IV BAMS SENIOR ATTENDANCE

Attendance for the month of August 2020
BATCH-A
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
1 Aditi A 16 2 8 3 15 2 11 3 1 51 10 91.07 100
2 Amreen Shabnam 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
3 Anand S Dhangi 17 1 8 3 15 2 14 3 1 55 9 98.21 90
4 Ananya A 15 2 7 3 14 2 12 2 1 49 9 87.50 90
5 Anusha N Ghosh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
6 Anusha G V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
7 Anusha H V 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
8 Ashly Shaijanth 17 2 8 3 14 2 12 3 1 52 10 92.86 100
9 Ayesha Khanum M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
10 Bhagyashree 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
11 Bhumika V Hegde 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
12 Chaitra V Dev 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
13 Chandana K R 16 2 6 3 14 2 12 1 1 49 8 87.50 80
14 Chandrika H G 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
15 Chethan Gowda C B 15 1 8 2 15 2 12 3 1 51 8 91.07 80
16 D Sonali 14 2 9 2 14 2 12 3 1 50 9 89.29 90
17 D S Bharath 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3.57 0
18 Deeksha Singh D 17 2 7 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
19 Dhanalakshmi 9 1 5 3 14 2 8 2 1 37 8 66.07 80
20 Dhanushree M S 17 2 5 3 13 2 13 3 1 49 10 87.50 100
21 Dhanya S Rao 14 2 8 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07 100
22 Divyashri C B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
23 Fathima Zohara 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
25 Geethanjali B N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
BATCH-B
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
26 Harsha M 17 2 7 3 14 2 13 3 1 52 10 92.86 100
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
28 Kannika M N 15 2 8 3 13 2 14 3 1 51 10 91.07 100
29 Keerthi 17 2 9 3 14 2 14 2 1 55 9 98.21 90
30 Kirana Seervi 14 1 8 3 14 2 13 3 1 50 9 89.29 90
31 Kotla Bhuvaneshwari 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
32 Krishna Priya C 17 2 8 2 15 2 11 2 1 52 8 92.86 80
33 Kusuma S P 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
34 Lavanya N M 10 1 9 3 15 2 14 3 1 49 9 87.50 90
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0
36 Likita Yogesh 17 2 9 3 14 2 14 3 1 55 10 98.21 100
37 Lohith V 8 0 3 0 10 2 5 0 1 27 2 48.21 20
38 Lokeshwari S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
39 Meghana Patil 17 2 9 3 15 2 12 3 1 54 10 96.43 100
40 Monisha H M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
41 Nikitha C 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64 100
42 Nisarga M S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
43 Nithyananda K 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 2 3.57 20
44 Niveditha N 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
45 Parikshith Gowda T N 14 1 5 1 12 2 12 3 1 44 7 78.57 70
46 Pavithra C 16 2 9 3 15 2 13 3 1 54 10 96.43 100
47 Pooja A 17 2 7 3 14 2 12 3 1 51 10 91.07 100
48 Vibha Nidhi Shivam 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
