ATTENDANCE OF II BAMS

Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 14 5 12 5 9 49 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 4 14 4 10 4 9 46 12 94% 80%
2 Aisiri.R.shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 3 8 3 8 0 6 30 6 61% 40%
5 Amulya.H.U 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
6 Aneesha Jose 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
7 Anisa Sarvanth 13 5 13 3 12 4 7 45 12 92% 80%
8 Annapoorna.K.P 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
9 Anuradha.K.H 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
10 Anusha Shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 14 4 14 3 12 2 9 49 9 100% 60%
12 Arfaath Ahmed.V 12 4 14 4 10 4 9 45 12 92% 80%
13 Aroma.S.Das 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
14 Athriya.S 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
15 Bhargav Krishna.K 13 5 14 4 11 4 9 47 13 96% 87%
16 Bhavyashri.B.R 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
17 Chaitra P T 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
18 Chandana Akkasali 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
19 Chandana.S 12 5 13 4 11 4 8 44 13 90% 87%
20 Chandanashree. B M 6 2 7 0 6 4 4 23 6 47% 40%
21 Chandini.C 11 4 10 4 11 4 7 39 12 80% 80%
22 Chandrashekar.M.S 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
23 Chayadevi. J 13 5 12 3 9 4 7 41 12 84% 80%
24 Chethan Balappa Talawar 7 5 13 4 11 1 6 37 10 76% 67%
25 Chethankumar.R 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
26 Darshitha.M.S 12 5 14 3 11 4 9 46 12 94% 80%
27 Divya T M 12 4 12 3 11 3 7 42 10 86% 67%
28 G P Yashaswini 14 5 13 4 12 4 9 48 13 98% 87%
29 Gagana. S. 13 4 12 4 11 2 8 44 10 90% 67%
30 Govardhan G 13 5 14 4 11 4 8 46 13 94% 87%
31 Grama Srirangaraju Sahana 13 5 14 4 12 4 9 48 13 98% 87%
32 Hamsha Prabha 14 4 13 4 10 4 9 46 12 94% 80%
33 Harha Kumar.K 11 4 10 2 9 3 5 35 9 71% 60%
34 Harshitha.B.Y 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
35 Harshitha.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
36 Harshitha.L 11 4 14 5 10 3 8 43 12 88% 80%
37 Harshitha.R 13 5 13 5 11 4 7 44 14 90% 93%
38 Hruthik.P 12 5 13 5 12 4 8 45 14 92% 93%
39 Kaveri.S 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 10 4 11 3 9 4 5 35 11 71% 73%
42 Lekhanashree.U.K 12 4 12 4 11 4 7 42 12 86% 80%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 11 4 11 3 10 3 6 38 10 78% 67%
45 Mohammed Zain 12 5 14 4 12 4 9 47 13 96% 87%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 14 5 12 4 8 47 14 96% 93%
48 Motilal.B.Nayak 13 5 14 5 12 4 9 48 14 98% 93%
49 Muthuswami Gari.Vineela 11 2 11 3 9 4 8 39 9 80% 60%
50 Namratha.M.P.M 13 5 13 4 10 4 8 44 13 90% 87%
51 Nandish.K.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
52 Nataraj.U 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
53 Neethu.M 13 4 13 5 10 3 9 45 12 92% 80%
54 Nikhil.H.R 12 5 13 5 10 3 6 41 13 84% 87%
55 Nisha.B.P 12 5 13 5 12 4 9 46 14 94% 93%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 4 10 4 7 41 12 84% 80%
57 Nithin.K.M 14 5 14 5 11 3 9 48 13 98% 87%
58 Nithya. M. 12 4 10 5 11 4 6 39 13 80% 87%
59 Nithya.P 13 5 13 4 12 4 8 46 13 94% 87%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 13 5 12 3 8 45 13 92% 87%
61 Pakala Alekhya 14 3 11 5 12 4 9 46 12 94% 80%
62 Parineetha Raj 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
63 Parvathi.G.J 11 5 12 5 9 3 7 39 13 80% 87%
64 Pooja.B.S 12 4 12 5 10 4 6 40 13 82% 87%
65 Pooja.C 13 5 13 5 10 4 9 45 14 92% 93%
66 Pooja.N 13 4 12 5 10 4 7 42 13 86% 87%
67 Pooja S 13 4 14 5 10 4 8 45 13 92% 87%
68 Poornachandra.C.S 11 5 11 2 8 5 8 38 12 78% 80%
69 Praveenkumar. B S 12 5 13 2 11 4 8 44 11 90% 73%
70 Priyadarshini.R 14 5 13 4 11 5 9 47 14 96% 93%
71 Rachana.B.N 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
72 Rakshitha.R 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
73 Ranjan.P.K 13 5 14 2 12 5 8 47 12 96% 80%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 4 11 5 7 42 14 86% 93%
75 Sahana.B.R 13 5 11 4 11 5 7 42 14 86% 93%
76 Sahana.P 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
77 Sahana.T.D 10 4 12 3 11 4 9 42 11 86% 73%
78 Samarath C M 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
79 Sameeksha.M.S 12 5 13 3 11 5 9 45 13 92% 87%
80 Sanjana.D.M 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
81 Sanjana. Y C 13 5 13 3 12 5 9 47 13 96% 87%
82 Shilpa Bhat.G.S 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
83 Shreya.H.S 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
84 Shreya.S 14 4 13 4 11 5 9 47 13 96% 87%
85 Srinidhi.K 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
86 Sindhu.G 14 5 14 4 11 5 8 47 14 96% 93%
87 Sneha.H 13 5 14 2 11 5 8 46 12 94% 80%
88 Sneha.K 14 5 13 4 12 5 9 48 14 98% 93%
89 Spandana.M 13 5 14 3 12 5 9 48 13 98% 87%
90 Subika Darshini M 10 5 13 3 11 5 8 42 13 86% 87%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 14 4 14 4 12 4 9 49 12 100% 80%
93 Tejaswi.A.R 11 3 12 4 10 5 7 40 12 82% 80%
94 Thejaswini.B.L 14 3 14 3 12 4 9 49 10 100% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
96 Varshitha.B.S 14 5 14 4 12 3 8 48 12 98% 80%
97 Vidyashree.K 12 4 12 4 10 4 9 43 12 88% 80%
98 Yasho Sangeetha.S 10 4 10 4 7 3 8 35 11 71% 73%
99 Yashwanth.A.G 14 5 13 3 12 5 9 48 13 98% 87%
100 Yogesh.R 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
101 Fathima Zohra 11 5 4 11 5 9 31 14 63% 93%
102 Shalini H.S 6 4 4 8 5 9 23 13 47% 87%
103 Layana Kouser 5 2 4 11 5 0 16 11 33% 73%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 20 5 17 75 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 12 4 12 3 10 3 12 46 10 61% 59%
2 Aisiri.R.shetty 17 2 16 4 18 4 14 65 10 87% 59%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
4 Amith Reddy 13 3 12 2 15 3 11 51 8 68% 47%
5 Amulya.H.U 14 5 11 5 16 3 12 53 13 71% 76%
6 Aneesha Jose 17 6 16 5 17 4 14 64 15 85% 88%
7 Anisa Sarvanth 17 6 18 4 20 5 17 72 15 96% 88%
8 Annapoorna.K.P 16 5 16 3 15 4 14 61 12 81% 71%
9 Anuradha.K.H 16 6 15 4 15 4 12 58 14 77% 82%
10 Anusha Shetty 19 6 18 5 19 5 16 72 16 96% 94%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 17 4 16 4 17 3 13 63 11 84% 65%
12 Arfaath Ahmed.V 12 2 12 4 15 3 13 52 9 69% 53%
13 Aroma.S.Das 17 6 17 5 15 4 14 63 15 84% 88%
14 Athriya.S 16 4 15 3 15 3 13 59 10 79% 59%
15 Bhargav Krishna.K 10 3 8 2 12 1 11 41 6 55% 35%
16 Bhavyashri.B.R 15 5 13 5 15 3 12 55 13 73% 76%
17 Chaitra P T 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
18 Chandana Akkasali 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
19 Chandana.S 14 3 14 5 12 3 13 53 11 71% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 1 5 5 1 7% 6%
21 Chandini.C 12 4 12 4 11 2 7 42 10 56% 59%
22 Chandrashekar.M.S 15 4 14 3 16 3 12 57 10 76% 59%
23 Chayadevi. J 15 5 14 5 15 3 12 56 13 75% 76%
24 Chethan Balappa Talawar 8 2 5 3 5 1 7 25 6 33% 35%
25 Chethankumar.R 15 3 13 3 13 4 12 53 10 71% 59%
26 Darshitha.M.S 14 3 14 5 15 4 11 54 12 72% 71%
27 Divya T M 17 5 18 3 18 5 14 67 13 89% 76%
28 G P Yashaswini 16 4 13 4 13 4 11 53 12 71% 71%
29 Gagana. S. 15 5 13 5 15 3 11 54 13 72% 76%
30 Govardhan G 12 1 12 3 12 4 10 46 8 61% 47%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 3 17 5 18 5 14 68 13 91% 76%
32 Hamsha Prabha 19 6 17 4 17 5 16 69 15 92% 88%
33 Harha Kumar.K 14 4 13 5 16 3 12 55 12 73% 71%
34 Harshitha.B.Y 17 4 16 6 17 4 12 62 14 83% 82%
35 Harshitha.K 18 6 16 5 17 3 14 65 14 87% 82%
36 Harshitha.L 16 6 17 6 18 3 13 64 15 85% 88%
37 Harshitha.R 14 4 16 4 17 3 11 58 11 77% 65%
38 Hruthik.P 15 4 13 2 14 4 10 52 10 69% 59%
39 Kaveri.S 17 4 16 6 15 4 14 62 14 83% 82%
40 K.M.Swadha Mishra 8 2 4 0 6 1 9 27 3 36% 18%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 11 3 13 2 9 45 8 60% 47%
42 Lekhanashree.U.K 16 5 14 5 15 2 11 56 12 75% 71%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
44 Meghana.N 14 5 15 4 15 4 12 56 13 75% 76%
45 Mohammed Zain 13 4 18 3 14 4 12 57 11 76% 65%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 13 4 13 4 12 51 13 68% 76%
48 Motilal.B.Nayak 14 5 14 4 15 3 12 55 12 73% 71%
49 Muthuswami Gari.Vineela 7 2 8 2 10 0 6 31 4 41% 24%
50 Namratha.M.P.M 15 4 14 5 16 3 12 57 12 76% 71%
51 Nandish.K.K 16 4 16 4 18 3 13 63 11 84% 65%
52 Nataraj.U 16 5 17 5 17 3 11 61 13 81% 76%
53 Neethu.M 17 4 17 5 17 3 13 64 12 85% 71%
54 Nikhil.H.R 12 3 11 4 11 3 10 44 10 59% 59%
55 Nisha.B.P 16 6 16 6 17 3 16 65 15 87% 88%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 5 14 3 13 51 12 68% 71%
57 Nithin.K.M 11 4 11 4 12 3 9 43 11 57% 65%
58 Nithya. M. 15 5 14 5 12 3 14 55 13 73% 76%
59 Nithya.P 16 4 15 5 16 3 13 60 12 80% 71%
60 Nivesh Gowda. S. 11 2 10 3 12 3 10 43 8 57% 47%
61 Pakala Alekhya 6 1 7 2 6 3 9 28 6 37% 35%
62 Parineetha Raj 16 5 15 6 16 3 13 60 14 80% 82%
63 Parvathi.G.J 11 3 13 4 13 3 10 47 10 63% 59%
64 Pooja.B.S 14 2 12 5 15 3 11 52 10 69% 59%
65 Pooja.C 16 5 14 5 15 3 13 58 13 77% 76%
66 Pooja.N 15 2 13 5 12 3 10 50 10 67% 59%
67 Pooja S 18 4 16 5 17 3 13 64 12 85% 71%
68 Poornachandra.C.S 10 2 9 2 9 3 9 37 7 49% 41%
69 Praveenkumar. B S 10 3 14 3 13 3 10 47 9 63% 53%
70 Priyadarshini.R 17 4 16 4 18 3 13 64 11 85% 65%
71 Rachana.B.N 17 4 17 4 18 4 14 66 12 88% 71%
72 Rakshitha.R 17 5 18 6 19 5 16 70 16 93% 94%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 4 13 3 10 48 10 64% 59%
74 Rohit.S.Patil 8 2 12 1 12 3 9 41 6 55% 35%
75 Sahana.B.R 13 5 15 2 13 3 10 51 10 68% 59%
76 Sahana.P 16 4 14 4 15 4 13 58 12 77% 71%
77 Sahana.T.D 11 3 10 4 12 2 11 44 9 59% 53%
78 Samarath C M 18 6 18 5 19 4 13 68 15 91% 88%
79 Sameeksha.M.S 18 5 17 5 19 4 15 69 14 92% 82%
80 Sanjana.D.M 18 5 16 5 18 4 15 67 14 89% 82%
81 Sanjana. Y C 14 4 15 5 16 3 13 58 12 77% 71%
82 Shilpa Bhat.G.S 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
83 Shreya.H.S 16 4 16 5 13 5 13 58 14 77% 82%
84 Shreya.S 15 4 14 4 16 3 12 57 11 76% 65%
85 Srinidhi.K 16 5 16 4 17 4 13 62 13 83% 76%
86 Sindhu.G 16 4 15 5 14 5 14 59 14 79% 82%
87 Sneha.H 19 5 17 4 18 3 14 68 12 91% 71%
88 Sneha.K 17 5 16 5 17 5 14 64 15 85% 88%
89 Spandana.M 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
