I BAMS Attendance for the month of July 2019

Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
35 29 36 15 22 9 10 112 44
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 16 16 20 5 10 9 4 59 21 53% 48%
2 Aditya Kashyap H S 27 22 27 14 16 9 4 83 36 74% 82%
3 Aishwarya K 28 23 29 11 20 9 10 96 34 86% 77%
4 Amrutha M 21 21 18 10 17 7 2 65 31 58% 70%
5 Anusha C 25 23 25 11 21 9 4 84 34 75% 77%
6 Anusha R 19 19 21 11 17 9 6 72 30 64% 68%
7 Asha K 28 23 29 9 15 9 10 91 32 81% 73%
8 Athira P N 26 22 33 14 18 9 6 92 36 82% 82%
9 B.M.Pujasri 26 22 30 14 19 6 10 91 36 81% 82%
10 Bhavana A.L 29 25 30 14 20 9 10 98 39 88% 89%
11 Bhavana Murthy 27 25 28 14 18 7 10 90 39 80% 89%
12 Bhoomika A S 30 25 33 15 21 9 6 99 40 88% 91%
13 Bhoomika R B 27 25 22 11 17 8 2 76 36 68% 82%
14 Bindhya C 16 16 19 8 15 5 4 59 24 53% 55%
15 Chaitra H S 25 25 20 12 15 9 6 75 37 67% 84%
16 Chaitra H S 28 25 28 12 20 9 4 89 37 79% 84%
17 Chandana M 22 22 16 10 13 8 6 65 32 58% 73%
18 Chandana P 24 24 19 12 17 8 6 74 36 66% 82%
19 Chethan N 20 20 20 10 13 8 6 67 30 60% 68%
20 Deeksha T S 27 22 29 13 16 9 2 83 35 74% 80%
21 Deena S H 24 22 19 9 17 8 4 72 31 64% 70%
22 Deepthi R 25 20 27 12 16 8 4 80 32 71% 73%
23 Dhanita Bhowmik 28 22 26 8 19 9 4 86 30 77% 68%
24 Dhanush Gowda K S 24 22 26 13 19 9 2 80 35 71% 80%
25 Divya V Rathnam 17 17 19 11 18 9 4 67 28 60% 64%
26 Divyashree C 26 24 22 13 19 9 6 82 37 73% 84%
27 Gagana N 24 20 24 9 16 7 10 81 29 72% 66%
28 Gangothri G S 22 22 26 10 15 7 4 74 32 66% 73%
29 Gopika M U 23 20 29 13 19 8 6 85 33 76% 75%
30 Gouthami R 17 17 17 10 10 8 2 54 27 48% 61%
31 Gowthami Patil 29 25 25 12 20 8 4 86 37 77% 84%
32 Harini V L 27 24 28 13 20 8 6 89 37 79% 84%
33 Harshitha A 23 23 21 8 15 8 4 71 31 63% 70%
34 Harshitha G R 33 27 34 14 22 9 10 108 41 96% 93%
35 Harshitha M 27 25 21 12 15 8 6 77 37 69% 84%
36 Jayanth Siddesh S 25 25 29 12 18 9 6 87 37 78% 84%
37 K.V.Naga Anisha 22 22 25 11 14 8 4 73 33 65% 75%
38 Karunakara N 18 18 19 9 15 6 4 62 27 55% 61%
39 Kavya S 26 22 24 12 16 7 6 79 34 71% 77%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 21 20 27 12 15 9 4 76 32 68% 73%
41 Kruthika R 28 24 29 12 21 9 6 93 36 83% 82%
42 Lakshmi P 19 19 19 8 14 9 4 65 27 58% 61%
43 Lavanya B K 23 23 23 8 15 9 6 76 31 68% 70%
44 Leelavathi H Gulagannavar 20 20 18 10 13 8 4 63 30 56% 68%
45 Likitha H O 26 24 26 10 16 8 4 80 34 71% 77%
46 Likitha Rani K.R 18 18 21 12 18 9 2 68 30 61% 68%
47 Madhu A K 27 20 25 11 16 9 4 81 31 72% 70%
48 Mary Steffi R 20 20 12 10 15 9 4 60 30 54% 68%
49 Meghana. S 21 20 28 13 16 9 10 84 33 75% 75%
50 Megharani H K 25 21 23 12 17 9 8 82 33 73% 75%
51 Mohammed Siddiq Attar 17 17 19 4 2 9 4 51 21 46% 48%
52 Monika M.S 23 21 17 6 13 9 4 66 27 59% 61%
53 Muhammed Shuhaib 25 23 21 13 18 9 8 81 36 72% 82%
54 Nandish S 15 15 16 10 7 9 6 53 25 47% 57%
55 Navyashree P M 18 18 20 9 16 9 4 67 27 60% 61%
56 Nisarga H.K 29 22 32 15 20 8 10 99 37 88% 84%
57 Nischith N B 23 23 19 8 16 9 4 71 31 63% 70%
58 Parineetha S 18 18 23 8 15 9 8 73 26 65% 59%
59 Patil N B G 13 13 14 8 13 9 4 53 21 47% 48%
60 Pavithra S 32 24 34 13 19 8 10 103 37 92% 84%
61 Poojitha B N 19 19 19 12 19 7 8 72 31 64% 70%
62 Pradnya P Mudalgi 26 23 24 13 12 9 8 79 36 71% 82%
63 Preethi U 26 22 24 11 18 7 6 81 33 72% 75%
64 Prerana Purushotham 22 20 16 6 11 7 2 58 26 52% 59%
65 Priyanka R Shastry 16 16 15 7 11 9 6 57 23 51% 52%
66 Priyanka V Raju 26 21 31 13 19 9 6 91 34 81% 77%
67 Rajesh K S 15 15 11 8 11 6 4 47 23 42% 52%
68 Rakesh K L 20 20 21 10 14 7 2 64 30 57% 68%
69 Rakshitha M.G 25 25 23 10 15 9 2 74 35 66% 80%
70 Rakshitha N Murthy 30 25 26 14 19 9 10 94 39 84% 89%
71 Rakshitha S 33 25 27 13 20 9 10 99 38 88% 86%
72 Ranjitha K P 24 24 23 12 17 7 10 81 36 72% 82%
73 Rohith V 28 22 24 11 14 9 4 79 33 71% 75%
74 S.Sneha 27 24 26 11 16 9 10 88 35 79% 80%
75 Sangeetha N S 31 25 30 14 22 9 10 102 39 91% 89%
76 Sanjana P 21 21 24 11 16 8 6 75 32 67% 73%
77 Shraddha M 21 21 24 10 18 7 6 76 31 68% 70%
78 Shrusti Bhadrashetty 28 28 31 14 19 9 10 97 42 87% 95%
79 Sinchana H.R 29 23 24 11 15 9 8 85 34 76% 77%
80 Sinooja M 25 25 32 13 17 7 6 87 38 78% 86%
81 Smrithi S Nair 25 25 28 10 14 8 8 83 35 74% 80%
82 Souhardh R Hosalli 24 24 25 11 17 8 6 80 35 71% 80%
83 Soujanya Sagar 22 22 20 10 12 9 4 67 32 60% 73%
