IV BAMS JUNIOR ATTENDANCE

Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
12 7 10 7 10 7 11 7  2  45
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 9 5 5 8 7 1 67% 75%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 ANANYA A 11 7 10 10 10 2 96% 100%
5 ANUSHA N GOSH 7 6 5 7 8 2 64% 100%
6 ANUSHA GV 8 7 4 5 8 2 60% 86%
7 ANUSHA HV 6 4 2 4 5 1 40% 57%
8 ASHLY SHAIJANTH 9 6 7 6 9 2 73% 86%
 9 AYESHA KHANUM 11 7 9        7 9 2 84% 100%
10 BHAGYASHREE 3 5 3 1 2 0 20% 75%
11 BHUMIKA V HEGDE 8 7 7 6 8 1 67% 100%
12 CHAITRA V DEV 7 4 7 6 5 1 58% 57%
13 CHANDANA 11 7 9 7 9 2 84% 100%
14 CHANDRIKA 10 7 9 10 9 1 87% 100%
15 CHETHAN GOWDA 6 7 7 3 8 2 58% 100%
16 D SONALI 4 4 5 2 4 1 36% 57%
17 D S BHARATH 7 7 3 4 6 2 49% 100%
18 DEEKSHA SINGH D 10 7 10 8 9 2 87% 100%
19 DHANALAKSHMI 9 6 8 5 8 2 71% 86%
20 DHANUSHREE 11 7 9 5 10 2 82% 100%
21 DHANYA 6 4 5 5 5 1 49% 57%
22 DIVYASHREE 12 7 10 7 11 2 93% 100%
23 FATHIMA ZOHARA 12 7 10 7 11 2 93% 100%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 8 7 7 7 8 2 71% 100%
26 HARSHA M 11 10 7 7 11 2 91% 100%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 4 4 2 3 1 1 29% 28%
29 KEERTHI 3 3 0 3 5 0 31% 0
30 KIRANA SEERVI 11 10 7 7 9 2 87% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 0 0 0 0 0 1 2% 0%
32 KRISHNA PRIYA 6 7 6 7 7 2 64% 86%
33 KUSUMA 12 9 7 6 10 2 87% 100%
34 LAVANYA 12 10 7 7 10 2 91% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 1 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 9 8 5 6 8 2 73% 75%
37 LOHITH V 0 0 0 3 3 0 1% 0%
38 LOKESHWARI 11 8 6 7 9 2 82% 86%
39 MEGHANA PATIL 0 0 0 0 0 0 0% 0%
40 MONISHA HM 6 5 4 3 7 1 49% 57%
41 NIKITHA 0 0 2 1 5 1 16% 29%
42 NISARGA MS 9 8 7 6 7 1 69% 100%
43 NITHYANANDA 7 7 4 6 6 2 62% 57%
44 NIVEDITHA 8 7 7 6 8 2 69% 100%
45 PARIKSHIT GOWDA 9 6 6 8 9 0 71% 86%
46 PAVITHRA C 5 5 3 4 4 1 42% 43%
47 POOJA A 6 6 4 5 6 2 56% 57%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 11 8 7 9 10 2 89% 100%
49 POOJA SB 7 7 6 7 7 2 67% 86%
50 POORNA THEJASWI 10 8 6 7 9 2 80% 86%
51 PRAJWAL 3 4 5 2 4 0 36% 29%
52 PRASANNA PATREPPA 10 10 9 7 9 2 89% 100%
53 PRATHEEKSHA 5 5 5 6 6 1 23% 86%
54 PREETHI S 7 7 8 5 7 2 69% 75%
55 PREETHI V 11 6 8 6 10 2 82% 86%
56 PREETHIKANTH S 9 8 7 4 9 2 78% 57%
57 PREKSHANA 7 9 5 7 9 2 71% 100%
58 PRITHVI 1 4 0 2 2 1 18% 29%
59 RAHUL GOWDA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
60 RAJINI 11 9 7 7 9 2 84% 100%
61 RAKSHITHA R 10 8 8 7 8 2 80% 100%
62 RAMYA 10 8 7 6 9 2 80% 86%
63 RATHNA 2 0 2 1 2 1 16% 14%
64 RAVIKUMAR JADHAV 6 6 3 4 6 1 49% 57%
65 RESHMA 11 9 10 6 10 2 93% 86%
66 RISHITHA 11 9 10 7 10 2 93% 100%
