12 3 12 4 10 46 8 61% 47%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 3 17 5 18 5 14 68 13 91% 76%
32 Hamsha Prabha 19 6 17 4 17 5 16 69 15 92% 88%
33 Harha Kumar.K 14 4 13 5 16 3 12 55 12 73% 71%
34 Harshitha.B.Y 17 4 16 6 17 4 12 62 14 83% 82%
35 Harshitha.K 18 6 16 5 17 3 14 65 14 87% 82%
36 Harshitha.L 16 6 17 6 18 3 13 64 15 85% 88%
37 Harshitha.R 14 4 16 4 17 3 11 58 11 77% 65%
38 Hruthik.P 15 4 13 2 14 4 10 52 10 69% 59%
39 Kaveri.S 17 4 16 6 15 4 14 62 14 83% 82%
40 K.M.Swadha Mishra 8 2 4 0 6 1 9 27 3 36% 18%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 11 3 13 2 9 45 8 60% 47%
42 Lekhanashree.U.K 16 5 14 5 15 2 11 56 12 75% 71%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
44 Meghana.N 14 5 15 4 15 4 12 56 13 75% 76%
45 Mohammed Zain 13 4 18 3 14 4 12 57 11 76% 65%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 13 4 13 4 12 51 13 68% 76%
48 Motilal.B.Nayak 14 5 14 4 15 3 12 55 12 73% 71%
49 Muthuswami Gari.Vineela 7 2 8 2 10 0 6 31 4 41% 24%
50 Namratha.M.P.M 15 4 14 5 16 3 12 57 12 76% 71%
51 Nandish.K.K 16 4 16 4 18 3 13 63 11 84% 65%
52 Nataraj.U 16 5 17 5 17 3 11 61 13 81% 76%
53 Neethu.M 17 4 17 5 17 3 13 64 12 85% 71%
54 Nikhil.H.R 12 3 11 4 11 3 10 44 10 59% 59%
55 Nisha.B.P 16 6 16 6 17 3 16 65 15 87% 88%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 5 14 3 13 51 12 68% 71%
57 Nithin.K.M 11 4 11 4 12 3 9 43 11 57% 65%
58 Nithya. M. 15 5 14 5 12 3 14 55 13 73% 76%
59 Nithya.P 16 4 15 5 16 3 13 60 12 80% 71%
60 Nivesh Gowda. S. 11 2 10 3 12 3 10 43 8 57% 47%
61 Pakala Alekhya 6 1 7 2 6 3 9 28 6 37% 35%
62 Parineetha Raj 16 5 15 6 16 3 13 60 14 80% 82%
63 Parvathi.G.J 11 3 13 4 13 3 10 47 10 63% 59%
64 Pooja.B.S 14 2 12 5 15 3 11 52 10 69% 59%
65 Pooja.C 16 5 14 5 15 3 13 58 13 77% 76%
66 Pooja.N 15 2 13 5 12 3 10 50 10 67% 59%
67 Pooja S 18 4 16 5 17 3 13 64 12 85% 71%
68 Poornachandra.C.S 10 2 9 2 9 3 9 37 7 49% 41%
69 Praveenkumar. B S 10 3 14 3 13 3 10 47 9 63% 53%
70 Priyadarshini.R 17 4 16 4 18 3 13 64 11 85% 65%
71 Rachana.B.N 17 4 17 4 18 4 14 66 12 88% 71%
72 Rakshitha.R 17 5 18 6 19 5 16 70 16 93% 94%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 4 13 3 10 48 10 64% 59%
74 Rohit.S.Patil 8 2 12 1 12 3 9 41 6 55% 35%
75 Sahana.B.R 13 5 15 2 13 3 10 51 10 68% 59%
76 Sahana.P 16 4 14 4 15 4 13 58 12 77% 71%
77 Sahana.T.D 11 3 10 4 12 2 11 44 9 59% 53%
78 Samarath C M 18 6 18 5 19 4 13 68 15 91% 88%
79 Sameeksha.M.S 18 5 17 5 19 4 15 69 14 92% 82%
80 Sanjana.D.M 18 5 16 5 18 4 15 67 14 89% 82%
81 Sanjana. Y C 14 4 15 5 16 3 13 58 12 77% 71%
82 Shilpa Bhat.G.S 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
83 Shreya.H.S 16 4 16 5 13 5 13 58 14 77% 82%
84 Shreya.S 15 4 14 4 16 3 12 57 11 76% 65%
85 Srinidhi.K 16 5 16 4 17 4 13 62 13 83% 76%
86 Sindhu.G 16 4 15 5 14 5 14 59 14 79% 82%
87 Sneha.H 19 5 17 4 18 3 14 68 12 91% 71%
88 Sneha.K 17 5 16 5 17 5 14 64 15 85% 88%
89 Spandana.M 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
90 Subika Darshini M 17 5 16 5 16 5 13 62 15 83% 88%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 5 5 0 7% 0%
92 Surabhi.S 18 5 17 5 18 4 13 66 14 88% 82%
93 Tejaswi.A.R 14 4 12 4 15 4 11 52 12 69% 71%
94 Thejaswini.B.L 14 3 13 4 14 4 13 54 11 72% 65%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 3 15 3 16 4 13 60 10 80% 59%
96 Varshitha.B.S 15 5 15 4 14 3 11 55 12 73% 71%
97 Vidyashree.K 15 5 15 3 14 4 12 56 12 75% 71%
98 Yasho Sangeetha.S 17 5 17 5 13 4 12 59 14 79% 82%
99 Yashwanth.A.G 11 4 11 3 15 3 8 45 10 60% 59%
100 Yogesh.R 11 4 12 4 15 4 11 49 12 65% 71%
101 Fathima Zohra 16 5 11 3 18 4 13 58 12 77% 71%
102 Shalini H.S 6 1 5 3 12 3 10 33 7 44% 41%
103 Layana Kouser 15 5 14 2 18 5 13 60 12 80% 71%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 22 6 17 77 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 2 16 5 17 4 13 64 11 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 16 5 16 5 11 56 13 73% 72%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
4 Amith Reddy 6 0 4 0 10 2 5 25 2 32% 11%
5 Amulya.H.U 15 4 16 5 20 5 14 65 14 84% 78%
6 Aneesha Jose 16 4 18 5 19 5 15 68 14 88% 78%
7 Anisa Sarvanth 20 4 19 6 22 6 15 76 16 99% 89%
8 Annapoorna.K.P 16 3 17 5 19 5 13 65 13 84% 72%
9 Anuradha.K.H 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
10 Anusha Shetty 16 4 17 5 22 5 13 68 14 88% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 13 4 15 3 20 5 13 61 12 79% 67%
12 Arfaath Ahmed.V 8 3 11 2 18 3 8 45 8 58% 44%
13 Aroma.S.Das 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
14 Athriya.S 15 4 18 4 22 5 13 68 13 88% 72%
15 Bhargav Krishna.K 5 2 6 0 14 2 5 30 4 39% 22%
16 Bhavyashri.B.R 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
17 Chaitra P T 12 3 15 4 19 5 14 60 12 78% 67%
18 Chandana Akkasali 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
19 Chandana.S 12 3 14 4 20 4 11 57 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 19 0 3 22 0 29% 0%
21 Chandini.C 10 1 11 4 17 4 11 49 9 64% 50%
22 Chandrashekar.M.S 15 3 16 4 22 4 11 64 11 83% 61%
23 Chayadevi. J 13 4 16 5 22 4 13 64 13 83% 72%
24 Chethan Balappa Talawar 3 0 7 1 14 2 5 29 3 38% 17%
25 Chethankumar.R 12 2 15 3 19 5 8 54 10 70% 56%
26 Darshitha.M.S 20 3 18 6 22 4 15 75 13 97% 72%
27 Divya T M 15 4 14 4 21 4 12 62 12 81% 67%
28 G P Yashaswini 13 3 16 4 19 5 12 60 12 78% 67%
29 Gagana. S. 18 3 18 6 22 5 13 71 14 92% 78%
30 Govardhan G 15 3 15 3 20 5 12 62 11 81% 61%
31 Grama Srirangaraju Sahana 12 4 16 4 21 5 13 62 13 81% 72%
32 Hamsha Prabha 16 3 16 5 22 5 12 66 13 86% 72%
33 Harha Kumar.K 7 1 5 2 15 3 5 32 6 42% 33%
34 Harshitha.B.Y 15 4 17 5 21 2 15 68 11 88% 61%
35 Harshitha.K 16 3 18 4 22 3 15 71 10 92% 56%
36 Harshitha.L 9 3 12 2 16 3 10 47 8 61% 44%
37 Harshitha.R 9 2 11 0 20 2 5 45 4 58% 22%
38 Hruthik.P 11 4 15 3 20 3 12 58 10 75% 56%
39 Kaveri.S 16 4 17 5 22 3 14 69 12 90% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 8 0 5 0 17 0 7 37 0 48% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 16 3 20 3 9 57 9 74% 50%
42 Lekhanashree.U.K 11 1 8 2 18 2 9 46 5 60% 28%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
44 Meghana.N 14 3 16 3 21 4 11 62 10 81% 56%
45 Mohammed Zain 11 2 18 5 21 4 8 58 11 75% 61%
46 M.Mohanashree 1 0 0 0 11 0 2 14 0 18% 0%
47 Monica.V.Nayak 12 3 11 3 21 4 10 54 10 70% 56%
48 Motilal.B.Nayak 16 3 16 2 20 3 9 61 8 79% 44%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 4 16 1 17 3 12 57 8 74% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 4 15 4 20 4 13 64 12 83% 67%
51 Nandish.K.K 12 4 14 4 18 3 13 57 11 74% 61%
52 Nataraj.U 15 4 15 4 22 3 12 64 11 83% 61%
53 Neethu.M 16 4 17 3 22 3 15 70 10 91% 56%
54 Nikhil.H.R 13 2 14 2 16 3 12 55 7 71% 39%
55 Nisha.B.P 14 3 15 4 21 3 12 62 10 81% 56%
56 Nischitha.K.M 13 4 14 4 22 3 14 63 11 82% 61%
57 Nithin.K.M 12 2 15 2 19 3 12 58 7 75% 39%
58 Nithya. M. 6 1 8 1 18 0 7 39 2 51% 11%
59 Nithya.P 16 4 17 4 20 3 15 68 11 88% 61%
60 Nivesh Gowda. S. 9 1 8 0 16 3 5 38 4 49% 22%
61 Pakala Alekhya 16 4 14 2 17 3 12 59 9 77% 50%
62 Parineetha Raj 15 4 16 5 22 3 14 67 12 87% 67%
63 Parvathi.G.J 12 3 14 1 20 3 8 54 7 70% 39%
64 Pooja.B.S 14 4 17 4 22 3 13 66 11 86% 61%
65 Pooja.C 14 3 16 4 18 3 13 61 10 79% 56%
66 Pooja.N 10 2 10 3 21 3 11 52 8 68% 44%
67 Pooja S 10 3 12 2 17 4 11 50 9 65% 50%
68 Poornachandra.C.S 13 2 13 3 19 3 10 55 8 71% 44%
69 Praveenkumar. B S 13 4 15 4 21 3 11 60 11 78% 61%
70 Priyadarshini.R 14 6 17 4 21 4 13 65 14 84% 78%
71 Rachana.B.N 15 5 18 4 21 3 13 67 12 87% 67%
72 Rakshitha.R 17 6 18 4 21 5 14 70 15 91% 83%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 3 20 2 10 55 8 71% 44%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 2 16 4 9 49 11 64% 61%
75 Sahana.B.R 12 3 12 4 21 3 11 56 10 73% 56%
76 Sahana.P 16 6 16 4 20 5 14 66 15 86% 83%
77 Sahana.T.D 13 4 14 4 17 4 10 54 12 70% 67%
78 Samarath C M 16 6 17 4 22 5 14 69 15 90% 83%
79 Sameeksha.M.S 13 6 17 3 22 5 12 64 14 83% 78%
80 Sanjana.D.M 16 6 18 4 22 5 13 69 15 90% 83%
81 Sanjana. Y C 10 4 13 3 20 4 11 54 11 70% 61%
82 Shilpa Bhat.G.S 2 0 5 1 13 4 4 24 5 31% 28%
83 Shreya.H.S 16 5 16 4 22 5 14 68 14 88% 78%
84 Shreya.S 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
85 Srinidhi.K 11 3 11 2 17 4 10 49 9 64% 50%
86 Sindhu.G 14 6 14 4 19 5 14 61 15 79% 83%
87 Sneha.H 13 6 17 4 22 4 13 65 14 84% 78%
88 Sneha.K 15 6 18 4 21 4 15 69 14 90% 78%
89 Spandana.M 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
90 Subika Darshini M 13 6 16 4 22 4 13 64 14 83% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
92 Surabhi.S 16 6 18 4 22 4 13 69 14 90% 78%
93 Tejaswi.A.R 12 1 14 0 19 2 8 53 3 69% 17%
94 Thejaswini.B.L 14 3 15 4 22 4 13 64 11 83% 61%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 5 17 4 22 4 14 69 13 90% 72%
96 Varshitha.B.S 12 4 16 4 21 4 14 63 12 82% 67%
97 Vidyashree.K 16 6 17 4 22 5 15 70 15 91% 83%
98 Yasho Sangeetha.S 15 6 15 4 21 4 15 66 14 86% 78%
99 Yashwanth.A.G 12 5 15 4 21 5 13 61 14 79% 78%
100 Yogesh.R 15 5 15 3 20 4 13 63 12 82% 67%
101 Fathima Zohra 15 4 18 0 22 5 13 68 9 88% 50%
102 Shalini H.S 0 0 0 4 12 3 7 19 7 25% 39%
103 Layana Kouser 14 3 16 4 18 3 12 60 10 78% 56%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 22 6 19 6 12 67 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 3 12 5 12 4 7 44 12 66% 71%
2 Aisiri.R.shetty 8 3 8 1 7 3 7 30 7 45% 41%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0% 6%
5 Amulya.H.U 19 6 16 5 15 4 9 59 15 88% 88%
6 Aneesha Jose 9 3 8 3 10 3 7 34 9 51% 53%
7 Anisa Sarvanth 20 5 18 6 18 6 11 67 17 100% 100%
8 Annapoorna.K.P 12 4 10 2 10 4 6 38 10 57% 59%
9 Anuradha.K.H 18 5 16 5 16 5 11 61 15 91% 88%
10 Anusha Shetty 18 5 16 4 16 6 10 60 15 90% 88%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 16 4 16 4 15 5 8 55 13 82% 76%
12 Arfaath Ahmed.V 13 6 14 5 15 5 8 50 16 75% 94%
13 Aroma.S.Das 21 6 18 6 19 6 11 69 18 103% 106%
14 Athriya.S 19 6 18 4 18 5 11 66 15 99% 88%
15 Bhargav Krishna.K 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
16 Bhavyashri.B.R 21 6 17 5 17 5 10 65 16 97% 94%
17 Chaitra P T 21 6 17 6 18 5 11 67 17 100% 100%
18 Chandana Akkasali 21 6 18 6 18 6 11 68 18 101% 106%
19 Chandana.S 3 1 6 1 5 0 3 17 2 25% 12%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 0 0 2 0 0 3 1 3 3 4% 18%
22 Chandrashekar.M.S 16 6 18 5 14 5 9 57 16 85% 94%
23 Chayadevi. J 13 4 13 5 11 5 10 47 14 70% 82%
24 Chethan Balappa Talawar 0 0 1 0 2 0 1 4 0 6% 0%
25 Chethankumar.R 15 5 15 3 13 4 8 51 12 76% 71%
26 Darshitha.M.S 16 5 13 6 13 3 8 50 14 75% 82%
27 Divya T M 12 4 9 4 12 3 7 40 11 60% 65%
28 G P Yashaswini 16 5 15 4 15 6 10 56 15 84% 88%
29 Gagana. S. 7 2 7 2 6 3 5 25 7 37% 41%
30 Govardhan G 7 3 9 3 9 3 6 31 9 46% 53%
31 Grama Srirangaraju Sahana 20 5 18 4 18 6 10 66 15 99% 88%
32 Hamsha Prabha 16 5 15 5 14 4 8 53 14 79% 82%
33 Harha Kumar.K 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 6%
34 Harshitha.B.Y 16 5 14 2 14 5 10 54 12 81% 71%
35 Harshitha.K 18 5 18 3 19 4 11 66 12 99% 71%
36 Harshitha.L 14 4 12 2 12 3 8 46 9 69% 53%
37 Harshitha.R 17 0 14 1 15 3 10 56 4 84% 24%