90 Subika Darshini M 17 5 16 5 16 5 13 62 15 83% 88%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 5 5 0 7% 0%
92 Surabhi.S 18 5 17 5 18 4 13 66 14 88% 82%
93 Tejaswi.A.R 14 4 12 4 15 4 11 52 12 69% 71%
94 Thejaswini.B.L 14 3 13 4 14 4 13 54 11 72% 65%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 3 15 3 16 4 13 60 10 80% 59%
96 Varshitha.B.S 15 5 15 4 14 3 11 55 12 73% 71%
97 Vidyashree.K 15 5 15 3 14 4 12 56 12 75% 71%
98 Yasho Sangeetha.S 17 5 17 5 13 4 12 59 14 79% 82%
99 Yashwanth.A.G 11 4 11 3 15 3 8 45 10 60% 59%
100 Yogesh.R 11 4 12 4 15 4 11 49 12 65% 71%
101 Fathima Zohra 16 5 11 3 18 4 13 58 12 77% 71%
102 Shalini H.S 6 1 5 3 12 3 10 33 7 44% 41%
103 Layana Kouser 15 5 14 2 18 5 13 60 12 80% 71%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 22 6 17 77 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 2 16 5 17 4 13 64 11 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 16 5 16 5 11 56 13 73% 72%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
4 Amith Reddy 6 0 4 0 10 2 5 25 2 32% 11%
5 Amulya.H.U 15 4 16 5 20 5 14 65 14 84% 78%
6 Aneesha Jose 16 4 18 5 19 5 15 68 14 88% 78%
7 Anisa Sarvanth 20 4 19 6 22 6 15 76 16 99% 89%
8 Annapoorna.K.P 16 3 17 5 19 5 13 65 13 84% 72%
9 Anuradha.K.H 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
10 Anusha Shetty 16 4 17 5 22 5 13 68 14 88% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 13 4 15 3 20 5 13 61 12 79% 67%
12 Arfaath Ahmed.V 8 3 11 2 18 3 8 45 8 58% 44%
13 Aroma.S.Das 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
14 Athriya.S 15 4 18 4 22 5 13 68 13 88% 72%
15 Bhargav Krishna.K 5 2 6 0 14 2 5 30 4 39% 22%
16 Bhavyashri.B.R 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
17 Chaitra P T 12 3 15 4 19 5 14 60 12 78% 67%
18 Chandana Akkasali 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
19 Chandana.S 12 3 14 4 20 4 11 57 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 19 0 3 22 0 29% 0%
21 Chandini.C 10 1 11 4 17 4 11 49 9 64% 50%
22 Chandrashekar.M.S 15 3 16 4 22 4 11 64 11 83% 61%
23 Chayadevi. J 13 4 16 5 22 4 13 64 13 83% 72%
24 Chethan Balappa Talawar 3 0 7 1 14 2 5 29 3 38% 17%
25 Chethankumar.R 12 2 15 3 19 5 8 54 10 70% 56%
26 Darshitha.M.S 20 3 18 6 22 4 15 75 13 97% 72%
27 Divya T M 15 4 14 4 21 4 12 62 12 81% 67%
28 G P Yashaswini 13 3 16 4 19 5 12 60 12 78% 67%
29 Gagana. S. 18 3 18 6 22 5 13 71 14 92% 78%
30 Govardhan G 15 3 15 3 20 5 12 62 11 81% 61%
31 Grama Srirangaraju Sahana 12 4 16 4 21 5 13 62 13 81% 72%
32 Hamsha Prabha 16 3 16 5 22 5 12 66 13 86% 72%
33 Harha Kumar.K 7 1 5 2 15 3 5 32 6 42% 33%
34 Harshitha.B.Y 15 4 17 5 21 2 15 68 11 88% 61%
35 Harshitha.K 16 3 18 4 22 3 15 71 10 92% 56%
36 Harshitha.L 9 3 12 2 16 3 10 47 8 61% 44%
37 Harshitha.R 9 2 11 0 20 2 5 45 4 58% 22%
38 Hruthik.P 11 4 15 3 20 3 12 58 10 75% 56%
39 Kaveri.S 16 4 17 5 22 3 14 69 12 90% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 8 0 5 0 17 0 7 37 0 48% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 16 3 20 3 9 57 9 74% 50%
42 Lekhanashree.U.K 11 1 8 2 18 2 9 46 5 60% 28%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
44 Meghana.N 14 3 16 3 21 4 11 62 10 81% 56%
45 Mohammed Zain 11 2 18 5 21 4 8 58 11 75% 61%
46 M.Mohanashree 1 0 0 0 11 0 2 14 0 18% 0%
47 Monica.V.Nayak 12 3 11 3 21 4 10 54 10 70% 56%
48 Motilal.B.Nayak 16 3 16 2 20 3 9 61 8 79% 44%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 4 16 1 17 3 12 57 8 74% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 4 15 4 20 4 13 64 12 83% 67%
51 Nandish.K.K 12 4 14 4 18 3 13 57 11 74% 61%
52 Nataraj.U 15 4 15 4 22 3 12 64 11 83% 61%
53 Neethu.M 16 4 17 3 22 3 15 70 10 91% 56%
54 Nikhil.H.R 13 2 14 2 16 3 12 55 7 71% 39%
55 Nisha.B.P 14 3 15 4 21 3 12 62 10 81% 56%
56 Nischitha.K.M 13 4 14 4 22 3 14 63 11 82% 61%
57 Nithin.K.M 12 2 15 2 19 3 12 58 7 75% 39%
58 Nithya. M. 6 1 8 1 18 0 7 39 2 51% 11%
59 Nithya.P 16 4 17 4 20 3 15 68 11 88% 61%
60 Nivesh Gowda. S. 9 1 8 0 16 3 5 38 4 49% 22%
61 Pakala Alekhya 16 4 14 2 17 3 12 59 9 77% 50%
62 Parineetha Raj 15 4 16 5 22 3 14 67 12 87% 67%
63 Parvathi.G.J 12 3 14 1 20 3 8 54 7 70% 39%
64 Pooja.B.S 14 4 17 4 22 3 13 66 11 86% 61%
65 Pooja.C 14 3 16 4 18 3 13 61 10 79% 56%
66 Pooja.N 10 2 10 3 21 3 11 52 8 68% 44%
67 Pooja S 10 3 12 2 17 4 11 50 9 65% 50%
68 Poornachandra.C.S 13 2 13 3 19 3 10 55 8 71% 44%
69 Praveenkumar. B S 13 4 15 4 21 3 11 60 11 78% 61%
70 Priyadarshini.R 14 6 17 4 21 4 13 65 14 84% 78%
71 Rachana.B.N 15 5 18 4 21 3 13 67 12 87% 67%
72 Rakshitha.R 17 6 18 4 21 5 14 70 15 91% 83%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 3 20 2 10 55 8 71% 44%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 2 16 4 9 49 11 64% 61%
75 Sahana.B.R 12 3 12 4 21 3 11 56 10 73% 56%
76 Sahana.P 16 6 16 4 20 5 14 66 15 86% 83%
77 Sahana.T.D 13 4 14 4 17 4 10 54 12 70% 67%
78 Samarath C M 16 6 17 4 22 5 14 69 15 90% 83%
79 Sameeksha.M.S 13 6 17 3 22 5 12 64 14 83% 78%
80 Sanjana.D.M 16 6 18 4 22 5 13 69 15 90% 83%
81 Sanjana. Y C 10 4 13 3 20 4 11 54 11 70% 61%
82 Shilpa Bhat.G.S 2 0 5 1 13 4 4 24 5 31% 28%
83 Shreya.H.S 16 5 16 4 22 5 14 68 14 88% 78%
84 Shreya.S 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
85 Srinidhi.K 11 3 11 2 17 4 10 49 9 64% 50%
86 Sindhu.G 14 6 14 4 19 5 14 61 15 79% 83%
87 Sneha.H 13 6 17 4 22 4 13 65 14 84% 78%
88 Sneha.K 15 6 18 4 21 4 15 69 14 90% 78%
89 Spandana.M 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
90 Subika Darshini M 13 6 16 4 22 4 13 64 14 83% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
92 Surabhi.S 16 6 18 4 22 4 13 69 14 90% 78%
93 Tejaswi.A.R 12 1 14 0 19 2 8 53 3 69% 17%
94 Thejaswini.B.L 14 3 15 4 22 4 13 64 11 83% 61%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 5 17 4 22 4 14 69 13 90% 72%
96 Varshitha.B.S 12 4 16 4 21 4 14 63 12 82% 67%
97 Vidyashree.K 16 6 17 4 22 5 15 70 15 91% 83%
98 Yasho Sangeetha.S 15 6 15 4 21 4 15 66 14 86% 78%
99 Yashwanth.A.G 12 5 15 4 21 5 13 61 14 79% 78%
100 Yogesh.R 15 5 15 3 20 4 13 63 12 82% 67%
101 Fathima Zohra 15 4 18 0 22 5 13 68 9 88% 50%
102 Shalini H.S 0 0 0 4 12 3 7 19 7 25% 39%
103 Layana Kouser 14 3 16 4 18 3 12 60 10 78% 56%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 22 6 19 6 12 67 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 3 12 5 12 4 7 44 12 66% 71%
2 Aisiri.R.shetty 8 3 8 1 7 3 7 30 7 45% 41%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0% 6%
5 Amulya.H.U 19 6 16 5 15 4 9 59 15 88% 88%
6 Aneesha Jose 9 3 8 3 10 3 7 34 9 51% 53%
7 Anisa Sarvanth 20 5 18 6 18 6 11 67 17 100% 100%
8 Annapoorna.K.P 12 4 10 2 10 4 6 38 10 57% 59%
9 Anuradha.K.H 18 5 16 5 16 5 11 61 15 91% 88%
10 Anusha Shetty 18 5 16 4 16 6 10 60 15 90% 88%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 16 4 16 4 15 5 8 55 13 82% 76%
12 Arfaath Ahmed.V 13 6 14 5 15 5 8 50 16 75% 94%
13 Aroma.S.Das 21 6 18 6 19 6 11 69 18 103% 106%
14 Athriya.S 19 6 18 4 18 5 11 66 15 99% 88%
15 Bhargav Krishna.K 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
16 Bhavyashri.B.R 21 6 17 5 17 5 10 65 16 97% 94%
17 Chaitra P T 21 6 17 6 18 5 11 67 17 100% 100%
18 Chandana Akkasali 21 6 18 6 18 6 11 68 18 101% 106%
19 Chandana.S 3 1 6 1 5 0 3 17 2 25% 12%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 0 0 2 0 0 3 1 3 3 4% 18%
22 Chandrashekar.M.S 16 6 18 5 14 5 9 57 16 85% 94%
23 Chayadevi. J 13 4 13 5 11 5 10 47 14 70% 82%
24 Chethan Balappa Talawar 0 0 1 0 2 0 1 4 0 6% 0%
25 Chethankumar.R 15 5 15 3 13 4 8 51 12 76% 71%
26 Darshitha.M.S 16 5 13 6 13 3 8 50 14 75% 82%
27 Divya T M 12 4 9 4 12 3 7 40 11 60% 65%
28 G P Yashaswini 16 5 15 4 15 6 10 56 15 84% 88%
29 Gagana. S. 7 2 7 2 6 3 5 25 7 37% 41%
30 Govardhan G 7 3 9 3 9 3 6 31 9 46% 53%
31 Grama Srirangaraju Sahana 20 5 18 4 18 6 10 66 15 99% 88%
32 Hamsha Prabha 16 5 15 5 14 4 8 53 14 79% 82%
33 Harha Kumar.K 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 6%
34 Harshitha.B.Y 16 5 14 2 14 5 10 54 12 81% 71%
35 Harshitha.K 18 5 18 3 19 4 11 66 12 99% 71%
36 Harshitha.L 14 4 12 2 12 3 8 46 9 69% 53%
37 Harshitha.R 17 0 14 1 15 3 10 56 4 84% 24%
38 Hruthik.P 4 1 7 0 8 3 5 24 4 36% 24%
39 Kaveri.S 10 3 7 2 10 3 8 35 8 52% 47%
40 K.M.Swadha Mishra 1 1 1 0 1 0 2 5 1 7% 6%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 14 4 13 3 9 3 7 43 10 64% 59%
42 Lekhanashree.U.K 2 1 5 0 4 3 4 15 4 22% 24%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 10 2 9 2 9 3 4 32 7 48% 41%
45 Mohammed Zain 1 1 2 0 0 0 1 4 1 6% 6%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
47 Monica.V.Nayak 21 6 18 4 19 5 11 69 15 103% 88%
48 Motilal.B.Nayak 12 4 15 2 14 4 8 49 10 73% 59%
49 Muthuswami Gari.Vineela 8 1 8 1 8 4 6 30 6 45% 35%
50 Namratha.M.P.M 16 6 16 4 15 4 8 55 14 82% 82%
51 Nandish.K.K 3 0 3 1 0 0 2 8 1 12% 6%
52 Nataraj.U 14 3 16 4 15 5 8 53 12 79% 71%
53 Neethu.M 19 4 17 4 16 4 9 61 12 91% 71%
54 Nikhil.H.R 7 1 8 0 9 3 4 28 4 42% 24%
55 Nisha.B.P 16 6 14 3 15 4 10 55 13 82% 76%
56 Nischitha.K.M 7 1 7 1 10 4 4 28 6 42% 35%
57 Nithin.K.M 13 3 16 0 14 5 8 51 8 76% 47%
58 Nithya. M. 1 0 3 0 1 0 1 6 0 9% 0%
59 Nithya.P 16 5 16 4 17 4 9 58 13 87% 76%
60 Nivesh Gowda. S. 11 1 12 0 15 3 9 47 4 70% 24%
61 Pakala Alekhya 13 2 9 2 10 3 6 38 7 57% 41%
62 Parineetha Raj 20 5 18 4 17 5 11 66 14 99% 82%
63 Parvathi.G.J 4 0 7 0 6 0 3 20 0 30% 0%
64 Pooja.B.S 4 2 6 0 4 3 5 19 5 28% 29%
65 Pooja.C 19 4 15 3 15 4 12 61 11 91% 65%
66 Pooja.N 6 0 6 0 6 0 5 23 0 34% 0%
67 Pooja S 20 5 17 3 16 5 11 64 13 96% 76%
68 Poornachandra.C.S 5 1 5 1 16 3 2 28 5 42% 29%
69 Praveenkumar. B S 15 4 14 4 11 3 5 45 11 67% 65%
70 Priyadarshini.R 10 1 8 0 7 3 5 30 4 45% 24%
71 Rachana.B.N 17 2 15 3 18 4 10 60 9 90% 53%
72 Rakshitha.R 19 5 18 4 19 3 10 66 12 99% 71%
73 Ranjan.P.K 7 1 8 2 7 3 8 30 6 45% 35%
74 Rohit.S.Patil 4 0 5 1 5 3 3 17 4 25% 24%
75 Sahana.B.R 6 0 5 1 10 3 6 27 4 40% 24%
76 Sahana.P 13 3 15 2 12 3 6 46 8 69% 47%
77 Sahana.T.D 16 4 15 3 16 3 6 53 10 79% 59%
78 Samarath C M 15 4 14 3 15 4 10 54 11 81% 65%
79 Sameeksha.M.S 16 3 13 3 13 3 9 51 9 76% 53%
80 Sanjana.D.M 19 5 17 3 16 5 12 64 13 96% 76%
81 Sanjana. Y C 7 2 12 1 10 3 7 36 6 54% 35%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 14 3 12 3 13 3 8 47 9 70% 53%
84 Shreya.S 8 2 9 1 9 3 6 32 6 48% 35%