67 RITHU HARISH 11 8 10 7 10 1 89% 100%
68 S AMAREESH 2 0 0 2 0 0 9% 29%
69 SABA NAAZ 10 9 9 7 11 2 91% 100%
70 SAHANA 9 8 7 6 8 1 73% 86%
71 SAMHITA 12 6 7 5 7 1 73% 75%
72 SAMPREETHA 10 10 9 7 11 2 93% 100%
73 SANJANA 10 9 7 7 10 2 84% 100%
74 SANJAY 9 5 8 2 8 2 71% 29%
75 SAYIRA BANU 6 7 7 5 8 1 64% 57%
76 SEEMA 6 4 5 4 4 1 44% 57%
77 SEVANTHI 11 10 9 10 7 2 93% 100%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0
79 SHARMILA 7 5 6 6 4 2 60% 57%
80 SHEERSHIKA 7 4 10 6 4 1 62% 57%
81 SHEETAL 9 9 7 8 6 2 78% 86%
82 SIDDARTH 4 3 5 4 2 2 39% 29%
83 SNEHA 7 5 4 5 3 2 51% 49%
84 SOUJANYA 6 6 6 5 4 1 53% 57%
85 SOWMYA 11 9 9 9 6 2 89% 86%
86 SOUJANYA 12 7 9 11 7 2 91% 100%
87 SUSHMA 4 3 4 5 2 1 38% 29%
88 SWEEKRUTHI 9 7 7 7 3 2 71% 49%
89 SYED SAJID 8 7 7 7 7 1 69% 100%
90 SYED RABIYA 11 10 9 10 7 2 93% 100%
91 THEERTHA 8 7 8 6 4 1 67% 57%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 2 2 4 4 2 0 27% 29%
93 UZMA AYUB 10 9 7 9 6 2 82% 86%
94 VARSHA 6 5 5 5 4 1 49% 57%
95 VIDHI SINGH 7 7 8 7 5 2 69% 75%
96 VINAY KUMAR 5 5 3 4 4 1 40% 57%
97 VYSHNAVI 10 8 7 9 4 2 80% 57%
98 YASHWANTH 4 3 5 4 2 1 38% 29%
99 ZAINAB FATHIMA 12 10 9 11 7 2 98% 100%
Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra   Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 13 21 13 24 13 24 13 3 97
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 ADITHI 20 16 9 15 17 3 73% 69%
2 AMREEN SHABANAM 0 0 0 0 0 0 0% 0%
3 ANAND S DANGI 22 17 11 16 21 3 81% 85%
4 ANANYA A 18 16 8 20 19 1 76% 62%
5 ANUSHA N GOSH 20 16 12 21 19 3 81% 92%
6 ANUSHA GV 24 18 11 20 22 3 90% 85%
7 ANUSHA HV 25 18 12 22 23 3 94% 92%
8 ASHLY SHAIJANTH 20 17 11 18 19 2 78% 85%
9 AYESHA KHANUM 22 16 11 18 19 3 80% 85%
10 BHAGYASHREE 24 21 11 23 21 3 95% 85%
11 BHUMIKA V HEGDE 17 13 7 15 14 2 63% 54%
12 CHAITRA V DEV 23 21 12 22 22 3 94% 92%
13 CHANDANA 19 17 9 18 17 2 75% 69%
14 CHANDRIKA 16 19 11 16 16 3 72% 85%
15 CHETHAN GOWDA 19 20 11 18 17 3 79% 85%
16 D SONALI 25 21 11 22 23 3 97% 85%
17 D S BHARATH 8 8 4 6 3 3 29% 31%
18 DEEKSHA SINGH D 15 11 7 17 14 0 59% 54%
19 DHANALAKSHMI 24 21 12 22 24 3 97% 92%
20 DHANUSHREE 25 19 13 22 23 3 95% 100%
21 DHANYA 20 15 9 18 17 2 74% 69%
22 DIVYASHREE 22 17 11 19 21 3 86% 85%
23 FATHIMA ZOHARA 25 21 12 22 23 3 97% 92%
24 FATHIMA ZOHRA 0 0 0 0 0 0 0% 0%
25 GEETHANJALI 19 18 10 20 18 3 80% 77%
26 HARSHA M 20 19 22 11 18 2 83% 87%
27 ITTA SREEKARAN 0 0 0 0 0 0 0% 0%
28 KANNIKA MM 16 17 19 9 16 2 72% 69%
29 KEERTHI 24 21 23 12 22 3 96% 92%
30 KIRANA SEERVI 23 17 24 13 21 3 91% 100%
31 KOTLA BHUVANESHWARI 23 21 22 11 21 3 93% 84%
32 KRISHNA PRIYA 9 12 13 3 12 2 48% 23%