49 Pooja S B 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
50 Poorna Thejaswi P 11 2 7 3 15 2 14 2 1 48 9 85.71 90
BATCH-C
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
51 Prajwal V 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
52 Prasann Patreppa Hanji 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64 100
53 Pratheeksha C 16 1 7 2 15 2 11 0 1 50 5 89.29 50
54 Preethi S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
55 Preethi V 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
56 Preethikanth C S 17 2 8 3 14 2 13 2 1 53 9 94.64 90
57 Prekshna Gabriella Paul 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21 100
58 Prithvi R J 17 1 9 3 15 2 13 2 1 55 8 98.21 80
59 Rahul Gowda M J 11 1 8 2 15 2 14 3 1 49 8 87.50 80
60 Rahjini S 17 2 9 2 15 2 14 3 1 56 9 100.00 90
61 Rakshitha R 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
62 Ramya K S 11 2 8 2 11 2 13 2 1 44 8 78.57 80
63 Rathna S G 12 2 8 3 14 2 12 3 1 47 10 83.93 100
64 Ravikumar Jadhav 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
65 Reshma Krishnan 16 2 9 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
66 Rishitha K A 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
67 Rithu Harish H 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21 90
68 S Amaresh 17 2 7 3 15 2 13 3 1 53 10 94.64 100
69 Saba Naaz H 15 2 9 3 15 2 14 3 1 54 10 96.43 100
70 Sahana M V 11 2 7 3 15 2 11 3 1 45 10 80.36 100
71 Samhitha S 17 2 9 3 15 2 13 3 1 55 10 98.21 100
72 Sampreetha R 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100.00 100
73 Sanjana Mahesh 16 2 9 2 14 2 13 3 1 53 9 94.64 90
74 Sanjay M P 16 1 8 3 14 2 14 2 1 53 8 94.64 80
75 Sayira Banu Savantanavar 17 2 8 3 14 2 14 3 1 54 10 96.43 100
BATCH-D
CLASSES KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYA TANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL PERCENTAGE
THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY PRACTICAL THEORY THEORY PRACTICAL
THEORY
PRACTICAL
CONDUCTED 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10
Rl.No. NAME ATTENDED
76 Seema K M 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
77 Sevanthi P 17 2 8 3 15 2 14 2 1 55 9 98.21428571 90
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 11 1 4 1 10 2 9 0 1 35 4 62.5 40
80 Sheershika Jayasim 16 1 7 1 15 2 12 2 1 51 6 91.07142857 60
81 Sheethal J 17 1 7 2 13 2 13 3 1 51 8 91.07142857 80
82 Siddarth Pramod K M 17 1 9 2 15 2 11 3 1 53 8 94.64285714 80
83 Sneha H B 14 2 9 3 15 2 12 3 1 51 10 91.07142857 100
84 Soujanya 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
85 Sowmya Desai 11 1 7 3 13 2 13 3 1 45 9 80.35714286 90
86 Sowjanya P L 11 0 8 3 15 2 14 3 1 49 8 87.5 80
87 Sushma S 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
88 Sweekruthi B H 17 2 8 3 15 2 13 2 1 54 9 96.42857143 90
89 Syed Sajid Ahmed 17 2 9 3 12 2 14 3 1 53 10 94.64285714 100
90 Syeda Rabiya Muskan 17 2 8 3 15 2 12 3 1 53 10 94.64285714 100
91 Theertha V 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 17 2 8 3 14 2 13 3 1 53 10 94.64285714 100