85 Srinidhi.K 19 3 15 3 15 5 11 60 11 90% 65%
86 Sindhu.G 18 5 15 4 17 5 9 59 14 88% 82%
87 Sneha.H 17 3 14 3 15 4 9 55 10 82% 59%
88 Sneha.K 21 5 18 4 19 5 11 69 14 103% 82%
89 Spandana.M 18 3 17 4 16 4 9 60 11 90% 65%
90 Subika Darshini M 12 3 8 1 9 3 6 35 7 52% 41%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 16 4 13 3 14 4 9 52 11 78% 65%
93 Tejaswi.A.R 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0% 35%
94 Thejaswini.B.L 8 2 8 1 8 2 6 30 5 45% 29%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 2 12 3 12 3 7 44 8 66% 47%
96 Varshitha.B.S 18 3 14 3 15 4 8 55 10 82% 59%
97 Vidyashree.K 8 2 8 4 8 2 6 30 8 45% 47%
98 Yasho Sangeetha.S 7 2 9 1 8 3 7 31 6 46% 35%
99 Yashwanth.A.G 13 3 11 4 12 3 8 44 10 66% 59%
100 Yogesh.R 14 3 9 2 12 4 9 44 9 66% 53%
101 Fathima Zohra 18 5 15 4 7 3 8 48 12 72% 71%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
103 Layana Kouser 3 2 10 1 18 3 5 36 6 54% 35%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 9 25 9 23 8 13 87 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 9 21 5 21 7 12 72 21 83% 81%
2 Aisiri.R.shetty 18 6 19 5 22 6 9 68 17 78% 65%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 2 8 2 9 3 4 29 7 33% 27%
5 Amulya.H.U 21 6 19 4 20 7 10 70 17 80% 65%
6 Aneesha Jose 18 6 19 6 21 7 11 69 19 79% 73%
7 Anisa Sarvanth 24 8 24 7 23 8 13 84 23 97% 88%
8 Annapoorna.K.P 24 8 21 7 22 7 11 78 22 90% 85%
9 Anuradha.K.H 21 7 22 7 22 8 12 77 22 89% 85%
10 Anusha Shetty 23 9 25 7 23 8 13 84 24 97% 92%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 24 7 21 6 23 5 10 78 18 90% 69%
12 Arfaath Ahmed.V 19 7 18 5 19 6 9 65 18 75% 69%
13 Aroma.S.Das 26 9 23 7 23 8 13 85 24 98% 92%
14 Athriya.S 24 9 24 7 23 7 13 84 23 97% 88%
15 Bhargav Krishna.K 10 6 12 2 13 5 9 44 13 51% 50%
16 Bhavyashri.B.R 24 8 25 6 21 7 11 81 21 93% 81%
17 Chaitra P T 24 8 23 7 21 7 11 79 22 91% 85%
18 Chandana Akkasali 22 8 21 6 20 7 11 74 21 85% 81%
19 Chandana.S 15 4 15 7 18 6 10 58 17 67% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0% 8%
21 Chandini.C 12 4 14 1 15 5 8 49 10 56% 38%
22 Chandrashekar.M.S 24 7 22 5 20 5 12 78 17 90% 65%
23 Chayadevi. J 16 6 19 5 16 7 6 57 18 66% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 9 4 11 0 11 4 7 38 8 44% 31%
25 Chethankumar.R 22 7 18 5 19 5 10 69 17 79% 65%
26 Darshitha.M.S 20 5 18 6 16 7 10 64 18 74% 69%
27 Divya T M 18 4 18 6 20 7 10 66 17 76% 65%
28 G P Yashaswini 24 9 22 5 20 8 12 78 22 90% 85%
29 Gagana. S. 17 4 15 5 17 7 8 57 16 66% 62%
30 Govardhan G 19 5 17 6 18 5 9 63 16 72% 62%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 8 23 6 21 8 11 79 22 91% 85%
32 Hamsha Prabha 22 7 21 6 21 8 11 75 21 86% 81%
33 Harha Kumar.K 11 3 12 3 16 5 7 46 11 53% 42%
34 Harshitha.B.Y 24 6 24 8 22 7 13 83 21 95% 81%
35 Harshitha.K 26 7 23 8 22 7 13 84 22 97% 85%
36 Harshitha.L 20 5 24 8 22 6 11 77 19 89% 73%
37 Harshitha.R 23 2 23 8 22 6 9 77 16 89% 62%
38 Hruthik.P 17 6 17 8 20 6 10 64 20 74% 77%
39 Kaveri.S 17 6 20 5 20 5 12 69 16 79% 62%
40 K.M.Swadha Mishra 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0% 12%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 23 5 22 7 22 6 11 78 18 90% 69%
42 Lekhanashree.U.K 14 4 18 7 0 5 8 40 16 46% 62%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 5 22 7 19 6 12 77 18 89% 69%
45 Mohammed Zain 13 6 15 6 17 5 7 52 17 60% 65%
46 M.Mohanashree 5 3 8 0 0 0 0 13 3 15% 12%
47 Monica.V.Nayak 24 8 23 8 21 7 11 79 23 91% 88%
48 Motilal.B.Nayak 19 5 19 7 20 6 11 69 18 79% 69%
49 Muthuswami Gari.Vineela 17 5 19 5 19 6 9 64 16 74% 62%
50 Namratha.M.P.M 20 7 18 6 19 5 9 66 18 76% 69%
51 Nandish.K.K 16 8 15 7 16 6 9 56 21 64% 81%
52 Nataraj.U 23 8 21 9 20 6 10 74 23 85% 88%
53 Neethu.M 24 7 23 8 22 7 12 81 22 93% 85%
54 Nikhil.H.R 15 3 14 7 15 4 9 53 14 61% 54%
55 Nisha.B.P 23 7 24 9 21 7 12 80 23 92% 88%
56 Nischitha.K.M 21 4 18 9 19 6 10 68 19 78% 73%
57 Nithin.K.M 20 4 20 7 21 7 12 73 18 84% 69%
58 Nithya. M. 16 5 15 4 17 5 10 58 14 67% 54%
59 Nithya.P 26 5 24 9 23 7 13 86 21 99% 81%
60 Nivesh Gowda. S. 23 3 24 9 21 5 9 77 17 89% 65%
61 Pakala Alekhya 18 4 17 7 17 5 10 62 16 71% 62%
62 Parineetha Raj 24 7 25 9 23 7 12 84 23 97% 88%
63 Parvathi.G.J 14 2 18 7 16 5 7 55 14 63% 54%
64 Pooja.B.S 15 5 14 5 15 5 7 51 15 59% 58%
65 Pooja.C 18 7 17 5 22 7 10 67 19 77% 73%
66 Pooja.N 15 6 18 7 16 5 7 56 18 64% 69%
67 Pooja S 19 3 19 7 21 7 11 70 17 80% 65%
68 Poornachandra.C.S 15 5 18 4 15 5 8 56 14 64% 54%
69 Praveenkumar. B S 21 4 21 6 17 5 12 71 15 82% 58%
70 Priyadarshini.R 20 6 19 7 21 5 11 71 18 82% 69%
71 Rachana.B.N 23 7 23 7 20 8 10 76 22 87% 85%
72 Rakshitha.R 25 7 25 8 23 8 13 86 23 99% 88%
73 Ranjan.P.K 19 3 17 8 17 5 9 62 16 71% 62%
74 Rohit.S.Patil 10 2 8 3 16 5 4 38 10 44% 38%
75 Sahana.B.R 17 5 19 8 22 5 8 66 18 76% 69%
76 Sahana.P 22 6 22 6 22 8 10 76 20 87% 77%
77 Sahana.T.D 21 6 23 7 21 5 11 76 18 87% 69%
78 Samarath C M 19 6 22 6 18 7 12 71 19 82% 73%
79 Sameeksha.M.S 21 6 22 6 22 5 10 75 17 86% 65%
80 Sanjana.D.M 25 7 25 8 22 8 13 85 23 98% 88%
81 Sanjana. Y C 19 6 20 7 20 5 11 70 18 80% 69%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
83 Shreya.H.S 23 6 21 7 20 6 10 74 19 85% 73%
84 Shreya.S 19 6 21 7 22 5 11 73 18 84% 69%
85 Srinidhi.K 20 5 21 6 22 8 11 74 19 85% 73%
86 Sindhu.G 21 6 22 8 21 6 11 75 20 86% 77%
87 Sneha.H 25 6 23 6 20 7 10 78 19 90% 73%
88 Sneha.K 25 7 24 8 22 8 11 82 23 94% 88%
89 Spandana.M 25 6 23 7 21 6 12 81 19 93% 73%
90 Subika Darshini M 16 5 17 6 19 6 9 61 17 70% 65%
91 Sultana Khannum 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 25 6 22 8 21 8 12 80 22 92% 85%
93 Tejaswi.A.R 14 5 20 8 20 4 8 62 17 71% 65%
94 Thejaswini.B.L 19 6 22 8 21 7 10 72 21 83% 81%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 4 21 6 20 6 11 71 16 82% 62%
96 Varshitha.B.S 24 4 22 7 22 7 12 80 18 92% 69%
97 Vidyashree.K 20 7 20 6 22 8 11 73 21 84% 81%
98 Yasho Sangeetha.S 11 2 13 4 15 7 6 45 13 52% 50%
99 Yashwanth.A.G 19 5 19 5 17 6 11 66 16 76% 62%
100 Yogesh.R 18 5 19 5 19 8 9 65 18 75% 69%
101 Fathima Zohra 24 7 20 8 17 6 10 71 21 82% 81%
102 Shalini H.S 3 0 0 1 4 2 4 11 3 13% 12%
103 Layana Kouser 15 5 21 8 14 5 12 62 18 71% 69%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 7 22 6 22 5 17 84 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 5 18 5 20 5 15 71 15 85% 83%
2 Aisiri.R.shetty 17 6 19 4 21 4 15 72 14 86% 78%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 4 0 5 0 10 1 0 19 1 23% 6%
5 Amulya.H.U 18 6 17 5 18 5 15 68 16 81% 89%
6 Aneesha Jose 17 6 18 5 21 5 13 69 16 82% 89%
7 Anisa Sarvanth 20 7 18 5 20 5 14 72 17 86% 94%
8 Annapoorna.K.P 17 5 17 4 20 4 13 67 13 80% 72%
9 Anuradha.K.H 19 7 18 5 20 5 15 72 17 86% 94%
10 Anusha Shetty 19 7 17 5 20 4 14 70 16 83% 89%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 5 18 6 19 5 15 71 16 85% 89%
12 Arfaath Ahmed.V 14 6 18 5 20 4 14 66 15 79% 83%
13 Aroma.S.Das 17 6 18 6 19 4 14 68 16 81% 89%
14 Athriya.S 23 7 21 6 20 5 17 81 18 96% 100%
15 Bhargav Krishna.K 3 2 8 1 10 2 4 25 5 30% 28%
16 Bhavyashri.B.R 18 6 16 4 20 5 16 70 15 83% 83%
17 Chaitra P T 18 7 17 5 20 5 15 70 17 83% 94%
18 Chandana Akkasali 20 8 19 5 20 5 16 75 18 89% 100%
19 Chandana.S 13 4 19 3 17 4 13 62 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 11 2 13 3 16 4 7 47 9 56% 50%
22 Chandrashekar.M.S 19 6 15 5 19 4 16 69 15 82% 83%
23 Chayadevi. J 15 6 14 5 20 3 11 60 14 71% 78%
24 Chethan Balappa Talawar 9 2 13 0 15 3 6 43 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 3 15 5 17 4 10 57 12 68% 67%
26 Darshitha.M.S 12 6 15 5 19 3 10 56 14 67% 78%
27 Divya T M 15 6 15 3 19 4 10 59 13 70% 72%
28 G P Yashaswini 17 5 19 5 21 4 15 72 14 86% 78%
29 Gagana. S. 14 3 17 5 20 5 12 63 13 75% 72%
30 Govardhan G 14 3 17 5 18 4 13 62 12 74% 67%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 6 17 6 21 4 15 72 16 86% 89%
32 Hamsha Prabha 18 6 19 6 21 4 14 72 16 86% 89%
33 Harha Kumar.K 12 2 13 5 17 3 9 51 10 61% 56%
34 Harshitha.B.Y 18 2 19 5 20 7 13 70 14 83% 78%
35 Harshitha.K 21 3 21 6 22 6 15 79 15 94% 83%
36 Harshitha.L 18 4 19 5 20 7 16 73 16 87% 89%
37 Harshitha.R 19 1 19 6 21 6 16 75 13 89% 72%
38 Hruthik.P 14 1 19 6 20 5 13 66 12 79% 67%
39 Kaveri.S 17 2 19 5 21 5 13 70 12 83% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 17 3 19 5 21 8 14 71 16 85% 89%
42 Lekhanashree.U.K 13 4 21 6 18 5 14 66 15 79% 83%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 15 1 18 4 21 6 11 65 11 77% 61%
45 Mohammed Zain 11 2 15 5 17 6 14 57 13 68% 72%
46 M.Mohanashree 2 0 11 0 15 0 7 35 0 42% 0%
47 Monica.V.Nayak 19 4 18 4 21 7 15 73 15 87% 83%
48 Motilal.B.Nayak 15 3 16 4 17 7 13 61 14 73% 78%
49 Muthuswami Gari.Vineela 5 2 6 2 10 4 3 24 8 29% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 2 17 6 20 6 12 65 14 77% 78%
51 Nandish.K.K 13 4 17 5 19 5 12 61 14 73% 78%
52 Nataraj.U 21 4 21 6 21 8 17 80 18 95% 100%
53 Neethu.M 20 4 20 5 21 7 16 77 16 92% 89%
54 Nikhil.H.R 13 1 17 5 18 5 11 59 11 70% 61%
55 Nisha.B.P 22 4 21 5 22 8 15 80 17 95% 94%
56 Nischitha.K.M 17 3 15 5 19 6 12 63 14 75% 78%
57 Nithin.K.M 13 1 16 6 15 7 13 57 14 68% 78%
58 Nithya. M. 1 2 7 3 10 0 4 22 5 26% 28%
59 Nithya.P 20 3 20 5 21 7 15 76 15 90% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 14 1 19 6 20 6 14 67 13 80% 72%
61 Pakala Alekhya 11 0 19 6 17 4 9 56 10 67% 56%
62 Parineetha Raj 23 4 22 6 22 8 16 83 18 99% 100%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 5 17 6 11 55 14 65% 78%
64 Pooja.B.S 15 3 17 4 19 5 13 64 12 76% 67%
65 Pooja.C 18 4 19 5 19 6 13 69 15 82% 83%
66 Pooja.N 16 3 16 5 16 7 14 62 15 74% 83%
67 Pooja S 17 4 17 3 16 7 14 64 14 76% 78%
68 Poornachandra.C.S 15 6 14 2 16 5 11 56 13 67% 72%
69 Praveenkumar. B S 16 7 16 5 16 4 14 62 16 74% 89%
70 Priyadarshini.R 17 4 19 5 19 6 12 67 15 80% 83%
71 Rachana.B.N 23 7 20 5 21 7 16 80 19 95% 106%
72 Rakshitha.R 23 8 22 3 22 7 17 84 18 100% 100%
73 Ranjan.P.K 17 6 18 5 16 4 15 66 15 79% 83%
74 Rohit.S.Patil 12 3 12 1 16 6 8 48 10 57% 56%
75 Sahana.B.R 16 5 18 5 17 7 12 63 17 75% 94%
76 Sahana.P 16 6 18 3 20 6 11 65 15 77% 83%
77 Sahana.T.D 13 5 12 2 19 5 13 57 12 68% 67%
78 Samarath C M 18 8 19 2 21 6 14 72 16 86% 89%
