IV BAMS JUNIOR ATTENDANCE

Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
12 7 10 7 10 7 11 7  2  45
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 9 5 5 8 7 1 67% 75%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 ANANYA A 11 7 10 10 10 2 96% 100%
5 ANUSHA N GOSH 7 6 5 7 8 2 64% 100%
6 ANUSHA GV 8 7 4 5 8 2 60% 86%
7 ANUSHA HV 6 4 2 4 5 1 40% 57%
8 ASHLY SHAIJANTH 9 6 7 6 9 2 73% 86%
 9 AYESHA KHANUM 11 7 9        7 9 2 84% 100%
10 BHAGYASHREE 3 5 3 1 2 0 20% 75%
11 BHUMIKA V HEGDE 8 7 7 6 8 1 67% 100%
12 CHAITRA V DEV 7 4 7 6 5 1 58% 57%
13 CHANDANA 11 7 9 7 9 2 84% 100%
14 CHANDRIKA 10 7 9 10 9 1 87% 100%
15 CHETHAN GOWDA 6 7 7 3 8 2 58% 100%
16 D SONALI 4 4 5 2 4 1 36% 57%
17 D S BHARATH 7 7 3 4 6 2 49% 100%
18 DEEKSHA SINGH D 10 7 10 8 9 2 87% 100%
19 DHANALAKSHMI 9 6 8 5 8 2 71% 86%
20 DHANUSHREE 11 7 9 5 10 2 82% 100%
21 DHANYA 6 4 5 5 5 1 49% 57%
22 DIVYASHREE 12 7 10 7 11 2 93% 100%
23 FATHIMA ZOHARA 12 7 10 7 11 2 93% 100%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 8 7 7 7 8 2 71% 100%
26 HARSHA M 11 10 7 7 11 2 91% 100%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 4 4 2 3 1 1 29% 28%
29 KEERTHI 3 3 0 3 5 0 31% 0
30 KIRANA SEERVI 11 10 7 7 9 2 87% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 0 0 0 0 0 1 2% 0%
32 KRISHNA PRIYA 6 7 6 7 7 2 64% 86%
33 KUSUMA 12 9 7 6 10 2 87% 100%
34 LAVANYA 12 10 7 7 10 2 91% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 1 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 9 8 5 6 8 2 73% 75%
37 LOHITH V 0 0 0 3 3 0 1% 0%
38 LOKESHWARI 11 8 6 7 9 2 82% 86%
39 MEGHANA PATIL 0 0 0 0 0 0 0% 0%
40 MONISHA HM 6 5 4 3 7 1 49% 57%
41 NIKITHA 0 0 2 1 5 1 16% 29%
42 NISARGA MS 9 8 7 6 7 1 69% 100%
43 NITHYANANDA 7 7 4 6 6 2 62% 57%
44 NIVEDITHA 8 7 7 6 8 2 69% 100%
45 PARIKSHIT GOWDA 9 6 6 8 9 0 71% 86%
46 PAVITHRA C 5 5 3 4 4 1 42% 43%
47 POOJA A 6 6 4 5 6 2 56% 57%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 11 8 7 9 10 2 89% 100%
49 POOJA SB 7 7 6 7 7 2 67% 86%
50 POORNA THEJASWI 10 8 6 7 9 2 80% 86%
51 PRAJWAL 3 4 5 2 4 0 36% 29%
52 PRASANNA PATREPPA 10 10 9 7 9 2 89% 100%
53 PRATHEEKSHA 5 5 5 6 6 1 23% 86%
54 PREETHI S 7 7 8 5 7 2 69% 75%
55 PREETHI V 11 6 8 6 10 2 82% 86%
56 PREETHIKANTH S 9 8 7 4 9 2 78% 57%
57 PREKSHANA 7 9 5 7 9 2 71% 100%
58 PRITHVI 1 4 0 2 2 1 18% 29%
59 RAHUL GOWDA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
60 RAJINI 11 9 7 7 9 2 84% 100%
61 RAKSHITHA R 10 8 8 7 8 2 80% 100%
62 RAMYA 10 8 7 6 9 2 80% 86%
63 RATHNA 2 0 2 1 2 1 16% 14%
64 RAVIKUMAR JADHAV 6 6 3 4 6 1 49% 57%
65 RESHMA 11 9 10 6 10 2 93% 86%
66 RISHITHA 11 9 10 7 10 2 93% 100%