33 KUSUMA 23 18 19 12 21 2 86% 92%
34 LAVANYA 24 21 22 13 23 3 96% 100%
35 LAYAAN KOUSER 0 0 0 0 0 0 0% 0%
36 LIKITA YOGESH 22 21 24 11 22 3 95% 86%
37 LOHITH V 9 11 10 3 6 2 39% 23%
38 LOKESHWARI 24 20 21 11 22 3 93% 86%
39 MEGHANA PATIL 21 18 21 10 19 2 88% 79%
40 MONISHA HM 21 18 22 12 21 3 88% 92%
41 NIKITHA 22 17 20 12 20 3 85% 92%
42 NISARGA MS 24 20 19 7 20 3 86% 54%
43 NITHYANANDA 14 11 14 12 16 3 60% 92%
44 NIVEDITHA 24 18 22 11 20 3 90% 84%
45 PARIKSHIT GOWDA 17 16 19 12 17 3  

74%

92%
46 PAVITHRA C 24 21 23 12 22 3 96% 92%
47 POOJA A 23 17 20 9 18 2 64% 69%
48 VIBHA MIDI SHIVAM 24 20 21 11 21 3 92% 84%
49 POOJA SB 23 18 21 10 20 2 87% 77%
50 POORNA THEJASWI 23 15 21 10 20 3 85% 77%
51 PRAJWAL 19 17 20 19 13 3 81% 100%
52 PRASANNA PATREPPA 25 21 22 23 13 3 97% 100%
53 PRATHEEKSHA 23 20 21 22 13 3 91% 100%
54 PREETHI S 24 21 20 23 13 3 94% 100%
55 PREETHI V 18 17 16 14 9 3 70% 69%
56 PREETHIKANTH S 19 15 19 21 11 3 79% 84%
57 PREKSHANA 20 17 20 19 12 3 82% 92%
58 PRITHVI 0 1 1 0 0 1 0.3% 0%
59 RAHUL GOWDA 22 18 21 20 12 3 90% 92%
60 RAJINI 24 21 21 23 13 3 95% 100%
61 RAKSHITHA R 25 21 22 24 13 3 98% 100%
62 RAMYA 25 21 22 22 13 3 96% 100%
63 RATHNA 19 14 16 17 10 0 68% 77%
64 RAVIKUMAR JADHAV 14 9 10 13 9 0 47% 69%
65 RESHMA 22 17 19 19 12 3 83% 92%
66 RISHITHA 22 17 22 20 13 0 84% 100%
67 RITHU HARISH 23 19 19 22 12 3 87% 92%
68 S AMAREESH 21 17 20 19 11 2 81% 84%
69 SABA NAAZ 23 19 19 22 12 3 87% 92%
70 SAHANA 23 18 21 21 13 2 88% 100%
71 SAMHITA 23 18 19 20 12 3 86% 92%
72 SAMPREETHA 21 16 20 20 13 3 82% 100%
73 SANJANA 22 15 21 18 13 3 81% 100%
74 SANJAY 20 14 14 17 11 1 68% 84%
75 SAYIRA BANU 15 14 13 14 10 3 61% 77%
76 SEEMA 23 13 18 21 22 3 90% 100%
77 SEVANTHI 18 11 18 17 18 3 76% 85%
78 SHALINI 0 0 0 0 0 0 0% 0%
79 SHARMILA 14 8 13 13 16 1 59% 62%
80 SHEERSHIKA 18 10 16 17 18 2 73% 77%
81 SHEETAL 23 12 20 21 23 3 93% 92%
82 SIDDARTH 15 2 11 10 10 3 40% 15%
83 SNEHA 19 11 14 16 15 2 68% 85%
84 SOUJANYA 25 13 21 17 23 1 90% 100%
85 SOWMYA 20 9 16 13 18 3 72% 69%
86 SOUJANYA 23 13 20 19 23 3 87% 100%
87 SUSHMA 23 12 18 22 20 3 87% 92%
88 SWEEKRUTHI 19 10 15 21 18 3 78% 77%
89 SYED SAJID 14 7 16 12 13 3 60% 54%
90 SYED RABIYA 21 12 15 22 20 3 84% 92%
91 THEERTHA 20 11 18 19 19 3 79% 85%
92 THIYYAGURU GNANENDRA 15 8 11 17 15 2 62% 62%
93 UZMA AYUB 21 9 17 18 19 1 78% 69%
94 VARSHA 18 9 15 17 19 3 74% 69%
95 VIDHI SINGH 16 7 13 16 15 2 69% 54%
96 VINAY KUMAR 23 6 17 21 21 2 87% 46%
97 VYSHNAVI 21 11 19 20 21 2 86% 85%
98 YASHWANTH 22 11 15 18 19 3 79% 85%
99 ZAINAB FATHIMA 22 11 20 19 20 3 87% 85%
JSS AYURVEDA MEDICAL COLLEGE, MYSURU
IV BAMS 2016-17 BATCH