84 Sowgandhika P 24 22 25 9 19 9 4 81 31 72% 70%
85 Suma K 24 24 20 11 15 8 4 71 35 63% 80%
86 Suraj Kumar N 21 21 26 12 18 8 6 79 33 71% 75%
87 Sushma 29 24 32 15 19 9 10 99 39 88% 89%
88 Syed Rayyan Ahmed 4 10 5 1 1 4 0 14 11 13% 25%
89 Syed Sadath S. 21 21 20 8 16 8 2 67 29 60% 66%
90 Tejashwini R 23 23 23 11 16 8 6 76 34 68% 77%
91 Tejaswi Nagaraju 26 22 25 7 14 9 4 78 29 70% 66%
92 Thanu S 23 23 27 11 19 9 4 82 34 73% 77%
93 Ujwala J 27 25 30 14 18 7 8 90 39 80% 89%
94 Varada Deepak 22 22 26 11 16 7 6 77 33 69% 75%
95 Varsha R 24 24 22 10 17 8 6 77 34 69% 77%
96 Vasundharadevi 31 25 30 13 20 9 8 98 38 88% 86%
97 Veena 30 25 31 14 21 9 8 99 39 88% 89%
98 Vidyashree P 23 23 19 10 14 8 2 66 33 59% 75%
99 Vismaya G D 29 24 30 13 21 9 8 97 37 87% 84%
100 Zabril Hasan K M 21 21 24 8 9 7 10 71 29 63% 66%

ATTENDANCE OF II BAMS – NOVEMBER 2018 – JULY 2019

ATTENDANCE OF II BAMS – NOVEMBER 2018 – JULY 2019
 
SL. NAME Roganidana Dravyaguna RS & BK Charaka
TH PR TH PR TH PR TH
TOTAL CLASSES 197 54 181 53 182 65 140
1 Aishwarya P 76% 75% 80% 79% 79% 78% 79%
2 Aisiri R Shetty 75% 77% 83% 79% 81% 75% 77%
3 Ajay B 0% 0% 0% 0% 11% 4%
4 Amith Reddy 21% 14% 33% 32% 21% 22% 19%
5 Amulya H.U 77% 75% 85% 79% 79% 78% 79%
6 Aneesha Jose 81% 84% 88% 83% 85% 78% 87%
7 Anisa Sarvanth 89% 80% 96% 96% 91% 78% 91%
8 Annapoorna K P 80% 80% 86% 81% 82% 75% 78%
9 Anuradha K.H 84% 88% 91% 87% 86% 78% 83%
10 Anusha Shetty 86% 86% 94% 92% 91% 78% 85%
11 Apoorva B C 79% 79% 87% 77% 82% 75% 76%
12 Arfaath Ahmed A.V 75% 77% 84% 75% 79% 77% 76%
13 Aroma S Das 85% 88% 95% 91% 93% 85% 88%
14 Athriya S 86% 86% 91% 83% 89% 75% 84%
15 Bhargav Krishna K 27% 34% 41% 36% 33% 25% 38%
16 Bhavyashri 82% 84% 89% 81% 84% 77% 83%
17 Chaithra P.T 78% 84% 90% 85% 85% 75% 83%
18 Chandana Akkasali 82% 89% 92% 87% 88% 78% 84%
19 Chandana S 76% 77% 78% 77% 79% 77% 78%
20 Chandanashree B.M 3% 4% 14% 13% 15% 11% 9%
21 Chandini C 49% 45% 78% 75% 55% 40% 52%
22 Chandrashekar M.S 84% 77% 88% 75% 86% 77% 82%
23 Chayadevi J 76% 77% 82% 79% 76% 75% 75%
24 Chethan Balappa Talwar 28% 27% 49% 40% 43% 28% 41%
25 Chethan Kumar R 75% 75% 81% 75% 76% 75% 75%
26 Dharshitha M.S 75% 75% 86% 75% 80% 77% 76%
27 Divya T.M 77% 77% 86% 75% 76% 75% 75%
28 Yashaswini. G. P 81% 82% 87% 85% 82% 77% 84%
29 Gagana S 75% 54% 81% 75% 75% 75% 76%
30 Govardhan 76% 77% 79% 77% 75% 75% 76%
31 Grama S Sahana 80% 77% 94% 89% 88% 77% 84%
32 Hamsa Prabha 82% 77% 90% 83% 86% 80% 81%
33 Harsha Kumar K 46% 38% 76% 51% 53% 46% 51%
34 Harshitha B.Y 80% 78% 91% 81% 86% 77% 81%
35 Harshitha K 85% 84% 94% 79% 91% 78% 87%
36 Harshitha L 75% 76% 85% 75% 76% 77% 81%
37 Harshitha R 81% 53% 91% 75% 84% 75% 77%
38 Hruthik P 75% 78% 83% 75% 76% 75% 75%
39 Kaveri S 78% 84% 86% 75% 83% 77% 86%
40 Swadha Mishra 9% 9% 13% 4% 5% 11% 13%
41 Lakshmi 76% 82% 83% 75% 75% 75% 75%
42 Lekhanashree 75% 80% 76% 85% 75% 77% 76%
43 M. Hampanna Gowda 0% 0% 0% 0% 0% 11% 4%
44 Meghana N 75% 80% 83% 75% 77% 75% 76%
45 Mohammed Zain 63% 76% 76% 75% 75% 75% 75%
46 Mohanasree M 13% 7% 35% 0% 22% 11% 24%
47 Monica V Nayak 77% 84% 90% 83% 78% 75% 77%
48 Motilal B Nayak 76% 76% 86% 79% 77% 75% 75%
49 Muthuswamigari Vineela 56% 51% 75% 75% 61% 48% 59%
50 Namrata M.P.M 77% 80% 87% 77% 80% 77% 75%
51 Nandish K K 57% 76% 75% 77% 75% 75% 75%
52 Nataraj U 81% 85% 92% 77% 88% 78% 81%
53 Neethu M 87% 82% 93% 75% 92% 80% 86%
54 Nikhil H.R 63% 47% 75% 77% 75% 75% 76%
55 Nisha B.P 80% 87% 91% 81% 86% 77% 85%
56 Nishchitha K.M 76% 84% 83% 77% 75% 80% 76%
57 Nithin K M 75% 82% 81% 75% 76% 77% 79%
58 Nithya M 51% 51% 75% 43% 54% 51% 59%
59 Nithya P 86% 78% 93% 75% 90% 75% 85%
60 Nivesh Gowda S 76% 51% 81% 75% 75% 75% 76%
61 Pakala Alekhya 76% 51% 76% 77% 75% 77% 76%
62 Parineetha Raj 90% 84% 95% 77% 92% 80% 87%
63 Parvathi 58% 49% 76% 77% 72% 49% 45%
64 Pooja B.S 75% 80% 78% 75% 75% 75% 75%
65 Pooja C 79% 80% 85% 77% 82% 80% 81%
66 Pooja N 76% 82% 77% 77% 75% 78% 76%
67 Pooja S 76% 80% 84% 83% 80% 77% 79%
68 Poornachandra C.S 44% 42% 75% 77% 65% 43% 61%
69 Praveenkumar 76% 74% 79% 75% 81% 77% 77%
70 Priyadarshini R 77% 77% 86% 77% 80% 77% 80%
71 Rachana B.N 83% 82% 92% 79% 86% 78% 81%
72 Rakshitha R 91% 95% 96% 89% 96% 80% 91%
73 Ranjan P.K 76% 77% 78% 77% 75% 77% 76%
74 Rohit S Patil 49% 37% 75% 77% 57% 46% 60%