38 Hruthik.P 4 1 7 0 8 3 5 24 4 36% 24%
39 Kaveri.S 10 3 7 2 10 3 8 35 8 52% 47%
40 K.M.Swadha Mishra 1 1 1 0 1 0 2 5 1 7% 6%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 14 4 13 3 9 3 7 43 10 64% 59%
42 Lekhanashree.U.K 2 1 5 0 4 3 4 15 4 22% 24%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 10 2 9 2 9 3 4 32 7 48% 41%
45 Mohammed Zain 1 1 2 0 0 0 1 4 1 6% 6%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
47 Monica.V.Nayak 21 6 18 4 19 5 11 69 15 103% 88%
48 Motilal.B.Nayak 12 4 15 2 14 4 8 49 10 73% 59%
49 Muthuswami Gari.Vineela 8 1 8 1 8 4 6 30 6 45% 35%
50 Namratha.M.P.M 16 6 16 4 15 4 8 55 14 82% 82%
51 Nandish.K.K 3 0 3 1 0 0 2 8 1 12% 6%
52 Nataraj.U 14 3 16 4 15 5 8 53 12 79% 71%
53 Neethu.M 19 4 17 4 16 4 9 61 12 91% 71%
54 Nikhil.H.R 7 1 8 0 9 3 4 28 4 42% 24%
55 Nisha.B.P 16 6 14 3 15 4 10 55 13 82% 76%
56 Nischitha.K.M 7 1 7 1 10 4 4 28 6 42% 35%
57 Nithin.K.M 13 3 16 0 14 5 8 51 8 76% 47%
58 Nithya. M. 1 0 3 0 1 0 1 6 0 9% 0%
59 Nithya.P 16 5 16 4 17 4 9 58 13 87% 76%
60 Nivesh Gowda. S. 11 1 12 0 15 3 9 47 4 70% 24%
61 Pakala Alekhya 13 2 9 2 10 3 6 38 7 57% 41%
62 Parineetha Raj 20 5 18 4 17 5 11 66 14 99% 82%
63 Parvathi.G.J 4 0 7 0 6 0 3 20 0 30% 0%
64 Pooja.B.S 4 2 6 0 4 3 5 19 5 28% 29%
65 Pooja.C 19 4 15 3 15 4 12 61 11 91% 65%
66 Pooja.N 6 0 6 0 6 0 5 23 0 34% 0%
67 Pooja S 20 5 17 3 16 5 11 64 13 96% 76%
68 Poornachandra.C.S 5 1 5 1 16 3 2 28 5 42% 29%
69 Praveenkumar. B S 15 4 14 4 11 3 5 45 11 67% 65%
70 Priyadarshini.R 10 1 8 0 7 3 5 30 4 45% 24%
71 Rachana.B.N 17 2 15 3 18 4 10 60 9 90% 53%
72 Rakshitha.R 19 5 18 4 19 3 10 66 12 99% 71%
73 Ranjan.P.K 7 1 8 2 7 3 8 30 6 45% 35%
74 Rohit.S.Patil 4 0 5 1 5 3 3 17 4 25% 24%
75 Sahana.B.R 6 0 5 1 10 3 6 27 4 40% 24%
76 Sahana.P 13 3 15 2 12 3 6 46 8 69% 47%
77 Sahana.T.D 16 4 15 3 16 3 6 53 10 79% 59%
78 Samarath C M 15 4 14 3 15 4 10 54 11 81% 65%
79 Sameeksha.M.S 16 3 13 3 13 3 9 51 9 76% 53%
80 Sanjana.D.M 19 5 17 3 16 5 12 64 13 96% 76%
81 Sanjana. Y C 7 2 12 1 10 3 7 36 6 54% 35%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 14 3 12 3 13 3 8 47 9 70% 53%
84 Shreya.S 8 2 9 1 9 3 6 32 6 48% 35%
85 Srinidhi.K 19 3 15 3 15 5 11 60 11 90% 65%
86 Sindhu.G 18 5 15 4 17 5 9 59 14 88% 82%
87 Sneha.H 17 3 14 3 15 4 9 55 10 82% 59%
88 Sneha.K 21 5 18 4 19 5 11 69 14 103% 82%
89 Spandana.M 18 3 17 4 16 4 9 60 11 90% 65%
90 Subika Darshini M 12 3 8 1 9 3 6 35 7 52% 41%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 16 4 13 3 14 4 9 52 11 78% 65%
93 Tejaswi.A.R 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0% 35%
94 Thejaswini.B.L 8 2 8 1 8 2 6 30 5 45% 29%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 2 12 3 12 3 7 44 8 66% 47%
96 Varshitha.B.S 18 3 14 3 15 4 8 55 10 82% 59%
97 Vidyashree.K 8 2 8 4 8 2 6 30 8 45% 47%
98 Yasho Sangeetha.S 7 2 9 1 8 3 7 31 6 46% 35%
99 Yashwanth.A.G 13 3 11 4 12 3 8 44 10 66% 59%
100 Yogesh.R 14 3 9 2 12 4 9 44 9 66% 53%
101 Fathima Zohra 18 5 15 4 7 3 8 48 12 72% 71%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
103 Layana Kouser 3 2 10 1 18 3 5 36 6 54% 35%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 9 25 9 23 8 13 87 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 9 21 5 21 7 12 72 21 83% 81%
2 Aisiri.R.shetty 18 6 19 5 22 6 9 68 17 78% 65%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 2 8 2 9 3 4 29 7 33% 27%
5 Amulya.H.U 21 6 19 4 20 7 10 70 17 80% 65%
6 Aneesha Jose 18 6 19 6 21 7 11 69 19 79% 73%
7 Anisa Sarvanth 24 8 24 7 23 8 13 84 23 97% 88%
8 Annapoorna.K.P 24 8 21 7 22 7 11 78 22 90% 85%
9 Anuradha.K.H 21 7 22 7 22 8 12 77 22 89% 85%
10 Anusha Shetty 23 9 25 7 23 8 13 84 24 97% 92%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 24 7 21 6 23 5 10 78 18 90% 69%
12 Arfaath Ahmed.V 19 7 18 5 19 6 9 65 18 75% 69%
13 Aroma.S.Das 26 9 23 7 23 8 13 85 24 98% 92%
14 Athriya.S 24 9 24 7 23 7 13 84 23 97% 88%
15 Bhargav Krishna.K 10 6 12 2 13 5 9 44 13 51% 50%
16 Bhavyashri.B.R 24 8 25 6 21 7 11 81 21 93% 81%
17 Chaitra P T 24 8 23 7 21 7 11 79 22 91% 85%
18 Chandana Akkasali 22 8 21 6 20 7 11 74 21 85% 81%
19 Chandana.S 15 4 15 7 18 6 10 58 17 67% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0% 8%
21 Chandini.C 12 4 14 1 15 5 8 49 10 56% 38%
22 Chandrashekar.M.S 24 7 22 5 20 5 12 78 17 90% 65%
23 Chayadevi. J 16 6 19 5 16 7 6 57 18 66% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 9 4 11 0 11 4 7 38 8 44% 31%
25 Chethankumar.R 22 7 18 5 19 5 10 69 17 79% 65%
26 Darshitha.M.S 20 5 18 6 16 7 10 64 18 74% 69%
27 Divya T M 18 4 18 6 20 7 10 66 17 76% 65%
28 G P Yashaswini 24 9 22 5 20 8 12 78 22 90% 85%
29 Gagana. S. 17 4 15 5 17 7 8 57 16 66% 62%
30 Govardhan G 19 5 17 6 18 5 9 63 16 72% 62%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 8 23 6 21 8 11 79 22 91% 85%
32 Hamsha Prabha 22 7 21 6 21 8 11 75 21 86% 81%
33 Harha Kumar.K 11 3 12 3 16 5 7 46 11 53% 42%
34 Harshitha.B.Y 24 6 24 8 22 7 13 83 21 95% 81%
35 Harshitha.K 26 7 23 8 22 7 13 84 22 97% 85%
36 Harshitha.L 20 5 24 8 22 6 11 77 19 89% 73%
37 Harshitha.R 23 2 23 8 22 6 9 77 16 89% 62%
38 Hruthik.P 17 6 17 8 20 6 10 64 20 74% 77%
39 Kaveri.S 17 6 20 5 20 5 12 69 16 79% 62%
40 K.M.Swadha Mishra 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0% 12%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 23 5 22 7 22 6 11 78 18 90% 69%
42 Lekhanashree.U.K 14 4 18 7 0 5 8 40 16 46% 62%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 5 22 7 19 6 12 77 18 89% 69%
45 Mohammed Zain 13 6 15 6 17 5 7 52 17 60% 65%
46 M.Mohanashree 5 3 8 0 0 0 0 13 3 15% 12%
47 Monica.V.Nayak 24 8 23 8 21 7 11 79 23 91% 88%
48 Motilal.B.Nayak 19 5 19 7 20 6 11 69 18 79% 69%
49 Muthuswami Gari.Vineela 17 5 19 5 19 6 9 64 16 74% 62%
50 Namratha.M.P.M 20 7 18 6 19 5 9 66 18 76% 69%
51 Nandish.K.K 16 8 15 7 16 6 9 56 21 64% 81%
52 Nataraj.U 23 8 21 9 20 6 10 74 23 85% 88%
53 Neethu.M 24 7 23 8 22 7 12 81 22 93% 85%
54 Nikhil.H.R 15 3 14 7 15 4 9 53 14 61% 54%
55 Nisha.B.P 23 7 24 9 21 7 12 80 23 92% 88%
56 Nischitha.K.M 21 4 18 9 19 6 10 68 19 78% 73%
57 Nithin.K.M 20 4 20 7 21 7 12 73 18 84% 69%
58 Nithya. M. 16 5 15 4 17 5 10 58 14 67% 54%
59 Nithya.P 26 5 24 9 23 7 13 86 21 99% 81%
60 Nivesh Gowda. S. 23 3 24 9 21 5 9 77 17 89% 65%
61 Pakala Alekhya 18 4 17 7 17 5 10 62 16 71% 62%
62 Parineetha Raj 24 7 25 9 23 7 12 84 23 97% 88%
63 Parvathi.G.J 14 2 18 7 16 5 7 55 14 63% 54%
64 Pooja.B.S 15 5 14 5 15 5 7 51 15 59% 58%
65 Pooja.C 18 7 17 5 22 7 10 67 19 77% 73%
66 Pooja.N 15 6 18 7 16 5 7 56 18 64% 69%
67 Pooja S 19 3 19 7 21 7 11 70 17 80% 65%
68 Poornachandra.C.S 15 5 18 4 15 5 8 56 14 64% 54%
69 Praveenkumar. B S 21 4 21 6 17 5 12 71 15 82% 58%
70 Priyadarshini.R 20 6 19 7 21 5 11 71 18 82% 69%
71 Rachana.B.N 23 7 23 7 20 8 10 76 22 87% 85%
72 Rakshitha.R 25 7 25 8 23 8 13 86 23 99% 88%
73 Ranjan.P.K 19 3 17 8 17 5 9 62 16 71% 62%
74 Rohit.S.Patil 10 2 8 3 16 5 4 38 10 44% 38%
75 Sahana.B.R 17 5 19 8 22 5 8 66 18 76% 69%
76 Sahana.P 22 6 22 6 22 8 10 76 20 87% 77%
77 Sahana.T.D 21 6 23 7 21 5 11 76 18 87% 69%
78 Samarath C M 19 6 22 6 18 7 12 71 19 82% 73%
79 Sameeksha.M.S 21 6 22 6 22 5 10 75 17 86% 65%
80 Sanjana.D.M 25 7 25 8 22 8 13 85 23 98% 88%
81 Sanjana. Y C 19 6 20 7 20 5 11 70 18 80% 69%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
83 Shreya.H.S 23 6 21 7 20 6 10 74 19 85% 73%
84 Shreya.S 19 6 21 7 22 5 11 73 18 84% 69%
85 Srinidhi.K 20 5 21 6 22 8 11 74 19 85% 73%
86 Sindhu.G 21 6 22 8 21 6 11 75 20 86% 77%
87 Sneha.H 25 6 23 6 20 7 10 78 19 90% 73%
88 Sneha.K 25 7 24 8 22 8 11 82 23 94% 88%
89 Spandana.M 25 6 23 7 21 6 12 81 19 93% 73%
90 Subika Darshini M 16 5 17 6 19 6 9 61 17 70% 65%
91 Sultana Khannum 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 25 6 22 8 21 8 12 80 22 92% 85%
93 Tejaswi.A.R 14 5 20 8 20 4 8 62 17 71% 65%
94 Thejaswini.B.L 19 6 22 8 21 7 10 72 21 83% 81%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 4 21 6 20 6 11 71 16 82% 62%
96 Varshitha.B.S 24 4 22 7 22 7 12 80 18 92% 69%
97 Vidyashree.K 20 7 20 6 22 8 11 73 21 84% 81%
98 Yasho Sangeetha.S 11 2 13 4 15 7 6 45 13 52% 50%
99 Yashwanth.A.G 19 5 19 5 17 6 11 66 16 76% 62%
100 Yogesh.R 18 5 19 5 19 8 9 65 18 75% 69%
101 Fathima Zohra 24 7 20 8 17 6 10 71 21 82% 81%
102 Shalini H.S 3 0 0 1 4 2 4 11 3 13% 12%
103 Layana Kouser 15 5 21 8 14 5 12 62 18 71% 69%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 7 22 6 22 5 17 84 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 5 18 5 20 5 15 71 15 85% 83%
2 Aisiri.R.shetty 17 6 19 4 21 4 15 72 14 86% 78%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 4 0 5 0 10 1 0 19 1 23% 6%
5 Amulya.H.U 18 6 17 5 18 5 15 68 16 81% 89%
6 Aneesha Jose 17 6 18 5 21 5 13 69 16 82% 89%
7 Anisa Sarvanth 20 7 18 5 20 5 14 72 17 86% 94%
8 Annapoorna.K.P 17 5 17 4 20 4 13 67 13 80% 72%
9 Anuradha.K.H 19 7 18 5 20 5 15 72 17 86% 94%
10 Anusha Shetty 19 7 17 5 20 4 14 70 16 83% 89%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 5 18 6 19 5 15 71 16 85% 89%
12 Arfaath Ahmed.V 14 6 18 5 20 4 14 66 15 79% 83%
13 Aroma.S.Das 17 6 18 6 19 4 14 68 16 81% 89%
14 Athriya.S 23 7 21 6 20 5 17 81 18 96% 100%
15 Bhargav Krishna.K 3 2 8 1 10 2 4 25 5 30% 28%
16 Bhavyashri.B.R 18 6 16 4 20 5 16 70 15 83% 83%
17 Chaitra P T 18 7 17 5 20 5 15 70 17 83% 94%
18 Chandana Akkasali 20 8 19 5 20 5 16 75 18 89% 100%
19 Chandana.S 13 4 19 3 17 4 13 62 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 11 2 13 3 16 4 7 47 9 56% 50%
22 Chandrashekar.M.S 19 6 15 5 19 4 16 69 15 82% 83%
23 Chayadevi. J 15 6 14 5 20 3 11 60 14 71% 78%
24 Chethan Balappa Talawar 9 2 13 0 15 3 6 43 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 3 15 5 17 4 10 57 12 68% 67%
26 Darshitha.M.S 12 6 15 5 19 3 10 56 14 67% 78%
27 Divya T M 15 6 15 3 19 4 10 59 13 70% 72%
28 G P Yashaswini 17 5 19 5 21 4 15 72 14 86% 78%
29 Gagana. S. 14 3 17 5 20 5 12 63 13 75% 72%
30 Govardhan G 14 3 17 5 18 4 13 62 12 74% 67%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 6 17 6 21 4 15 72 16 86% 89%
32 Hamsha Prabha 18 6 19 6 21 4 14 72 16 86% 89%
33 Harha Kumar.K 12 2 13 5 17 3 9 51 10 61% 56%
34 Harshitha.B.Y 18 2 19 5 20 7 13 70 14 83% 78%
35 Harshitha.K 21 3 21 6 22 6 15 79 15 94% 83%
36 Harshitha.L 18 4 19 5 20 7 16 73 16 87% 89%
37 Harshitha.R 19 1 19 6 21 6 16 75 13 89% 72%
38 Hruthik.P 14 1 19 6 20 5 13 66 12 79% 67%
39 Kaveri.S 17 2 19 5 21 5 13 70 12 83% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 17 3 19 5 21 8 14 71 16 85% 89%
42 Lekhanashree.U.K 13 4 21 6 18 5 14 66 15 79% 83%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 15 1 18 4 21 6 11 65 11 77% 61%
45 Mohammed Zain 11 2 15 5 17 6 14 57 13 68% 72%
46 M.Mohanashree 2 0 11 0 15 0 7 35 0 42% 0%
47 Monica.V.Nayak 19 4 18 4 21 7 15 73 15 87% 83%
48 Motilal.B.Nayak 15 3 16 4 17 7 13 61 14 73% 78%
49 Muthuswami Gari.Vineela 5 2 6 2 10 4 3 24 8 29% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 2 17 6 20 6 12 65 14 77% 78%
51 Nandish.K.K 13 4 17 5 19 5 12 61 14 73% 78%
52 Nataraj.U 21 4 21 6 21 8 17 80 18 95% 100%
53 Neethu.M 20 4 20 5 21 7 16 77 16 92% 89%
54 Nikhil.H.R 13 1 17 5 18 5 11 59 11 70% 61%