79 Sameeksha.M.S 16 5 18 5 19 5 12 65 15 77% 83%
80 Sanjana.D.M 21 7 21 2 18 7 16 76 16 90% 89%
81 Sanjana. Y C 13 6 13 5 18 5 11 55 16 65% 89%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 15 5 15 2 17 5 12 59 12 70% 67%
84 Shreya.S 17 4 20 3 21 6 12 70 13 83% 72%
85 Srinidhi.K 16 7 17 5 20 6 12 65 18 77% 100%
86 Sindhu.G 19 7 16 3 19 6 16 70 16 83% 89%
87 Sneha.H 17 6 20 5 20 7 14 71 18 85% 100%
88 Sneha.K 19 7 19 3 20 6 16 74 16 88% 89%
89 Spandana.M 19 7 19 3 20 7 15 73 17 87% 94%
90 Subika Darshini M 16 6 18 5 17 6 13 64 17 76% 94%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 5 19 3 22 5 11 70 13 83% 72%
93 Tejaswi.A.R 12 4 19 5 17 4 16 64 13 76% 72%
94 Thejaswini.B.L 13 5 15 5 18 4 11 57 14 68% 78%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 6 18 5 20 5 14 72 16 86% 89%
96 Varshitha.B.S 17 5 18 3 19 4 14 68 12 81% 67%
97 Vidyashree.K 18 7 18 5 20 7 15 71 19 85% 106%
98 Yasho Sangeetha.S 17 6 16 5 18 7 13 64 18 76% 100%
99 Yashwanth.A.G 12 3 14 5 19 5 13 58 13 69% 72%
100 Yogesh.R 15 7 14 5 20 6 13 62 18 74% 100%
101 Fathima Zohra 13 4 14 5 18 6 11 56 15 67% 83%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 11 3 18 5 18 6 12 59 14 70% 78%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 23 7 20 6 15 79 19
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 17 4 19 4 18 5 11 65 13 82% 68%
2 Aisiri.R.shetty 18 4 22 6 17 6 14 71 16 90% 84%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 1 0 7 3 0 8 3 10% 16%
5 Amulya.H.U 13 5 17 4 17 5 12 59 14 75% 74%
6 Aneesha Jose 20 6 22 6 18 6 14 74 18 94% 95%
7 Anisa Sarvanth 17 4 18 5 19 6 15 69 15 87% 79%
8 Annapoorna.K.P 19 6 21 5 18 6 14 72 17 91% 89%
9 Anuradha.K.H 20 5 22 7 18 6 13 73 18 92% 95%
10 Anusha Shetty 20 6 22 7 19 6 14 75 19 95% 100%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 4 18 6 17 5 11 65 15 82% 79%
12 Arfaath Ahmed.V 17 6 20 4 17 5 13 67 15 85% 79%
13 Aroma.S.Das 19 5 23 7 20 6 15 77 18 97% 95%
14 Athriya.S 17 5 21 5 16 6 13 67 16 85% 84%
15 Bhargav Krishna.K 3 1 3 0 7 3 6 19 4 24% 21%
16 Bhavyashri.B.R 16 5 20 5 18 5 14 68 15 86% 79%
17 Chaitra P T 17 5 23 7 19 6 14 73 18 92% 95%
18 Chandana Akkasali 17 5 20 5 17 6 12 66 16 84% 84%
19 Chandana.S 20 6 17 4 17 5 13 67 15 85% 79%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 17 2 17 5 10 59 11 75% 58%
22 Chandrashekar.M.S 18 5 20 6 17 4 14 69 15 87% 79%
23 Chayadevi. J 17 5 19 6 17 4 12 65 15 82% 79%
24 Chethan Balappa Talawar 5 2 11 1 14 4 11 41 7 52% 37%
25 Chethankumar.R 14 4 15 5 15 5 12 56 14 71% 74%
26 Darshitha.M.S 17 5 20 5 20 4 13 70 14 89% 74%
27 Divya T M 18 4 19 3 17 5 15 69 12 87% 63%
28 G P Yashaswini 18 5 18 3 18 5 14 68 13 86% 68%
29 Gagana. S. 16 2 18 2 16 4 13 63 8 80% 42%
30 Govardhan G 16 5 18 5 16 4 13 63 14 80% 74%
31 Grama Srirangaraju Sahana 18 4 22 6 20 5 14 74 15 94% 79%
32 Hamsha Prabha 19 6 21 7 18 5 13 71 18 90% 95%
33 Harha Kumar.K 17 5 20 5 18 5 13 68 15 86% 79%
34 Harshitha.B.Y 20 6 22 7 19 5 14 75 18 95% 95%
35 Harshitha.K 19 6 21 5 18 5 13 71 16 90% 84%
36 Harshitha.L 18 6 22 4 18 4 14 72 14 91% 74%
37 Harshitha.R 18 5 22 7 19 4 15 74 16 94% 84%
38 Hruthik.P 17 2 17 6 17 4 12 63 12 80% 63%
39 Kaveri.S 19 5 23 6 18 5 15 75 16 95% 84%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 20 4 22 6 19 5 14 75 15 95% 79%
42 Lekhanashree.U.K 18 4 15 5 18 4 12 63 13 80% 68%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 19 6 21 6 19 5 15 74 17 94% 89%
45 Mohammed Zain 19 4 19 7 17 5 15 70 16 89% 84%
46 M.Mohanashree 7 1 9 1 10 0 7 33 2 42% 11%
47 Monica.V.Nayak 20 6 20 4 19 5 13 72 15 91% 79%
48 Motilal.B.Nayak 17 5 16 3 18 5 12 63 13 80% 68%
49 Muthuswami Gari.Vineela 13 3 16 5 14 4 9 52 12 66% 63%
50 Namratha.M.P.M 14 5 15 4 17 4 12 58 13 73% 68%
51 Nandish.K.K 11 4 19 5 18 4 12 60 13 76% 68%
52 Nataraj.U 19 5 22 6 19 5 13 73 16 92% 84%
53 Neethu.M 20 6 22 6 19 5 14 75 17 95% 89%
54 Nikhil.H.R 14 4 16 4 18 5 10 58 13 73% 68%
55 Nisha.B.P 16 5 17 6 17 6 13 63 17 80% 89%
56 Nischitha.K.M 18 5 21 6 18 5 13 70 16 89% 84%
57 Nithin.K.M 18 5 21 3 18 5 13 70 13 89% 68%
58 Nithya. M. 14 2 18 3 17 1 13 62 6 78% 32%
59 Nithya.P 20 6 20 6 19 6 14 73 18 92% 95%
60 Nivesh Gowda. S. 17 4 20 6 18 3 13 68 13 86% 68%
61 Pakala Alekhya 13 4 14 4 17 3 13 57 11 72% 58%
62 Parineetha Raj 20 5 22 6 19 5 15 76 16 96% 84%
63 Parvathi.G.J 16 5 21 4 16 4 13 66 13 84% 68%
64 Pooja.B.S 17 5 19 4 18 6 11 65 15 82% 79%
65 Pooja.C 18 5 22 5 19 4 15 74 14 94% 74%
66 Pooja.N 20 6 20 7 18 5 13 71 18 90% 95%
67 Pooja S 19 5 21 5 19 5 13 72 15 91% 79%
68 Poornachandra.C.S 18 3 21 3 17 6 12 68 12 86% 63%
69 Praveenkumar. B S 19 3 19 4 18 5 14 70 12 89% 63%
70 Priyadarshini.R 20 4 21 6 19 5 13 73 15 92% 79%
71 Rachana.B.N 17 7 17 4 19 6 12 65 17 82% 89%
72 Rakshitha.R 20 7 22 6 19 6 14 75 19 95% 100%
73 Ranjan.P.K 18 3 15 5 18 4 14 65 12 82% 63%
74 Rohit.S.Patil 9 1 11 2 16 5 9 45 8 57% 42%
75 Sahana.B.R 18 3 19 6 18 6 14 69 15 87% 79%
76 Sahana.P 18 7 21 5 18 5 14 71 17 90% 89%
77 Sahana.T.D 15 2 17 4 17 5 13 62 11 78% 58%
78 Samarath C M 18 3 20 5 18 5 12 68 13 86% 68%
79 Sameeksha.M.S 17 3 19 5 18 5 14 68 13 86% 68%
80 Sanjana.D.M 18 4 20 5 18 6 12 68 15 86% 79%
81 Sanjana. Y C 15 3 16 5 18 5 14 63 13 80% 68%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10% 0%
83 Shreya.H.S 21 4 23 6 19 5 14 77 15 97% 79%
84 Shreya.S 18 6 22 6 19 5 14 73 17 92% 89%
85 Srinidhi.K 17 3 19 6 18 6 12 66 15 84% 79%
86 Sindhu.G 19 4 18 6 18 6 15 70 16 89% 84%
87 Sneha.H 20 4 21 5 20 5 14 75 14 95% 74%
88 Sneha.K 21 7 23 6 19 5 14 77 18 97% 95%
89 Spandana.M 19 6 22 5 20 5 11 72 16 91% 84%
90 Subika Darshini M 18 3 19 4 17 6 14 68 13 86% 68%
91 Sultana Khannum 0 0 2 0 0 0 7 9 0 11% 0%
92 Surabhi.S 19 4 21 4 17 6 14 71 14 90% 74%
93 Tejaswi.A.R 21 4 22 6 20 5 15 78 15 99% 79%
94 Thejaswini.B.L 15 4 16 4 16 5 13 60 13 76% 68%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 3 22 6 18 5 15 75 14 95% 74%
96 Varshitha.B.S 20 6 21 6 19 5 13 73 17 92% 89%
97 Vidyashree.K 19 3 21 6 18 6 13 71 15 90% 79%
98 Yasho Sangeetha.S 17 4 18 5 18 5 13 66 14 84% 74%
99 Yashwanth.A.G 16 3 18 3 17 5 12 63 11 80% 58%
100 Yogesh.R 18 3 20 5 18 6 11 67 14 85% 74%
101 Fathima Zohra 17 4 16 4 16 5 14 63 13 80% 68%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 12 3 12 2 14 5 13 51 10 65% 53%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 21 7 22 5 16 80 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 16 2 16 4 18 5 14 64 11 80% 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 18 4 18 4 13 62 11 78% 61%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1% 6%
5 Amulya.H.U 11 3 17 3 17 3 13 58 9 73% 50%
6 Aneesha Jose 19 5 20 6 21 5 15 75 16 94% 89%
7 Anisa Sarvanth 19 4 21 4 21 5 16 77 13 96% 72%
8 Annapoorna.K.P 18 3 18 4 20 4 15 71 11 89% 61%
9 Anuradha.K.H 21 4 19 6 20 3 15 75 13 94% 72%
10 Anusha Shetty 21 3 20 6 21 5 15 77 14 96% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 2 18 4 20 4 16 73 10 91% 56%
12 Arfaath Ahmed.V 15 3 17 6 18 4 13 63 13 79% 72%
13 Aroma.S.Das 14 3 21 6 22 5 16 73 14 91% 78%
14 Athriya.S 19 3 19 4 21 4 16 75 11 94% 61%
15 Bhargav Krishna.K 6 0 7 0 8 0 0 21 0 26% 0%
16 Bhavyashri.B.R 13 3 17 5 18 3 15 63 11 79% 61%
17 Chaitra P T 13 3 17 4 18 4 14 62 11 78% 61%
18 Chandana Akkasali 14 3 21 6 21 3 16 72 12 90% 67%
19 Chandana.S 18 4 17 4 21 4 15 71 12 89% 67%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 12 3 18 2 14 59 9 74% 50%
22 Chandrashekar.M.S 18 3 19 6 20 4 14 71 13 89% 72%
23 Chayadevi. J 17 3 17 4 20 5 12 66 12 83% 67%
24 Chethan Balappa Talawar 4 0 9 3 17 2 11 41 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 4 18 6 20 4 15 68 14 85% 78%
26 Darshitha.M.S 11 0 17 5 20 3 13 61 8 76% 44%
27 Divya T M 15 4 16 2 18 3 13 62 9 78% 50%
28 G P Yashaswini 19 4 17 5 20 4 15 71 13 89% 72%
29 Gagana. S. 16 3 17 4 21 2 14 68 9 85% 50%
30 Govardhan G 13 4 16 5 20 4 14 63 13 79% 72%
31 Grama Srirangaraju Sahana 9 2 18 4 20 5 14 61 11 76% 61%
32 Hamsha Prabha 20 4 20 5 20 4 15 75 13 94% 72%
33 Harha Kumar.K 9 0 12 3 17 0 13 51 3 64% 17%
34 Harshitha.B.Y 17 5 18 4 20 5 14 69 14 86% 78%
35 Harshitha.K 20 6 20 4 20 5 16 76 15 95% 83%
36 Harshitha.L 6 3 6 2 21 5 15 48 10 60% 56%
37 Harshitha.R 17 4 17 5 20 5 13 67 14 84% 78%
38 Hruthik.P 11 4 16 4 20 5 11 58 13 73% 72%
39 Kaveri.S 19 4 20 5 18 5 15 72 14 90% 78%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 11 3 9 4 17 5 12 49 12 61% 67%
42 Lekhanashree.U.K 18 6 19 6 19 4 13 69 16 86% 89%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 17 5 15 4 18 4 13 63 13 79% 72%
45 Mohammed Zain 15 6 18 5 20 5 15 68 16 85% 89%
46 M.Mohanashree 8 0 9 0 20 0 8 45 0 56% 0%
47 Monica.V.Nayak 16 3 16 4 19 5 13 64 12 80% 67%
48 Motilal.B.Nayak 14 6 17 5 20 5 12 63 16 79% 89%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 3 11 3 18 4 10 51 10 64% 56%
50 Namratha.M.P.M 21 6 20 6 21 4 15 77 16 96% 89%
51 Nandish.K.K 8 2 8 3 12 5 11 39 10 49% 56%
52 Nataraj.U 12 6 18 4 21 5 13 64 15 80% 83%
53 Neethu.M 21 6 21 6 21 5 16 79 17 99% 94%
54 Nikhil.H.R 9 2 12 4 13 5 8 42 11 53% 61%
55 Nisha.B.P 19 6 20 6 20 5 16 75 17 94% 94%
56 Nischitha.K.M 15 4 17 4 18 4 14 64 12 80% 67%
57 Nithin.K.M 14 4 11 2 17 4 15 57 10 71% 56%
58 Nithya. M. 14 5 12 2 16 2 12 54 9 68% 50%
59 Nithya.P 20 6 20 5 20 4 15 75 15 94% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 14 5 17 5 11 54 15 68% 83%
61 Pakala Alekhya 18 4 18 3 21 5 13 70 12 88% 67%
62 Parineetha Raj 21 5 21 6 21 5 14 77 16 96% 89%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 2 20 5 0 47 10 59% 56%
64 Pooja.B.S 17 5 17 6 18 4 14 66 15 83% 83%
65 Pooja.C 15 5 17 6 18 4 14 64 15 80% 83%
66 Pooja.N 18 6 19 5 20 4 15 72 15 90% 83%
67 Pooja S 15 5 15 5 18 4 10 58 14 73% 78%
68 Poornachandra.C.S 0 0 12 2 14 4 9 35 6 44% 33%
69 Praveenkumar. B S 15 4 17 6 17 3 14 63 13 79% 72%
70 Priyadarshini.R 17 2 16 6 20 3 15 68 11 85% 61%
71 Rachana.B.N 20 6 20 5 20 3 15 75 14 94% 78%
72 Rakshitha.R 20 6 20 6 20 5 16 76 17 95% 94%
73 Ranjan.P.K 17 5 20 6 20 3 14 71 14 89% 78%
74 Rohit.S.Patil 11 0 16 5 22 5 12 61 10 76% 56%
75 Sahana.B.R 17 2 18 5 18 4 14 67 11 84% 61%
76 Sahana.P 17 3 18 4 20 5 13 68 12 85% 67%
77 Sahana.T.D 15 3 17 3 18 3 13 63 9 79% 50%