75 Sahana B.R 75% 75% 82% 77% 75% 75% 76%
76 Sahana P 77% 75% 86% 81% 84% 75% 79%
77 Sahana T.D 75% 77% 82% 75% 75% 75% 76%
78 Samarth C.H 79% 81% 90% 77% 85% 77% 80%
79 Sameeksha M.S 76% 75% 91% 77% 84% 77% 81%
80 Sanjana D.M 88% 88% 92% 89% 93% 78% 87%
81 Sanjana Y.C 76% 75% 85% 77% 77% 75% 81%
82 Shilpa Bhat G.S 17% 16% 23% 26% 21% 26% 24%
83 Shreya H.S 80% 79% 85% 81% 84% 78% 79%
84 Shreya S 76% 75% 88% 75% 81% 75% 80%
85 Srinidhi. K 79% 77% 88% 85% 82% 75% 79%
86 Sindhu G 77% 77% 86% 89% 80% 78% 81%
87 Sneha H 82% 79% 90% 79% 87% 77% 79%
88 Sneha K 89% 91% 93% 87% 91% 83% 88%
89 Spandana M 83% 81% 92% 81% 88% 75% 81%
90 Subika Darshini M 76% 75% 83% 81% 76% 77% 77%
91 Sultana Khannum 0% 0% 0% 0% 3% 11% 11%
92 Surabhi S 82% 75% 92% 77% 87% 77% 79%
93 Tejaswi A.R 75% 53% 77% 75% 75% 77% 75%
94 Thejaswini B.L 76% 77% 82% 75% 77% 77% 78%
95 Vaishnavi V Kulkarni 83% 81% 88% 75% 85% 78% 84%
96 Varshitha B.S 79% 77% 85% 40% 80% 78% 76%
97 Vidyashree K 76% 79% 85% 77% 81% 78% 82%
98 Yasho Sangeetha S 75% 79% 77% 77% 75% 75% 77%
99 Yashwanth A.G 75% 79% 83% 77% 75% 75% 79%
100 Yogesh R 76% 81% 86% 83% 76% 75% 77%
101 Fathima Zohra 78% 77% 81% 75% 76% 77% 76%
102 Shalini 8% 9% 20% 25% 3% 29% 24%
103 Layana Kouser 47% 44% 75% 77% 76% 77% 75%

III BAMS Attendance for the month of July 2019

Sl no. Name Prasooti Tantra Agada Tantra Kaumara Swastha Charaka
& Stree Roga – 218 classes 147 classes Bhritya – 121 classes Vritta – 258 classes Samhita – 111 classes
Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th % Prac % Th %
1 Aditi A 183 83.94% 55 75.30% 121 82 75 75 91 75.2 40 80 197 76.36 23 88.46 87 78%
2 Amreen Shabanam 127 58.26% 26 31.30% 65 44 0 0 47 43.51 26 52 97 37.6 6 23.08 26 23%
3 Anand S Dangi 177 81.19% 45 79.30% 114 77 75 75 95 78.51 38 76 197 76.36 22 84.62 83 75%
4 Ananya A 171 78.44% 51 76.60% 110 75 85 85 93 76.85 40 80 210 81.4 20 76.92 83 75%
5 Anusha N Ghosh 192 88.07% 61 83.60% 119 81 89 89 102 84.29 40 80 215 83.33 21 80.77 89 80%
6 Anusha G V 180 82.57% 57 79.00% 118 80 81 81 94 77.68 38 76 200 77.52 24 92.31 94 85%
7 Anusha H.V 199 91.28% 67 91.80% 128 87 89 89 103 85.12 40 80 232 89.92 25 96.15 99 89%
8 Ashly Shaijanth 176 80.73% 63 86.30% 110 75 75 75 92 76.03 38 76 201 77.91 20 76.92 83 75%
9 Ayesha Khanum M 181 83.03% 61 83.60% 116 79 85 85 99 81.81 38 76 202 78.29 20 76.92 89 80%
10 Bhagyashree 191 87.61% 65 89.00% 123 84 75 75 102 84.29 38 76 223 86.43 23 88.46 96 86%
11 Bhumika V Hegde 174 79.82% 43 75.10% 110 75 81 81 91 75.2 38 76 197 76.36 20 76.92 83 75%
12 Chaitra V Dev 196 89.91% 61 83.60% 131 89 89 89 103 85.12 38 76 219 84.88 23 88.46 97 87%
13 Chandana K R 133 61.01% 24 28.10% 80 54 56 56 63 52.06 30 60 128 49.61 3 11.54 59 53%
14 Chandrika H G 178 81.65% 55 77.90% 113 77 78 78 97 80.16 38 76 210 81.4 23 88.46 92 83%
15 Chethana Gowda C B 174 79.82% 49 76.50% 110 75 75 75 96 79.33 38 76 204 79.07 22 84.62 86 77%
16 D Sonali 182 83.49% 63 86.30% 113 77 75 75 99 81.81 40 80 217 84.11 20 76.92 90 81%
17 D S Bharath 74 33.94% 5 3.10% 52 35 22 22 33 27.27 6 12 59 22.87 1 3.85 35 32%
18 Deeksha Singh D 189 86.70% 65 89.00% 115 78 89 89 104 85.95 42 84 205 79.46 22 84.62 98 88%
19 Dhanalakshmi 165 75.69% 53 75.60% 112 76 75 75 91 75.2 38 76 197 76.36 20 76.92 78 70%
20 Dhanushree M S 202 92.66% 67 91.80% 128 87 100 100 104 85.95 42 84 231 89.53 26 100 102 92%
21 Dhanya S Rao 169 77.52% 51 75.60% 118 80 75 75 91 75.2 38 76 202 78.29 20 76.92 84 76%
22  Divyashri C B 187 85.78% 54 75.00% 118 80 81 81 95 78.51 38 76 213 82.56 20 76.92 88 79%
23 Fathima Zohara 199 91.28% 65 89.00% 122 83 81 81 98 80.99 38 76 223 86.43 20 76.92 93 84%
24 Fathima Zohra 35 16.06% 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25
Geetanjali B.N 201 92.20% 63 86.30% 124 84 89 89 106 87.6 40 80 233 90.31 25 96.15 99 89%
26  Harsha M 136 62.39% 28 55.34% 78 53 58 58 82 67.76 4 7.69 154 59.69 11 34.38 51 46%
27 Itta Sreekaran 0 0.00% 0 0 0 0 6 4.95 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Kannika M N 168 77.06% 36 75.03% 110 75 75 75 91 75.2 40 76.92 195 75.58 24 75 84 76%
29 Keerthi 183 83.94% 32 79.14% 119 81 77 77 94 77.68 42 80.76 210 81.4 28 87.5 86 77%
30 Kirana Seervi 167 76.61% 30 75.18% 112 76 75 75 91 75.2 40 76.92 197 76.36 24 75 83 75%