55 Nisha.B.P 22 4 21 5 22 8 15 80 17 95% 94%
56 Nischitha.K.M 17 3 15 5 19 6 12 63 14 75% 78%
57 Nithin.K.M 13 1 16 6 15 7 13 57 14 68% 78%
58 Nithya. M. 1 2 7 3 10 0 4 22 5 26% 28%
59 Nithya.P 20 3 20 5 21 7 15 76 15 90% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 14 1 19 6 20 6 14 67 13 80% 72%
61 Pakala Alekhya 11 0 19 6 17 4 9 56 10 67% 56%
62 Parineetha Raj 23 4 22 6 22 8 16 83 18 99% 100%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 5 17 6 11 55 14 65% 78%
64 Pooja.B.S 15 3 17 4 19 5 13 64 12 76% 67%
65 Pooja.C 18 4 19 5 19 6 13 69 15 82% 83%
66 Pooja.N 16 3 16 5 16 7 14 62 15 74% 83%
67 Pooja S 17 4 17 3 16 7 14 64 14 76% 78%
68 Poornachandra.C.S 15 6 14 2 16 5 11 56 13 67% 72%
69 Praveenkumar. B S 16 7 16 5 16 4 14 62 16 74% 89%
70 Priyadarshini.R 17 4 19 5 19 6 12 67 15 80% 83%
71 Rachana.B.N 23 7 20 5 21 7 16 80 19 95% 106%
72 Rakshitha.R 23 8 22 3 22 7 17 84 18 100% 100%
73 Ranjan.P.K 17 6 18 5 16 4 15 66 15 79% 83%
74 Rohit.S.Patil 12 3 12 1 16 6 8 48 10 57% 56%
75 Sahana.B.R 16 5 18 5 17 7 12 63 17 75% 94%
76 Sahana.P 16 6 18 3 20 6 11 65 15 77% 83%
77 Sahana.T.D 13 5 12 2 19 5 13 57 12 68% 67%
78 Samarath C M 18 8 19 2 21 6 14 72 16 86% 89%
79 Sameeksha.M.S 16 5 18 5 19 5 12 65 15 77% 83%
80 Sanjana.D.M 21 7 21 2 18 7 16 76 16 90% 89%
81 Sanjana. Y C 13 6 13 5 18 5 11 55 16 65% 89%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 15 5 15 2 17 5 12 59 12 70% 67%
84 Shreya.S 17 4 20 3 21 6 12 70 13 83% 72%
85 Srinidhi.K 16 7 17 5 20 6 12 65 18 77% 100%
86 Sindhu.G 19 7 16 3 19 6 16 70 16 83% 89%
87 Sneha.H 17 6 20 5 20 7 14 71 18 85% 100%
88 Sneha.K 19 7 19 3 20 6 16 74 16 88% 89%
89 Spandana.M 19 7 19 3 20 7 15 73 17 87% 94%
90 Subika Darshini M 16 6 18 5 17 6 13 64 17 76% 94%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 5 19 3 22 5 11 70 13 83% 72%
93 Tejaswi.A.R 12 4 19 5 17 4 16 64 13 76% 72%
94 Thejaswini.B.L 13 5 15 5 18 4 11 57 14 68% 78%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 6 18 5 20 5 14 72 16 86% 89%
96 Varshitha.B.S 17 5 18 3 19 4 14 68 12 81% 67%
97 Vidyashree.K 18 7 18 5 20 7 15 71 19 85% 106%
98 Yasho Sangeetha.S 17 6 16 5 18 7 13 64 18 76% 100%
99 Yashwanth.A.G 12 3 14 5 19 5 13 58 13 69% 72%
100 Yogesh.R 15 7 14 5 20 6 13 62 18 74% 100%
101 Fathima Zohra 13 4 14 5 18 6 11 56 15 67% 83%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 11 3 18 5 18 6 12 59 14 70% 78%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 23 7 20 6 15 79 19
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 17 4 19 4 18 5 11 65 13 82% 68%
2 Aisiri.R.shetty 18 4 22 6 17 6 14 71 16 90% 84%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 1 0 7 3 0 8 3 10% 16%
5 Amulya.H.U 13 5 17 4 17 5 12 59 14 75% 74%
6 Aneesha Jose 20 6 22 6 18 6 14 74 18 94% 95%
7 Anisa Sarvanth 17 4 18 5 19 6 15 69 15 87% 79%
8 Annapoorna.K.P 19 6 21 5 18 6 14 72 17 91% 89%
9 Anuradha.K.H 20 5 22 7 18 6 13 73 18 92% 95%
10 Anusha Shetty 20 6 22 7 19 6 14 75 19 95% 100%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 4 18 6 17 5 11 65 15 82% 79%
12 Arfaath Ahmed.V 17 6 20 4 17 5 13 67 15 85% 79%
13 Aroma.S.Das 19 5 23 7 20 6 15 77 18 97% 95%
14 Athriya.S 17 5 21 5 16 6 13 67 16 85% 84%
15 Bhargav Krishna.K 3 1 3 0 7 3 6 19 4 24% 21%
16 Bhavyashri.B.R 16 5 20 5 18 5 14 68 15 86% 79%
17 Chaitra P T 17 5 23 7 19 6 14 73 18 92% 95%
18 Chandana Akkasali 17 5 20 5 17 6 12 66 16 84% 84%
19 Chandana.S 20 6 17 4 17 5 13 67 15 85% 79%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 17 2 17 5 10 59 11 75% 58%
22 Chandrashekar.M.S 18 5 20 6 17 4 14 69 15 87% 79%
23 Chayadevi. J 17 5 19 6 17 4 12 65 15 82% 79%
24 Chethan Balappa Talawar 5 2 11 1 14 4 11 41 7 52% 37%
25 Chethankumar.R 14 4 15 5 15 5 12 56 14 71% 74%
26 Darshitha.M.S 17 5 20 5 20 4 13 70 14 89% 74%
27 Divya T M 18 4 19 3 17 5 15 69 12 87% 63%
28 G P Yashaswini 18 5 18 3 18 5 14 68 13 86% 68%
29 Gagana. S. 16 2 18 2 16 4 13 63 8 80% 42%
30 Govardhan G 16 5 18 5 16 4 13 63 14 80% 74%
31 Grama Srirangaraju Sahana 18 4 22 6 20 5 14 74 15 94% 79%
32 Hamsha Prabha 19 6 21 7 18 5 13 71 18 90% 95%
33 Harha Kumar.K 17 5 20 5 18 5 13 68 15 86% 79%
34 Harshitha.B.Y 20 6 22 7 19 5 14 75 18 95% 95%
35 Harshitha.K 19 6 21 5 18 5 13 71 16 90% 84%
36 Harshitha.L 18 6 22 4 18 4 14 72 14 91% 74%
37 Harshitha.R 18 5 22 7 19 4 15 74 16 94% 84%
38 Hruthik.P 17 2 17 6 17 4 12 63 12 80% 63%
39 Kaveri.S 19 5 23 6 18 5 15 75 16 95% 84%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 20 4 22 6 19 5 14 75 15 95% 79%
42 Lekhanashree.U.K 18 4 15 5 18 4 12 63 13 80% 68%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 19 6 21 6 19 5 15 74 17 94% 89%
45 Mohammed Zain 19 4 19 7 17 5 15 70 16 89% 84%
46 M.Mohanashree 7 1 9 1 10 0 7 33 2 42% 11%
47 Monica.V.Nayak 20 6 20 4 19 5 13 72 15 91% 79%
48 Motilal.B.Nayak 17 5 16 3 18 5 12 63 13 80% 68%
49 Muthuswami Gari.Vineela 13 3 16 5 14 4 9 52 12 66% 63%
50 Namratha.M.P.M 14 5 15 4 17 4 12 58 13 73% 68%
51 Nandish.K.K 11 4 19 5 18 4 12 60 13 76% 68%
52 Nataraj.U 19 5 22 6 19 5 13 73 16 92% 84%
53 Neethu.M 20 6 22 6 19 5 14 75 17 95% 89%
54 Nikhil.H.R 14 4 16 4 18 5 10 58 13 73% 68%
55 Nisha.B.P 16 5 17 6 17 6 13 63 17 80% 89%
56 Nischitha.K.M 18 5 21 6 18 5 13 70 16 89% 84%
57 Nithin.K.M 18 5 21 3 18 5 13 70 13 89% 68%
58 Nithya. M. 14 2 18 3 17 1 13 62 6 78% 32%
59 Nithya.P 20 6 20 6 19 6 14 73 18 92% 95%
60 Nivesh Gowda. S. 17 4 20 6 18 3 13 68 13 86% 68%
61 Pakala Alekhya 13 4 14 4 17 3 13 57 11 72% 58%
62 Parineetha Raj 20 5 22 6 19 5 15 76 16 96% 84%
63 Parvathi.G.J 16 5 21 4 16 4 13 66 13 84% 68%
64 Pooja.B.S 17 5 19 4 18 6 11 65 15 82% 79%
65 Pooja.C 18 5 22 5 19 4 15 74 14 94% 74%
66 Pooja.N 20 6 20 7 18 5 13 71 18 90% 95%
67 Pooja S 19 5 21 5 19 5 13 72 15 91% 79%
68 Poornachandra.C.S 18 3 21 3 17 6 12 68 12 86% 63%
69 Praveenkumar. B S 19 3 19 4 18 5 14 70 12 89% 63%
70 Priyadarshini.R 20 4 21 6 19 5 13 73 15 92% 79%
71 Rachana.B.N 17 7 17 4 19 6 12 65 17 82% 89%
72 Rakshitha.R 20 7 22 6 19 6 14 75 19 95% 100%
73 Ranjan.P.K 18 3 15 5 18 4 14 65 12 82% 63%
74 Rohit.S.Patil 9 1 11 2 16 5 9 45 8 57% 42%
75 Sahana.B.R 18 3 19 6 18 6 14 69 15 87% 79%
76 Sahana.P 18 7 21 5 18 5 14 71 17 90% 89%
77 Sahana.T.D 15 2 17 4 17 5 13 62 11 78% 58%
78 Samarath C M 18 3 20 5 18 5 12 68 13 86% 68%
79 Sameeksha.M.S 17 3 19 5 18 5 14 68 13 86% 68%
80 Sanjana.D.M 18 4 20 5 18 6 12 68 15 86% 79%
81 Sanjana. Y C 15 3 16 5 18 5 14 63 13 80% 68%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10% 0%
83 Shreya.H.S 21 4 23 6 19 5 14 77 15 97% 79%
84 Shreya.S 18 6 22 6 19 5 14 73 17 92% 89%
85 Srinidhi.K 17 3 19 6 18 6 12 66 15 84% 79%
86 Sindhu.G 19 4 18 6 18 6 15 70 16 89% 84%
87 Sneha.H 20 4 21 5 20 5 14 75 14 95% 74%
88 Sneha.K 21 7 23 6 19 5 14 77 18 97% 95%
89 Spandana.M 19 6 22 5 20 5 11 72 16 91% 84%
90 Subika Darshini M 18 3 19 4 17 6 14 68 13 86% 68%
91 Sultana Khannum 0 0 2 0 0 0 7 9 0 11% 0%
92 Surabhi.S 19 4 21 4 17 6 14 71 14 90% 74%
93 Tejaswi.A.R 21 4 22 6 20 5 15 78 15 99% 79%
94 Thejaswini.B.L 15 4 16 4 16 5 13 60 13 76% 68%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 3 22 6 18 5 15 75 14 95% 74%
96 Varshitha.B.S 20 6 21 6 19 5 13 73 17 92% 89%
97 Vidyashree.K 19 3 21 6 18 6 13 71 15 90% 79%
98 Yasho Sangeetha.S 17 4 18 5 18 5 13 66 14 84% 74%
99 Yashwanth.A.G 16 3 18 3 17 5 12 63 11 80% 58%
100 Yogesh.R 18 3 20 5 18 6 11 67 14 85% 74%
101 Fathima Zohra 17 4 16 4 16 5 14 63 13 80% 68%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 12 3 12 2 14 5 13 51 10 65% 53%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 21 7 22 5 16 80 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 16 2 16 4 18 5 14 64 11 80% 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 18 4 18 4 13 62 11 78% 61%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1% 6%
5 Amulya.H.U 11 3 17 3 17 3 13 58 9 73% 50%
6 Aneesha Jose 19 5 20 6 21 5 15 75 16 94% 89%
7 Anisa Sarvanth 19 4 21 4 21 5 16 77 13 96% 72%
8 Annapoorna.K.P 18 3 18 4 20 4 15 71 11 89% 61%
9 Anuradha.K.H 21 4 19 6 20 3 15 75 13 94% 72%
10 Anusha Shetty 21 3 20 6 21 5 15 77 14 96% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 2 18 4 20 4 16 73 10 91% 56%
12 Arfaath Ahmed.V 15 3 17 6 18 4 13 63 13 79% 72%
13 Aroma.S.Das 14 3 21 6 22 5 16 73 14 91% 78%
14 Athriya.S 19 3 19 4 21 4 16 75 11 94% 61%
15 Bhargav Krishna.K 6 0 7 0 8 0 0 21 0 26% 0%
16 Bhavyashri.B.R 13 3 17 5 18 3 15 63 11 79% 61%
17 Chaitra P T 13 3 17 4 18 4 14 62 11 78% 61%
18 Chandana Akkasali 14 3 21 6 21 3 16 72 12 90% 67%
19 Chandana.S 18 4 17 4 21 4 15 71 12 89% 67%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 12 3 18 2 14 59 9 74% 50%
22 Chandrashekar.M.S 18 3 19 6 20 4 14 71 13 89% 72%
23 Chayadevi. J 17 3 17 4 20 5 12 66 12 83% 67%
24 Chethan Balappa Talawar 4 0 9 3 17 2 11 41 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 4 18 6 20 4 15 68 14 85% 78%
26 Darshitha.M.S 11 0 17 5 20 3 13 61 8 76% 44%
27 Divya T M 15 4 16 2 18 3 13 62 9 78% 50%
28 G P Yashaswini 19 4 17 5 20 4 15 71 13 89% 72%
29 Gagana. S. 16 3 17 4 21 2 14 68 9 85% 50%
30 Govardhan G 13 4 16 5 20 4 14 63 13 79% 72%
31 Grama Srirangaraju Sahana 9 2 18 4 20 5 14 61 11 76% 61%
32 Hamsha Prabha 20 4 20 5 20 4 15 75 13 94% 72%
33 Harha Kumar.K 9 0 12 3 17 0 13 51 3 64% 17%
34 Harshitha.B.Y 17 5 18 4 20 5 14 69 14 86% 78%
35 Harshitha.K 20 6 20 4 20 5 16 76 15 95% 83%
36 Harshitha.L 6 3 6 2 21 5 15 48 10 60% 56%
37 Harshitha.R 17 4 17 5 20 5 13 67 14 84% 78%
38 Hruthik.P 11 4 16 4 20 5 11 58 13 73% 72%
39 Kaveri.S 19 4 20 5 18 5 15 72 14 90% 78%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 11 3 9 4 17 5 12 49 12 61% 67%
42 Lekhanashree.U.K 18 6 19 6 19 4 13 69 16 86% 89%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 17 5 15 4 18 4 13 63 13 79% 72%
45 Mohammed Zain 15 6 18 5 20 5 15 68 16 85% 89%
46 M.Mohanashree 8 0 9 0 20 0 8 45 0 56% 0%
47 Monica.V.Nayak 16 3 16 4 19 5 13 64 12 80% 67%
48 Motilal.B.Nayak 14 6 17 5 20 5 12 63 16 79% 89%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 3 11 3 18 4 10 51 10 64% 56%
50 Namratha.M.P.M 21 6 20 6 21 4 15 77 16 96% 89%
51 Nandish.K.K 8 2 8 3 12 5 11 39 10 49% 56%
52 Nataraj.U 12 6 18 4 21 5 13 64 15 80% 83%
53 Neethu.M 21 6 21 6 21 5 16 79 17 99% 94%
54 Nikhil.H.R 9 2 12 4 13 5 8 42 11 53% 61%
55 Nisha.B.P 19 6 20 6 20 5 16 75 17 94% 94%
56 Nischitha.K.M 15 4 17 4 18 4 14 64 12 80% 67%
57 Nithin.K.M 14 4 11 2 17 4 15 57 10 71% 56%
58 Nithya. M. 14 5 12 2 16 2 12 54 9 68% 50%
59 Nithya.P 20 6 20 5 20 4 15 75 15 94% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 14 5 17 5 11 54 15 68% 83%
61 Pakala Alekhya 18 4 18 3 21 5 13 70 12 88% 67%
62 Parineetha Raj 21 5 21 6 21 5 14 77 16 96% 89%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 2 20 5 0 47 10 59% 56%
64 Pooja.B.S 17 5 17 6 18 4 14 66 15 83% 83%
65 Pooja.C 15 5 17 6 18 4 14 64 15 80% 83%
66 Pooja.N 18 6 19 5 20 4 15 72 15 90% 83%
67 Pooja S 15 5 15 5 18 4 10 58 14 73% 78%
68 Poornachandra.C.S 0 0 12 2 14 4 9 35 6 44% 33%
69 Praveenkumar. B S 15 4 17 6 17 3 14 63 13 79% 72%
70 Priyadarshini.R 17 2 16 6 20 3 15 68 11 85% 61%