78 Samarath C M 15 3 16 6 20 4 14 65 13 81% 72%
79 Sameeksha.M.S 17 5 17 5 20 4 15 69 14 86% 78%
80 Sanjana.D.M 21 6 21 5 20 4 16 78 15 98% 83%
81 Sanjana. Y C 19 4 20 5 20 4 15 74 13 93% 72%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 19 4 19 6 20 5 14 72 15 90% 83%
84 Shreya.S 16 4 17 6 19 3 15 67 13 84% 72%
85 Srinidhi.K 20 5 20 5 21 4 15 76 14 95% 78%
86 Sindhu.G 14 3 16 6 18 5 12 60 14 75% 78%
87 Sneha.H 20 4 21 6 21 3 15 77 13 96% 72%
88 Sneha.K 18 5 19 6 20 5 13 70 16 88% 89%
89 Spandana.M 17 5 19 4 20 5 13 69 14 86% 78%
90 Subika Darshini M 16 3 16 6 20 5 13 65 14 81% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 6 21 4 21 4 15 75 14 94% 78%
93 Tejaswi.A.R 17 4 18 6 20 3 14 69 13 86% 72%
94 Thejaswini.B.L 19 3 21 5 20 4 15 75 12 94% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 6 18 6 20 4 15 72 16 90% 89%
96 Varshitha.B.S 9 3 9 3 12 4 8 38 10 48% 56%
97 Vidyashree.K 19 4 19 5 20 3 15 73 12 91% 67%
98 Yasho Sangeetha.S 17 1 19 6 20 5 16 72 12 90% 67%
99 Yashwanth.A.G 15 4 17 5 18 4 13 63 13 79% 72%
100 Yogesh.R 15 5 19 5 21 4 13 68 14 85% 78%
101 Fathima Zohra 20 4 18 4 20 4 14 72 12 90% 67%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1% 0%
103 Layana Kouser 14 2 13 5 12 3 12 51 10 64% 56%
15 4 3
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
31 6 19 13 21 7 24 95 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 21 5 15 13 19 2 18 73 20 77% 77%
2 Aisiri.R.shetty 26 4 15 13 19 3 16 76 20 80% 77%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1% 0%
5 Amulya.H.U 26 2 16 13 19 3 17 78 18 82% 69%
6 Aneesha Jose 30 6 19 10 20 3 24 93 19 98% 73%
7 Anisa Sarvanth 26 2 16 9 19 4 20 81 15 85% 58%
8 Annapoorna.K.P 21 2 15 13 19 3 15 70 18 74% 69%
9 Anuradha.K.H 20 6 13 8 19 3 15 67 17 71% 65%
10 Anusha Shetty 20 3 17 8 19 4 15 71 15 75% 58%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 15 5 13 12 15 3 12 55 20 58% 77%
12 Arfaath Ahmed.V 28 6 19 12 20 3 20 87 21 92% 81%
13 Aroma.S.Das 23 5 18 9 20 4 17 78 18 82% 69%
14 Athriya.S 22 5 13 10 19 3 13 67 18 71% 69%
15 Bhargav Krishna.K 3 0 2 0 0 1 8 13 1 14% 4%
16 Bhavyashri.B.R 25 5 15 9 19 3 15 74 17 78% 65%
17 Chaitra P T 17 4 12 7 19 3 15 63 14 66% 54%
18 Chandana Akkasali 21 5 13 7 19 3 16 69 15 73% 58%
19 Chandana.S 25 5 18 13 20 3 23 86 21 91% 81%
20 Chandanashree. B M 0 0 20 0 0 0 0 20 0 21% 0%
21 Chandini.C 10 2 10 0 16 2 8 44 4 46% 15%
22 Chandrashekar.M.S 26 4 19 11 20 4 19 84 19 88% 73%
23 Chayadevi. J 20 3 14 10 19 5 19 72 18 76% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 11 0 8 0 0 3 4 23 3 24% 12%
25 Chethankumar.R 26 5 16 13 18 3 19 79 21 83% 81%
26 Darshitha.M.S 23 4 16 7 20 4 18 77 15 81% 58%
27 Divya T M 29 5 17 13 19 3 17 82 21 86% 81%
28 G P Yashaswini 23 6 17 12 19 4 19 78 22 82% 85%
29 Gagana. S. 22 4 15 11 19 4 18 74 19 78% 73%
30 Govardhan G 29 4 18 13 19 3 22 88 20 93% 77%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 6 15 10 19 4 18 76 20 80% 77%
32 Hamsha Prabha 18 2 15 10 19 4 15 67 16 71% 62%
33 Harha Kumar.K 9 2 11 2 14 2 7 41 6 43% 23%
34 Harshitha.B.Y 16 6 12 9 19 4 14 61 19 64% 73%
35 Harshitha.K 16 5 14 9 19 5 16 65 19 68% 73%
36 Harshitha.L 24 5 12 13 16 4 18 70 22 74% 85%
37 Harshitha.R 30 6 17 13 20 6 22 89 25 94% 96%
38 Hruthik.P 30 6 18 13 19 6 24 91 25 96% 96%
39 Kaveri.S 24 6 15 10 19 6 20 78 22 82% 85%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 25 6 14 13 20 5 21 80 24 84% 92%
42 Lekhanashree.U.K 26 5 17 5 20 4 21 84 14 88% 54%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 7 13 13 19 4 19 75 24 79% 92%
45 Mohammed Zain 30 6 18 13 20 6 22 90 25 95% 96%
46 M.Mohanashree 3 0 3 0 8 0 5 19 0 20% 0%
47 Monica.V.Nayak 14 6 9 10 17 5 10 50 21 53% 81%
48 Motilal.B.Nayak 24 5 14 13 20 7 19 77 25 81% 96%
49 Muthuswami Gari.Vineela 26 6 16 7 20 5 19 81 18 85% 69%
50 Namratha.M.P.M 21 5 18 8 20 3 16 75 16 79% 62%
51 Nandish.K.K 20 6 18 13 19 6 19 76 25 80% 96%
52 Nataraj.U 26 7 17 7 20 5 21 84 19 88% 73%
53 Neethu.M 21 6 17 9 20 3 16 74 18 78% 69%
54 Nikhil.H.R 30 5 19 13 20 6 21 90 24 95% 92%
55 Nisha.B.P 20 6 16 5 20 6 16 72 17 76% 65%
56 Nischitha.K.M 28 7 19 13 20 6 20 87 26 92% 100%
57 Nithin.K.M 28 7 15 3 19 4 20 82 14 86% 54%
58 Nithya. M. 21 4 12 6 17 4 16 66 14 69% 54%
59 Nithya.P 23 5 18 6 20 3 17 78 14 82% 54%
60 Nivesh Gowda. S. 28 6 17 13 15 5 23 83 24 87% 92%
61 Pakala Alekhya 30 6 18 13 20 5 21 89 24 94% 92%
62 Parineetha Raj 25 6 15 4 20 4 18 78 14 82% 54%
63 Parvathi.G.J 22 3 16 1 20 7 4 62 11 65% 42%
64 Pooja.B.S 20 4 18 13 20 3 18 76 20 80% 77%
65 Pooja.C 24 6 16 12 18 4 15 73 22 77% 85%
66 Pooja.N 26 6 19 13 20 5 24 89 24 94% 92%
67 Pooja S 19 5 14 13 18 5 19 70 23 74% 88%
68 Poornachandra.C.S 0 0 16 5 19 3 17 52 8 55% 31%
69 Praveenkumar. B S 26 5 18 13 19 4 20 83 22 87% 85%
70 Priyadarshini.R 23 2 16 13 19 3 21 79 18 83% 69%
71 Rachana.B.N 17 4 13 12 18 3 14 62 19 65% 73%
72 Rakshitha.R 24 5 17 10 19 5 19 79 20 83% 77%
73 Ranjan.P.K 30 5 19 6 19 2 16 84 13 88% 50%
74 Rohit.S.Patil 20 3 14 6 20 6 23 77 15 81% 58%
75 Sahana.B.R 27 5 17 7 19 3 24 87 15 92% 58%
76 Sahana.P 20 3 15 13 17 3 21 73 19 77% 73%
77 Sahana.T.D 26 3 16 5 18 5 21 81 13 85% 50%
78 Samarath C M 22 5 15 4 18 3 14 69 12 73% 46%
79 Sameeksha.M.S 19 3 17 5 20 5 18 74 13 78% 50%
80 Sanjana.D.M 22 5 17 5 20 5 16 75 15 79% 58%
81 Sanjana. Y C 27 4 18 5 20 4 23 88 13 93% 50%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
83 Shreya.H.S 20 3 17 4 19 4 17 73 11 77% 42%
84 Shreya.S 24 4 16 5 20 4 19 79 13 83% 50%
85 Srinidhi.K 24 5 18 7 18 4 19 79 16 83% 62%
86 Sindhu.G 17 4 15 5 18 5 14 64 14 67% 54%
87 Sneha.H 17 3 12 5 15 5 14 58 13 61% 50%
88 Sneha.K 25 5 16 3 19 5 20 80 13 84% 50%
89 Spandana.M 20 4 15 5 19 5 17 71 14 75% 54%
90 Subika Darshini M 23 6 15 5 19 4 19 76 15 80% 58%
91 Sultana Khannum 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
92 Surabhi.S 17 3 14 4 19 3 14 64 10 67% 38%
93 Tejaswi.A.R 28 5 17 7 19 3 22 86 15 91% 58%
94 Thejaswini.B.L 22 3 16 6 17 3 19 74 12 78% 46%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 28 6 17 6 20 4 20 85 16 89% 62%
96 Varshitha.B.S 26 5 16 5 19 4 19 80 14 84% 54%
97 Vidyashree.K 23 4 17 6 19 4 19 78 14 82% 54%
98 Yasho Sangeetha.S 22 4 14 4 19 6 18 73 14 77% 54%
99 Yashwanth.A.G 31 5 17 6 19 5 24 91 16 96% 62%
100 Yogesh.R 25 5 16 6 19 5 20 80 16 84% 62%
101 Fathima Zohra 19 3 8 1 17 3 11 55 7 58% 27%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 4 0 5 2 8 3 5 22 5 23% 19%
18
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 11 3 12 4 9 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 4 2 5 2 6 2 3 18 6 41% 55%
2 Aditya Kashyap H S 8 3 8 3 10 4 7 33 10 75% 91%
3 Aishwarya K 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
4 Amrutha M 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
5 Anusha C 11 3 6 3 10 4 8 35 10 80% 91%
6 Anusha R 8 2 9 3 9 3 6 32 8 73% 73%
7 Asha K 10 2 10 3 10 4 5 35 9 80% 82%
8 Athira P N 11 4 10 3 10 4 8 39 11 89% 100%
9 B.M.Pujasri 11 3 10 3 10 4 7 38 10 86% 91%
10 Bhavana A.L 10 3 8 3 10 4 7 35 10 80% 91%
11 Bhavana Murthy 9 4 9 2 10 4 7 35 10 80% 91%
12 Bhoomika A S 11 4 7 3 11 4 8 37 11 84% 100%
13 Bhoomika R B 9 1 10 2 9 4 4 32 7 73% 64%
14 Bindhya C 11 3 8 3 10 4 7 36 10 82% 91%
15 Chaitra H S 7 2 10 2 7 3 4 28 7 64% 64%
16 Chaitra H S 9 4 9 2 10 4 9 37 10 84% 91%
17 Chandana M 9 2 8 2 10 4 7 34 8 77% 73%
18 Chandana P 8 3 5 2 10 4 5 28 9 64% 82%
19 Chethan N 4 2 10 1 6 1 3 23 4 52% 36%
20 Deeksha T S 11 3 8 3 10 4 7 36 10 82% 91%
21 Deena S H 7 2 10 2 7 3 4 28 7 64% 64%
22 Deepthi R 11 3 10 2 10 4 7 38 9 86% 82%
23 Dhanita Bhowmik 11 3 9 3 10 4 8 38 10 86% 91%
24 Dhanush Gowda K S 8 2 10 3 7 3 3 28 8 64% 73%
25 Divya V Rathnam 9 3 9 3 9 3 6 33 9 75% 82%
26 Divyashree C 9 2 10 3 7 3 5 31 8 70% 73%
27 Gagana N 11 4 7 3 11 4 9 38 11 86% 100%
28 Gangothri G S 10 2 10 3 9 3 6 35 8 80% 73%
29 Gopika M U 11 4 9 3 10 4 7 37 11 84% 100%
30 Gouthami R 8 3 9 3 7 3 6 30 9 68% 82%
31 Gowthami Patil 9 3 10 2 9 4 5 33 9 75% 82%
32 Harini V L 10 3 9 3 10 4 8 37 10 84% 91%
33 Harshitha A 10 2 10 3 10 4 6 36 9 82% 82%
34 Harshitha G R 11 4 10 3 11 4 8 40 11 91% 100%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 9 28 9 25 6 18 98 24
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 24 9 24 7 23 4 16 87 20 89% 83%
2 Aditya Kashyap H S 23 9 22 7 24 5 17 86 21 88% 88%
3 Aishwarya K 27 9 27 8 25 6 16 95 23 97% 96%
4 Amrutha M 24 7 22 7 24 5 16 86 19 88% 79%
5 Anusha C 21 9 23 7 23 5 15 82 21 84% 88%
6 Anusha R 20 8 24 6 20 6 14 78 20 80% 83%
7 Asha K 18 8 23 5 20 4 16 77 17 79% 71%
8 Athira P N 17 7 22 5 20 6 14 73 18 74% 75%
9 B.M.Pujasri 19 7 23 7 19 2 14 75 16 77% 67%
10 Bhavana A.L 26 9 28 9 24 6 17 95 24 97% 100%
11 Bhavana Murthy 26 9 27 9 24 6 18 95 24 97% 100%
12 Bhoomika A S 27 9 28 9 25 6 16 96 24 98% 100%
13 Bhoomika R B 15 7 16 6 16 4 14 61 17 62% 71%
14 Bindhya C 21 8 25 7 21 4 16 83 19 85% 79%
15 Chaitra H S 25 7 25 9 21 5 14 85 21 87% 88%
16 Chaitra H S 24 8 23 8 23 4 15 85 20 87% 83%
17 Chandana M 16 6 23 7 23 6 13 75 19 77% 79%
18 Chandana P 25 8 27 9 24 5 15 91 22 93% 92%
19 Chethan N 20 4 22 5 16 5 13 71 14 72% 58%
20 Deeksha T S 21 7 22 7 18 5 16 77 19 79% 79%
21 Deena S H 22 6 23 7 22 4 15 82 17 84% 71%
22 Deepthi R 24 8 22 9 20 4 15 81 21 83% 88%
23 Dhanita Bhowmik 19 6 21 6 18 5 13 71 17 72% 71%
24 Dhanush Gowda K S 24 8 24 8 21 5 14 83 21 85% 88%
25 Divya V Rathnam 19 8 25 6 19 6 14 77 20 79% 83%
26 Divyashree C 26 9 26 8 22 6 16 90 23 92% 96%
27 Gagana N 24 8 27 8 24 5 16 91 21 93% 88%
28 Gangothri G S 21 9 24 7 20 5 15 80 21 82% 88%
29 Gopika M U 19 7 23 6 20 5 15 77 18 79% 75%
30 Gouthami R 21 7 23 8 17 4 15 76 19 78% 79%
31 Gowthami Patil 26 8 27 9 23 6 18 94 23 96% 96%
32 Harini V L 26 6 28 9 25 6 17 96 21 98% 88%
33 Harshitha A 24 8 26 8 22 6 17 89 22 91% 92%
34 Harshitha G R 24 9 26 8 25 6 17 92 23 94% 96%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 6 28 9 25 9 18 98 24
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 22 5 23 9 24 7 13 82 21 84% 88%
36 Jayanth Siddesh S 23 5 24 8 20 8 17 84 21 86% 88%
37 K.V.Naga Anisha 27 6 28 9 25 8 17 97 23 99% 96%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 25 6 26 6 21 9 16 88 21 90% 88%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 6 27 9 25 8 14 91 23 93% 96%