31 Kotlla Bhuvaneshwari 188 86.24% 44 84.60% 117 80 87 87 99 81.81 42 80.76 207 80.23 26 81.25 83 75%
32 Krishna priya C 60 27.52% 11 21.20% 25 17 35 35 12 9.91 4 7.69 36 13.95 4 12.5 21 19%
33 Kusuma S.P 183 83.94% 40 79.36% 115 78 86 86 97 80.16 40 76.92 209 81.01 26 81.25 88 79%
34 Lavanya N M 196 89.91% 40 84.63% 122 83 81 81 102 84.29 40 76.92 224 86.82 27 84.38 100 90%
35 Lavanya Kouser 0 0.00% 0 0 4 2 0 0 0 0 9 3.49 0 0 0 0
36 Likita Yogesh 178 81.65% 40 78.52% 114 78 75 75 92 76.03 40 76.92 202 78.29 24 75 83 75%
37 Lohith V 68 31.19% 11 22.15% 27 18 39 39 23 19 0 0 46 17.83 3 9.38 21 19%
38 Lokeshwari S 203 93.12% 44 87.88% 127 86 87 87 105 86.77 42 80.76 227 87.98 28 87.5 96 86%
39 Meghana Patil 184 84.40% 46 79.30% 117 80 75 75 96 79.62 48 92.3 206 79.84 27 84.38 93 84%
40 Monisha H M 193 88.53% 46 85.69% 123 84 87 87 101 83.47 44 84.61 220 85.27 28 87.5 93 84%
41 Nikitha C 182 83.49% 40 78.25% 112 76 77 77 97 80.16 40 76.92 205 79.46 24 75 89 80%
42 Nisarga M S 201 92.20% 44 89.44% 126 86 77 77 105 86.77 40 76.92 212 82.17 24 75 96 86%
43 Nityananda K 103 47.25% 30 30.65% 63 43 61 61 70 57.85 24 46.15 126 48.84 7 21.88 54 49%
44 Niveditha N 194 88.99% 42 82.27% 120 82 81 81 100 82.64 42 80.76 218 84.5 25 78.13 96 86%
45 Parikshith Gowda T N 149 68.35% 36 69.20% 110 75 77 77 80 66.11 0 0 194 75.19 24 75 68 61%
46 Pavithra C 182 83.49% 46 88.50% 118 80 81 81 106 87.06 42 80.76 226 87.6 28 87.5 92 83%
47 Pooja A 179 82.11% 40 76.45% 112 76 81 81 92 76.03 40 76.92 203 78.68 27 84.38 89 80%
48 Pooja J 186 85.32% 32 78.35% 118 80 87 87 100 82.64 44 84.61 210 81.4 27 84.38 92 83%
49 Pooja S B 201 92.20% 48 92.30% 122 83 90 90 100 82.64 44 84.61 224 86.82 24 75 99 89%
50 PoornaThejaswi 198 90.83% 46 88.50% 126 86 87 87 105 86.77 42 80.76 220 85.27 28 87.5 98 88%
51 Prajwal V 82 37.61% 15 27.63% 57 39 0 43 35.53 4 11.11 85 32.95 10 43.48 36 32%
52 Prasann Patreppa Hanji 179
82.11%
42 79.78% 129 88 75 75 99 81.81 48 77.41 207 80.23 21 91.3 92 83%
53 Pratheeksha C 178 81.65% 44 79.87% 110 75 75 75 94 77.68 56 90.32 207 80.23 20 86.96 91 82%
54 Preethi S 193 88.53% 44 78.55% 124 84 90 90 108 89.25 56 90.32 224 86.82 21 91.3 96 86%
55 Preerthi V 168 77.06% 44 78.60% 110 75 68 68 89 73.53 42 67.74 187 72.48 18 78.26 79 71%
56 Preethikanth C S 175 80.28% 43 79.14% 110 75 77 77 91 76.85 44 70.96 199 77.13 21 91.3 89 80%
57 Prekshna Gabriella Paul 187 85.78% 48 85.70% 119 81 81 81 98 75.2 52 83.87 215 83.33 20 86.96 92 83%
58 Prithvi R J 44 20.18% 14 25.00% 13 9 4 3.3 4 11.11 12 4.65 0 0 11 10%
59 Rahul Gowda M J 190 87.16% 50 89.30% 124 84 90 90 107 88.42 52 83.87 217 84.11 20 86.96 91 82%
60 Rajini S 199 91.28% 50 89.30% 125 85 88 88 105 86.77 52 83.87 222 86.05 21 91.3 95 86%
61 Rakshitha R 188 86.24% 46 85.66% 117 80 81 81 102 84.25 50 80.64 218 84.5 22 95.65 94 85%
62 Ramya K S 187 85.78% 50 89.30% 120 82 77 77 94 77.68 56 90.32 212 82.17 20 86.96 83 75%
63 Rathna S G 180 82.57% 40 79.79% 119 81 75 75 91 75.2 48 77.41 207 80.23 22 95.65 85 77%
64 Ravikumar Jadhav 172 78.90% 36 75.33% 110 75 75 75 92 76.03 48 77.41 199 77.13 18 78.26 88 79%
65 Reshma Krishnan 162 75.31% 44 78.60% 110 75 75 75 88 72.72 50 80.64 207 80.23 18 78.26 85 77%
66 Rishitha K A 202 92.66% 52 92.90% 125 85 88 88 102 84.29 52 83.87 226 87.6 22 95.65 101 91%
67 Rithu Harish H 185 84.86% 48 85.70% 117 80 75 75 100 82.64 48 77.41 215 83.33 21 91.3 88 79%
68 S. Amaresh 180 82.57% 40 78.45% 113 77 81 81 94 77.68 48 77.41 200 77.52 18 78.26 83 75%
69 Saba Naaz H 205 94.04% 50 89.30% 129 88 97 97 106 87.6 54 87.09 221 85.66 23 100 97 87%
70 Sahana M V 203 93.12% 52 92.90% 126 86 84 84 108 89.25 54 87.09 233 90.31 19 82.61 92 83%
71 Samhitha S 190 87.16% 50 89.30% 121 82 87 87 101 83.47 54 87.09 220 85.27 21 91.3 96 86%
72 Sampreetha R 189 86.70% 46 82.10% 115 78 75 75 99 81.81 48 77.41 199 77.13 22 95.65 92 83%
73 Sanjana  Mahesh 192 88.07% 50 89.30% 123 84 84 84 102 84.29 50 80.64 219 84.88 22 95.65 96 86%
74 Sanjay M P 170 77.98% 30 75.89% 121 82 75 75 91 75.2 48 77.41 197 76.36 18 78.26 88 79%
75 Sayira Banu Savantanavar 194 88.99% 46 84.98% 129 88 83 83 104 85.95 58 93.54 219 84.88 23 100 92 83%
76 Seema K M 193 88.53% 46 81.87% 121 82 83 83 93 76.85 32 76.19 207 80.23 22 78.57 92 83%
77 Sevanthi P 175 80.28% 48 82.80% 112 76 75 75 93 76.85 32 76.19 195 75.58 21 75 85 77%