71 Rachana.B.N 20 6 20 5 20 3 15 75 14 94% 78%
72 Rakshitha.R 20 6 20 6 20 5 16 76 17 95% 94%
73 Ranjan.P.K 17 5 20 6 20 3 14 71 14 89% 78%
74 Rohit.S.Patil 11 0 16 5 22 5 12 61 10 76% 56%
75 Sahana.B.R 17 2 18 5 18 4 14 67 11 84% 61%
76 Sahana.P 17 3 18 4 20 5 13 68 12 85% 67%
77 Sahana.T.D 15 3 17 3 18 3 13 63 9 79% 50%
78 Samarath C M 15 3 16 6 20 4 14 65 13 81% 72%
79 Sameeksha.M.S 17 5 17 5 20 4 15 69 14 86% 78%
80 Sanjana.D.M 21 6 21 5 20 4 16 78 15 98% 83%
81 Sanjana. Y C 19 4 20 5 20 4 15 74 13 93% 72%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 19 4 19 6 20 5 14 72 15 90% 83%
84 Shreya.S 16 4 17 6 19 3 15 67 13 84% 72%
85 Srinidhi.K 20 5 20 5 21 4 15 76 14 95% 78%
86 Sindhu.G 14 3 16 6 18 5 12 60 14 75% 78%
87 Sneha.H 20 4 21 6 21 3 15 77 13 96% 72%
88 Sneha.K 18 5 19 6 20 5 13 70 16 88% 89%
89 Spandana.M 17 5 19 4 20 5 13 69 14 86% 78%
90 Subika Darshini M 16 3 16 6 20 5 13 65 14 81% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 6 21 4 21 4 15 75 14 94% 78%
93 Tejaswi.A.R 17 4 18 6 20 3 14 69 13 86% 72%
94 Thejaswini.B.L 19 3 21 5 20 4 15 75 12 94% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 6 18 6 20 4 15 72 16 90% 89%
96 Varshitha.B.S 9 3 9 3 12 4 8 38 10 48% 56%
97 Vidyashree.K 19 4 19 5 20 3 15 73 12 91% 67%
98 Yasho Sangeetha.S 17 1 19 6 20 5 16 72 12 90% 67%
99 Yashwanth.A.G 15 4 17 5 18 4 13 63 13 79% 72%
100 Yogesh.R 15 5 19 5 21 4 13 68 14 85% 78%
101 Fathima Zohra 20 4 18 4 20 4 14 72 12 90% 67%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1% 0%
103 Layana Kouser 14 2 13 5 12 3 12 51 10 64% 56%
15 4 3
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
31 6 19 13 21 7 24 95 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 21 5 15 13 19 2 18 73 20 77% 77%
2 Aisiri.R.shetty 26 4 15 13 19 3 16 76 20 80% 77%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1% 0%
5 Amulya.H.U 26 2 16 13 19 3 17 78 18 82% 69%
6 Aneesha Jose 30 6 19 10 20 3 24 93 19 98% 73%
7 Anisa Sarvanth 26 2 16 9 19 4 20 81 15 85% 58%
8 Annapoorna.K.P 21 2 15 13 19 3 15 70 18 74% 69%
9 Anuradha.K.H 20 6 13 8 19 3 15 67 17 71% 65%
10 Anusha Shetty 20 3 17 8 19 4 15 71 15 75% 58%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 15 5 13 12 15 3 12 55 20 58% 77%
12 Arfaath Ahmed.V 28 6 19 12 20 3 20 87 21 92% 81%
13 Aroma.S.Das 23 5 18 9 20 4 17 78 18 82% 69%
14 Athriya.S 22 5 13 10 19 3 13 67 18 71% 69%
15 Bhargav Krishna.K 3 0 2 0 0 1 8 13 1 14% 4%
16 Bhavyashri.B.R 25 5 15 9 19 3 15 74 17 78% 65%
17 Chaitra P T 17 4 12 7 19 3 15 63 14 66% 54%
18 Chandana Akkasali 21 5 13 7 19 3 16 69 15 73% 58%
19 Chandana.S 25 5 18 13 20 3 23 86 21 91% 81%
20 Chandanashree. B M 0 0 20 0 0 0 0 20 0 21% 0%
21 Chandini.C 10 2 10 0 16 2 8 44 4 46% 15%
22 Chandrashekar.M.S 26 4 19 11 20 4 19 84 19 88% 73%
23 Chayadevi. J 20 3 14 10 19 5 19 72 18 76% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 11 0 8 0 0 3 4 23 3 24% 12%
25 Chethankumar.R 26 5 16 13 18 3 19 79 21 83% 81%
26 Darshitha.M.S 23 4 16 7 20 4 18 77 15 81% 58%
27 Divya T M 29 5 17 13 19 3 17 82 21 86% 81%
28 G P Yashaswini 23 6 17 12 19 4 19 78 22 82% 85%
29 Gagana. S. 22 4 15 11 19 4 18 74 19 78% 73%
30 Govardhan G 29 4 18 13 19 3 22 88 20 93% 77%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 6 15 10 19 4 18 76 20 80% 77%
32 Hamsha Prabha 18 2 15 10 19 4 15 67 16 71% 62%
33 Harha Kumar.K 9 2 11 2 14 2 7 41 6 43% 23%
34 Harshitha.B.Y 16 6 12 9 19 4 14 61 19 64% 73%
35 Harshitha.K 16 5 14 9 19 5 16 65 19 68% 73%
36 Harshitha.L 24 5 12 13 16 4 18 70 22 74% 85%
37 Harshitha.R 30 6 17 13 20 6 22 89 25 94% 96%
38 Hruthik.P 30 6 18 13 19 6 24 91 25 96% 96%
39 Kaveri.S 24 6 15 10 19 6 20 78 22 82% 85%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 25 6 14 13 20 5 21 80 24 84% 92%
42 Lekhanashree.U.K 26 5 17 5 20 4 21 84 14 88% 54%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 7 13 13 19 4 19 75 24 79% 92%
45 Mohammed Zain 30 6 18 13 20 6 22 90 25 95% 96%
46 M.Mohanashree 3 0 3 0 8 0 5 19 0 20% 0%
47 Monica.V.Nayak 14 6 9 10 17 5 10 50 21 53% 81%
48 Motilal.B.Nayak 24 5 14 13 20 7 19 77 25 81% 96%
49 Muthuswami Gari.Vineela 26 6 16 7 20 5 19 81 18 85% 69%
50 Namratha.M.P.M 21 5 18 8 20 3 16 75 16 79% 62%
51 Nandish.K.K 20 6 18 13 19 6 19 76 25 80% 96%
52 Nataraj.U 26 7 17 7 20 5 21 84 19 88% 73%
53 Neethu.M 21 6 17 9 20 3 16 74 18 78% 69%
54 Nikhil.H.R 30 5 19 13 20 6 21 90 24 95% 92%
55 Nisha.B.P 20 6 16 5 20 6 16 72 17 76% 65%
56 Nischitha.K.M 28 7 19 13 20 6 20 87 26 92% 100%
57 Nithin.K.M 28 7 15 3 19 4 20 82 14 86% 54%
58 Nithya. M. 21 4 12 6 17 4 16 66 14 69% 54%
59 Nithya.P 23 5 18 6 20 3 17 78 14 82% 54%
60 Nivesh Gowda. S. 28 6 17 13 15 5 23 83 24 87% 92%
61 Pakala Alekhya 30 6 18 13 20 5 21 89 24 94% 92%
62 Parineetha Raj 25 6 15 4 20 4 18 78 14 82% 54%
63 Parvathi.G.J 22 3 16 1 20 7 4 62 11 65% 42%
64 Pooja.B.S 20 4 18 13 20 3 18 76 20 80% 77%
65 Pooja.C 24 6 16 12 18 4 15 73 22 77% 85%
66 Pooja.N 26 6 19 13 20 5 24 89 24 94% 92%
67 Pooja S 19 5 14 13 18 5 19 70 23 74% 88%
68 Poornachandra.C.S 0 0 16 5 19 3 17 52 8 55% 31%
69 Praveenkumar. B S 26 5 18 13 19 4 20 83 22 87% 85%
70 Priyadarshini.R 23 2 16 13 19 3 21 79 18 83% 69%
71 Rachana.B.N 17 4 13 12 18 3 14 62 19 65% 73%
72 Rakshitha.R 24 5 17 10 19 5 19 79 20 83% 77%
73 Ranjan.P.K 30 5 19 6 19 2 16 84 13 88% 50%
74 Rohit.S.Patil 20 3 14 6 20 6 23 77 15 81% 58%
75 Sahana.B.R 27 5 17 7 19 3 24 87 15 92% 58%
76 Sahana.P 20 3 15 13 17 3 21 73 19 77% 73%
77 Sahana.T.D 26 3 16 5 18 5 21 81 13 85% 50%
78 Samarath C M 22 5 15 4 18 3 14 69 12 73% 46%
79 Sameeksha.M.S 19 3 17 5 20 5 18 74 13 78% 50%
80 Sanjana.D.M 22 5 17 5 20 5 16 75 15 79% 58%
81 Sanjana. Y C 27 4 18 5 20 4 23 88 13 93% 50%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
83 Shreya.H.S 20 3 17 4 19 4 17 73 11 77% 42%
84 Shreya.S 24 4 16 5 20 4 19 79 13 83% 50%
85 Srinidhi.K 24 5 18 7 18 4 19 79 16 83% 62%
86 Sindhu.G 17 4 15 5 18 5 14 64 14 67% 54%
87 Sneha.H 17 3 12 5 15 5 14 58 13 61% 50%
88 Sneha.K 25 5 16 3 19 5 20 80 13 84% 50%
89 Spandana.M 20 4 15 5 19 5 17 71 14 75% 54%
90 Subika Darshini M 23 6 15 5 19 4 19 76 15 80% 58%
91 Sultana Khannum 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
92 Surabhi.S 17 3 14 4 19 3 14 64 10 67% 38%
93 Tejaswi.A.R 28 5 17 7 19 3 22 86 15 91% 58%
94 Thejaswini.B.L 22 3 16 6 17 3 19 74 12 78% 46%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 28 6 17 6 20 4 20 85 16 89% 62%
96 Varshitha.B.S 26 5 16 5 19 4 19 80 14 84% 54%
97 Vidyashree.K 23 4 17 6 19 4 19 78 14 82% 54%
98 Yasho Sangeetha.S 22 4 14 4 19 6 18 73 14 77% 54%
99 Yashwanth.A.G 31 5 17 6 19 5 24 91 16 96% 62%
100 Yogesh.R 25 5 16 6 19 5 20 80 16 84% 62%
101 Fathima Zohra 19 3 8 1 17 3 11 55 7 58% 27%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 4 0 5 2 8 3 5 22 5 23% 19%
18
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 11 3 12 4 9 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 4 2 5 2 6 2 3 18 6 41% 55%
2 Aditya Kashyap H S 8 3 8 3 10 4 7 33 10 75% 91%
3 Aishwarya K 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
4 Amrutha M 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
5 Anusha C 11 3 6 3 10 4 8 35 10 80% 91%
6 Anusha R 8 2 9 3 9 3 6 32 8 73% 73%
7 Asha K 10 2 10 3 10 4 5 35 9 80% 82%
8 Athira P N 11 4 10 3 10 4 8 39 11 89% 100%
9 B.M.Pujasri 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
10 Bhavana A.L 10 3 8 3 10 4 7 35 10 80% 91%
11 Bhavana Murthy 9 4 9 2 10 4 7 35 10 80% 91%
12 Bhoomika A S 11 4 7 3 11 4 8 37 11 84% 100%
13 Bhoomika R B 9 1 10 2 9 4 4 32 7 73% 64%
14 Bindhya C 11 3 8 3 10 4 7 36 10 82% 91%
15 Chaitra H S 7 2 10 2 7 3 4 28 7 64% 64%
16 Chaitra H S 9 4 9 2 10 4 9 37 10 84% 91%
17 Chandana M 9 2 8 2 10 4 7 34 8 77% 73%
18 Chandana P 8 3 5 2 10 4 5 28 9 64% 82%
19 Chethan N 4 2 10 1 6 1 3 23 4 52% 36%
20 Deeksha T S 11 3 8 3 10 4 7 36 10 82% 91%
21 Deena S H 7 2 10 2 7 3 4 28 7 64% 64%
22 Deepthi R 11 3 10 2 10 4 7 38 9 86% 82%
23 Dhanita Bhowmik 11 3 9 3 10 4 8 38 10 86% 91%
24 Dhanush Gowda K S 8 2 10 3 7 3 3 28 8 64% 73%
25 Divya V Rathnam 9 3 9 3 9 3 6 33 9 75% 82%
26 Divyashree C 9 2 10 3 7 3 5 31 8 70% 73%
27 Gagana N 11 4 7 3 11 4 9 38 11 86% 100%
28 Gangothri G S 10 2 10 3 9 3 6 35 8 80% 73%
29 Gopika M U 11 4 9 3 10 4 7 37 11 84% 100%
30 Gouthami R 8 3 9 3 7 3 6 30 9 68% 82%
31 Gowthami Patil 9 3 10 2 9 4 5 33 9 75% 82%
32 Harini V L 10 3 9 3 10 4 8 37 10 84% 91%
33 Harshitha A 10 2 10 3 10 4 6 36 9 82% 82%
34 Harshitha G R 11 4 10 3 11 4 8 40 11 91% 100%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 9 28 9 25 6 18 98 24
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 24 9 24 7 23 4 16 87 20 89% 83%
2 Aditya Kashyap H S 23 9 22 7 24 5 17 86 21 88% 88%
3 Aishwarya K 27 9 27 8 25 6 16 95 23 97% 96%
4 Amrutha M 24 7 22 7 24 5 16 86 19 88% 79%
5 Anusha C 21 9 23 7 23 5 15 82 21 84% 88%
6 Anusha R 20 8 24 6 20 6 14 78 20 80% 83%
7 Asha K 18 8 23 5 20 4 16 77 17 79% 71%
8 Athira P N 17 7 22 5 20 6 14 73 18 74% 75%
9 B.M.Pujasri 19 7 23 7 19 2 14 75 16 77% 67%
10 Bhavana A.L 26 9 28 9 24 6 17 95 24 97% 100%
11 Bhavana Murthy 26 9 27 9 24 6 18 95 24 97% 100%
12 Bhoomika A S 27 9 28 9 25 6 16 96 24 98% 100%
13 Bhoomika R B 15 7 16 6 16 4 14 61 17 62% 71%
14 Bindhya C 21 8 25 7 21 4 16 83 19 85% 79%
15 Chaitra H S 25 7 25 9 21 5 14 85 21 87% 88%
16 Chaitra H S 24 8 23 8 23 4 15 85 20 87% 83%
17 Chandana M 16 6 23 7 23 6 13 75 19 77% 79%
18 Chandana P 25 8 27 9 24 5 15 91 22 93% 92%
19 Chethan N 20 4 22 5 16 5 13 71 14 72% 58%
20 Deeksha T S 21 7 22 7 18 5 16 77 19 79% 79%
21 Deena S H 22 6 23 7 22 4 15 82 17 84% 71%
22 Deepthi R 24 8 22 9 20 4 15 81 21 83% 88%
23 Dhanita Bhowmik 19 6 21 6 18 5 13 71 17 72% 71%
24 Dhanush Gowda K S 24 8 24 8 21 5 14 83 21 85% 88%
25 Divya V Rathnam 19 8 25 6 19 6 14 77 20 79% 83%
26 Divyashree C 26 9 26 8 22 6 16 90 23 92% 96%
27 Gagana N 24 8 27 8 24 5 16 91 21 93% 88%
28 Gangothri G S 21 9 24 7 20 5 15 80 21 82% 88%
29 Gopika M U 19 7 23 6 20 5 15 77 18 79% 75%
30 Gouthami R 21 7 23 8 17 4 15 76 19 78% 79%
31 Gowthami Patil 26 8 27 9 23 6 18 94 23 96% 96%
32 Harini V L 26 6 28 9 25 6 17 96 21 98% 88%
33 Harshitha A 24 8 26 8 22 6 17 89 22 91% 92%
34 Harshitha G R 24 9 26 8 25 6 17 92 23 94% 96%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 6 28 9 25 9 18 98 24
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 22 5 23 9 24 7 13 82 21 84% 88%
36 Jayanth Siddesh S 23 5 24 8 20 8 17 84 21 86% 88%
37 K.V.Naga Anisha 27 6 28 9 25 8 17 97 23 99% 96%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 25 6 26 6 21 9 16 88 21 90% 88%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 6 27 9 25 8 14 91 23 93% 96%
41 Kruthika R 26 5 26 9 24 9 15 91 23 93% 96%
42 Lakshmi P 24 5 28 8 22 8 16 90 21 92% 88%
43 Lavanya B K 23 4 24 7 20 8 16 83 19 85% 79%
44 Leelavathi H Gulagannavar 25 3 26 7 24 9 15 90 19 92% 79%
45 Likitha H O 27 6 28 9 25 9 16 96 24 98% 100%
46 Likitha Rani K.R 19 5 20 6 21 8 15 75 19 77% 79%
47 Madhu A K 25 4 28 9 20 8 16 89 21 91% 88%
48 Mary Steffi R 13 2 17 6 18 5 11 59 13 60% 54%
49 Meghana. S 22 5 24 8 22 8 13 81 21 83% 88%