ATTENDANCE FOR THE MONTH JANUARY 2020
SL. NO. NAME KAYACHIKITSA PANCHAKARMA SHALYATANTRA SHALAKYA TANTRA RESEARCH METHODOLOGY TOTAL ATTENDANCE Attendance %
T P T P T P T P T P T P T P
Conducted Conducted Conducted Conducted Conducted Conducted
21 11 14 11 20 11 20 11 4 0 79 44
Attended Attended Attended Attended Attended Attended
1 Aditi A 21 8 13 6 16 3 0 61 6 77.215 54.545
2 Amreen Shabanam 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dangi 19 10 17 5 17 4 0 67 5 84.81 45.455
4 Ananya A 19 10 19 9 19 4 0 71 9 89.873 81.818
5 Anusha N Ghosh 19 12 15 10 18 4 0 68 10 86.076 90.909
6 Anusha G V 19 14 16 10 19 3 0 71 10 89.873 90.909
7 Anusha H.V 19 14 17 10 18 4 0 72 10 91.139 90.909
8 Ashly Shaijanth 19 12 15 8 17 3 0 66 8 83.544 72.727
9 Ayesha Khanum M 20 13 19 9 19 4 0 75 9 94.937 81.818
10 Bhagyashree 19 14 16 10 18 4 0 71 10 89.873 90.909
11 Bhumika V Hegde 19 8 19 11 18 2 0 66 11 83.544 100
12 Chaitra V Dev 19 12 16 9 17 4 0 68 9 86.076 81.818
13 Chandana K R 19 10 13 5 12 2 0 56 5 70.886 45.455
14 Chandrika H G 20 10 19 11 20 3 0 72 11 91.139 100
15 Chethana Gowda C B 19 10 17 8 15 4 0 65 8 82.278 72.727
16 D Sonali 19 13 11 7 18 4 0 65 7 82.278 63.636
17 D S Bharath 5 3 4 1 3 1 0 16 1 20.253 9.0909
18 Deeksha Singh D 20 12 16 9 17 2 0 67 9 84.81 81.818
19 Dhanalakshmi 19 12 15 8 16 4 0 66 8 83.544 72.727
20 Dhanushree M S 21 12 19 11 20 4 0 76 11 96.203 100
21 Dhanya S Rao 19 9 11 6 15 4 0 58 6 73.418 54.545
22  Divyashri C B 20 10 17 10 17 3 0 67 10 84.81 90.909
23 Fathima Zohara 21 14 19 11 19 4 0 77 11 97.468 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geetanjali B.N 21 13 19 10 19 4 0 76 10 96.203 90.909
26  Harsha M 14 7 12 11 6 3 0 47 6 59.494 54.545
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 19 9 13 12 8 3 0 56 8 70.886 72.727
29 Keerthi 17 11 12 14 9 4 0 58 9 73.418 81.818
30 Kirana Seervi 19 14 13 17 7 4 0 67 7 84.81 63.636
31 Kotlla Bhuvaneshwari 16 12 12 15 10 4 0 59 10 74.684 90.909
32 Krishna priya C 6 0 4 3 2 0 0 13 2 16.456 18.182
33 Kusuma S.P 20 14 19 15 9 4 0 72 9 91.139 81.818
34 Lavanya N M 20 13 17 17 9 4 0 71 9 89.873 81.818
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 20 12 15 17 10 0 0 64 10 81.013 90.909
37 Lohith V 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3.7975 0
38 Lokeshwari S 21 14 17 20 11 3 0 75 11 94.937 100
39 Meghana Patil 21 14 17 20 11 4 0 76 11 96.203 100
40 Monisha H M 20 12 17 20 11 4 0 73 11 92.405 100
41 Nikitha C 20 13 17 18 11 3 0 71 11 89.873 100
42 Nisarga M S 20 14 16 20 10 4 0 74 10 93.671 90.909
43 Nityananda K 0 2 1 3 2 3 0 9 2 11.392 18.182