93 Uzma Ayub S 17 2 8 3 15 2 14 3 0 54 10 96.42857143 100
94 Varsha C K 17 2 9 3 15 2 14 3 1 56 10 100 100
95 Vidhi Singh 11 2 8 3 13 2 13 3 1 46 10 82.14285714 100
96 Vinaykumar K R 15 2 7 3 15 2 13 3 1 51 10 91.07142857 100
97 Vyshnavi V Bhaskar 16 2 9 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
98 Yashwanth M C 17 2 8 3 15 2 14 3 1 55 10 98.21428571 100
99 Zainab Fathima 17 2 9 3 14 2 13 3 1 54 10 96.42857143 100
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
20 15 21 15 20 15 21 15  5  87
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Adithi.M.Vasisht 20 15 21 18 19 5 94% 100%
2 AfraEiram 19 15 19 18 17 5 90% 100%
3 Akshatha.D. 19 15 20 20 21 5 94 % 100%
4 Anusha.R. 17 14 13 17 16 5 78% 93%
5 Anushree.A.B.C. 18 15 19 19 20 4 90% 100%
6 Apoorva. B.M. 19 11 19 15 15 4 82% 73%
7 Arzumon Ara Khanom 19 14 18 18 17 4 87% 93%
8 Bi.Bi. Aysha 18 13 20 18 20 4 91% 87%
 9 Bindu B.S 0 0 0 0 0 0 0% 0%
10 Chaithra.M. 20 14 19 16 19 5 87% 83%
11 Chaitra.A.Mattennanavar 17 15 21 19 19 5 89% 100%
12 ChethanKumar.H.M. 19 14 17 14 15 4 79% 93%
13 ChodavarapuPolika Naga Krishna Sai 19 13 21 19 20 5 94% 87%
14 DeekshaNayaka.H.V. 19 14 20 18 17 5 91% 93%
15 Delna Mary George 19 14 20 20 20 5 97% 93%
16 Devikarani N 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Dhanashree.S. 19 14 20 19 20 5 95% 93%
18 Dhanush.R. 0 0 0 0 0 0 0% 0%
19 Farha Ayisha.S. 19 15 21 18 19 4 89% 100%
20 Farhathafza 17 14 21 17 17 4 85% 93%
21 FiyonaBabu 20 15 21 19 21 5 97% 100%
22 G. Saivandana 19 14 20 18 19 5 93% 93%
23 Gayathri.D. 18 13 19 18 19 5 91% 87%
24 Gouramma 20 13 19 15 14 4 83% 87%
25 GudipudiRavikrishna 13 0 15 11 11 3 61% 0
26 Gurubasavaraj K.H 0 9 12 11 6 3 33% 80%
27 Hari Priya.D. 18 19 15 18 16 5 87% 100%
28 Harshini.R.Santoshi 19 20 15 19 20 4 94% 100%
29 K.Narasimhamurthy 18 21 15 17 19 5 92% 100%
30 Kavya.S.N. 17 20 15 20 21 4 95% 100%
31 Koushik.T.V. 19 19 14 20 20 5 96% 93%
32 Krishnaudhaya N 19 20 14 18 18 4 90% 93%
33 Kushal.P. 18 21 14 17 18 4 90% 93%
34 Lavanya.S. 18 19 13 18 19 5 91% 87%
35 Likitha.M. 17 21 15 18 16 5 86% 100%
36 M. Yashaswini 17 20 15 18 16 5 85% 100%
37 Madhura.N. 17 20 14 18 16 5 87% 93%
38 Mamata 19 21 15 18 18 5 93% 100%
39 Manushree.S. 17 19 15 17 17 5 85% 100%
40 Medha Ganapathi Bhat 16 17 14 17 15 5 81% 93%
41 Meghana.D. 18 19 15 16 16 5 85% 100%
42 Minhaz Ul Arabia 14 17 14 14 14 5 74 % 93%
43 MisbaFarheen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mithal.R.Jain 17 18 14 17 17 4 84% 93%
45 Mohamed Ali. K.P. 17 19 12 20 20 4 92% 80%
46 Monika.S.M. 19 18 15 17 19 4 89% 100%
47 Nagaveni.K.S. 19 18 14 19 21 5 94% 93%
48 Namratha.M. 19 19 13 18 19 4 89% 87%
49 Nayana Panchamagiri 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Neethu.K.P. 20 21 15 20 21 5 100% 100%
51 Nidhi.M.P. 20 20 19 15 17 5 93% 100%
52 Nirusha.G. 19 20 20 15 20 5 97% 100%
53 Nisarga 18 19 18 15 19 5 91% 100%
54 Nisarga.K.S. 18 20 18 15 18 4 90% 100%
55 Nishapriyanka.V. 18 19 17 15 20 5 91% 100%
56 Pavitra.G. 15 16 15 14 13 4 73% 93%
57 Poojashree.S. 18 21 18 15 19 5 91% 100%