50 Megharani H K 25 5 26 9 23 8 16 90 22 92% 92%
51 Mohammed Siddiq Attar 16 2 26 7 13 8 11 66 17 67% 71%
52 Monika M.S 23 5 22 9 25 7 15 85 21 87% 88%
53 Muhammed Shuhaib 15 4 21 7 23 6 14 73 17 74% 71%
54 Nandish S 20 4 24 8 23 6 14 81 18 83% 75%
55 Navyashree P M 23 6 26 8 24 8 16 89 22 91% 92%
56 Nisarga H.K 25 5 27 9 25 8 18 95 22 97% 92%
57 Nischith N B 20 2 19 4 17 5 14 70 11 71% 46%
58 Parineetha S 24 5 24 7 17 9 16 81 21 83% 88%
59 Patil N B G 15 2 15 4 9 8 10 49 14 50% 58%
60 Pavithra S 25 5 28 9 23 8 17 93 22 95% 92%
61 Poojitha B N 25 6 27 9 24 7 16 92 22 94% 92%
62 Pradnya P Mudalgi 22 5 24 8 22 8 14 82 21 84% 88%
63 Preethi U 23 5 21 8 20 7 14 78 20 80% 83%
64 Prerana Purushotham 19 4 22 9 23 7 16 80 20 82% 83%
65 Priyanka R Shastry 25 6 27 9 24 7 17 93 22 95% 92%
66 Priyanka V Raju 22 6 24 9 24 7 15 85 22 87% 92%
67 Rajesh K S 11 2 16 4 11 5 10 48 11 49% 46%
68 Rakesh K L 17 5 21 6 19 6 10 67 17 68% 71%
69 Rakshitha M.G 24 6 27 8 25 9 16 92 23 94% 96%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 8 28 6 25 9 18 98 23
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 23 8 28 6 22 7 15 88 21 90% 91%
71 Rakshitha S 27 8 28 6 25 9 15 95 23 97% 100%
72 Ranjitha K P 26 8 27 6 23 8 17 93 22 95% 96%
73 Rohith V 24 7 25 5 20 7 16 85 19 87% 83%
74 S.Sneha 27 8 27 6 25 9 17 96 23 98% 100%
75 Sangeetha N S 27 9 28 6 25 9 17 97 24 99% 104%
76 Sanjana P 22 6 22 5 20 7 16 80 18 82% 78%
77 Shraddha M 26 8 27 5 24 9 16 93 22 95% 96%
78 Shrusti Bhadrashetty 26 8 28 6 23 8 17 94 22 96% 96%
79 Sinchana H.R 26 8 28 6 25 9 17 96 23 98% 100%
80 Sinooja M 23 6 26 6 24 8 17 90 20 92% 87%
81 Smrithi S Nair 23 8 26 5 23 8 16 88 21 90% 91%
82 Souhardh R Hosalli 18 6 20 5 17 6 15 70 17 71% 74%
83 Soujanya Sagar 27 7 26 5 22 8 15 90 20 92% 87%
84 Sowgandhika P 22 6 25 4 22 7 17 86 17 88% 74%
85 Suma K 27 8 26 5 25 9 17 95 22 97% 96%
86 Suraj Kumar N 23 8 22 5 20 6 16 81 19 83% 83%
87 Sushma 26 8 27 6 23 8 17 93 22 95% 96%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 4%
89 Syed Sadath S. 23 7 25 6 22 8 14 84 21 86% 91%
90 Tejashwini R 20 7 22 5 18 5 13 73 17 74% 74%
91 Tejaswi Nagaraju 13 1 20 1 17 4 10 60 6 61% 26%
92 Thanu S 22 5 26 5 22 7 16 86 17 88% 74%
93 Ujwala J 23 7 24 4 19 6 14 80 17 82% 74%
94 Varada Deepak 17 5 18 4 18 7 15 68 16 69% 70%
95 Varsha R 25 8 27 5 21 8 17 90 21 92% 91%
96 Vasundharadevi 20 6 23 5 21 8 14 78 19 80% 83%
97 Veena 26 8 28 6 25 9 18 97 23 99% 100%
98 Vidyashree P 24 7 25 4 25 9 15 89 20 91% 87%
99 Vismaya G D 25 7 27 6 25 9 17 94 22 96% 96%
100 Zabril Hasan K M 17 5 19 3 19 7 12 67 15 68% 65%
101 Nithya. M 24 7 27 6 25 7 17 93 20 95% 87%
102 Shalini. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1% 4%
103 Swadha Mishra 24 5 26 6 20 8 13 83 19 85% 83%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 6 22 3 18 77 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 12 4 16 1 12 1 10 50 6 65% 43%
2 Aditya Kashyap H S 14 3 13 4 16 3 10 53 10 69% 71%
3 Aishwarya K 15 3 14 5 17 3 13 59 11 77% 79%
4 Amrutha M 15 4 13 4 15 1 14 57 9 74% 64%
5 Anusha C 16 4 16 5 16 2 13 61 11 79% 79%
6 Anusha R 12 4 14 5 16 2 14 56 11 73% 79%
7 Asha K 16 4 13 6 20 3 15 64 13 83% 93%
8 Athira P N 14 3 10 4 15 3 10 49 10 64% 71%
9 B.M.Pujasri 15 3 10 5 14 3 11 50 11 65% 79%
10 Bhavana A.L 15 4 12 5 16 3 12 55 12 71% 86%
11 Bhavana Murthy 14 3 14 5 16 3 15 59 11 77% 79%
12 Bhoomika A S 16 5 16 6 18 3 15 65 14 84% 100%
13 Bhoomika R B 15 5 15 3 13 2 14 57 10 74% 71%
14 Bindhya C 17 4 14 6 17 3 14 62 13 81% 93%
15 Chaitra H S 14 3 16 5 15 2 12 57 10 74% 71%
16 Chaitra H S 14 4 14 5 17 3 11 56 12 73% 86%
17 Chandana M 10 2 9 3 11 1 7 37 6 48% 43%
18 Chandana P 12 2 10 3 16 3 13 51 8 66% 57%
19 Chethan N 9 4 9 5 13 2 8 39 11 51% 79%
20 Deeksha T S 16 3 16 4 19 3 15 66 10 86% 71%
21 Deena S H 15 4 15 3 15 2 14 59 9 77% 64%
22 Deepthi R 17 5 15 6 19 3 14 65 14 84% 100%
23 Dhanita Bhowmik 13 4 12 5 7 1 9 41 10 53% 71%
24 Dhanush Gowda K S 17 4 15 4 13 3 13 58 11 75% 79%
25 Divya V Rathnam 14 3 10 4 14 2 11 49 9 64% 64%
26 Divyashree C 17 4 14 5 16 3 14 61 12 79% 86%
27 Gagana N 15 3 11 6 17 2 14 57 11 74% 79%
28 Gangothri G S 16 4 15 4 13 2 11 55 10 71% 71%
29 Gopika M U 16 3 11 5 18 3 12 57 11 74% 79%
30 Gouthami R 16 2 15 6 18 3 15 64 11 83% 79%
31 Gowthami Patil 14 3 12 5 16 3 12 54 11 70% 79%
32 Harini V L 14 2 12 4 14 3 10 50 9 65% 64%
33 Harshitha A 17 4 11 6 17 3 15 60 13 78% 93%
34 Harshitha G R 14 4 17 6 16 2 15 62 12 81% 86%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 5 22 5 18 77 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 17 2 16 4 18 5 14 65 11 84% 73%
36 Jayanth Siddesh S 16 4 16 4 19 4 15 66 12 86% 80%
37 K.V.Naga Anisha 13 2 14 4 15 4 11 53 10 69% 67%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 15 4 13 3 15 4 13 56 11 73% 73%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 16 4 13 2 13 3 12 54 9 70% 60%
41 Kruthika R 17 4 16 4 17 5 13 63 13 82% 87%
42 Lakshmi P 15 2 14 5 15 5 12 56 12 73% 80%
43 Lavanya B K 9 0 12 4 14 2 8 43 6 56% 40%
44 Leelavathi H Gulagannavar 15 2 15 4 10 4 13 53 10 69% 67%
45 Likitha H O 16 4 15 4 17 5 14 62 13 81% 87%
46 Likitha Rani K.R 12 1 14 3 10 2 10 46 6 60% 40%
47 Madhu A K 17 3 14 4 13 4 13 57 11 74% 73%
48 Mary Steffi R 15 0 15 3 16 3 13 59 6 77% 40%
49 Meghana. S 17 4 14 4 15 4 15 61 12 79% 80%
50 Megharani H K 12 2 9 3 16 3 11 48 8 62% 53%
51 Mohammed Siddiq Attar 5 1 6 1 7 2 4 22 4 29% 27%
52 Monika M.S 11 2 13 2 9 4 11 44 8 57% 53%
53 Muhammed Shuhaib 14 3 15 4 14 4 14 57 11 74% 73%
54 Nandish S 10 2 12 2 5 2 9 36 6 47% 40%
55 Navyashree P M 15 4 15 4 18 4 13 61 12 79% 80%
56 Nisarga H.K 13 3 15 4 16 5 12 56 12 73% 80%
57 Nischith N B 10 3 9 1 13 2 10 42 6 55% 40%
58 Parineetha S 5 0 5 3 9 3 5 24 6 31% 40%
59 Patil N B G 8 1 5 0 2 2 10 25 3 32% 20%
60 Pavithra S 14 2 10 3 14 5 12 50 10 65% 67%
61 Poojitha B N 16 4 13 3 14 2 13 56 9 73% 60%
62 Pradnya P Mudalgi 14 2 16 4 13 4 13 56 10 73% 67%
63 Preethi U 16 4 15 3 15 4 11 57 11 74% 73%
64 Prerana Purushotham 14 3 15 3 12 3 12 53 9 69% 60%
65 Priyanka R Shastry 17 3 14 4 19 4 15 65 11 84% 73%
66 Priyanka V Raju 16 4 13 3 15 5 14 58 12 75% 80%
67 Rajesh K S 5 1 5 0 2 2 11 23 3 30% 20%
68 Rakesh K L 16 3 14 3 16 4 13 59 10 77% 67%
69 Rakshitha M.G 12 2 13 4 14 3 14 53 9 69% 60%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 4 22 5 18 77 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 18 5 17 3 17 4 12 64 12 83% 86%
71 Rakshitha S 15 5 17 4 15 2 14 61 11 79% 79%
72 Ranjitha K P 17 4 15 4 16 3 14 62 11 81% 79%
73 Rohith V 13 5 14 4 13 4 12 52 13 68% 93%
74 S.Sneha 9 2 10 2 11 2 7 37 6 48% 43%
75 Sangeetha N S 17 5 15 4 18 4 15 65 13 84% 93%
76 Sanjana P 14 4 14 4 15 3 12 55 11 71% 79%
77 Shraddha M 15 5 13 4 15 3 12 55 12 71% 86%
78 Shrusti Bhadrashetty 18 5 18 4 20 3 15 71 12 92% 86%
79 Sinchana H.R 14 3 16 4 16 2 12 58 9 75% 64%
80 Sinooja M 18 5 16 4 18 4 17 69 13 90% 93%
81 Smrithi S Nair 17 5 16 4 18 5 14 65 14 84% 100%
82 Souhardh R Hosalli 14 3 12 2 14 3 10 50 8 65% 57%
83 Soujanya Sagar 16 3 15 4 16 2 16 63 9 82% 64%
84 Sowgandhika P 11 3 10 2 10 3 10 41 8 53% 57%
85 Suma K 16 5 15 4 18 4 16 65 13 84% 93%
86 Suraj Kumar N 11 2 11 3 10 4 12 44 9 57% 64%
87 Sushma 17 4 18 4 19 3 16 70 11 91% 79%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
89 Syed Sadath S. 16 5 13 4 15 3 13 57 12 74% 86%
90 Tejashwini R 12 4 13 3 13 2 10 48 9 62% 64%
91 Tejaswi Nagaraju 3 1 8 0 5 0 6 22 1 29% 7%
92 Thanu S 16 4 13 3 16 4 11 56 11 73% 79%
93 Ujwala J 16 5 11 4 12 1 9 48 10 62% 71%
94 Varada Deepak 15 5 12 4 17 4 13 57 13 74% 93%
95 Varsha R 16 4 13 4 14 4 13 56 12 73% 86%
96 Vasundharadevi 11 3 13 2 12 2 9 45 7 58% 50%
97 Veena 16 5 14 4 16 4 15 61 13 79% 93%
98 Vidyashree P 14 3 12 3 18 4 12 56 10 73% 71%
99 Vismaya G D 19 5 17 4 20 4 16 72 13 94% 93%
100 Zabril Hasan K M 4 2 4 0 4 1 5 17 3 22% 21%
101 Nithya. M 14 3 16 2 17 2 14 61 7 79% 50%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 17 3 18 2 20 4 15 70 9 91% 64%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 6 23 7 19 8 16 83 21
Total class conducted Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 0 0 0 0 1 1 3 4 1 5% 5%
2 Aditya Kashyap H S 7 3 8 3 7 3 8 30 9 36% 43%
3 Aishwarya K 24 6 20 7 19 7 16 79 20 95% 95%
4 Amrutha M 18 5 18 6 19 6 14 69 17 83% 81%
5 Anusha C 16 5 17 4 12 6 13 58 15 70% 71%
6 Anusha R 16 5 19 6 13 6 12 60 17 72% 81%
7 Asha K 12 3 11 3 11 3 7 41 9 49% 43%
8 Athira P N 19 6 17 6 14 6 13 63 18 76% 86%
9 B.M.Pujasri 4 1 4 2 1 1 3 12 4 14% 19%
10 Bhavana A.L 16 4 13 4 14 4 12 55 12 66% 57%
11 Bhavana Murthy 20 6 21 7 19 7 16 76 20 92% 95%
12 Bhoomika A S 23 6 19 7 18 6 14 74 19 89% 90%
13 Bhoomika R B 8 0 7 2 8 3 6 29 5 35% 24%
14 Bindhya C 20 5 17 6 16 5 15 68 16 82% 76%
15 Chaitra H S 22 5 20 7 18 7 16 76 19 92% 90%
16 Chaitra H S 17 6 17 6 19 6 13 66 18 80% 86%
17 Chandana M 18 5 20 6 17 7 14 69 18 83% 86%
18 Chandana P 6 4 8 2 8 4 5 27 10 33% 48%
19 Chethan N 15 2 13 4 10 3 12 50 9 60% 43%
20 Deeksha T S 21 6 19 7 19 7 15 74 20 89% 95%
21 Deena S H 20 6 19 5 17 7 15 71 18 86% 86%
22 Deepthi R 21 6 19 6 19 7 15 74 19 89% 90%
23 Dhanita Bhowmik 20 5 19 6 18 6 14 71 17 86% 81%
24 Dhanush Gowda K S 14 2 12 5 12 6 9 47 13 57% 62%
25 Divya V Rathnam 9 3 10 1 11 4 9 39 8 47% 38%
26 Divyashree C 14 5 16 6 15 5 12 57 16 69% 76%
27 Gagana N 24 5 20 7 16 7 15 75 19 90% 90%
28 Gangothri G S 19 6 18 5 19 5 15 71 16 86% 76%
29 Gopika M U 21 5 19 7 15 6 13 68 18 82% 86%
30 Gouthami R 7 3 8 3 9 4 7 31 10 37% 48%
31 Gowthami Patil 20 5 20 6 16 7 15 71 18 86% 86%
32 Harini V L 19 6 19 6 15 5 14 67 17 81% 81%
33 Harshitha A 21 5 19 7 15 7 13 68 19 82% 90%
34 Harshitha G R 5 2 4 1 4 1 4 17 4 20% 19%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 8 23 5 19 7 16 83 20
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 21 6 20 5 17 7 14 72 18 87% 90%
36 Jayanth Siddesh S 14 4 13 3 15 4 12 54 11 65% 55%
37 K.V.Naga Anisha 20 5 18 5 17 7 13 68 17 82% 85%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
39 Kavya S 19 4 14 4 14 6 12 59 14 71% 70%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 16 5 18 5 17 5 12 63 15 76% 75%
41 Kruthika R 21 7 20 5 19 6 15 75 18 90% 90%
42 Lakshmi P 20 6 15 4 16 5 15 66 15 80% 75%
43 Lavanya B K 1 1 2 2 3 1 4 10 4 12% 20%
44 Leelavathi H Gulagannavar 15 6 13 5 10 5 11 49 16 59% 80%
45 Likitha H O 22 7 19 5 16 6 16 73 18 88% 90%
46 Likitha Rani K.R 9 4 11 2 11 4 11 42 10 51% 50%
47 Madhu A K 19 5 18 4 18 4 14 69 13 83% 65%
48 Mary Steffi R 3 1 3 0 1 2 4 11 3 13% 15%
49 Meghana. S 4 5 3 5 3 4 4 14 14 17% 70%
50 Megharani H K 17 6 16 4 16 4 12 61 14 73% 70%
51 Mohammed Siddiq Attar 0 0 0 0 1 0 4 5 0 6% 0%
52 Monika M.S 16 2 15 4 12 6 10 53 12 64% 60%
53 Muhammed Shuhaib 15 4 16 4 13 4 14 58 12 70% 60%
54 Nandish S 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4% 0%
55 Navyashree P M 21 6 18 5 14 6 13 66 17 80% 85%
56 Nisarga H.K 19 7 17 4 19 6 15 70 17 84% 85%
57 Nischith N B 0 0 0 0 1 0 2 3 0 4% 0%
58 Parineetha S 2 1 1 0 2 1 3 8 2 10% 10%
59 Patil N B G 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