44 Niveditha N 19 12 18 18 8 3 0 70 8 88.608 72.727
45 Parikshith Gowda T N 19 9 17 15 8 3 0 63 8 79.747 72.727
46 Pavithra C 19 13 14 18 11 3 0 67 11 84.81 100
47 Pooja A 21 14 15 19 11 4 0 73 11 92.405 100
48 Pooja J 21 11 16 19 10 3 0 70 10 88.608 90.909
49 Pooja S B 20 12 18 20 10 4 0 74 10 93.671 90.909
50 PoornaThejaswi P 20 14 18 19 10 4 0 75 10 94.937 90.909
51 Prajwal V 10 8 9 18 11 3 0 51 8 64.557 73
52 Prasann Patreppa Hanji 20 11 14 17 20 4 0 75 11 94.937 100
53 Pratheeksha C 19 10 12 13 20 4 0 68 10 86.076 91
54 Preethi S 21 11 14 19 19 4 0 77 11 97.468 100
55 Preethi V 19 9 12 14 16 4 0 65 9 82.278 82
56 Preethikanth C S 19 10 10 16 15 4 0 64 10 81.013 91
57 Prekshna Gabriella Paul 19 10 12 18 20 4 0 73 10 92.405 91
58 Prithvi R J 5 4 0 5 4 0 0 14 4 17.722 36
59 Rahul Gowda M J 19 10 11 19 13 4 0 66 10 83.544 91
60 Rajini S 21 11 14 19 20 4 0 78 11 98.734 100
61 Rakshitha R 15 8 8 15 13 3 0 54 8 68.354 73
62 Ramya K S 20 11 12 16 18 4 0 70 11 88.608 100
63 Rathna S G 14 8 9 10 12 2 0 47 8 59.494 73
64 Ravikumar Jadhav 19 10 9 17 15 3 0 63 10 79.747 91
65 Reshma Krishnan 19 11 10 18 16 3 0 66 11 83.544 100
66 Rishitha K A 21 11 14 20 20 4 0 79 11 100 100
67 Rithu Harish H 20 10 14 15 16 3 0 68 10 86.076 91
68 S. Amaresh 19 10 11 17 16 4 0 67 10 84.81 91
69 Saba Naaz H 20 11 14 15 19 4 0 72 11 91.139 100
70 Sahana M V 21 10 12 16 18 4 0 71 10 89.873 91
71 Samhitha S 21 10 12 18 19 4 0 74 10 93.671 91
72 Sampreetha R 21 10 14 19 19 3 0 76 10 96.203 91
73 Sanjana Mahesh 21 11 12 16 19 3 0 71 11 89.873 100
74 Sanjay M P 19 10 11 17 18 4 0 69 10 87.342 91
75 Sayira Banu Savantanavar 19 11 13 17 18 3 0 70 11 88.608 100
76 Seema K M 19 12 10 15 15 2 0 63 10 79.747 91
77 Sevanthi P 19 10 9 16 16 3 0 64 9 81.013 82
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 19 10 9 20 19 4 0 72 9 91.139 82
80 Sheershika Jayasim 20 14 8 17 18 4 0 73 8 92.405 73
81 Sheetal J 14 11 9 14 15 4 0 58 9 73.418 82
82 Siddarth Pramod K M 10 5 6 11 10 3 0 39 6 49.367 55
83 Sneha H B 19 12 11 16 16 3 0 66 11 83.544 100
84 Soujanya 20 14 11 16 19 4 0 73 11 92.405 100
85 Sowmya Desai 19 11 9 18 15 2 0 65 9 82.278 82
86 Sowjanya P L 19 12 8 11 14 3 0 59 8 74.684 73
87 Sushma S 19 10 10 15 18 4 0 66 10 83.544 91
88 Sweekruthi B H 19 14 8 19 20 4 0 76 8 96.203 73
89 Syed Sajid Ahmed 19 9 9 15 15 3 0 61 9 77.215 82
90 Syeda Rabiya Muskan 18 6 7 8 12 3 0 47 7 59.494 64
91 Theertha V 20 13 9 16 18 3 0 70 9 88.608 82
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 20 10 7 19 16 4 0 69 7 87.342 64
93 Uzma Ayub S 20 11 10 19 20 4 0 74 10 93.671 91
94 Varsha C K 17 13 11 17 17 3 0 67 11 84.81 100