41 Kruthika R 26 5 26 9 24 9 15 91 23 93% 96%
42 Lakshmi P 24 5 28 8 22 8 16 90 21 92% 88%
43 Lavanya B K 23 4 24 7 20 8 16 83 19 85% 79%
44 Leelavathi H Gulagannavar 25 3 26 7 24 9 15 90 19 92% 79%
45 Likitha H O 27 6 28 9 25 9 16 96 24 98% 100%
46 Likitha Rani K.R 19 5 20 6 21 8 15 75 19 77% 79%
47 Madhu A K 25 4 28 9 20 8 16 89 21 91% 88%
48 Mary Steffi R 13 2 17 6 18 5 11 59 13 60% 54%
49 Meghana. S 22 5 24 8 22 8 13 81 21 83% 88%
50 Megharani H K 25 5 26 9 23 8 16 90 22 92% 92%
51 Mohammed Siddiq Attar 16 2 26 7 13 8 11 66 17 67% 71%
52 Monika M.S 23 5 22 9 25 7 15 85 21 87% 88%
53 Muhammed Shuhaib 15 4 21 7 23 6 14 73 17 74% 71%
54 Nandish S 20 4 24 8 23 6 14 81 18 83% 75%
55 Navyashree P M 23 6 26 8 24 8 16 89 22 91% 92%
56 Nisarga H.K 25 5 27 9 25 8 18 95 22 97% 92%
57 Nischith N B 20 2 19 4 17 5 14 70 11 71% 46%
58 Parineetha S 24 5 24 7 17 9 16 81 21 83% 88%
59 Patil N B G 15 2 15 4 9 8 10 49 14 50% 58%
60 Pavithra S 25 5 28 9 23 8 17 93 22 95% 92%
61 Poojitha B N 25 6 27 9 24 7 16 92 22 94% 92%
62 Pradnya P Mudalgi 22 5 24 8 22 8 14 82 21 84% 88%
63 Preethi U 23 5 21 8 20 7 14 78 20 80% 83%
64 Prerana Purushotham 19 4 22 9 23 7 16 80 20 82% 83%
65 Priyanka R Shastry 25 6 27 9 24 7 17 93 22 95% 92%
66 Priyanka V Raju 22 6 24 9 24 7 15 85 22 87% 92%
67 Rajesh K S 11 2 16 4 11 5 10 48 11 49% 46%
68 Rakesh K L 17 5 21 6 19 6 10 67 17 68% 71%
69 Rakshitha M.G 24 6 27 8 25 9 16 92 23 94% 96%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
27 8 28 6 25 9 18 98 23
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 23 8 28 6 22 7 15 88 21 90% 91%
71 Rakshitha S 27 8 28 6 25 9 15 95 23 97% 100%
72 Ranjitha K P 26 8 27 6 23 8 17 93 22 95% 96%
73 Rohith V 24 7 25 5 20 7 16 85 19 87% 83%
74 S.Sneha 27 8 27 6 25 9 17 96 23 98% 100%
75 Sangeetha N S 27 9 28 6 25 9 17 97 24 99% 104%
76 Sanjana P 22 6 22 5 20 7 16 80 18 82% 78%
77 Shraddha M 26 8 27 5 24 9 16 93 22 95% 96%
78 Shrusti Bhadrashetty 26 8 28 6 23 8 17 94 22 96% 96%
79 Sinchana H.R 26 8 28 6 25 9 17 96 23 98% 100%
80 Sinooja M 23 6 26 6 24 8 17 90 20 92% 87%
81 Smrithi S Nair 23 8 26 5 23 8 16 88 21 90% 91%
82 Souhardh R Hosalli 18 6 20 5 17 6 15 70 17 71% 74%
83 Soujanya Sagar 27 7 26 5 22 8 15 90 20 92% 87%
84 Sowgandhika P 22 6 25 4 22 7 17 86 17 88% 74%
85 Suma K 27 8 26 5 25 9 17 95 22 97% 96%
86 Suraj Kumar N 23 8 22 5 20 6 16 81 19 83% 83%
87 Sushma 26 8 27 6 23 8 17 93 22 95% 96%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 4%
89 Syed Sadath S. 23 7 25 6 22 8 14 84 21 86% 91%
90 Tejashwini R 20 7 22 5 18 5 13 73 17 74% 74%
91 Tejaswi Nagaraju 13 1 20 1 17 4 10 60 6 61% 26%
92 Thanu S 22 5 26 5 22 7 16 86 17 88% 74%
93 Ujwala J 23 7 24 4 19 6 14 80 17 82% 74%
94 Varada Deepak 17 5 18 4 18 7 15 68 16 69% 70%
95 Varsha R 25 8 27 5 21 8 17 90 21 92% 91%
96 Vasundharadevi 20 6 23 5 21 8 14 78 19 80% 83%
97 Veena 26 8 28 6 25 9 18 97 23 99% 100%
98 Vidyashree P 24 7 25 4 25 9 15 89 20 91% 87%
99 Vismaya G D 25 7 27 6 25 9 17 94 22 96% 96%
100 Zabril Hasan K M 17 5 19 3 19 7 12 67 15 68% 65%
101 Nithya. M 24 7 27 6 25 7 17 93 20 95% 87%
102 Shalini. 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1% 4%
103 Swadha Mishra 24 5 26 6 20 8 13 83 19 85% 83%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 6 22 3 18 77 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 12 4 16 1 12 1 10 50 6 65% 43%
2 Aditya Kashyap H S 14 3 13 4 16 3 10 53 10 69% 71%
3 Aishwarya K 15 3 14 5 17 3 13 59 11 77% 79%
4 Amrutha M 15 4 13 4 15 1 14 57 9 74% 64%
5 Anusha C 16 4 16 5 16 2 13 61 11 79% 79%
6 Anusha R 12 4 14 5 16 2 14 56 11 73% 79%
7 Asha K 16 4 13 6 20 3 15 64 13 83% 93%
8 Athira P N 14 3 10 4 15 3 10 49 10 64% 71%
9 B.M.Pujasri 15 3 10 5 14 3 11 50 11 65% 79%
10 Bhavana A.L 15 4 12 5 16 3 12 55 12 71% 86%
11 Bhavana Murthy 14 3 14 5 16 3 15 59 11 77% 79%
12 Bhoomika A S 16 5 16 6 18 3 15 65 14 84% 100%
13 Bhoomika R B 15 5 15 3 13 2 14 57 10 74% 71%
14 Bindhya C 17 4 14 6 17 3 14 62 13 81% 93%
15 Chaitra H S 14 3 16 5 15 2 12 57 10 74% 71%
16 Chaitra H S 14 4 14 5 17 3 11 56 12 73% 86%
17 Chandana M 10 2 9 3 11 1 7 37 6 48% 43%
18 Chandana P 12 2 10 3 16 3 13 51 8 66% 57%
19 Chethan N 9 4 9 5 13 2 8 39 11 51% 79%
20 Deeksha T S 16 3 16 4 19 3 15 66 10 86% 71%
21 Deena S H 15 4 15 3 15 2 14 59 9 77% 64%
22 Deepthi R 17 5 15 6 19 3 14 65 14 84% 100%
23 Dhanita Bhowmik 13 4 12 5 7 1 9 41 10 53% 71%
24 Dhanush Gowda K S 17 4 15 4 13 3 13 58 11 75% 79%
25 Divya V Rathnam 14 3 10 4 14 2 11 49 9 64% 64%
26 Divyashree C 17 4 14 5 16 3 14 61 12 79% 86%
27 Gagana N 15 3 11 6 17 2 14 57 11 74% 79%
28 Gangothri G S 16 4 15 4 13 2 11 55 10 71% 71%
29 Gopika M U 16 3 11 5 18 3 12 57 11 74% 79%
30 Gouthami R 16 2 15 6 18 3 15 64 11 83% 79%
31 Gowthami Patil 14 3 12 5 16 3 12 54 11 70% 79%
32 Harini V L 14 2 12 4 14 3 10 50 9 65% 64%
33 Harshitha A 17 4 11 6 17 3 15 60 13 78% 93%
34 Harshitha G R 14 4 17 6 16 2 15 62 12 81% 86%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 5 22 5 18 77 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 17 2 16 4 18 5 14 65 11 84% 73%
36 Jayanth Siddesh S 16 4 16 4 19 4 15 66 12 86% 80%
37 K.V.Naga Anisha 13 2 14 4 15 4 11 53 10 69% 67%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 15 4 13 3 15 4 13 56 11 73% 73%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 16 4 13 2 13 3 12 54 9 70% 60%
41 Kruthika R 17 4 16 4 17 5 13 63 13 82% 87%
42 Lakshmi P 15 2 14 5 15 5 12 56 12 73% 80%
43 Lavanya B K 9 0 12 4 14 2 8 43 6 56% 40%
44 Leelavathi H Gulagannavar 15 2 15 4 10 4 13 53 10 69% 67%
45 Likitha H O 16 4 15 4 17 5 14 62 13 81% 87%
46 Likitha Rani K.R 12 1 14 3 10 2 10 46 6 60% 40%
47 Madhu A K 17 3 14 4 13 4 13 57 11 74% 73%
48 Mary Steffi R 15 0 15 3 16 3 13 59 6 77% 40%
49 Meghana. S 17 4 14 4 15 4 15 61 12 79% 80%
50 Megharani H K 12 2 9 3 16 3 11 48 8 62% 53%
51 Mohammed Siddiq Attar 5 1 6 1 7 2 4 22 4 29% 27%
52 Monika M.S 11 2 13 2 9 4 11 44 8 57% 53%
53 Muhammed Shuhaib 14 3 15 4 14 4 14 57 11 74% 73%
54 Nandish S 10 2 12 2 5 2 9 36 6 47% 40%
55 Navyashree P M 15 4 15 4 18 4 13 61 12 79% 80%
56 Nisarga H.K 13 3 15 4 16 5 12 56 12 73% 80%
57 Nischith N B 10 3 9 1 13 2 10 42 6 55% 40%
58 Parineetha S 5 0 5 3 9 3 5 24 6 31% 40%
59 Patil N B G 8 1 5 0 2 2 10 25 3 32% 20%
60 Pavithra S 14 2 10 3 14 5 12 50 10 65% 67%
61 Poojitha B N 16 4 13 3 14 2 13 56 9 73% 60%
62 Pradnya P Mudalgi 14 2 16 4 13 4 13 56 10 73% 67%
63 Preethi U 16 4 15 3 15 4 11 57 11 74% 73%
64 Prerana Purushotham 14 3 15 3 12 3 12 53 9 69% 60%
65 Priyanka R Shastry 17 3 14 4 19 4 15 65 11 84% 73%
66 Priyanka V Raju 16 4 13 3 15 5 14 58 12 75% 80%
67 Rajesh K S 5 1 5 0 2 2 11 23 3 30% 20%
68 Rakesh K L 16 3 14 3 16 4 13 59 10 77% 67%
69 Rakshitha M.G 12 2 13 4 14 3 14 53 9 69% 60%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
19 5 18 4 22 5 18 77 14
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 18 5 17 3 17 4 12 64 12 83% 86%
71 Rakshitha S 15 5 17 4 15 2 14 61 11 79% 79%
72 Ranjitha K P 17 4 15 4 16 3 14 62 11 81% 79%
73 Rohith V 13 5 14 4 13 4 12 52 13 68% 93%
74 S.Sneha 9 2 10 2 11 2 7 37 6 48% 43%
75 Sangeetha N S 17 5 15 4 18 4 15 65 13 84% 93%
76 Sanjana P 14 4 14 4 15 3 12 55 11 71% 79%
77 Shraddha M 15 5 13 4 15 3 12 55 12 71% 86%
78 Shrusti Bhadrashetty 18 5 18 4 20 3 15 71 12 92% 86%
79 Sinchana H.R 14 3 16 4 16 2 12 58 9 75% 64%
80 Sinooja M 18 5 16 4 18 4 17 69 13 90% 93%
81 Smrithi S Nair 17 5 16 4 18 5 14 65 14 84% 100%
82 Souhardh R Hosalli 14 3 12 2 14 3 10 50 8 65% 57%
83 Soujanya Sagar 16 3 15 4 16 2 16 63 9 82% 64%
84 Sowgandhika P 11 3 10 2 10 3 10 41 8 53% 57%
85 Suma K 16 5 15 4 18 4 16 65 13 84% 93%
86 Suraj Kumar N 11 2 11 3 10 4 12 44 9 57% 64%
87 Sushma 17 4 18 4 19 3 16 70 11 91% 79%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
89 Syed Sadath S. 16 5 13 4 15 3 13 57 12 74% 86%
90 Tejashwini R 12 4 13 3 13 2 10 48 9 62% 64%
91 Tejaswi Nagaraju 3 1 8 0 5 0 6 22 1 29% 7%
92 Thanu S 16 4 13 3 16 4 11 56 11 73% 79%
93 Ujwala J 16 5 11 4 12 1 9 48 10 62% 71%
94 Varada Deepak 15 5 12 4 17 4 13 57 13 74% 93%
95 Varsha R 16 4 13 4 14 4 13 56 12 73% 86%
96 Vasundharadevi 11 3 13 2 12 2 9 45 7 58% 50%
97 Veena 16 5 14 4 16 4 15 61 13 79% 93%
98 Vidyashree P 14 3 12 3 18 4 12 56 10 73% 71%
99 Vismaya G D 19 5 17 4 20 4 16 72 13 94% 93%
100 Zabril Hasan K M 4 2 4 0 4 1 5 17 3 22% 21%
101 Nithya. M 14 3 16 2 17 2 14 61 7 79% 50%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 17 3 18 2 20 4 15 70 9 91% 64%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 6 23 7 19 8 16 83 21
Total class conducted Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 0 0 0 0 1 1 3 4 1 5% 5%
2 Aditya Kashyap H S 7 3 8 3 7 3 8 30 9 36% 43%
3 Aishwarya K 24 6 20 7 19 7 16 79 20 95% 95%
4 Amrutha M 18 5 18 6 19 6 14 69 17 83% 81%
5 Anusha C 16 5 17 4 12 6 13 58 15 70% 71%
6 Anusha R 16 5 19 6 13 6 12 60 17 72% 81%
7 Asha K 12 3 11 3 11 3 7 41 9 49% 43%
8 Athira P N 19 6 17 6 14 6 13 63 18 76% 86%
9 B.M.Pujasri 4 1 4 2 1 1 3 12 4 14% 19%
10 Bhavana A.L 16 4 13 4 14 4 12 55 12 66% 57%
11 Bhavana Murthy 20 6 21 7 19 7 16 76 20 92% 95%
12 Bhoomika A S 23 6 19 7 18 6 14 74 19 89% 90%
13 Bhoomika R B 8 0 7 2 8 3 6 29 5 35% 24%
14 Bindhya C 20 5 17 6 16 5 15 68 16 82% 76%
15 Chaitra H S 22 5 20 7 18 7 16 76 19 92% 90%
16 Chaitra H S 17 6 17 6 19 6 13 66 18 80% 86%
17 Chandana M 18 5 20 6 17 7 14 69 18 83% 86%
18 Chandana P 6 4 8 2 8 4 5 27 10 33% 48%
19 Chethan N 15 2 13 4 10 3 12 50 9 60% 43%
20 Deeksha T S 21 6 19 7 19 7 15 74 20 89% 95%
21 Deena S H 20 6 19 5 17 7 15 71 18 86% 86%
22 Deepthi R 21 6 19 6 19 7 15 74 19 89% 90%
23 Dhanita Bhowmik 20 5 19 6 18 6 14 71 17 86% 81%
24 Dhanush Gowda K S 14 2 12 5 12 6 9 47 13 57% 62%
25 Divya V Rathnam 9 3 10 1 11 4 9 39 8 47% 38%
26 Divyashree C 14 5 16 6 15 5 12 57 16 69% 76%
27 Gagana N 24 5 20 7 16 7 15 75 19 90% 90%
28 Gangothri G S 19 6 18 5 19 5 15 71 16 86% 76%
29 Gopika M U 21 5 19 7 15 6 13 68 18 82% 86%
30 Gouthami R 7 3 8 3 9 4 7 31 10 37% 48%
31 Gowthami Patil 20 5 20 6 16 7 15 71 18 86% 86%
32 Harini V L 19 6 19 6 15 5 14 67 17 81% 81%
33 Harshitha A 21 5 19 7 15 7 13 68 19 82% 90%