60 Pavithra S 17 4 14 4 13 5 12 56 13 67% 65%
61 Poojitha B N 21 6 17 5 18 5 14 70 16 84% 80%
62 Pradnya P Mudalgi 18 5 16 4 16 6 13 63 15 76% 75%
63 Preethi U 11 5 12 4 12 4 10 45 13 54% 65%
64 Prerana Purushotham 1 1 1 0 4 0 4 10 1 12% 5%
65 Priyanka R Shastry 2 0 2 1 0 1 4 8 2 10% 10%
66 Priyanka V Raju 24 7 21 5 17 6 16 78 18 94% 90%
67 Rajesh K S 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
68 Rakesh K L 13 4 12 2 12 6 15 52 12 63% 60%
69 Rakshitha M.G 18 6 16 5 18 6 15 67 17 81% 85%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 8 23 8 19 5 16 83 21
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 19 6 17 4 12 4 15 63 14 76% 67%
71 Rakshitha S 14 5 15 5 14 4 12 55 14 66% 67%
72 Ranjitha K P 20 6 19 7 16 5 15 70 18 84% 86%
73 Rohith V 20 1 11 4 10 3 13 54 8 65% 38%
74 S.Sneha 24 8 20 6 19 5 16 79 19 95% 90%
75 Sangeetha N S 22 8 21 6 19 5 15 77 19 93% 90%
76 Sanjana P 25 8 21 7 19 5 16 81 20 98% 95%
77 Shraddha M 11 4 11 3 10 4 10 42 11 51% 52%
78 Shrusti Bhadrashetty 15 5 14 4 14 4 11 54 13 65% 62%
79 Sinchana H.R 21 7 18 6 19 5 15 73 18 88% 86%
80 Sinooja M 20 7 19 6 16 4 14 69 17 83% 81%
81 Smrithi S Nair 20 7 18 7 19 5 14 71 19 86% 90%
82 Souhardh R Hosalli 8 2 6 3 7 0 9 30 5 36% 24%
83 Soujanya Sagar 6 3 6 3 0 2 5 17 8 20% 38%
84 Sowgandhika P 15 6 13 7 15 3 13 56 16 67% 76%
85 Suma K 20 8 20 6 18 5 16 74 19 89% 90%
86 Suraj Kumar N 7 0 8 4 2 3 7 24 7 29% 33%
87 Sushma 16 5 14 4 14 3 11 55 12 66% 57%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 0 1 3 3 1 4% 5%
89 Syed Sadath S. 16 5 16 6 15 5 15 62 16 75% 76%
90 Tejashwini R 11 2 12 6 14 2 10 47 10 57% 48%
91 Tejaswi Nagaraju 1 0 0 0 0 0 3 4 0 5% 0%
92 Thanu S 12 4 11 5 12 3 12 47 12 57% 57%
93 Ujwala J 5 3 4 3 6 3 6 21 9 25% 43%
94 Varada Deepak 16 6 16 5 17 4 14 63 15 76% 71%
95 Varsha R 11 3 15 6 14 2 12 52 11 63% 52%
96 Vasundharadevi 20 8 19 6 19 5 15 73 19 88% 90%
97 Veena 22 8 21 7 19 5 15 77 20 93% 95%
98 Vidyashree P 20 7 18 7 19 4 13 70 18 84% 86%
99 Vismaya G D 8 3 5 2 8 3 7 28 8 34% 38%
100 Zabril Hasan K M 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1% 5%
101 Nithya. M 21 7 18 7 17 5 16 72 19 87% 90%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 9 2 10 0 7 1 13 39 3 47% 14%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 10 4 12 2 10 44 10
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 8 3 7 2 9 1 7 31 6 70% 60%
2 Aditya Kashyap H S 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
3 Aishwarya K 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
4 Amrutha M 9 2 7 3 10 1 9 35 6 80% 60%
5 Anusha C 12 4 9 4 11 2 10 42 10 95% 100%
6 Anusha R 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
7 Asha K 7 1 6 3 5 2 3 21 6 48% 60%
8 Athira P N 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
9 B.M.Pujasri 6 3 4 2 5 0 5 20 5 45% 50%
10 Bhavana A.L 5 1 4 3 11 1 8 28 5 64% 50%
11 Bhavana Murthy 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
12 Bhoomika A S 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
13 Bhoomika R B 8 2 7 3 6 1 6 27 6 61% 60%
14 Bindhya C 11 4 9 4 10 1 8 38 9 86% 90%
15 Chaitra H S 8 3 7 4 11 2 8 34 9 77% 90%
16 Chaitra H S 11 3 8 4 11 2 9 39 9 89% 90%
17 Chandana M 11 4 9 4 12 2 9 41 10 93% 100%
18 Chandana P 9 3 6 4 8 1 9 32 8 73% 80%
19 Chethan N 9 2 7 3 5 1 6 27 6 61% 60%
20 Deeksha T S 5 2 3 4 11 1 7 26 7 59% 70%
21 Deena S H 6 2 6 4 7 0 8 27 6 61% 60%
22 Deepthi R 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
23 Dhanita Bhowmik 12 4 9 4 11 2 10 42 10 95% 100%
24 Dhanush Gowda K S 11 3 9 4 11 2 9 40 9 91% 90%
25 Divya V Rathnam 7 3 6 3 5 1 5 23 7 52% 70%
26 Divyashree C 12 4 9 12 2 9 42 6 95% 60%
27 Gagana N 11 4 9 4 10 1 9 39 9 89% 90%
28 Gangothri G S 7 3 7 3 11 2 7 32 8 73% 80%
29 Gopika M U 11 4 9 4 11 2 8 39 10 89% 100%
30 Gouthami R 1 1 1 4 6 1 4 12 6 27% 60%
31 Gowthami Patil 12 4 9 4 11 2 9 41 10 93% 100%
32 Harini V L 12 4 9 4 10 1 10 41 9 93% 90%
33 Harshitha A 12 4 9 4 12 2 8 41 10 93% 100%
34 Harshitha G R 7 3 6 3 5 1 6 24 7 55% 70%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 3 10 4 12 4 10 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 11 3 9 4 11 4 10 41 11 53% 73%
36 Jayanth Siddesh S 12 3 9 4 11 4 10 42 11 55% 73%
37 K.V.Naga Anisha 8 3 9 4 11 4 9 37 11 48% 73%
38 Karunakara N 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0% 20%
39 Kavya S 10 2 7 4 11 3 9 37 9 48% 60%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 10 3 7 4 11 4 8 36 11 47% 73%
41 Kruthika R 12 3 9 4 12 3 9 42 10 55% 67%
42 Lakshmi P 11 3 7 4 11 3 8 37 10 48% 67%
43 Lavanya B K 6 1 4 3 5 2 4 19 6 25% 40%
44 Leelavathi H Gulagannavar 10 2 9 4 11 3 9 39 9 51% 60%
45 Likitha H O 10 3 8 4 12 3 9 39 10 51% 67%
46 Likitha Rani K.R 11 2 7 4 9 4 9 36 10 47% 67%
47 Madhu A K 10 2 9 4 9 3 9 37 9 48% 60%
48 Mary Steffi R 1 0 2 3 0 1 1 4 4 5% 27%
49 Meghana. S 5 1 4 3 4 2 3 16 6 21% 40%
50 Megharani H K 12 3 9 4 11 4 9 41 11 53% 73%
51 Mohammed Siddiq Attar 2 0 1 3 0 0 0 3 3 4% 20%
52 Monika M.S 11 3 8 4 9 4 9 37 11 48% 73%
53 Muhammed Shuhaib 9 2 9 4 9 3 8 35 9 45% 60%
54 Nandish S 5 2 6 3 4 2 4 19 7 25% 47%
55 Navyashree P M 12 3 9 4 12 4 10 43 11 56% 73%
56 Nisarga H.K 11 2 8 4 9 4 8 36 10 47% 67%
57 Nischith N B 5 0 4 3 4 2 4 17 5 22% 33%
58 Parineetha S 6 1 4 3 2 2 4 16 6 21% 40%
59 Patil N B G 5 0 4 3 2 2 3 14 5 18% 33%
60 Pavithra S 10 3 8 4 11 4 10 39 11 51% 73%
61 Poojitha B N 10 2 7 4 10 4 9 36 10 47% 67%
62 Pradnya P Mudalgi 7 2 6 4 8 4 8 29 10 38% 67%
63 Preethi U 10 2 7 4 9 4 10 36 10 47% 67%
64 Prerana Purushotham 7 2 6 3 8 3 5 26 8 34% 53%
65 Priyanka R Shastry 3 1 2 3 4 1 3 12 5 16% 33%
66 Priyanka V Raju 1 2 6 3 8 2 5 20 7 26% 47%
67 Rajesh K S 2 0 2 3 0 2 0 4 5 5% 33%
68 Rakesh K L 10 2 8 4 11 4 9 38 10 49% 67%
69 Rakshitha M.G 11 3 8 4 12 4 10 41 11 53% 73%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 10 3 12 4 10 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 10 4 7 2 9 3 8 34 9 44% 64%
71 Rakshitha S 9 3 8 2 6 3 8 31 8 40% 57%
72 Ranjitha K P 10 4 9 3 12 3 10 41 10 53% 71%
73 Rohith V 9 2 6 2 7 4 7 29 8 38% 57%
74 S.Sneha 12 4 9 3 12 3 10 43 10 56% 71%
75 Sangeetha N S 8 3 7 2 9 2 7 31 7 40% 50%
76 Sanjana P 8 3 7 2 5 2 6 26 7 34% 50%
77 Shraddha M 11 4 9 3 11 4 9 40 11 52% 79%
78 Shrusti Bhadrashetty 12 4 9 3 12 4 10 43 11 56% 79%
79 Sinchana H.R 10 4 9 3 10 4 7 36 11 47% 79%
80 Sinooja M 12 4 9 3 12 4 10 43 11 56% 79%
81 Smrithi S Nair 12 4 8 3 12 3 10 42 10 55% 71%
82 Souhardh R Hosalli 6 3 6 2 4 0 6 22 5 29% 36%
83 Soujanya Sagar 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0% 43%
84 Sowgandhika P 12 4 9 3 10 4 10 41 11 53% 79%
85 Suma K 9 3 8 3 11 2 8 36 8 47% 57%
86 Suraj Kumar N 7 1 5 2 5 4 5 22 7 29% 50%
87 Sushma 12 4 9 3 11 0 9 41 7 53% 50%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 2 0 4 0 0 6 0% 43%
89 Syed Sadath S. 10 4 8 3 8 2 7 33 9 43% 64%
90 Tejashwini R 4 1 4 3 9 0 6 23 4 30% 29%
91 Tejaswi Nagaraju 5 0 5 2 0 2 1 11 4 14% 29%
92 Thanu S 10 4 7 3 7 2 10 34 9 44% 64%
93 Ujwala J 5 2 3 2 4 3 4 16 7 21% 50%
94 Varada Deepak 8 3 6 2 9 3 7 30 8 39% 57%
95 Varsha R 6 2 4 2 4 2 4 18 6 23% 43%
96 Vasundharadevi 8 4 8 3 7 3 8 31 10 40% 71%
97 Veena 12 4 9 3 9 4 10 40 11 52% 79%
98 Vidyashree P 11 4 9 3 12 3 10 42 10 55% 71%
99 Vismaya G D 7 2 6 2 10 0 5 28 4 36% 29%
100 Zabril Hasan K M 2 1 2 2 4 3 4 12 6 16% 43%
101 Nithya. M 11 4 7 3 11 0 9 38 7 49% 50%
102 Shalini. 0 0 0 2 2 0 0 2 2 3% 14%
103 Swadha Mishra 0 0 1 2 0 4 1 2 6 3% 43%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 20 0 21 0 22 0 23 86 0 83% 0%
2 Aditya Kashyap H S 23 0 25 0 25 0 26 99 0 96% 0%
3 Aishwarya K 25 0 24 0 25 0 26 100 0 97% 0%
4 Amrutha M 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
5 Anusha C 23 0 24 0 24 0 26 97 0 94% 0%
6 Anusha R 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
7 Asha K 21 0 25 0 21 0 22 89 0 86% 0%
8 Athira P N 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
9 B.M.Pujasri 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
10 Bhavana A.L 25 0 23 0 24 0 23 95 0 92% 0%
11 Bhavana Murthy 26 0 24 0 24 0 26 100 0 97% 0%
12 Bhoomika A S 26 0 25 0 24 0 26 101 0 98% 0%
13 Bhoomika R B 26 0 25 0 23 0 26 100 0 97% 0%
14 Bindhya C 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
15 Chaitra H S 26 0 24 0 25 0 26 101 0 98% 0%
16 Chaitra H S 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
17 Chandana M 19 0 19 0 20 0 20 78 0 76% 0%
18 Chandana P 23 0 24 0 25 0 26 98 0 95% 0%
19 Chethan N 23 0 23 0 24 0 25 95 0 92% 0%
20 Deeksha T S 23 0 23 0 24 0 23 93 0 90% 0%
21 Deena S H 26 0 24 0 24 0 22 96 0 93% 0%
22 Deepthi R 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
23 Dhanita Bhowmik 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
24 Dhanush Gowda K S 25 0 23 0 24 0 23 95 0 92% 0%
25 Divya V Rathnam 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
26 Divyashree C 23 0 23 0 25 0 25 96 0 93% 0%
27 Gagana N 25 0 25 0 24 0 23 97 0 94% 0%
28 Gangothri G S 24 0 24 0 21 0 21 90 0 87% 0%
29 Gopika M U 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
30 Gouthami R 24 0 25 0 24 0 26 99 0 96% 0%
31 Gowthami Patil 24 0 24 0 25 0 23 96 0 93% 0%
32 Harini V L 26 0 20 0 24 0 24 94 0 91% 0%
33 Harshitha A 24 0 23 0 24 0 25 96 0 93% 0%
34 Harshitha G R 26 0 23 0 25 0 26 100 0 97% 0%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 22 0 24 0 25 0 25 96 0 93% 0%
36 Jayanth Siddesh S 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
37 K.V.Naga Anisha 25 0 25 0 22 0 26 98 0 95% 0%
38 Karunakara N 7 0 0 0 0 0 16 23 0 22% 0%
39 Kavya S 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
41 Kruthika R 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
42 Lakshmi P 25 0 23 0 26 0 26 100 0 97% 0%
43 Lavanya B K 20 0 22 0 23 0 23 88 0 85% 0%
44 Leelavathi H Gulagannavar 22 0 22 0 22 0 21 87 0 84% 0%
45 Likitha H O 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
46 Likitha Rani K.R 18 0 21 0 23 0 22 84 0 82% 0%
47 Madhu A K 24 0 19 0 23 0 24 90 0 87% 0%
48 Mary Steffi R 20 0 20 0 21 0 16 77 0 75% 0%
49 Meghana. S 25 0 25 0 26 0 25 101 0 98% 0%
50 Megharani H K 24 0 24 0 23 0 25 96 0 93% 0%
51 Mohammed Siddiq Attar 22 0 25 0 25 0 24 96 0 93% 0%
52 Monika M.S 24 0 22 0 26 0 24 96 0 93% 0%
53 Muhammed Shuhaib 22 0 23 0 26 0 22 93 0 90% 0%
54 Nandish S 23 0 22 0 23 0 24 92 0 89% 0%
55 Navyashree P M 24 0 23 0 26 0 24 97 0 94% 0%
56 Nisarga H.K 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
57 Nischith N B 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
58 Parineetha S 24 0 25 0 26 0 22 97 0 94% 0%
59 Patil N B G 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
60 Pavithra S 25 0 25 0 26 0 25 101 0 98% 0%
61 Poojitha B N 24 0 24 0 26 0 22 96 0 93% 0%
62 Pradnya P Mudalgi 20 0 20 0 24 0 21 85 0 83% 0%
63 Preethi U 26 0 24 0 26 0 26 102 0 99% 0%
64 Prerana Purushotham 25 0 22 0 23 0 26 96 0 93% 0%
65 Priyanka R Shastry 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
66 Priyanka V Raju 24 0 25 0 26 0 26 101 0 98% 0%
67 Rajesh K S 23 0 25 0 25 0 21 94 0 91% 0%
68 Rakesh K L 20 0 23 0 26 0 26 95 0 92% 0%