67 RITHU HARISH 11 8 10 7 10 1 89% 100%
68 S AMAREESH 2 0 0 2 0 0 9% 29%
69 SABA NAAZ 10 9 9 7 11 2 91% 100%
70 SAHANA 9 8 7 6 8 1 73% 86%
71 SAMHITA 12 6 7 5 7 1 73% 75%
72 SAMPREETHA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
73 SANJANA 10 9 7 7 10 2 84% 100%
74 SANJAY 9 5 8 2 8 2 71% 29%
75 SAYIRA BANU 6 7 7 5 8 1 64% 57%
76 SEEMA 6 4 5 4 4 1 44% 57%
77 SEVANTHI 11 10 9 10 7 2 93% 100%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0
79 SHARMILA 7 5 6 6 4 2 60% 57%
80 SHEERSHIKA 7 4 10 6 4 1 62% 57%
81 SHEETAL 9 9 7 8 6 2 78% 86%
82 SIDDARTH 4 3 5 4 2 2 39% 29%
83 SNEHA 7 5 4 5 3 2 51% 49%
84 SOUJANYA 6 6 6 5 4 1 53% 57%
85 SOWMYA 11 9 9 9 6 2 89% 86%
86 SOUJANYA 12 7 9 11 7 2 91% 100%
87 SUSHMA 4 3 4 5 2 1 38% 29%
88 SWEEKRUTHI 9 7 7 7 3 2 71% 49%
89 SYED SAJID 8 7 7 7 7 1 69% 100%
90 SYED RABIYA 11 10 9 10 7 2 93% 100%
91 THEERTHA 8 7 8 6 4 1 67% 57%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 2 2 4 4 2 0 27% 29%
93 UZMA AYUB 10 9 7 9 6 2 82% 86%
94 VARSHA 6 5 5 5 4 1 49% 57%
95 VIDHI SINGH 7 7 8 7 5 2 69% 75%
96 VINAY KUMAR 5 5 3 4 4 1 40% 57%
97 VYSHNAVI 10 8 7 9 4 2 80% 57%
98 YASHWANTH 4 3 5 4 2 1 38% 29%
99 ZAINAB FATHIMA 12 10 9 11 7 2 98% 100%
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 13 21 13 24 13 24 13 3 97
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 20 16 9 15 17 3 73% 69%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 22 17 11 16 21 3 81% 85%
4 ANANYA A 18 16 8 20 19 1 76% 62%
5 ANUSHA N GOSH 20 16 12 21 19 3 81% 92%
6 ANUSHA GV 24 18 11 20 22 3 90% 85%
7 ANUSHA HV 25 18 12 22 23 3 94% 92%
8 ASHLY SHAIJANTH 20 17 11 18 19 2 78% 85%
9 AYESHA KHANUM 22 16 11 18 19 3 80% 85%
10 BHAGYASHREE 24 21 11 23 21 3 95% 85%
11 BHUMIKA V HEGDE 17 13 7 15 14 2 63% 54%
12 CHAITRA V DEV 23 21 12 22 22 3 94% 92%
13 CHANDANA 19 17 9 18 17 2 75% 69%
14 CHANDRIKA 16 19 11 16 16 3 72% 85%
15 CHETHAN GOWDA 19 20 11 18 17 3 79% 85%
16 D SONALI 25 21 11 22 23 3 97% 85%
17 D S BHARATH 8 8 4 6 3 3 29% 31%
18 DEEKSHA SINGH D 15 11 7 17 14 0 59% 54%
19 DHANALAKSHMI 24 21 12 22 24 3 97% 92%
20 DHANUSHREE 25 19 13 22 23 3 95% 100%
21 DHANYA 20 15 9 18 17 2 74% 69%
22 DIVYASHREE 22 17 11 19 21 3 86% 85%
23 FATHIMA ZOHARA 25 21 12 22 23 3 97% 92%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 19 18 10 20 18 3 80% 77%
26 HARSHA M 20 19 22 11 18 2 83% 87%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 16 17 19 9 16 2 72% 69%
29 KEERTHI 24 21 23 12 22 3 96% 92%
30 KIRANA SEERVI 23 17 24 13 21 3 91% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 23 21 22 11 21 3 93% 84%
32 KRISHNA PRIYA 9 12 13 3 12 2 48% 23%
33 KUSUMA 23 18 19 12 21 2 86% 92%