78 Shalini H S 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 2 0.78 0 0 0 0%
79 Sharmila P Gowda 138 63.30% 32 59.72% 88 60 60 60 64 52.89 14 33.33 140 54.26 11 39.29 78 70%
80 Sheershika Jayasim 164 75.23% 32 75.11% 118 80 75 75 84 69.42 32 76.19 202 78.29 21 75 87 78%
81 Sheetal J 189 86.70% 46 84.01% 114 78 83 83 97 80.16 32 76.19 209 81.01 24 85.71 96 86%
82 Siddarth Pramod K M 66 30.28% 7 28.14% 27 18 14 14 50 41.32 20 47.61 65 25.19 7 25 14 13%
83 Sneha H B 193 88.53% 50 86.20% 121 82 98 98 93 76.85 34 80.95 216 83.72 22 78.57 96 86%
84 Soujanya 194 88.99% 48 85.02% 123 84 85 85 109 90.08 32 76.19 218 84.5 24 85.71 87 78%
85 Sowmya Desai 178 81.65% 42 79.40% 114 78 79 79 91 75.2 32 76.19 200 77.52 21 75 84 76%
86 Sowjanya P L 179 82.11% 48 82.80% 111 76 90 90 93 76.85 36 85.71 209 81.01 23 82.14 83 75%
87 Sushma S 184 84.40% 48 82.80% 115 78 81 81 98 80.91 38 90.47 210 81.4 21 75 88 79%
88 Sweekruthi B H 191 87.61% 48 85.99% 124 84 86 86 98 80.91 32 76.19 219 84.88 22 78.57 94 85%
89 Syed Sajid Ahmed 179 82.11% 38 79.80% 113 77 81 81 96 79.33 36 85.71 199 77.13 21 75 84 76%
90 Syeda Rabiya Muskan 191 87.61% 50 86.20% 121 82 81 81 96 79.33 32 76.19 214 82.95 21 75 86 77%
91 Theertha V 189 86.70% 48 82.49% 121 82 83 83 96 79.33 34 80.95 207 80.23 21 75 86 77%
92 Thiyyaguru Gnanendar Reddy 165 75.69% 34 75.31% 110 75 86 86 92 76.03 32 76.19 194 75.19 21 75 87 78%
93 Uzma Ayub S 193 88.53% 52 89.70% 123 84 88 88 107 88.42 32 76.19 213 82.56 24 85.71 91 82%
94 Varsha C K 181 83.03% 50 86.20% 113 77 86 86 96 79.33 32 76.19 221 85.66 22 78.57 85 77%
95 Vidhi Singh 143 65.60% 34 64.58% 75 51 55 55 62 51.23 32 76.19 145 56.2 19 67.86 67 60%
96 Vinayakumar K R 105 48.17% 16 35.75% 48 33 40 40 61 50.41 10 23.8 84 32.56 6 21.43 56 50%
97 Vyshnavi V Bhaskar 195 89.45% 48 86.19% 126 86 86 86 100 82.64 34 80.95 223 86.43 22 78.57 97 87%
98 Yashawanth M 93 42.66% 5 33.83% 63 42 29 29 70 56.85 18 42.85 105 40.7 11 39.29 44 40%
99
Zainab Fathima
191 87.61% 44 84.22% 114 78 86 86 93 76.85 32 76.19 208 80.62 21 75 93 84%

IV BAMS Attendance for the month of Nov 2018-July 2019

Sl No1212 Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted 12
24 12 19 12 17 12 20 12  2  82
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
1 Adithi.M.Vasisht 21 15 14 12 16 2 83% 100%
2 AfraEiram 17 15 14 12 15 1 76% 100%
3 Akshatha.D. 17 12 13 9 11 2 67% 75%
4 Anusha.R. 21 15 14 12 20 2 88% 100%
5 Anushree.A.B.C. 18 14 15 12 18 1 80% 100%
6 Apoorva. B.M. 14 10 13 9 10 2 60% 83%
7 Arzumon Ara Khanom 14 13 13 8 12 2 66% 67%
8 Bi.Bi. Aysha 22 15 13 11 20 2 88% 92%
9 Bindu B.S 9 6 3 4 8 1 33% 34%
10 Chaithra.M. 20 16 14 10- 18 1 84% 84%
11 Chaitra.A.Mattennanavar 22 16 13 10 17 2 85% 84%
12 ChethanKumar.H.M. 4 8 9 3 1 1 28% 25%
13 ChodavarapuPolika Naga Krishna Sai 2 4 3 4 3 0 15% 33%
14 DeekshaNayaka.H.V. 20 16 14 11 18 2 85% 92%
15 Delna Mary George 20 15 17 11 16 0 83% 92%
16 Devikarani N 0 1 0 0 0 0 0 0
17 Dhanashree.S. 19 16 13 10 17 1 80% 83%
18 Dhanush.R. 3 4 4 3 1 0 15% 25%
19 Farha Ayisha.S. 2 5 5 3 4 1 21% 25%
20 Farhathafza 16 13 9 8 13 2 65% 67%
21 FiyonaBabu 20 17 15 11 17 2 87% 92%
22 G. Saivandana 12 13 13 6 13 2 65% 50%
23 Gayathri.D. 0 1 0 0 0 0 0 0
24 Gouramma 21 17 11 9 17 2 83% 75%
25 GudipudiRavikrishna 0 3 2 0 15 1 0 0
26 Gurubasavaraj K.H 8 8 2 5 0 0 28% 0
27 Hari Priya.D. 20 14 15 14 10 2 79% 83%
28 Harshini.R.Santoshi 17 12 11 13 10 2 67% 83%
29 K.Narasimhamurthy 22 13 11 12 1 1 72% 0
30 Kavya.S.N. 18 13 14 13 9 1 72% 75%
31 Koushik.T.V. 19 12 14 11 5 1 70% 42%
32 Krishnaudhaya N 13 10 11 8 0 1 52% 0
33 Kushal.P. 11 11 10 8 3 1 51% 25%
34 Lavanya.S. 20 14 15 16 9 2 82% 75%
35 Likitha.M. 22 15 15 17 12 2 87% 100%
Sl No Name Kayachikitsa Panchakar16ma Shalyatantra Shalakyatantra Research Attendance %
Theory Practical Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
 24 19
Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
36 M. Yashaswini 20 14 15 17 7 1 82% 58%
37 Madhura.N. 20 12 16 20 12 2 85% 100%
38 Mamata 16 14 14 14 9 2 73% 75%
39 Manushree.S. 20 14 14 16 10 1 79% 83%
40 Medha Ganapathi Bhat 16 13 13 13 11 1 68% 92%
41 Meghana.D. 18 13 14 15 9 2 76% 75%
42 Minhaz Ul Arabia 15 14 15 13 9 2 72% 75%