69 Rakshitha M.G 24 0 23 0 26 0 25 98 0 95% 0%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 23 0 24 0 25 0 25 97 0 94% 0%
71 Rakshitha S 21 0 19 0 19 0 19 78 0 76% 0%
72 Ranjitha K P 26 0 24 0 26 0 26 102 0 99% 0%
73 Rohith V 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
74 S.Sneha 24 0 25 0 24 0 26 99 0 96% 0%
75 Sangeetha N S 25 0 24 0 26 0 26 101 0 98% 0%
76 Sanjana P 25 0 24 0 26 0 26 101 0 98% 0%
77 Shraddha M 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
78 Shrusti Bhadrashetty 26 0 25 0 23 0 25 99 0 96% 0%
79 Sinchana H.R 24 0 24 0 24 0 21 93 0 90% 0%
80 Sinooja M 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
81 Smrithi S Nair 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
82 Souhardh R Hosalli 26 0 25 0 25 0 24 100 0 97% 0%
83 Soujanya Sagar 20 0 19 0 22 0 19 80 0 78% 0%
84 Sowgandhika P 22 0 25 0 25 0 24 96 0 93% 0%
85 Suma K 26 0 24 0 24 0 26 100 0 97% 0%
86 Suraj Kumar N 23 0 23 0 26 0 25 97 0 94% 0%
87 Sushma 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
88 Syed Rayyan Ahmed 18 0 21 0 19 0 21 79 0 77% 0%
89 Syed Sadath S. 25 0 22 0 22 0 23 92 0 89% 0%
90 Tejashwini R 24 0 24 0 25 0 25 98 0 95% 0%
91 Tejaswi Nagaraju 20 0 22 0 21 0 23 86 0 83% 0%
92 Thanu S 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
93 Ujwala J 25 0 24 0 25 0 26 100 0 97% 0%
94 Varada Deepak 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
95 Varsha R 22 0 25 0 23 0 26 96 0 93% 0%
96 Vasundharadevi 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
97 Veena 25 0 25 0 26 0 24 100 0 97% 0%
98 Vidyashree P 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
99 Vismaya G D 25 0 24 0 25 0 25 99 0 96% 0%
100 Zabril Hasan K M 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
101 Nithya. M 12 0 16 0 5 0 7 40 0 39% 0%
102 Shalini. 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6% 0%
103 Swadha Mishra 20 0 12 0 14 0 18 64 0 62% 0%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 9 26 5 27 9 25 103 23
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 21 6 21 4 18 6 24 84 16 82% 70%
2 Aditya Kashyap H S 24 9 24 5 27 9 25 100 23 97% 100%
3 Aishwarya K 25 8 24 5 26 8 22 97 21 94% 91%
4 Amrutha M 23 5 25 5 20 8 19 87 18 84% 78%
5 Anusha C 24 5 24 5 26 7 22 96 17 93% 74%
6 Anusha R 24 9 26 5 27 9 23 100 23 97% 100%
7 Asha K 24 9 24 4 27 9 25 100 22 97% 96%
8 Athira P N 24 8 24 5 25 8 25 98 21 95% 91%
9 B.M.Pujasri 25 8 26 4 26 8 23 100 20 97% 87%
10 Bhavana A.L 25 9 25 5 27 8 25 102 22 99% 96%
11 Bhavana Murthy 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
12 Bhoomika A S 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
13 Bhoomika R B 24 8 26 5 25 8 25 100 21 97% 91%
14 Bindhya C 25 8 26 5 27 8 24 102 21 99% 91%
15 Chaitra H S 24 8 26 5 27 9 24 101 22 98% 96%
16 Chaitra H S 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
17 Chandana M 23 7 24 5 23 7 21 91 19 88% 83%
18 Chandana P 25 5 23 5 23 8 23 94 18 91% 78%
19 Chethan N 23 7 22 5 25 8 23 93 20 90% 87%
20 Deeksha T S 24 9 21 5 26 9 21 92 23 89% 100%
21 Deena S H 25 9 25 5 25 8 23 98 22 95% 96%
22 Deepthi R 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
23 Dhanita Bhowmik 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
24 Dhanush Gowda K S 25 9 25 5 24 9 23 97 23 94% 100%
25 Divya V Rathnam 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
26 Divyashree C 25 9 25 5 27 9 23 100 23 97% 100%
27 Gagana N 23 9 23 5 24 9 22 92 23 89% 100%
28 Gangothri G S 23 9 22 5 26 8 21 92 22 89% 96%
29 Gopika M U 25 8 25 5 25 9 22 97 22 94% 96%
30 Gouthami R 25 8 26 5 26 9 22 99 22 96% 96%
31 Gowthami Patil 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
32 Harini V L 25 8 22 5 26 9 25 98 22 95% 96%
33 Harshitha A 25 8 21 5 25 9 21 92 22 89% 96%
34 Harshitha G R 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
35 Harshitha M 24 9 23 5 26 9 25 98 23 95% 100%
36 Jayanth Siddesh S 25 8 26 5 27 9 25 103 22 100% 96%
37 K.V.Naga Anisha 25 9 24 5 27 9 24 100 23 97% 100%
38 Karunakara N 0 0 0 5 0 0 10 10 5 10% 22%
39 Kavya S 25 8 25 5 27 9 25 102 22 99% 96%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 9 25 5 27 9 24 101 23 98% 100%
41 Kruthika R 24 9 22 5 25 8 23 94 22 91% 96%
42 Lakshmi P 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
43 Lavanya B K 25 3 20 5 20 6 20 85 14 83% 61%
44 Leelavathi H Gulagannavar 23 8 19 5 23 9 21 86 22 83% 96%
45 Likitha H O 25 9 24 5 27 9 25 101 23 98% 100%
46 Likitha Rani K.R 20 5 19 5 20 7 18 77 17 75% 74%
47 Madhu A K 19 8 18 5 26 7 19 82 20 80% 87%
48 Mary Steffi R 16 7 15 5 21 7 19 71 19 69% 83%
49 Meghana. S 24 8 25 5 24 9 23 96 22 93% 96%
50 Megharani H K 23 7 24 5 26 8 24 97 20 94% 87%
51 Mohammed Siddiq Attar 25 9 25 5 26 8 23 99 22 96% 96%
52 Monika M.S 24 8 26 5 26 7 23 99 20 96% 87%
53 Muhammed Shuhaib 21 7 21 5 21 7 22 85 19 83% 83%
54 Nandish S 24 8 25 5 23 8 23 95 21 92% 91%
55 Navyashree P M 25 9 25 5 27 8 24 101 22 98% 96%
56 Nisarga H.K 22 8 22 5 26 9 24 94 22 91% 96%
57 Nischith N B 25 9 25 4 25 8 24 99 21 96% 91%
58 Parineetha S 25 8 26 5 26 9 24 101 22 98% 96%
59 Patil N B G 23 9 26 5 25 8 25 99 22 96% 96%
60 Pavithra S 21 8 22 5 26 9 24 93 22 90% 96%
61 Poojitha B N 24 7 20 5 24 7 23 91 19 88% 83%
62 Pradnya P Mudalgi 23 8 21 5 22 8 21 87 21 84% 91%
63 Preethi U 23 9 26 5 23 9 24 96 23 93% 100%
64 Prerana Purushotham 24 8 26 5 20 7 20 90 20 87% 87%
65 Priyanka R Shastry 25 8 24 5 26 8 22 97 21 94% 91%
66 Priyanka V Raju 25 9 24 5 23 9 24 96 23 93% 100%
67 Rajesh K S 15 4 22 4 22 6 19 78 14 76% 61%
68 Rakesh K L 20 9 20 5 21 7 24 85 21 83% 91%
69 Rakshitha M.G 25 9 23 5 25 9 23 96 23 93% 100%
70 Rakshitha N Murthy 25 8 24 4 24 8 22 95 20 92% 87%
71 Rakshitha S 20 9 23 4 26 5 22 91 18 88% 78%
72 Ranjitha K P 24 8 23 5 26 6 23 96 19 93% 83%
73 Rohith V 24 8 26 5 26 7 25 101 20 98% 87%
74 S.Sneha 24 9 25 5 27 9 24 100 23 97% 100%
75 Sangeetha N S 25 9 26 5 26 9 24 101 23 98% 100%
76 Sanjana P 25 9 24 5 26 8 23 98 22 95% 96%
77 Shraddha M 25 9 23 5 27 9 25 100 23 97% 100%
78 Shrusti Bhadrashetty 25 8 24 5 25 9 25 99 22 96% 96%
79 Sinchana H.R 25 7 18 5 21 6 21 85 18 83% 78%
80 Sinooja M 22 7 21 5 22 8 25 90 20 87% 87%
81 Smrithi S Nair 25 9 26 5 22 9 25 98 23 95% 100%
82 Souhardh R Hosalli 24 8 20 5 25 7 23 92 20 89% 87%
83 Soujanya Sagar 24 8 18 5 23 9 23 88 22 85% 96%
84 Sowgandhika P 25 8 25 5 25 9 24 99 22 96% 96%
85 Suma K 25 9 25 5 26 9 23 99 23 96% 100%
86 Suraj Kumar N 25 7 24 5 24 8 22 95 20 92% 87%
87 Sushma 25 8 25 5 25 9 25 100 22 97% 96%
88 Syed Rayyan Ahmed 16 5 19 5 20 6 19 74 16 72% 70%
89 Syed Sadath S. 19 8 21 5 25 7 20 85 20 83% 87%
90 Tejashwini R 21 6 18 5 19 7 18 76 18 74% 78%
91 Tejaswi Nagaraju 16 4 21 5 18 6 16 71 15 69% 65%
92 Thanu S 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
93 Ujwala J 23 7 23 5 24 9 20 90 21 87% 91%
94 Varada Deepak 18 6 20 4 22 7 23 83 17 81% 74%
95 Varsha R 23 9 26 5 27 9 23 99 23 96% 100%
96 Vasundharadevi 24 9 25 5 26 9 25 100 23 97% 100%
97 Veena 25 9 25 5 26 9 25 101 23 98% 100%
98 Vidyashree P 25 9 26 5 27 8 24 102 22 99% 96%
99 Vismaya G D 25 9 25 5 26 9 25 101 23 98% 100%
100 Zabril Hasan K M 25 9 25 5 27 8 22 99 22 96% 96%
101 Nithya. M 12 0 18 5 9 5 15 54 10 52% 43%
102 Shalini. 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6% 0%
103 Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8% 0%
BATCH-A
Sl No
Name
ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
32 13 25 9 17 5 32 106 27
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 30 12 23 8 17 4 26 96 24 91% 89%
2 Aditya Kashyap H S 29 12 22 9 17 5 28 96 26 91% 96%
3 Aishwarya K 31 13 25 9 17 5 29 102 27 96% 100%
4 Amrutha M 24 9 24 9 16 5 22 86 23 81% 85%
5 Anusha C 28 11 24 9 17 5 23 92 25 87% 93%
6 Anusha R 26 12 24 9 17 5 27 94 26 89% 96%
7 Asha K 31 11 24 9 17 5 32 104 25 98% 93%
8 Athira P N 23 12 25 9 15 3 24 87 24 82% 89%
9 B.M.Pujasri 30 12 24 9 17 5 27 98 26 92% 96%
10 Bhavana A.L 31 13 25 9 17 5 28 101 27 95% 100%
11 Bhavana Murthy 32 13 25 9 17 4 31 105 26 99% 96%
12 Bhoomika A S 32 13 25 9 17 5 32 106 27 100% 100%
13 Bhoomika R B 25 10 25 9 17 5 22 89 24 84% 89%
14 Bindhya C 32 12 24 9 17 5 32 105 26 99% 96%
15 Chaitra H S 30 12 23 9 17 4 27 97 25 92% 93%
16 Chaitra H S 30 13 24 9 17 5 31 102 27 96% 100%
17 Chandana M 22 8 25 9 16 4 21 84 21 79% 78%
18 Chandana P 27 10 24 9 16 5 19 86 24 81% 89%
19 Chethan N 18 5 25 9 15 4 16 74 18 70% 67%
20 Deeksha T S 18 4 24 9 15 4 17 74 17 70% 63%
21 Deena S H 25 10 24 9 16 5 19 84 24 79% 89%
22 Deepthi R 30 12 24 9 17 5 28 99 26 93% 96%
23 Dhanita Bhowmik 32 13 24 9 17 5 32 105 27 99% 100%
24 Dhanush Gowda K S 28 12 24 9 17 5 22 91 26 86% 96%
25 Divya V Rathnam 32 13 23 9 17 5 30 102 27 96% 100%
26 Divyashree C 31 13 23 9 17 5 29 100 27 94% 100%
27 Gagana N 26 13 24 9 17 5 24 91 27 86% 100%
28 Gangothri G S 24 10 24 9 15 4 27 90 23 85% 85%
29 Gopika M U 27 12 24 9 17 5 32 100 26 94% 96%
30 Gouthami R 27 11 23 9 17 5 20 87 25 82% 93%
31 Gowthami Patil 30 12 25 9 17 5 29 101 26 95% 96%
32 Harini V L 29 10 25 9 16 5 24 94 24 89% 89%
33 Harshitha A 28 13 22 9 16 4 25 91 26 86% 96%
34 Harshitha G R 31 13 23 9 16 5 29 99 27 93% 100%
35 Harshitha M 32 12 23 9 16 5 30 101 26 95% 96%
36 Jayanth Siddesh S 30 13 23 9 15 5 24 92 27 87% 100%
37 K.V.Naga Anisha 32 13 24 9 15 5 30 101 27 95% 100%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 22 9 24 9 15 4 16 77 22 73% 81%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 28 11 24 9 17 4 31 100 24 94% 89%
41 Kruthika R 30 13 25 9 17 5 28 100 27 94% 100%
42 Lakshmi P 31 11 12 9 16 4 29 88 24 83% 89%
43 Lavanya B K 17 9 22 9 14 4 13 66 22 62% 81%
44 Leelavathi H Gulagannavar 21 5 22 9 16 3 9 68 17 64% 63%
45 Likitha H O 31 13 24 9 17 5 28 100 27 94% 100%
46 Likitha Rani K.R 13 4 23 9 15 5 5 56 18 53% 67%
47 Madhu A K 14 3 22 9 14 4 4 54 16 51% 59%
48 Mary Steffi R 14 4 22 9 14 4 5 55 17 52% 63%
49 Meghana. S 28 10 23 9 17 5 23 91 24 86% 89%
50 Megharani H K 28 7 24 9 16 5 25 93 21 88% 78%
51 Mohammed Siddiq Attar 29 11 23 9 17 5 15 84 25 79% 93%
52 Monika M.S 29 12 23 9 17 5 28 97 26 92% 96%
53 Muhammed Shuhaib 23 6 22 9 14 5 14 73 20 69% 74%
54 Nandish S 29 12 24 9 16 5 13 82 26 77% 96%
55 Navyashree P M 30 10 23 9 16 4 21 90 23 85% 85%
56 Nisarga H.K 23 9 22 9 14 4 13 72 22 68% 81%
57 Nischith N B 25 9 24 9 15 5 19 83 23 78% 85%
58 Parineetha S 25 10 24 9 16 5 29 94 24 89% 89%
59 Patil N B G 22 8 25 9 16 4 19 82 21 77% 78%
60 Pavithra S 28 12 24 9 15 5 28 95 26 90% 96%
61 Poojitha B N 20 4 20 9 14 3 14 68 16 64% 59%
62 Pradnya P Mudalgi 26 13 24 9 17 5 18 85 27 80% 100%
63 Preethi U 25 12 23 9 15 5 27 90 26 85% 96%
64 Prerana Purushotham 28 12 24 9 17 4 25 94 25 89% 93%
65 Priyanka R Shastry 30 9 21 9 17 5 26 94 23 89% 85%
66 Priyanka V Raju 31 12 24 9 17 5 32 104 26 98% 96%
67 Rajesh K S 12 3 24 9 16 3 14 66 15 62% 56%
68 Rakesh K L 25 6 15 9 15 5 22 77 20 73% 74%
69 Rakshitha M.G 29 11 22 9 17 5 28 96 25 91% 93%
70 Rakshitha N Murthy 31 12 23 9 14 4 28 96 25 91% 93%
71 Rakshitha S 25 11 14 9 16 5 22 77 25 73% 93%
72 Ranjitha K P 28 11 24 9 16 5 25 93 25 88% 93%