34 LAVANYA 24 21 22 13 23 3 96% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 0 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 22 21 24 11 22 3 95% 86%
37 LOHITH V 9 11 10 3 6 2 39% 23%
38 LOKESHWARI 24 20 21 11 22 3 93% 86%
39 MEGHANA PATIL 21 18 21 10 19 2 88% 79%
40 MONISHA HM 21 18 22 12 21 3 88% 92%
41 NIKITHA 22 17 20 12 20 3 85% 92%
42 NISARGA MS 24 20 19 7 20 3 86% 54%
43 NITHYANANDA 14 11 14 12 16 3 60% 92%
44 NIVEDITHA 24 18 22 11 20 3 90% 84%
45 PARIKSHIT GOWDA 17 16 19 12 17 3  

74%

92%
46 PAVITHRA C 24 21 23 12 22 3 96% 92%
47 POOJA A 23 17 20 9 18 2 64% 69%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 24 20 21 11 21 3 92% 84%
49 POOJA SB 23 18 21 10 20 2 87% 77%
50 POORNA THEJASWI 23 15 21 10 20 3 85% 77%
51 PRAJWAL 19 17 20 19 13 3 81% 100%
52 PRASANNA PATREPPA 25 21 22 23 13 3 97% 100%
53 PRATHEEKSHA 23 20 21 22 13 3 91% 100%
54 PREETHI S 24 21 20 23 13 3 94% 100%
55 PREETHI V 18 17 16 14 9 3 70% 69%
56 PREETHIKANTH S 19 15 19 21 11 3 79% 84%
57 PREKSHANA 20 17 20 19 12 3 82% 92%
58 PRITHVI 0 1 1 0 0 1 0.3% 0%
59 RAHUL GOWDA 22 18 21 20 12 3 90% 92%
60 RAJINI 24 21 21 23 13 3 95% 100%
61 RAKSHITHA R 25 21 22 24 13 3 98% 100%
62 RAMYA 25 21 22 22 13 3 96% 100%
63 RATHNA 19 14 16 17 10 0 68% 77%
64 RAVIKUMAR JADHAV 14 9 10 13 9 0 47% 69%
65 RESHMA 22 17 19 19 12 3 83% 92%
66 RISHITHA 22 17 22 20 13 0 84% 100%
67 RITHU HARISH 23 19 19 22 12 3 87% 92%
68 S AMAREESH 21 17 20 19 11 2 81% 84%
69 SABA NAAZ 23 19 19 22 12 3 87% 92%
70 SAHANA 23 18 21 21 13 2 88% 100%
71 SAMHITA 23 18 19 20 12 3 86% 92%
72 SAMPREETHA 21 16 20 20 13 3 82% 100%
73 SANJANA 22 15 21 18 13 3 81% 100%
74 SANJAY 20 14 14 17 11 1 68% 84%
75 SAYIRA BANU 15 14 13 14 10 3 61% 77%
76 SEEMA 23 13 18 21 22 3 90% 100%
77 SEVANTHI 18 11 18 17 18 3 76% 85%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
79 SHARMILA 14 8 13 13 16 1 59% 62%
80 SHEERSHIKA 18 10 16 17 18 2 73% 77%
81 SHEETAL 23 12 20 21 23 3 93% 92%
82 SIDDARTH 15 2 11 10 10 3 40% 15%
83 SNEHA 19 11 14 16 15 2 68% 85%
84 SOUJANYA 25 13 21 17 23 1 90% 100%
85 SOWMYA 20 9 16 13 18 3 72% 69%
86 SOUJANYA 23 13 20 19 23 3 87% 100%
87 SUSHMA 23 12 18 22 20 3 87% 92%
88 SWEEKRUTHI 19 10 15 21 18 3 78% 77%
89 SYED SAJID 14 7 16 12 13 3 60% 54%
90 SYED RABIYA 21 12 15 22 20 3 84% 92%
91 THEERTHA 20 11 18 19 19 3 79% 85%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 15 8 11 17 15 2 62% 62%
93 UZMA AYUB 21 9 17 18 19 1 78% 69%
94 VARSHA 18 9 15 17 19 3 74% 69%
95 VIDHI SINGH 16 7 13 16 15 2 69% 54%
96 VINAY KUMAR 23 6 17 21 21 2 87% 46%
97 VYSHNAVI 21 11 19 20 21 2 86% 85%
98 YASHWANTH 22 11 15 18 19 3 79% 85%
99 ZAINAB FATHIMA 22 11 20 19 20 3 87% 85%