43 MisbaFarheen 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Mithal.R.Jain 13 10 10 12 8 1 56% 67%
45 Mohamed Ali. K.P. 5 6 6 5 4 1 28% 33%
46 Monika.S.M. 19 12 15 15 9 1 76% 75%
47 Nagaveni.K.S. 19 14 12 17 9 2 66% 75%
48 Namratha.M. 20 13 13 17 11 2 79% 92%
49 Nayana Panchamagiri 0 1 0 0 0 0 0 0
50 Neethu.K.P. 21 17 17 18 12 1 90% 100%
51 Nidhi.M.P. 24 11 19 17 18 2 98% 92%
52 Nirusha.G. 15 5 12 10 13 0 61% 42%
53 Nisarga 21 11 17 16 19 1 90% 92%
54 Nisarga.K.S. 20 11 16 15 15 2 83% 92%
55 Nishapriyanka.V. 18 11 13 16 19 1 82% 92%
56 Pavitra.G. 17 6 11 12 11 0 62% 50%
57 Poojashree.S. 20 10 11 14 17 1 77% 83%
58 Prajna.S. 17 11 13 16 15 2 77% 92%
59 Pranathi.N.Raj. 23 12 17 12 18 2 88% 100%
60 Priya Patil 15 9 13 12 12 1 65% 75%
61 Priyadarshini.V.S. 19 10 13 13 15 2 76% 83%
62 Priyanka.K.P. 24 11 11 16 20 2 89% 92%
63 Rakesh.B.S. 13 4 9 12 10 2 43% 33%
64 Raksha.S.D. 20 7 10 12 15 1 71% 58%
65 Rakshith.M.M. 21 4 14 14 16 1 80% 33%
66 Ranisri.N. 12 7 11 13 14 2 63% 58%
67 ReetuMahesh.C.M. 14 11 13 13 15 2 70% 92%
68 Rekha.J.Gowda 22 11 16 11 14 2 79% 92%
69 Saba Tazmeen 18 10 15 13 15 2 77% 83%
70 Sachin.S.Shekar 6 0 5 2 4 1 22% 0
71 Sanjay.Y.G. 19 2 11 12 10 1 65% 16%
72 Sara Noorain 14 8 15 15 13 1 71% 67%
73 Seeshma.K. 10 5 8 6 7 2 40% 42%
74 Shreedevi 16 8 15 13 14 2 73% 67%
75 Shreyas.R. 17 2 15 10 10 1 65% 16%
Sl No Name Kayachikitsa Panchakarma Shalyatantra Shalakyatantra Research Attendance %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical
Total class                          conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
 24  19
Total class attended Total class attended Total class attended Total class conducted Total class attended Total class attended
76 Shubhashree 18 13 12 13 14 1 72% 100%
77 Sinchana.H.Gowda 17 13 10 10 16 1 70% 83%
78 Smitha Anekal 20 13 9 13 16 1 77% 83%
79 Srujana.P. 20 12 9 15 18 2 82% 83%
80 SukruthaGowda.K.R. 21 12 11 16 17 0 80% 92%
81 Suma. B 23 16 12 15 17 1 88% 100%
82 Suma.T.M 24 14 12 15 16 1 85% 100%
83 Sumanth S.B 7 6 1 5 8 1 33% 0
84 SumayyaIqra 19 17 12 12 14 2 78% 100%
85 Sunil Jagadish Vijapur 14 10 2 10 8 1 52% 16%
86 Supriya.C. 19 11 6 11 12 1 66% 50%
87 Surabhi.G.B. 19 16 11 16 18 1 85% 92%
88 SushmithaRani.U.M. 20 15 12 16 17 2 85% 100%
89 T.S. Harshitha 20 15 11 15 16 2 83% 92%
90 Tejashwini 20 15 6 13 14 1 77% 50%
91 Thejaswini.M. 21 15 12 14 17 1 83% 100%
92 UjwalaShastry.M.U. 19 11 11 15 15 1 74% 92%
93 UmmeHabeeba 22 15 10 14 18 1 85% 83%
94 Veeresh 21 15 9 15 11 1 76% 75%
95 Venkatesh.R. 18 8 6 11 12 0 60% 50%
96 Vishal Varad 16 11 4 15 11 0 65% 33%
97 Vishwas.R. 18 15 10 14 16 2 79% 83%
98 Vismaya.P.V. 19 17 10 17 18 2 89% 83%
99 Yatheesh.K.R. 19 15 10 16 18 1 84% 83%

Teaching Staff

Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total No.of Days NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL
1 Dr.Rajesh A Udapudi 31 23 0/0/0/1/0 28 23 0/0/0/2/0 31 23 2 30 18 4 0 31 17 2 6 30 23 1 31 27 0
2 Dr. K. Lakshmeesh Upadhya 31 22 1/0/0/0/1 28 21 0/0/0/0/2 31 22 2/0/0/0/2 30 21 1 0 31 23 2 0 30 14 10 31 26 1
3 Dr. B.  Gurubasavaraja 31 22 1 28 23 0/0/0/1/0 31 25 30 20 2 0 31 22 3 0 30 15 9 31 SPl Leave
4 Dr.R.Jayaraj 31 10 0/0/0/2/0 14 28 17 4/0/0/2/0 31 22 0/0/0/2/1 30 19 3 0 31 19 6 0 30 18.5 5.5 31 19 8
5 Dr. Nagamani 31 23 28 23 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 23 1 31 27 0
6 Dr.Alka Jayavanth Kumar 31 22 1 28 20 3 31 22 1 3 30 3 0 23 31 17 0 12 30 18 6 31 27 0
7 Dr.P. Sudhakar Reddy 31 23 28 21 1/0/0/2/0 31 19 1/0/0/0/5 30 19 3 0 31 21 4 0 30 10 2 12 31 26 1
8 Dr.Siddaya Aradhya Math 31 24 28 22 0/0/1/1/0 31 23 3 30 9 0 16 31 24 1 0 30 23.5 0.5 31 27 0
9 Dr. Subash Chandra Bose.M 31 22 1 28 22 1 31 21 0/0/0/0/1 4 30 21 1 0 31 23 2 0 30 23.5 0.5 31 24 1 2
10 Dr. Shivaprasad Huded 31 22 0/0/0/1/0 28 20 1/0/0/0/2 31 25 30 24 1 0 31 18 4 0 30 21.5 2.5 31 20 7
11 Dr.Veena G.Rao 31 24 28 22 1 31 24 1 30 19 3 0 31 24 1 0 30 14 2 8 31 13.5 1.5 12
12 Dr.Gavimath Shivanand 31 24 28 23 31 20 0/0/0/0/3 3 30 2 20 0 31 13 1 12 30 14 10 31 23 2 2
13 Dr. Jagadeesh G Mitti 31 23 1 28 24 31 23 0/0/0/0/1 30 13 0 10 31 19 2 6 30 21 3 31 26 1
14 Dr. V.M. Sajjan 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 22 3 30 0 0 0 31 RELIVED FROM DUTIES 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