73 Rohith V 21 10 25 9 16 5 21 83 24 78% 89%
74 S.Sneha 31 12 24 9 16 5 26 97 26 92% 96%
75 Sangeetha N S 32 13 25 9 17 5 31 105 27 99% 100%
76 Sanjana P 28 10 23 9 15 4 25 91 23 86% 85%
77 Shraddha M 27 11 25 9 16 5 26 94 25 89% 93%
78 Shrusti Bhadrashetty 31 11 16 9 16 5 23 86 25 81% 93%
79 Sinchana H.R 26 11 16 9 17 5 20 79 25 75% 93%
80 Sinooja M 31 11 24 9 17 4 28 100 24 94% 89%
81 Smrithi S Nair 32 11 25 9 17 5 30 104 25 98% 93%
82 Souhardh R Hosalli 25 11 22 9 15 5 19 81 25 76% 93%
83 Soujanya Sagar 26 10 23 9 16 3 21 86 22 81% 81%
84 Sowgandhika P 31 13 25 9 16 5 26 98 27 92% 100%
85 Suma K 32 12 24 9 16 5 31 103 26 97% 96%
86 Suraj Kumar N 16 6 23 9 13 4 7 59 19 56% 70%
87 Sushma 30 13 23 9 17 5 20 90 27 85% 100%
88 Syed Rayyan Ahmed 15 2 8 9 16 3 12 51 14 48% 52%
89 Syed Sadath S. 28 11 24 9 17 5 21 90 25 85% 93%
90 Tejashwini R 27 5 15 9 17 4 16 75 18 71% 67%
91 Tejaswi Nagaraju 22 4 14 9 16 4 18 70 17 66% 63%
92 Thanu S 31 13 25 9 16 5 32 104 27 98% 100%
93 Ujwala J 17 4 22 9 15 5 16 70 18 66% 67%
94 Varada Deepak 24 10 16 9 16 5 23 79 24 75% 89%
95 Varsha R 27 10 24 9 17 5 27 95 24 90% 89%
96 Vasundharadevi 27 13 23 9 16 5 29 95 27 90% 100%
97 Veena 31 13 25 9 17 5 26 99 27 93% 100%
98 Vidyashree P 31 11 25 9 17 5 27 100 25 94% 93%
99 Vismaya G D 31 12 24 9 17 5 31 103 26 97% 96%
100 Zabril Hasan K M 27 12 25 9 17 5 21 90 26 85% 96%
101 Nithya. M 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5% 0%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6% 0%
Sl No
Name

ROGANIDANARASASHASTRADRAVYAGUNACHARAKATOTAL%<td “Abhinandan M S”}”>Abhinandan M S729264729874%57%<td13<td “Kiran Kumar N”}”>Kiran Kumar N<td “Kousthubha V Gowda”}”>Kousthubha V Gowda<td “Lanchana M L”}”>Lanchana M L<td “Likitha Puttaswamy”}”>Likitha Puttaswamy<td “Mahima Krishnan”}”>Mahima Krishnan<td “Manisha J R”}”>Manisha J R<td “Manne Divya Chaithanya”}”>Manne Divya Chaithanya<td “Meghana Chandrashekar”}”>Meghana Chandrashekar<td “Meghana M R”}”>Meghana M R<td “Mokshitha G Prakash”}”>Mokshitha G Prakash<td “Monika Rajappa B R”}”>Monika Rajappa B R<td “Sthuthi”}”>Sthuthi

Attendance for the month of AUGUST 2020
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
9 3 9 2 7 4 7 39 9
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 9 3 7 2 7 4 6 29 9 74% 64%
2 Aditi Shukla 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
3 Aishwarya Anant Acharya 8 3 8 2 7 4 6 29 9 74% 64%
4 Akshay Gouda 6 1 9 2 4 4 5 24 7 62% 50%
5 Amulya J C 5 2 7 2 4 4 6 22 8 56% 57%
6 Angith Raj 8 2 9 2 4 4 5 26 8 67% 57%
7 Anup C N 4 0 8 1 5 4 4 21 5 54% 36%
8 Anusha C Hiremath 8 3 8 1 6 4 6 28 8 72% 57%
9 Anusha P L 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
10 Anusha S 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 64%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 8 2 8 2 6 4 5 27 8 69% 57%
12
Ashitha H N Raj 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 64%
14 Ashmitha U 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
15 Ayesh Banu 6 1 8 2 6 4 6 26 7 67% 50%
16 Bhanupriya D 9 2 9 2 6 4 7 31 8 79% 57%
17 Bhavan M S 6 3 7 2 6 4 5 24 9 62% 64%
18 Bhoomika M N 8 1 9 2 6 4 6 29 7 74% 50%
19 Bhoomika N G 9 2 9 2 7 4 7 32 8 82% 57%
20 Bhoomika Patel B 8 3 9 2 6 4 6 29 9 74% 64%
21 Bhuvaneshwari N C 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 64%
22 Chaitra 9 2 9 2 7 4 7 32 8 82% 57%
23 Chandan V L 6 3 8 2 7 4 7 28 9 72% 64%
24 Chandana C 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
25 Chandana H P 6 2 8 2 6 4 4 24 8 62% 57%
26 Chetan H Patil 8 0 9 2 6 4 7 30 6 77% 43%
27 Darshan G B 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
28 Deeksha R 7 3 9 2 6 4 7 29 9 74% 64%
29 Devendra Kumar B T 8 3 8 2 4 4 7 27 9 69% 64%
30 Dhanushree.N 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
31 Dhanyashree B 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
32 Disha B 6 0 9 2 6 4 5 26 6 67% 43%
33 H.Nisarga 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
34 Harish Shekappa Mattur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
35 Jithin.K.Sekhar 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 60%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 60%
37 Kavanasree T P 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 60%
38 7 2 9 2 7 4 7 30 8 77% 53%
39 8 2 8 2 6 4 7 29 8 74% 53%
40 7 1 7 2 6 4 5 25 7 64% 47%
41 9 3 8 2 6 4 7 30 9 77% 60%
42 8 3 7 2 6 4 6 27 9 69% 60%
43 8 3 9 2 7 4 7 31 9 79% 60%
44 8 3 7 2 7 4 7 29 9 74% 60%
45 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 60%
46 7 3 7 2 6 4 6 26 9 67% 60%
47 8 3 9 2 7 4 7 31 9 79% 60%
48 9 1 8 2 6 4 6 29 7 74% 47%
85 6 2 8 2 5 4 2 21 8 54% 57%
86 Sulakshani 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
87 Sumanth C A 9 3 8 2 5 4 6 28 9 72% 64%
88 Sumedha Bhat 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
89 Supreetha S Tantri 9 3 7 2 7 4 7 30 9 77% 64%
90 Syeda Noorul Huda 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
91 Tejaswini K R 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
92 Tushar S R 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
93 Vaibhav Mishra 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
94 Vandana Shekar 9 0 9 2 6 4 6 30 6 77% 43%
95 Vinay Gowda S 8 2 9 2 6 4 6 29 8 74% 57%
96 Vinay S 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 64%
97 Yashaswini M E 9 3 9 2 6 4 7 31 9 79% 64%
98 Yashaswini N 8 3 9 2 6 4 7 30 9 77% 64%
99 Yogeshwara S M 9 3 9 2 7 4 5 30 9 77% 64%
100 Swadamishra 1 0 4 0 2 0 5 12 0 31% 0%
101 Shalini H S 1 0 16 2 1 0 14 32 2 82% 14%
JSS Ayurveda Medical College, Mysuru
II BAMS
Attendance for the month of October 2020
                         
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 14 26 16 22 16 20 89 46  
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abhinandan M S 20 14 25 14 21 16 20 86 44 97% 96%
2 Aditi Shukla 20 14 26 16 21 16 19 86 46 97% 100%
3 Aishwarya Anant Acharya 18 10 22 8 19 8 12 71 26 80% 57%
4 Akshay Gouda 12 6 11 8 15 10 14 52 24 58% 52%
5 Amulya J C 9 4 12 6 15 10 13 49 20 55% 43%
6 Angith Raj 15 12 14 12 17 6 16 62 30 70% 65%
7 Anup C N 11 4 18 10 16 8 14 59 22 66% 48%
8 Anusha C Hiremath 12 8 14 8 18 10 20 64 26 72% 57%
9 Anusha P L 21 14 23 14 22 16 19 85 44 96% 96%
10 Anusha S 19 10 24 12 22 14 20 85 36 96% 78%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 14 10 19 8 16 8 13 62 26 70% 57%
12 Apoorva R.V 19 14 24 12 20 16 19 82 42 92% 91%
13 Ashitha H N Raj 16 12 20 12 19 16 17 72 40 81% 87%
14 Ashmitha U 21 14 26 16 22 16 20 89 46 100% 100%
15 Ayesh Banu 16 6 20 14 18 10 15 69 30 78% 65%
16 Bhanupriya D 20 10 26 16 20 12 17 83 38 93% 83%
17 Bhavan M S 18 10 22 10 22 16 17 79 36 89% 78%
18 Bhoomika M N 14 0 22 6 19 6 15 70 12 79% 26%
19 Bhoomika N G 21 14 25 14 22 16 20 88 44 99% 96%
20 Bhoomika Patel B 20 10 24 14 20 16 20 84 40 94% 87%
21 Bhuvaneshwari N C 19 12 22 16 21 12 20 82 40 92% 87%
22 Chaitra 21 12 26 16 22 16 20 89 44 100% 96%
23 Chandan V L 16 10 21 10 19 14 17 73 34 82% 74%
24 Chandana C 21 14 26 16 22 16 20 89 46 100% 100%
25 Chandana H P 15 8 13 14 21 10 17 66 32 74% 70%
26 Chetan H Patil 16 10 18 8 19 12 16 69 30 78% 65%
27 Darshan G B 18 12 23 10 21 14 19 81 36 91% 78%
28 Deeksha R 18 12 22 14 19 12 16 75 38 84% 83%
29 Devendra Kumar B T 14 6 22 6 19 12 18 73 24 82% 52%
30 Dhanushree.N 19 12 25 14 20 14 19 83 40 93% 87%
31 Dhanyashree B 20 14 26 16 21 16 20 87 46 98% 100%
32 Disha B 9 4 7 8 14 8 17 47 20 53% 43%
33 H.Nisarga 20 14 26 14 22 12 20 88 40 99% 87%
34 Harish Shekappa Mattur 0 0 14 4 0 0 0 14 4 16% 9%
35 Jithin.K.Sekhar 17 6 22 14 19 16 16 74 36 83% 78%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 21 14 26 14 21 14 19 87 42 98% 91%
37 Kavanasree T P 20 14 24 16 19 14 20 83 44 93% 96%
38 Kiran Kumar N 17 10 21 14 20 16 17 75 40 84% 87%
39 Kousthubha V Gowda 20 14 26 16 21 16 20 87 46 98% 100%
40 Lanchana M L 12 2 14 0 15 4 11 52 6 58% 13%
41 Likitha Puttaswamy 20 14 26 16 22 16 20 88 46 99% 100%
42 Mahima Krishnan 20 8 23 12 20 12 20 83 32 93% 70%
43 Manisha J R 15 12 20 6 15 10 12 62 28 70% 61%
44 Manne Divya Chaithanya 20 14 24 14 22 14 20 86 42 97% 91%
45 Meghana Chandrashekar 21 14 25 16 22 16 20 88 46 99% 100%
46 Meghana M R 20 10 18 10 20 14 19 77 34 87% 74%
47 Mokshitha G Prakash 21 14 23 12 22 12 20 86 38 97% 83%
48 Monika Rajappa B R 19 10 23 12 22 14 17 81 36 91% 78%
49 Monisha K D 20 12 25 12 22 14 20 87 38 98% 83%
50 Moulvika M K 18 14 25 16 22 16 18 83 46 93% 100%
51 Namitha k M 11 8 15 8 17 12 10 53 28 60% 61%
52 Namitha Mariya JiJi 15 12 23 14 19 14 18 75 40 84% 87%
53 Naseeha B Noorulla 17 12 17 12 16 8 13 63 32 71% 70%
54 Neha P Gowda 17 14 25 14 19 14 15 76 42 85% 91%
55 Ningavva B Harijan 16 14 24 12 22 12 18 80 38 90% 83%
56 Nisarga M V 18 14 24 12 20 10 19 81 36 91% 78%
57 Pavan B K 19 14 26 16 21 16 20 86 46 97% 100%
58 Prajwal Raj R Biradar 10 2 21 4 14 6 15 60 12 67% 26%
59 Prerana B R 18 14 26 14 22 16 19 85 44 96% 96%
60 Pushyaja N R 13 6 18 14 22 12 13 66 32 74% 70%
61 Rachana R 17 8 25 12 21 12 15 78 32 88% 70%
62 Rafeeya Eram 17 10 22 14 19 10 16 74 34 83% 74%
63 Rashmi M K 21 14 25 14 22 16 20 88 44 99% 96%
64 Risha Raj K H 21 14 24 16 21 14 20 86 44 97% 96%
65 Sahana B N 20 10 26 16 22 12 20 88 38 99% 83%
66 Sahana K 20 10 24 14 22 16 20 86 40 97% 87%
67 Sahana S 19 12 24 12 19 14 17 79 38 89% 83%
68 Sandra Babu 0 0 1 2 0 0 0 1 2 1% 4%
69 Saniya Kouser 12 12 23 10 17 16 15 67 38 75% 83%
70 Sanjana Mahendrakar 19 10 20 10 21 14 19 79 34 89% 74%
71 Santoshkumar 19 14 25 8 19 16 18 81 38 91% 83%
72 Sarah Chandana B 15 12 24 14 20 14 18 77 40 87% 87%
73 Shalini M 11 12 19 12 16 14 15 61 38 69% 83%
74 Sharanya K 21 14 25 16 22 16 20 88 46 99% 100%
75 Sheena N 20 12 24 10 20 12 19 83 34 93% 74%
76 Shivkumar 9 2 13 6 14 6 13 49 14 55% 30%
77 Shravya R Gowda 16 12 24 14 20 16 18 78 42 88% 91%
78 Shreya K 18 12 23 14 19 16 19 79 42 89% 91%
79 Shreyas D.L 17 12 20 12 16 10 17 70 34 79% 74%
80 Shweta S Pujari 19 6 19 14 19 10 17 74 30 83% 65%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 15 8 16 4 14 10 15 60 22 67% 48%
82 Sneha S 19 8 23 6 20 12 18 80 26 90% 57%
83 Spoorthi Patil 16 10 19 12 13 10 15 63 32 71% 70%
84 Sruthi T P 20 12 25 16 22 14 19 86 42 97% 91%
85 Sthuthi 15 10 23 12 19 10 16 73 32 82% 70%
86 Sulakshani 19 10 25 12 21 12 16 81 34 91% 74%
87 Sumanth C A 21 14 25 14 21 12 20 87 40 98% 87%
88 Sumedha Bhat 20 14 25 14 22 14 19 86 42 97% 91%
89 Supreetha S Tantri 21 12 26 14 22 14 19 88 40 99% 87%
90 Syeda Noorul Huda 21 14 26 16 22 12 20 89 42 100% 91%
91 Tejaswini K R 21 14 23 12 22 14 19 85 40 96% 87%
92 Tushar S R 21 14 26 16 21 14 19 87 44 98% 96%
93 Vaibhav Mishra 14 6 20 8 20 6 13 67 20 75% 43%
94 Vandana Shekar 19 10 23 14 17 8 13 72 32 81% 70%
95 Vinay Gowda S 13 6 17 2 17 8 12 59 16 66% 35%
96 Vinay S 21 14 25 16 22 14 20 88 44 99% 96%
97 Yashaswini M E 20 12 24 14 19 10 18 81 36 91% 78%
98 Yashaswini N 7 2 14 4 13 8 11 45 14 51% 30%
99 Yogeshwara S M 21 10 26 16 19 10 19 85 36 96% 78%
100 Swadamishra 21 12 26 16 20 8 18 85 36 96% 78%
101 Shalini H S 0 0 5 2 10 10 19 34 12 38% 26%