95 Vidhi Singh 14 5 5 13 13 2 0 47 5 59.494 45
96 Vinayakumar K R 12 10 8 18 14 4 0 58 8 73.418 73
97 Vyshnavi V Bhaskar 20 14 11 20 19 4 0 77 11 97.468 100
98 Yashawanth M C 13 7 7 15 13 3 0 51 7 64.557 64
99 Zainab Fathima 21 12 11 18 18 3 0 72 11 91.139 100
Attendance for the month of FEBRUARY 2020
BATCH-A
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalakyatantra Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl.No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
1 Aditi A 14 17 20 18 4 73 9 83 64
2 Amreen Shabnam 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Anand S Dhangi 17 20 22 22 4 85 11 97 79
4 Ananya A 6 10 15 11 3 45 7 51 50
5 Anusha N Ghosh 16 17 22 21 4 80 13 91 93
6 Anusha G V 14 14 22 18 3 71 12 81 86
7 Anusha H V 18 18 17 21 3 77 13 88 93
8 Ashly Shaijanth 15 16 18 18 3 70 10 80 71
9 Ayesha Khanum M 16 17 17 19 4 73 13 83 93
10 Bhagyashree 14 15 19 16 4 68 12 77 86
11 Bhumika V Hegde 9 11 11 11 2 44 7 50 50
12 Chaitra V Dev 17 20 22 21 4 84 13 95 93
13 Chandana K R 0 1 0 0 2 3 0 3 0
14 Chandrika H G 12 14 16 16 2 60 11 68 79
15 Chethan Gowda C B 13 16 16 16 3 64 9 73 64
16 D Sonali 17 17 22 21 4 81 14 92 100
17 D S Bharath 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Deeksha Singh D 9 7 9 8 3 36 5 41 36
19 Dhanalakshmi 13 13 17 16 4 63 10 72 71
20 Dhanushree M S 15 16 16 18 4 69 12 78 86
21 Dhanya S Rao 16 21 22 21 4 84 12 95 86
22 Divyashri C B 17 19 19 14 4 73 13 83 93
23 Fathima Zohara 17 21 22 21 4 85 14 97 100
24 Fathima Zohra 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Geethanjali B N 18 21 22 22 4 87 14 99 100
BATCH-B
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Kayachikitsa Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. NAME ATTENDED ATTENDED PERCENTAGE
26 Harsha M 2 0 3 3 1 9 0 10 0
27 Itta Sreekaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 14 19 22 20 4 79 13 90 93
29 Keerthi 18 21 22 22 4 87 13 99 93
30 Kirana Seervi 8 9 7 8 3 35 4 40 29
31 Kotla Bhuvaneshwari 18 21 22 21 4 86 12 98 86
32 Krishna Priya C 2 3 1 2 1 9 1 10 7
33 Kusuma S P 16 18 22 22 4 82 13 93 93
34 Lavanya N M 16 18 16 17 4 71 13 81 93
35 Layana Kouser 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 12 15 22 15 3 67 9 76 64
37 Lohith V 0 0 0 0 1 1 0 1 0
38 Lokeshwari S 15 19 22 20 3 79 12 90 86
39 Meghana Patil 15 20 17 19 4 75 12 85 86
40 Monisha H M 15 20 22 20 4 81 13 92 93
41 Nikitha C 13 19 22 18 4 76 12 86 86
42 Nisarga M S 18 21 22 22 4 87 13 99 93
43 Nithyananda K 1 2 1 0 0 4 0 5 0
44 Niveditha N 17 21 22 20 3 83 12 94 86
45 Parikshith Gowda T N 3 3 1 3 1 11 0 13 0
46 Pavithra C 16 20 22 20 4 82 13 93 93