15 Dr. Chappana Math 31 23 0/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 22 0 0 31 21 4 0 30 24 31 27
16 Dr. Rupal Kishore Nagda 31 23 0/0/0/1/0 28 23 31 15 1/0/0/0/0 12 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
17 Dr.Sachin Mohan Raut 31 22 28 22 1 31 19 1 6 30 21 1 0 31 20 0 5 30 24 31 27
18 Dr.Bharathi.S.Yargal 31 22 1 28 24 31 24 1 30 21 1 0 31 23 0 11 30 24 31 27
19 Dr. Lalitha H D 31 23 28 21 3 31 24 1 30 22 0 0 31 25 0 0 30 24 31 27
20 Dr.Bala Krishna Setty 28 25 31 25 30 21 1 0 31 25 0 0 30 24 31 27
21 Dr.Shreeshananda  Sharma V 31 23 28 19 2/1/1/1/0 31 23 0/0/0/0/1 30 19 3 0 31 13 0 16 30 24 31 26 1
22 Dr. Rekha B V 31 21 2 28 18 4/0/0/1/0 31 22 3 30 7 0 20 31 24 1 0 30 23 1 25 20 1
23 Dr. Sandhyarani.D 31 19 0/0/0/2/3 28 20 2/0/0/1/0 31 25 30 19 0 2 31 10 0 20 30 23 1 31 26 1
24 Dr. Seetha Devi.P 31 22 0/0/0/0/1 28 20 2/1/0/0/1 31 22 2/0/0/0/1 30 16 4 2 31 16 0 13 30 21.5 2.5 31 26.5 0.5
25 Dr. Satish Pai 31 21 1/0/0/0/2 28 20 0/0/0/0/4 31 22 1 30 21 1 0 31 12 3 12 30 20 3 1 31 24 3
26 Dr. Shelly Divyadarshan 31 14 7 1 28 22 0/0/0/0/2 31 25 30 11 2 11 31 24 1 0 30 19.5 4.5 31 26.5 0.5
27 Dr. Deepa.C.Patil 31 18 0/0/0/0/5 28 22 0/0/0/2/0 31 24 1 30 21 1 0 31 9 2 18 30 22.5 1.5 31 25 2
28 Dr. Pallavi.Y.C 31 18 1/0/1/3/1 28 17 0/0/0/3/2 31 19 0/0/0/5/1 30 11 0 11 31 25 0 0 30 18 6 31 21 6
29 Dr. Pankaj Pathak 31 21 0/0/1/0/1 28 23 31 20 3/0/0/0/2 30 18 4 0 31 24 1 0 30 RELIVED FROM DUTIES 31 RELIVED FROM DUTIES
30 Dr. Savitha Hiremath 31 18 0/0/0/4/1 28 18 0/0/0/4/1 31 19 0/0/0/0/4 3 30 7 1 16 31 22 3 0 30 19 5 31 25.5 1.5
31 Dr. Shashi Kiran 31 21 1/0/1/0 28 21 1/0/1/0/0 31 22 3 30 13 9 0 31 22 3 0 30 21 3 31 16 2 9
32 Dr.Venkatesha  S 31 22 1/0/0/0/1 28 20 3 31 22 3 30 5 4 16 31 21 4 0 30 21.5 2.5 31 25 2
33 Dr. Krishna Prasad.N 31 21 1/0/0/1/0 28 22 1 31 23 1/0/0/1/0 30 19 3 0 31 24 1 0 30 19 5 31 26 1
34 Dr. Sathish G I 31 19 0/0/0/0/5 28 21 0/0/0/0/1 31 22 0/0/1/1/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
35 Dr. Rajendra Prasad.M.L 31 22 1/0/0/5/2 28 17 0/0/1/3/0 31 21 0/0/0/0/4 30 5 3 16 31 20 5 0 30 17 7 31 20.5 6.5
36 Dr. Nischitha.M.S 31 16 0/0/0/1/1 28 18 0/0/0/0/1 31 22 1/0/1/0/1 30 18 4 0 31 9 3 15 30 14.5 9.5 31 24 3
37 Dr. Beena.M.D 31 22 0/0/0/0/1 28 21 1/0/0/1/0 31 24 1 30 19 3 0 31 22 3 0 30 20.5 3.5 31 24.5 2.5
38 Dr.Sowmya M N 31 20 2/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/1 31 20 4/0/1/0/0 30 21 1 0 31 12 1 14 30 19.5 4.5 31 24 3
39 Dr.Usha D T 31 20 0/0/0/2/0 28 19 1/0/0/1/1 31 24 1 30 10 3 11 31 20 2 4 30 22 2 31 24 3
40 Dr.Vivek G K 31 17 0/0/1/0/5 28 20 1/0/0/1/1 31 24 1 30 22 0 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 6 31 14.5 0.5 12
41 Dr.Madhusudan B G 31 18 0/0/3/0/1 1 28 23 31 22 0/0/0/1/1 30 18 4 0 31 23 2 0 30 19 4 1 31 25 2
42 Dr.Vidyanarayan 31 18 3/0/0/0/1 28 23 0/0/0/0/1 31 21 2/0/2/0/0 30 21 1 0 31 9 0 18 30 22.5 1.5 31 24.5 2.5
43 Shadakshari B P 31 23 28 21 2 31 23 1 30 21 1 0 31 25 0 0 30 21 3 31 26 1
44 Dr.Poornima Jalawadi 31 21 3/0/1/0/0 28 15 9 31 17 11 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22.5 1.5 31 17.5 0.5 9
45 Dr.Suma K J 31 21 2 28 23 31 25 30 17 0 5 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 23.5 3.5
46 Dr.Meghana N 31 21 0/0/2/0/0 28 22 0/0/0/1/0 31 23 2 30 19 3 0 31 12 0 15 30 23.5 0.5 31 25 2
47 Dr.Anjana L Siddapur 31 18 1/0/1/2/1 28 15 1/0/0/4/0 4 31 5 0/0/0/1/0 23 30 16 6 0 31 21 4 0 30 18 7 31 21 6
48 Dr.Nanda K O 31 0 Maternity Leave 28 0 Maternity Leave 31 0 Maternity
Leave
30 Maternity
Leave
31 30 15.5 2.5 6 31 26.5 0.5
49 Dr.Aiyanna P P 31 23 0/0/1/1/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 0/0/1/1/0 30 21 1 0 31 18 7 0 30 20 4 31 24 3
50 Dr.Nivil V Joseph 31 19 4/0/1/8/0 28 18 0/0/0/4/1 31 19 2/0/1/1/2 30 12 10 0 31 12 1 13 30 18 6 31 24.5 2.5
51 Dr.Komala A 31 22 1 28 22 0/0/1/1/0 31 24 1 30 21 1 0 31 10 3 14 30 23 1 31 24.5 2.5
52 Dr.Divya R 31 20 1/0/0/0/1 28 19 2/0/0/0/4 31 23 0/0/1/0/1 30 15 7 0 31 13 0 15 30 23 1 31 26.5 0.5
53 Dr.Noor Fathima 31 21 1/1/0/1/1 28 20 1/0/0/1/0 31 22 3 30 12 2 9 31 21 4 0 30 20.5 3.5 31 20.5 6.5
54 Dr.Hrishikesh.O.K 31 23 0/0/2/0/0 28 19 3/0/0/0/1 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 22 3 0 30 22.5 1.5 31 26 1
55 Dr.Divya.K 31 23 0/0/2/0/0 28 23 31 23 1/0/1/0/1 30 20 2 0 31 23 2 0 30 23 1 31 23 4