34 Harshitha G R 5 2 4 1 4 1 4 17 4 20% 19%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 8 23 5 19 7 16 83 20
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 21 6 20 5 17 7 14 72 18 87% 90%
36 Jayanth Siddesh S 14 4 13 3 15 4 12 54 11 65% 55%
37 K.V.Naga Anisha 20 5 18 5 17 7 13 68 17 82% 85%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
39 Kavya S 19 4 14 4 14 6 12 59 14 71% 70%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 16 5 18 5 17 5 12 63 15 76% 75%
41 Kruthika R 21 7 20 5 19 6 15 75 18 90% 90%
42 Lakshmi P 20 6 15 4 16 5 15 66 15 80% 75%
43 Lavanya B K 1 1 2 2 3 1 4 10 4 12% 20%
44 Leelavathi H Gulagannavar 15 6 13 5 10 5 11 49 16 59% 80%
45 Likitha H O 22 7 19 5 16 6 16 73 18 88% 90%
46 Likitha Rani K.R 9 4 11 2 11 4 11 42 10 51% 50%
47 Madhu A K 19 5 18 4 18 4 14 69 13 83% 65%
48 Mary Steffi R 3 1 3 0 1 2 4 11 3 13% 15%
49 Meghana. S 4 5 3 5 3 4 4 14 14 17% 70%
50 Megharani H K 17 6 16 4 16 4 12 61 14 73% 70%
51 Mohammed Siddiq Attar 0 0 0 0 1 0 4 5 0 6% 0%
52 Monika M.S 16 2 15 4 12 6 10 53 12 64% 60%
53 Muhammed Shuhaib 15 4 16 4 13 4 14 58 12 70% 60%
54 Nandish S 1 0 0 0 0 0 2 3 0 4% 0%
55 Navyashree P M 21 6 18 5 14 6 13 66 17 80% 85%
56 Nisarga H.K 19 7 17 4 19 6 15 70 17 84% 85%
57 Nischith N B 0 0 0 0 1 0 2 3 0 4% 0%
58 Parineetha S 2 1 1 0 2 1 3 8 2 10% 10%
59 Patil N B G 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
60 Pavithra S 17 4 14 4 13 5 12 56 13 67% 65%
61 Poojitha B N 21 6 17 5 18 5 14 70 16 84% 80%
62 Pradnya P Mudalgi 18 5 16 4 16 6 13 63 15 76% 75%
63 Preethi U 11 5 12 4 12 4 10 45 13 54% 65%
64 Prerana Purushotham 1 1 1 0 4 0 4 10 1 12% 5%
65 Priyanka R Shastry 2 0 2 1 0 1 4 8 2 10% 10%
66 Priyanka V Raju 24 7 21 5 17 6 16 78 18 94% 90%
67 Rajesh K S 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2% 0%
68 Rakesh K L 13 4 12 2 12 6 15 52 12 63% 60%
69 Rakshitha M.G 18 6 16 5 18 6 15 67 17 81% 85%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 8 23 8 19 5 16 83 21
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 19 6 17 4 12 4 15 63 14 76% 67%
71 Rakshitha S 14 5 15 5 14 4 12 55 14 66% 67%
72 Ranjitha K P 20 6 19 7 16 5 15 70 18 84% 86%
73 Rohith V 20 1 11 4 10 3 13 54 8 65% 38%
74 S.Sneha 24 8 20 6 19 5 16 79 19 95% 90%
75 Sangeetha N S 22 8 21 6 19 5 15 77 19 93% 90%
76 Sanjana P 25 8 21 7 19 5 16 81 20 98% 95%
77 Shraddha M 11 4 11 3 10 4 10 42 11 51% 52%
78 Shrusti Bhadrashetty 15 5 14 4 14 4 11 54 13 65% 62%
79 Sinchana H.R 21 7 18 6 19 5 15 73 18 88% 86%
80 Sinooja M 20 7 19 6 16 4 14 69 17 83% 81%
81 Smrithi S Nair 20 7 18 7 19 5 14 71 19 86% 90%
82 Souhardh R Hosalli 8 2 6 3 7 0 9 30 5 36% 24%
83 Soujanya Sagar 6 3 6 3 0 2 5 17 8 20% 38%
84 Sowgandhika P 15 6 13 7 15 3 13 56 16 67% 76%
85 Suma K 20 8 20 6 18 5 16 74 19 89% 90%
86 Suraj Kumar N 7 0 8 4 2 3 7 24 7 29% 33%
87 Sushma 16 5 14 4 14 3 11 55 12 66% 57%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 0 1 3 3 1 4% 5%
89 Syed Sadath S. 16 5 16 6 15 5 15 62 16 75% 76%
90 Tejashwini R 11 2 12 6 14 2 10 47 10 57% 48%
91 Tejaswi Nagaraju 1 0 0 0 0 0 3 4 0 5% 0%
92 Thanu S 12 4 11 5 12 3 12 47 12 57% 57%
93 Ujwala J 5 3 4 3 6 3 6 21 9 25% 43%
94 Varada Deepak 16 6 16 5 17 4 14 63 15 76% 71%
95 Varsha R 11 3 15 6 14 2 12 52 11 63% 52%
96 Vasundharadevi 20 8 19 6 19 5 15 73 19 88% 90%
97 Veena 22 8 21 7 19 5 15 77 20 93% 95%
98 Vidyashree P 20 7 18 7 19 4 13 70 18 84% 86%
99 Vismaya G D 8 3 5 2 8 3 7 28 8 34% 38%
100 Zabril Hasan K M 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1% 5%
101 Nithya. M 21 7 18 7 17 5 16 72 19 87% 90%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 9 2 10 0 7 1 13 39 3 47% 14%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 10 4 12 2 10 44 10
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 8 3 7 2 9 1 7 31 6 70% 60%
2 Aditya Kashyap H S 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
3 Aishwarya K 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
4 Amrutha M 9 2 7 3 10 1 9 35 6 80% 60%
5 Anusha C 12 4 9 4 11 2 10 42 10 95% 100%
6 Anusha R 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
7 Asha K 7 1 6 3 5 2 3 21 6 48% 60%
8 Athira P N 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
9 B.M.Pujasri 6 3 4 2 5 0 5 20 5 45% 50%
10 Bhavana A.L 5 1 4 3 11 1 8 28 5 64% 50%
11 Bhavana Murthy 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
12 Bhoomika A S 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
13 Bhoomika R B 8 2 7 3 6 1 6 27 6 61% 60%
14 Bindhya C 11 4 9 4 10 1 8 38 9 86% 90%
15 Chaitra H S 8 3 7 4 11 2 8 34 9 77% 90%
16 Chaitra H S 11 3 8 4 11 2 9 39 9 89% 90%
17 Chandana M 11 4 9 4 12 2 9 41 10 93% 100%
18 Chandana P 9 3 6 4 8 1 9 32 8 73% 80%
19 Chethan N 9 2 7 3 5 1 6 27 6 61% 60%
20 Deeksha T S 5 2 3 4 11 1 7 26 7 59% 70%
21 Deena S H 6 2 6 4 7 0 8 27 6 61% 60%
22 Deepthi R 12 4 9 4 12 2 10 43 10 98% 100%
23 Dhanita Bhowmik 12 4 9 4 11 2 10 42 10 95% 100%
24 Dhanush Gowda K S 11 3 9 4 11 2 9 40 9 91% 90%
25 Divya V Rathnam 7 3 6 3 5 1 5 23 7 52% 70%
26 Divyashree C 12 4 9 12 2 9 42 6 95% 60%
27 Gagana N 11 4 9 4 10 1 9 39 9 89% 90%
28 Gangothri G S 7 3 7 3 11 2 7 32 8 73% 80%
29 Gopika M U 11 4 9 4 11 2 8 39 10 89% 100%
30 Gouthami R 1 1 1 4 6 1 4 12 6 27% 60%
31 Gowthami Patil 12 4 9 4 11 2 9 41 10 93% 100%
32 Harini V L 12 4 9 4 10 1 10 41 9 93% 90%
33 Harshitha A 12 4 9 4 12 2 8 41 10 93% 100%
34 Harshitha G R 7 3 6 3 5 1 6 24 7 55% 70%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 3 10 4 12 4 10 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 11 3 9 4 11 4 10 41 11 53% 73%
36 Jayanth Siddesh S 12 3 9 4 11 4 10 42 11 55% 73%
37 K.V.Naga Anisha 8 3 9 4 11 4 9 37 11 48% 73%
38 Karunakara N 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0% 20%
39 Kavya S 10 2 7 4 11 3 9 37 9 48% 60%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 10 3 7 4 11 4 8 36 11 47% 73%
41 Kruthika R 12 3 9 4 12 3 9 42 10 55% 67%
42 Lakshmi P 11 3 7 4 11 3 8 37 10 48% 67%
43 Lavanya B K 6 1 4 3 5 2 4 19 6 25% 40%
44 Leelavathi H Gulagannavar 10 2 9 4 11 3 9 39 9 51% 60%
45 Likitha H O 10 3 8 4 12 3 9 39 10 51% 67%
46 Likitha Rani K.R 11 2 7 4 9 4 9 36 10 47% 67%
47 Madhu A K 10 2 9 4 9 3 9 37 9 48% 60%
48 Mary Steffi R 1 0 2 3 0 1 1 4 4 5% 27%
49 Meghana. S 5 1 4 3 4 2 3 16 6 21% 40%
50 Megharani H K 12 3 9 4 11 4 9 41 11 53% 73%
51 Mohammed Siddiq Attar 2 0 1 3 0 0 0 3 3 4% 20%
52 Monika M.S 11 3 8 4 9 4 9 37 11 48% 73%
53 Muhammed Shuhaib 9 2 9 4 9 3 8 35 9 45% 60%
54 Nandish S 5 2 6 3 4 2 4 19 7 25% 47%
55 Navyashree P M 12 3 9 4 12 4 10 43 11 56% 73%
56 Nisarga H.K 11 2 8 4 9 4 8 36 10 47% 67%
57 Nischith N B 5 0 4 3 4 2 4 17 5 22% 33%
58 Parineetha S 6 1 4 3 2 2 4 16 6 21% 40%
59 Patil N B G 5 0 4 3 2 2 3 14 5 18% 33%
60 Pavithra S 10 3 8 4 11 4 10 39 11 51% 73%
61 Poojitha B N 10 2 7 4 10 4 9 36 10 47% 67%
62 Pradnya P Mudalgi 7 2 6 4 8 4 8 29 10 38% 67%
63 Preethi U 10 2 7 4 9 4 10 36 10 47% 67%
64 Prerana Purushotham 7 2 6 3 8 3 5 26 8 34% 53%
65 Priyanka R Shastry 3 1 2 3 4 1 3 12 5 16% 33%
66 Priyanka V Raju 1 2 6 3 8 2 5 20 7 26% 47%
67 Rajesh K S 2 0 2 3 0 2 0 4 5 5% 33%
68 Rakesh K L 10 2 8 4 11 4 9 38 10 49% 67%
69 Rakshitha M.G 11 3 8 4 12 4 10 41 11 53% 73%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
12 4 10 3 12 4 10 44 11
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 10 4 7 2 9 3 8 34 9 44% 64%
71 Rakshitha S 9 3 8 2 6 3 8 31 8 40% 57%
72 Ranjitha K P 10 4 9 3 12 3 10 41 10 53% 71%
73 Rohith V 9 2 6 2 7 4 7 29 8 38% 57%
74 S.Sneha 12 4 9 3 12 3 10 43 10 56% 71%
75 Sangeetha N S 8 3 7 2 9 2 7 31 7 40% 50%
76 Sanjana P 8 3 7 2 5 2 6 26 7 34% 50%
77 Shraddha M 11 4 9 3 11 4 9 40 11 52% 79%
78 Shrusti Bhadrashetty 12 4 9 3 12 4 10 43 11 56% 79%
79 Sinchana H.R 10 4 9 3 10 4 7 36 11 47% 79%
80 Sinooja M 12 4 9 3 12 4 10 43 11 56% 79%
81 Smrithi S Nair 12 4 8 3 12 3 10 42 10 55% 71%
82 Souhardh R Hosalli 6 3 6 2 4 0 6 22 5 29% 36%
83 Soujanya Sagar 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0% 43%
84 Sowgandhika P 12 4 9 3 10 4 10 41 11 53% 79%
85 Suma K 9 3 8 3 11 2 8 36 8 47% 57%
86 Suraj Kumar N 7 1 5 2 5 4 5 22 7 29% 50%
87 Sushma 12 4 9 3 11 0 9 41 7 53% 50%
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 2 0 4 0 0 6 0% 43%
89 Syed Sadath S. 10 4 8 3 8 2 7 33 9 43% 64%
90 Tejashwini R 4 1 4 3 9 0 6 23 4 30% 29%
91 Tejaswi Nagaraju 5 0 5 2 0 2 1 11 4 14% 29%
92 Thanu S 10 4 7 3 7 2 10 34 9 44% 64%
93 Ujwala J 5 2 3 2 4 3 4 16 7 21% 50%
94 Varada Deepak 8 3 6 2 9 3 7 30 8 39% 57%
95 Varsha R 6 2 4 2 4 2 4 18 6 23% 43%
96 Vasundharadevi 8 4 8 3 7 3 8 31 10 40% 71%
97 Veena 12 4 9 3 9 4 10 40 11 52% 79%
98 Vidyashree P 11 4 9 3 12 3 10 42 10 55% 71%
99 Vismaya G D 7 2 6 2 10 0 5 28 4 36% 29%
100 Zabril Hasan K M 2 1 2 2 4 3 4 12 6 16% 43%
101 Nithya. M 11 4 7 3 11 0 9 38 7 49% 50%
102 Shalini. 0 0 0 2 2 0 0 2 2 3% 14%
103 Swadha Mishra 0 0 1 2 0 4 1 2 6 3% 43%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 20 0 21 0 22 0 23 86 0 83% 0%
2 Aditya Kashyap H S 23 0 25 0 25 0 26 99 0 96% 0%
3 Aishwarya K 25 0 24 0 25 0 26 100 0 97% 0%
4 Amrutha M 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
5 Anusha C 23 0 24 0 24 0 26 97 0 94% 0%
6 Anusha R 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
7 Asha K 21 0 25 0 21 0 22 89 0 86% 0%
8 Athira P N 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
9 B.M.Pujasri 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
10 Bhavana A.L 25 0 23 0 24 0 23 95 0 92% 0%
11 Bhavana Murthy 26 0 24 0 24 0 26 100 0 97% 0%
12 Bhoomika A S 26 0 25 0 24 0 26 101 0 98% 0%
13 Bhoomika R B 26 0 25 0 23 0 26 100 0 97% 0%
14 Bindhya C 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
15 Chaitra H S 26 0 24 0 25 0 26 101 0 98% 0%
16 Chaitra H S 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
17 Chandana M 19 0 19 0 20 0 20 78 0 76% 0%
18 Chandana P 23 0 24 0 25 0 26 98 0 95% 0%
19 Chethan N 23 0 23 0 24 0 25 95 0 92% 0%
20 Deeksha T S 23 0 23 0 24 0 23 93 0 90% 0%
21 Deena S H 26 0 24 0 24 0 22 96 0 93% 0%
22 Deepthi R 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
23 Dhanita Bhowmik 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
24 Dhanush Gowda K S 25 0 23 0 24 0 23 95 0 92% 0%