58 Prajna.S. 17 18 17 15 18 5 86% 100%
59 Pranathi.N.Raj. 19 21 16 15 20 5 91% 100%
60 Priya Patil 19 19 17 15 18 5 90% 100%
61 Priyadarshini.V.S. 19 19 20 15 20 5 94% 100%
62 Priyanka.K.P. 16 17 14 15 14 5 76% 100%
63 Rakesh.B.S. 17 15 15 15 11 4 71% 100%
64 Raksha.S.D. 18 19 18 15 19 5 91% 100%
65 Rakshith.M.M. 17 20 20 15 21 4 95% 100%
66 Ranisri.N. 20 21 19 15 21 5 99% 100%
67 ReetuMahesh.C.M. 18 20 18 15 19 4 91% 100%
68 Rekha.J.Gowda 17 19 18 15 18 5 94% 100%
69 Saba Tazmeen 20 21 20 15 21 4 98% 100%
70 Sachin.S.Shekar 6 6 8 0 4 1 28% 0
71 Sanjay.Y.G. 19 21 19 15 19 4 94% 100%
72 Sara Noorain 16 17 19 15 17 4 80% 100%
73 Seeshma.K. 13 14 17 13 14 3 70% 87%
74 Shreedevi 18 21 16 19 19 5 91% 100%
75 Shreyas.R. 19 20 16 15 19 4 90% 100%
76 Shubhashree 18 19 18 19 13 5 91% 87%
77 Sinchana.H.Gowda 14 19 17 15 14 4 79% 93%
78 Smitha Anekal 18 18 17 19 13 4 88% 87%
79 Srujana.P. 19 18 17 17 11 4 86% 73%
80 SukruthaGowda.K.R. 19 20 19 20 14 4 90% 93%
81 Suma. B 18 20 18 18 13 5 90% 87%
82 Suma.T.M 19 18 18 19 12 4 90% 80%
83 Sumanth S.B 18 19 18 18 13 4 89% 87%
84 SumayyaIqra 19 16 15 16 13 3 78% 87%
85 Sunil Jagadish Vijapur 18 18 18 18 13 4 87% 87%
86 Supriya.C. 17 20 16 15 13 4 83% 87%
87 Surabhi.G.B. 17 20 19 18 13 5 91% 87%
88 SushmithaRani.U.M. 19 19 15 15 14 5 84% 93%
89 T.S. Harshitha 19 21 17 18 14 5 92% 93%
90 Tejashwini 20 19 19 21 14 5 97% 87%
91 Thejaswini.M. 19 19 15 17 13 4 84% 87%
92 UjwalaShastry.M.U. 17 19 16 18 14 5 86% 93%
93 UmmeHabeeba 18 17 18 18 12 4 86% 80%
94 Veeresh 17 20 19 18 11 3 88% 73%
95 Venkatesh.R. 18 15 17 16 13 3 79% 87%
96 Vishal Varad 17 18 17 18 13 5 86% 87%
97 Vishwas.R. 19 19 19 20 14 4 92% 93%
98 Vismaya.P.V. 19 20 19 21 14 5 93% 93%
99 Yatheesh.K.R. 19 20 19 19 13 4 93% 87%
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakya tantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted12
24 14 25 14 19 14 24 14 6 98
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Adithi.M.Vasisht 18 21 14 19 20 6 86% 100%
2 AfraEiram 20 18 12 15 18 4 77% 86%
3 Akshatha.D. 14 17 11 10 19 6 67% 79%
4 Anusha.R. 16 14 14 15 14 5 65% 100%
5 Anushree.A.B.C. 22 21 14 16 18 6 85% 100%
6 Apoorva. B.M. 16 14 13 17 15 6 69% 93%
7 Arzumon Ara Khanom 20 18 13 14 16 6 76% 93%
8 Bi.Bi. Aysha 15 16 12 12 12 6 62% 86%
 9 Bindu B.S 0 5 0 0 0 0 0% 0%
10 Chaithra.M. 17 19 13 16 16 6 76% 93%
11 Chaitra.A.Mattennanavar 15 18 14 14 18 6 74% 100%
12 ChethanKumar.H.M. 20 17 13 16 16 5 76% 93%
13 ChodavarapuPolika 24 19 13 17 22 6 90% 93%
14 DeekshaNayaka.H.V. 15 16 13 13 13 6 64% 93%
15 Delna Mary George 23 21 14 18 21 6 91% 100%
16 Devikarani N 0 0 0 0 0 0 0% 0%
17 Dhanashree.S. 23 22 14 18 21 6 92% 100%
18 Dhanush.R. 0 0 0 0 0 0 0% 0%
19 Farha Ayisha.S. 20 21 14 17 22 6 88% 100%
20 Farhathafza 17 19 14 18 18 5 79% 100v
21 FiyonaBabu 22 20 14 17 20 6 87% 100%
22 G. Saivandana 23 23 14 18 22 6 94% 100%
23 Gayathri.D. 18 14 13 16 16 5 71% 93%
24 Gouramma 16 14 12 13 14 5 63% 86%
25 GudipudiRavikrishna 14 13 14 16 10 6 60% 100%
26 Gurubasavaraj K.H 13 13 10 14 12 4 53% 100%