47 Pooja A 16 21 22 21 4 84 12 95 86
48 Vibha Nidhi Shivam 18 19 22 22 4 85 12 97 86
49 Pooja S B 17 19 22 22 3 83 13 94 93
50 Poorna Thejaswi P 18 20 22 22 4 86 13 98 93
BATCH-C
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Panchakarma Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
51 Prajwal V 4 5 5 5 1 20 3 23 21
52 Prasann Patreppa Hanji 5 4 7 5 1 22 6 25 43
53 Pratheeksha C 15 17 20 20 4 76 14 86 100
54 Preethi S 9 9 13 12 3 46 10 52 71
55 Preethi V 5 5 3 5 1 19 6 22 43
56 Preethikanth C S 16 17 22 20 3 78 13 89 93
57 Prekshna Gabriella Paul 15 18 22 20 4 79 13 90 93
58 Prithvi R J 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Rahul Gowda M J 17 20 22 20 3 82 13 93 93
60 Rahjini S 16 19 22 21 2 80 13 91 93
61 Rakshitha R 17 21 22 22 4 86 14 98 100
62 Ramya K S 18 19 22 22 3 84 14 95 100
63 Rathna  S G 15 12 17 17 3 64 14 73 100
64 Ravikumar Jadhav 11 10 15 11 2 49 9 56 64
65 Reshma Krishnan 9 12 15 11 2 49 5 56 36
66 Rishitha K A 18 21 22 22 4 87 13 99 93
67 Rithu Harish H 16 18 22 19 3 78 11 89 79
68 S Amaresh 18 21 22 22 3 86 14 98 100
69 Saba Naaz H 18 19 21 21 4 83 14 94 100
70 Sahana M V 18 21 22 22 3 86 14 98 100
71 Samhitha S 18 17 20 21 4 80 13 91 93
72 Sampreetha R 17 15 22 21 4 79 14 90 100
73 Sanjana Mahesh 15 17 20 18 3 73 12 83 86
74 Sanjay M P 10 8 12 12 3 45 9 51 64
75 Sayira Banu Savantanavar 17 17 19 19 4 76 13 86 93
BATCH- D
CLASSES Theory Practicals Percentage
Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Methodology TOTAL Shalyatantra Theory Practical
CONDUCTED 19 21 22 22 4 88 14
Rl. No. Name ATTENDED ATTENDED Percentage
76 Seema K M 17 20 22 22 4 85 13 97 93
77 Sevanthi P 15 19 22 20 4 80 10 91 71
78 Shalini H S 0 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Sharmila P Gowda 4 5 5 4 0 18 2 20 14
80 Sheershika Jayasim 9 11 5 13 3 41 10 47 71
81 Sheethal J 7 8 22 11 2 50 10 57 71
82 Siddarth Pramod K M 6 8 12 8 1 35 5 40 36
83 Sneha H B 14 15 17 18 2 66 12 75 86
84 Soujanya 18 20 22 21 4 85 14 97 100
85 Sowmya Desai 14 17 14 17 3 65 12 74 86
86 Sowjanya P L 15 18 16 22 4 75 12 85 86
87 Sushma S 18 21 22 21 4 86 14 98 100
88 Sweekruthi B H 17 19 22 22 4 84 14 95 100
89 Syed Sajid Ahmed 12 18 19 15 2 66 12 75 86
90 Syeda Rabiya Muskan 0 0 0 0 0 0 1 0 7
91 Theertha V 13 14 15 16 3 61 10 69 71
92 Tiyyagura Gnanender Reddy 4 4 7 4 0 19 4 22 29
93 Uzma Ayub S 18 19 22 22 3 84 14 95 100
94 Varsha C K 18 19 22 21 4 84 14 95 100
95 Vidhi Singh 4 8 7 6 1 26 4 30 29
96 Vinaykumar K R 4 4 5 5 1 19 3 22 21
97 Vyshnavi V Bhaskar 17 20 22 21 3 83 14 94 100
98 Yashwanth M C 4 5 4 5 1 19 3 22 21
99 Zainab Fathima 17 20 22 21 4 84 14 95 100