56 Dr.Cristi Jose Cherian 31 24 0/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 24 0/0/0/1/0 30 20 2 0 31 15 0 14 30 23 1 31 26 1
57 Dr.Santhosh Rangannvar 31 22 1/0/0/0/1 28 22 0/0/0/0/1 31 23 1/0/0/1/0 30 21 1 0 31 14 0 14 30 23 1 31 23.5 3.5
58 Dr.Chaitra.S. 31 23 0/0/0/0/1 28 19 0/0/0/1/3 31 21 0/0/0/0/4 30 19 3 0 31 23 2 0 30 22 2 31 23 4
59 Dr.Nagalakshmi B 31 19 0/0/0/0/1 28 20 1/0/1/0/1 31 19 1/0/2/1/1 30 0 0 0 31 0 0 0 30 LWA 31 LWA
60 Dr.Manasa.S.D 31 8 28 23 0/0/0/1/0 31 23 0/0/1/0/1 30 21 1 0 31 24 2 0 30 23 1 31 24.5 2.5

NON-Teaching Staff

Sl.No Name Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 Jul-19
Total
No.of Days
Total
No.of Days
CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,OOD,SPL, EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD,SPL
EL Total
No.of Days
NO.Of Days Presnt CL,RH,COFF,
OOD, SPL
EL
1 Mr. Vikas Nandy N 31 28 1 28 23 31 25 30 21 1 31 24 1 30 22 2 31 25 6
2 Mr.  Naveen Kumar A.C. 31 28 2 28 23 31 25 30 21 2 31 23 2 30 17 1 6 31 24.5 0.5 2
3 Smt. L. Lalitha 31 28 1 2 28 8 1 16 31 14 14 30 20 2 31 23 2 30 24 31 26.5 0.5
4 Smt. Geetha H N 31 28 1 10 28 21 1 31 8 1 5 30 21 1 31 23 2 30 22 2 31 26 1
5 Mr.  Chandrashekar B 31 28 1 28 23 31 21 2/0/0/2/0 30 18 4 31 24 1 30 23 1 31 22 1 4
6 Smt. Nandini N 31 28 0/0/2/0/0 28 22 2 31 22 1/0/1/1/0 30 18 4 31 5 1 22 30 19 5 2 31 25 2
7 Smt.S.Nandini 31 28 1 28 21 1/0/1/0/0 31 25 30 19 3 31 24 1 30 relieved 31 relieved
8 Mr.  Vinay Kumar. S 31 28 1/0/2/0/0 28 20 4 31 29 1 30 20 2 31 22 2 30 23 1 31 26 1
9 Mr.  M. Prabhuswamy 31 28 28 16 5/0/0/4/0 31 24 1 30 16 1 5 31 23 2 30 24 31 27
10 Mr.  B.C. Shivanandaswamy 31 28 2 28 14 4/0/0/6/0 31 25 0/0/1/0/0 30 12 16 31 21 4 30 23 1 31 25 2
11 Mr.  Mahadevu 31 28 1 28 21 2 31 24 1 30 19 3 31 23 2 30 23 1 31 25.5 1.5
12 Mr.  S. Satisha 31 28 28 22 2 31 25 30 21 1 31 22 2 30 23.5 0.5 31 24.5 2.5
13 Mr.  Mahesha S 31 28 1/0/0/3/0 28 1 0/0/0/0/6 16 31 21 4/0/1/0/0 30 19 3 31 20 5 30 23 1 31 26.5 0.5
14 Mr.  A.N.Mahesh 31 28 1/0/0/4/2 28 16 0/0/0/0/9 31 25 30 21 1 31 21 4 30 22 2 31 24 3
15 Mr.  S.Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 LWA 31 23 2 30 A A 31 A A 30 LWA 31 LWA
16 Mr.  S. Gurumallesha 31 28 2/0/0/1/0 28 22 1 31 25 30 11 2 9 31 18 9 30 23 1 31 24 3
17 Mr.  A.S. Mahadevamurthy 31 28 2/1/0/0/0 2 28 9 14 31 22 3 30 20 2 31 23 11 30 20.5 3.5 31 27 0
18 Mr.  B.M. Mahadevaswamy 31 28 LWA 28 0 LWA 31 24 1 30 31 24 1 30 18 6 31 24 3
19 Mr.  K.S.Manjuprasanna 31 28 3/0/0/1/0 28 16 1/0/0/0/6 31 25 30 19 3 31 8 20 30 22 2 31 26 1
20 Mr.  Madhusudhana S.B 31 28 0/0/0/1/0 28 17 0/0/0/0/6 31 24 1 30 19 3 31 21 4 30 22 2 31 26 1
21 Mr.Shankar PrasadY.N. 31 28 3/1/0/0/0 28 20 4 31 12 17 30 21 1 31 21 4 30 23.5 0.5 31 26 1
22 Mr. Manjesha.N 31 28 3/1/0/0/0 28 22 1/0/0/0/1 31 20 5 30 11 2 15 31 20 5 30 22.5 0.5 31 26 0 1
23 Mr.  K. Swamy 31 28 4 28 16 1/0/0/0/7 31 23 2 30 20 2 31 24 1 30 11 13 31 26 1
24 Mr.Arun Kumar 28 31 18 30 22 31 24 1 30 22 2 31 26 1
25 Mr.  Hemanth Kumar 31 28 2 28 22 1 31 24 1 30 22 31 24 1 30 21 3 31 24 3
26 Smt.Nagapushpa 31 28 1 28 23 31 25 30 23 1 31 24 1 30 21 3 31 25 2
27 Mr.Kumar Swamy M S 31 28 28 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 0 30 20.5 3.5 31 25 2
28 Mr.Allama Prabhu Swamy 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 23.5 0.5 31 27
29 Mr.ChandraShekar 31 28 28 22 1 31 25 30 22 1 31 24 1 30 24 0 31 24 3
30 Mr.Vasanth Kumar K S 31 28 28 22 1 31 25 30 23 0 31 24 1 30 22 2 31 27
31 Mr.Chinnaswamy K G 31 28 1 28 22 1 31 24 1 30 20 3 31 24 1 30 21 3 31 27
32 Mr.Vrishabendra B G 31 28 1 28 22 1 31 25 30 22 1 31 25 0 30 22.5 1.5 31 26 1
33 Mr.Prakash K S 31 28 1 28 23 31 24 1 30 23 1 31 25 1 30 23 1 31 26 1
34 Smt.Vijay Shree 31 28 28 22 1 31 24 1 30 22 1 31 24 1 30 23 1 31 25 2
35 Mr.Muralidhar N 31 28 1 28 21 2 31 23 2 30 23 1 31 23 2 30 23.5 0.5 31 27
36 Mr.Mahesha.P 31 28 1 28 23 1 31 23 2 30 21 1 31 23 2 30 20 4 31 23 4
37 Mr.Mallikarjuna Swamy.B.S. 31 28 2/0/0/3/0 28 16 1/0/3/5/0 31 25 1 30 13 9 31 15 2 12 30 21 3 31 25.5 1.5
38 Smt. Sheela.G 31 28 Maternity
Leave
28 Maternity Leave 31 Maternity Leave EL EL EL EL EL EL EL 30 11.5 4.5 8 31 23 3
39 Kum. Mangala.V.M. 31 28 4 28 26 2 31 27 2 30 24 1 31 23 2 30 27 3 31 22 5
40 Kum.Suma.N K 31 25 2