27 Hari Priya.D. 15 18 15 12 18 4 71% 86%
28 Harshini.R.Santoshi 21 18 14 11 17 6 78% 79%
29 K.Narasimhamurty 21 15 17 14 20 4 79% 100%
30 Kavya.S.N. 21 18 16 14 13 6 76% 100%
31 Koushik.T.V. 17 13 16 13 15 4 66% 93%
32 Krishnaudhaya N 20 17 18 13 19 5 81% 93%
33 Kushal.P. 15 17 14 12 19 5 71% 86%
34 Lavanya.S. 21 18 16 12 18 6 81% 86%
35 Likitha.M. 14 13 14 13 13 6 51% 93%
36 M. Yashaswini 13 16 13 12 16 5 59% 86%
37 Madhura.N. 14 18 12 14 10 6 61% 100%
38 Mamata 17 17 15 14 14 5 70% 100%
39 Manushree.S. 17 17 16 14 15 4 71% 100%
40 Medha Ganapathi Bhat 15 17 15 14 15 5 68% 100%
41 Meghana.D. 13 16 15 14 15 5 65% 100%
42 Minhaz Ul Arabia 20 18 16 12 18 4 78% 86%
43 MisbaFarheen 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Mithal.R.Jain 22 19 17 14 22 6 88% 100%
45 Mohamed Ali. K.P. 20 19 16 11 19 4 80% 78%
46 Monika.S.M. 15 12 16 14 14 6 64% 100%
47 Nagaveni.K.S. 17 16 14 14 12 6 66% 100%
48 Namratha.M. 15 18 14 14 16 4 68% 100%
49 Nayana Panchamagiri 0 0 0 0 0 0 0% 0%
50 Neethu.K.P. 22 12 17 14 20 6 79% 100%
51 Nidhi.M.P. 19 17 15 19 14 6 78% 100%
52 Nirusha.G. 14 18 13 17 14 6 69% 100%
53 Nisarga 19 16 13 16 14 6 71% 100%
54 Nisarga.K.S. 21 20 14 18 14 6 81% 100%
55 Nishapriyanka.V. 15 15 12 14 14 5 62% 100%
56 Pavitra.G. 17 17 14 16 14 6 72% 100%
57 Poojashree.S. 17 19 15 19 14 4 76% 100%
58 Prajna.S. 15 12 16 14 14 6 64% 100%
59 Pranathi.N.Raj. 22 18 18 21 14 6 87% 100%
60 Priya Patil 14 15 14 15 14 6 65% 100%
61 Priyadarshini.V.S. 16 15 16 16 14 6 71% 100%
62 Priyanka.K.P. 13 12 14 10 14 6 56% 100%
63 Rakesh.B.S. 13 13 16 15 14 5 63% 100%
64 Raksha.S.D. 15 17 14 18 14 6 72% 100%
65 Rakshith.M.M. 14 14 12 12 14 6 59% 100%
66 Ranisri.N. 21 18 18 21 14 6 86% 100%
67 ReetuMahesh.C.M. 22 18 17 19 14 6 84% 100%
68 Rekha.J.Gowda 14 13 14 12 14 6 60% 100%
69 Saba Tazmeen 13 12 14 14 14 6 60% 100%
70 Sachin.S.Shekar 0 0 0 0 0 1 0% 0
71 Sanjay.Y.G. 18 15 12 17 14 5 69% 100%
72 Sara Noorain 18 16 14 17 14 6 73% 100%
73 Seeshma.K. 13 0 13 9 14 6 42% 100%
74 Shreedevi 18 16 14 15 14 6 71% 100%
75 Shreyas.R. 17 17 14 16 14 5 71% 100%
76 Shubhashree 17 14 17 17 17 3 73% 100%
77 Sinchana.H.Gowda 11 14 13 13 12 2 52% 100%
78 Smitha Anekal 20 14 18 14 17 5 76% 100%
79 Srujana.P. 17 14 17 14 14 5 68% 100%
80 SukruthaGowda.K.R. 19 14 19 17 16 5 76% 100%
81 Suma. B 15 14 13 14 14 6 74% 100%
82 Suma.T.M 19 14 17 15 17 6 76% 100%
83 Sumanth S.B 19 14 15 15 20 6 77% 100%
84 SumayyaIqra 20 14 22 17 20 6 87% 100%
85 Sunil Jagadish Vijapur 10 14 16 16 18 6 67% 100%
86 Supriya.C. 14 14 11 14 13 4 57% 100%
87 Surabhi.G.B. 15 14 13 12 14 5 60% 100%
88 SushmithaRani.U.M. 17 14 12 17 19 6 73% 100%
89 T.S. Harshitha 20 14 21 15 17 5 80% 100%
90 Tejashwini 17 14 16 14 15 5 68% 100%
91 Thejaswini.M. 16 14 17 16 16 6 73% 100%
92 UjwalaShastry.M.U. 20 14 22 19 23 6 92% 100%
93 UmmeHabeeba 18 14 17 15 15 6 73% 100%
94 Veeresh 19 14 17 15 19 5 77% 100%
95 Venkatesh.R. 22 14 19 16 23 6 88% 100%
96 Vishal Varad 16 14 12 15 18 6 68% 100%
97 Vishwas.R. 17 14 15 18 17 6 75% 100%
98 Vismaya.P.V. 22 14 20 16 19 6 85% 100%
99 Yatheesh.K.R. 14 14 17 13 15 5 65% 100%