25 Divya V Rathnam 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
26 Divyashree C 23 0 23 0 25 0 25 96 0 93% 0%
27 Gagana N 25 0 25 0 24 0 23 97 0 94% 0%
28 Gangothri G S 24 0 24 0 21 0 21 90 0 87% 0%
29 Gopika M U 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
30 Gouthami R 24 0 25 0 24 0 26 99 0 96% 0%
31 Gowthami Patil 24 0 24 0 25 0 23 96 0 93% 0%
32 Harini V L 26 0 20 0 24 0 24 94 0 91% 0%
33 Harshitha A 24 0 23 0 24 0 25 96 0 93% 0%
34 Harshitha G R 26 0 23 0 25 0 26 100 0 97% 0%
BATCH – B
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
35 Harshitha M 22 0 24 0 25 0 25 96 0 93% 0%
36 Jayanth Siddesh S 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
37 K.V.Naga Anisha 25 0 25 0 22 0 26 98 0 95% 0%
38 Karunakara N 7 0 0 0 0 0 16 23 0 22% 0%
39 Kavya S 26 0 25 0 25 0 26 102 0 99% 0%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 0 25 0 24 0 26 100 0 97% 0%
41 Kruthika R 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
42 Lakshmi P 25 0 23 0 26 0 26 100 0 97% 0%
43 Lavanya B K 20 0 22 0 23 0 23 88 0 85% 0%
44 Leelavathi H Gulagannavar 22 0 22 0 22 0 21 87 0 84% 0%
45 Likitha H O 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
46 Likitha Rani K.R 18 0 21 0 23 0 22 84 0 82% 0%
47 Madhu A K 24 0 19 0 23 0 24 90 0 87% 0%
48 Mary Steffi R 20 0 20 0 21 0 16 77 0 75% 0%
49 Meghana. S 25 0 25 0 26 0 25 101 0 98% 0%
50 Megharani H K 24 0 24 0 23 0 25 96 0 93% 0%
51 Mohammed Siddiq Attar 22 0 25 0 25 0 24 96 0 93% 0%
52 Monika M.S 24 0 22 0 26 0 24 96 0 93% 0%
53 Muhammed Shuhaib 22 0 23 0 26 0 22 93 0 90% 0%
54 Nandish S 23 0 22 0 23 0 24 92 0 89% 0%
55 Navyashree P M 24 0 23 0 26 0 24 97 0 94% 0%
56 Nisarga H.K 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
57 Nischith N B 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
58 Parineetha S 24 0 25 0 26 0 22 97 0 94% 0%
59 Patil N B G 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
60 Pavithra S 25 0 25 0 26 0 25 101 0 98% 0%
61 Poojitha B N 24 0 24 0 26 0 22 96 0 93% 0%
62 Pradnya P Mudalgi 20 0 20 0 24 0 21 85 0 83% 0%
63 Preethi U 26 0 24 0 26 0 26 102 0 99% 0%
64 Prerana Purushotham 25 0 22 0 23 0 26 96 0 93% 0%
65 Priyanka R Shastry 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
66 Priyanka V Raju 24 0 25 0 26 0 26 101 0 98% 0%
67 Rajesh K S 23 0 25 0 25 0 21 94 0 91% 0%
68 Rakesh K L 20 0 23 0 26 0 26 95 0 92% 0%
69 Rakshitha M.G 24 0 23 0 26 0 25 98 0 95% 0%
BATCH-C
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class  conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 0 25 0 26 0 26 103 0
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
70 Rakshitha N Murthy 23 0 24 0 25 0 25 97 0 94% 0%
71 Rakshitha S 21 0 19 0 19 0 19 78 0 76% 0%
72 Ranjitha K P 26 0 24 0 26 0 26 102 0 99% 0%
73 Rohith V 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
74 S.Sneha 24 0 25 0 24 0 26 99 0 96% 0%
75 Sangeetha N S 25 0 24 0 26 0 26 101 0 98% 0%
76 Sanjana P 25 0 24 0 26 0 26 101 0 98% 0%
77 Shraddha M 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
78 Shrusti Bhadrashetty 26 0 25 0 23 0 25 99 0 96% 0%
79 Sinchana H.R 24 0 24 0 24 0 21 93 0 90% 0%
80 Sinooja M 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
81 Smrithi S Nair 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
82 Souhardh R Hosalli 26 0 25 0 25 0 24 100 0 97% 0%
83 Soujanya Sagar 20 0 19 0 22 0 19 80 0 78% 0%
84 Sowgandhika P 22 0 25 0 25 0 24 96 0 93% 0%
85 Suma K 26 0 24 0 24 0 26 100 0 97% 0%
86 Suraj Kumar N 23 0 23 0 26 0 25 97 0 94% 0%
87 Sushma 26 0 25 0 25 0 25 101 0 98% 0%
88 Syed Rayyan Ahmed 18 0 21 0 19 0 21 79 0 77% 0%
89 Syed Sadath S. 25 0 22 0 22 0 23 92 0 89% 0%
90 Tejashwini R 24 0 24 0 25 0 25 98 0 95% 0%
91 Tejaswi Nagaraju 20 0 22 0 21 0 23 86 0 83% 0%
92 Thanu S 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
93 Ujwala J 25 0 24 0 25 0 26 100 0 97% 0%
94 Varada Deepak 25 0 25 0 26 0 26 102 0 99% 0%
95 Varsha R 22 0 25 0 23 0 26 96 0 93% 0%
96 Vasundharadevi 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
97 Veena 25 0 25 0 26 0 24 100 0 97% 0%
98 Vidyashree P 25 0 25 0 25 0 26 101 0 98% 0%
99 Vismaya G D 25 0 24 0 25 0 25 99 0 96% 0%
100 Zabril Hasan K M 26 0 25 0 26 0 26 103 0 100% 0%
101 Nithya. M 12 0 16 0 5 0 7 40 0 39% 0%
102 Shalini. 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6% 0%
103 Swadha Mishra 20 0 12 0 14 0 18 64 0 62% 0%
BATCH-A
Sl No Name ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
25 9 26 5 27 9 25 103 23
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 21 6 21 4 18 6 24 84 16 82% 70%
2 Aditya Kashyap H S 24 9 24 5 27 9 25 100 23 97% 100%
3 Aishwarya K 25 8 24 5 26 8 22 97 21 94% 91%
4 Amrutha M 23 5 25 5 20 8 19 87 18 84% 78%
5 Anusha C 24 5 24 5 26 7 22 96 17 93% 74%
6 Anusha R 24 9 26 5 27 9 23 100 23 97% 100%
7 Asha K 24 9 24 4 27 9 25 100 22 97% 96%
8 Athira P N 24 8 24 5 25 8 25 98 21 95% 91%
9 B.M.Pujasri 25 8 26 4 26 8 23 100 20 97% 87%
10 Bhavana A.L 25 9 25 5 27 8 25 102 22 99% 96%
11 Bhavana Murthy 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
12 Bhoomika A S 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
13 Bhoomika R B 24 8 26 5 25 8 25 100 21 97% 91%
14 Bindhya C 25 8 26 5 27 8 24 102 21 99% 91%
15 Chaitra H S 24 8 26 5 27 9 24 101 22 98% 96%
16 Chaitra H S 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
17 Chandana M 23 7 24 5 23 7 21 91 19 88% 83%
18 Chandana P 25 5 23 5 23 8 23 94 18 91% 78%
19 Chethan N 23 7 22 5 25 8 23 93 20 90% 87%
20 Deeksha T S 24 9 21 5 26 9 21 92 23 89% 100%
21 Deena S H 25 9 25 5 25 8 23 98 22 95% 96%
22 Deepthi R 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
23 Dhanita Bhowmik 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
24 Dhanush Gowda K S 25 9 25 5 24 9 23 97 23 94% 100%
25 Divya V Rathnam 25 9 26 5 27 9 24 102 23 99% 100%
26 Divyashree C 25 9 25 5 27 9 23 100 23 97% 100%
27 Gagana N 23 9 23 5 24 9 22 92 23 89% 100%
28 Gangothri G S 23 9 22 5 26 8 21 92 22 89% 96%
29 Gopika M U 25 8 25 5 25 9 22 97 22 94% 96%
30 Gouthami R 25 8 26 5 26 9 22 99 22 96% 96%
31 Gowthami Patil 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
32 Harini V L 25 8 22 5 26 9 25 98 22 95% 96%
33 Harshitha A 25 8 21 5 25 9 21 92 22 89% 96%
34 Harshitha G R 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
35 Harshitha M 24 9 23 5 26 9 25 98 23 95% 100%
36 Jayanth Siddesh S 25 8 26 5 27 9 25 103 22 100% 96%
37 K.V.Naga Anisha 25 9 24 5 27 9 24 100 23 97% 100%
38 Karunakara N 0 0 0 5 0 0 10 10 5 10% 22%
39 Kavya S 25 8 25 5 27 9 25 102 22 99% 96%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 9 25 5 27 9 24 101 23 98% 100%
41 Kruthika R 24 9 22 5 25 8 23 94 22 91% 96%
42 Lakshmi P 25 9 25 5 27 9 25 102 23 99% 100%
43 Lavanya B K 25 3 20 5 20 6 20 85 14 83% 61%
44 Leelavathi H Gulagannavar 23 8 19 5 23 9 21 86 22 83% 96%
45 Likitha H O 25 9 24 5 27 9 25 101 23 98% 100%
46 Likitha Rani K.R 20 5 19 5 20 7 18 77 17 75% 74%
47 Madhu A K 19 8 18 5 26 7 19 82 20 80% 87%
48 Mary Steffi R 16 7 15 5 21 7 19 71 19 69% 83%
49 Meghana. S 24 8 25 5 24 9 23 96 22 93% 96%
50 Megharani H K 23 7 24 5 26 8 24 97 20 94% 87%
51 Mohammed Siddiq Attar 25 9 25 5 26 8 23 99 22 96% 96%
52 Monika M.S 24 8 26 5 26 7 23 99 20 96% 87%
53 Muhammed Shuhaib 21 7 21 5 21 7 22 85 19 83% 83%
54 Nandish S 24 8 25 5 23 8 23 95 21 92% 91%
55 Navyashree P M 25 9 25 5 27 8 24 101 22 98% 96%
56 Nisarga H.K 22 8 22 5 26 9 24 94 22 91% 96%
57 Nischith N B 25 9 25 4 25 8 24 99 21 96% 91%
58 Parineetha S 25 8 26 5 26 9 24 101 22 98% 96%
59 Patil N B G 23 9 26 5 25 8 25 99 22 96% 96%
60 Pavithra S 21 8 22 5 26 9 24 93 22 90% 96%
61 Poojitha B N 24 7 20 5 24 7 23 91 19 88% 83%
62 Pradnya P Mudalgi 23 8 21 5 22 8 21 87 21 84% 91%
63 Preethi U 23 9 26 5 23 9 24 96 23 93% 100%
64 Prerana Purushotham 24 8 26 5 20 7 20 90 20 87% 87%
65 Priyanka R Shastry 25 8 24 5 26 8 22 97 21 94% 91%
66 Priyanka V Raju 25 9 24 5 23 9 24 96 23 93% 100%
67 Rajesh K S 15 4 22 4 22 6 19 78 14 76% 61%
68 Rakesh K L 20 9 20 5 21 7 24 85 21 83% 91%
69 Rakshitha M.G 25 9 23 5 25 9 23 96 23 93% 100%
70 Rakshitha N Murthy 25 8 24 4 24 8 22 95 20 92% 87%
71 Rakshitha S 20 9 23 4 26 5 22 91 18 88% 78%
72 Ranjitha K P 24 8 23 5 26 6 23 96 19 93% 83%
73 Rohith V 24 8 26 5 26 7 25 101 20 98% 87%
74 S.Sneha 24 9 25 5 27 9 24 100 23 97% 100%
75 Sangeetha N S 25 9 26 5 26 9 24 101 23 98% 100%
76 Sanjana P 25 9 24 5 26 8 23 98 22 95% 96%
77 Shraddha M 25 9 23 5 27 9 25 100 23 97% 100%
78 Shrusti Bhadrashetty 25 8 24 5 25 9 25 99 22 96% 96%
79 Sinchana H.R 25 7 18 5 21 6 21 85 18 83% 78%
80 Sinooja M 22 7 21 5 22 8 25 90 20 87% 87%
81 Smrithi S Nair 25 9 26 5 22 9 25 98 23 95% 100%
82 Souhardh R Hosalli 24 8 20 5 25 7 23 92 20 89% 87%
83 Soujanya Sagar 24 8 18 5 23 9 23 88 22 85% 96%
84 Sowgandhika P 25 8 25 5 25 9 24 99 22 96% 96%
85 Suma K 25 9 25 5 26 9 23 99 23 96% 100%
86 Suraj Kumar N 25 7 24 5 24 8 22 95 20 92% 87%
87 Sushma 25 8 25 5 25 9 25 100 22 97% 96%
88 Syed Rayyan Ahmed 16 5 19 5 20 6 19 74 16 72% 70%
89 Syed Sadath S. 19 8 21 5 25 7 20 85 20 83% 87%
90 Tejashwini R 21 6 18 5 19 7 18 76 18 74% 78%
91 Tejaswi Nagaraju 16 4 21 5 18 6 16 71 15 69% 65%
92 Thanu S 25 9 26 5 27 9 25 103 23 100% 100%
93 Ujwala J 23 7 23 5 24 9 20 90 21 87% 91%
94 Varada Deepak 18 6 20 4 22 7 23 83 17 81% 74%
95 Varsha R 23 9 26 5 27 9 23 99 23 96% 100%
96 Vasundharadevi 24 9 25 5 26 9 25 100 23 97% 100%
97 Veena 25 9 25 5 26 9 25 101 23 98% 100%
98 Vidyashree P 25 9 26 5 27 8 24 102 22 99% 96%
99 Vismaya G D 25 9 25 5 26 9 25 101 23 98% 100%
100 Zabril Hasan K M 25 9 25 5 27 8 22 99 22 96% 96%
101 Nithya. M 12 0 18 5 9 5 15 54 10 52% 43%
102 Shalini. 0 0 0 0 6 0 0 6 0 6% 0%
103 Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 8 8 0 8% 0%
BATCH-A
Sl No
Name
ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
32 13 25 9 17 5 32 106 27
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 30 12 23 8 17 4 26 96 24 91% 89%
2 Aditya Kashyap H S 29 12 22 9 17 5 28 96 26 91% 96%
3 Aishwarya K 31 13 25 9 17 5 29 102 27 96% 100%
4 Amrutha M 24 9 24 9 16 5 22 86 23 81% 85%
5 Anusha C 28 11 24 9 17 5 23 92 25 87% 93%
6 Anusha R 26 12 24 9 17 5 27 94 26 89% 96%
7 Asha K 31 11 24 9 17 5 32 104 25 98% 93%
8 Athira P N 23 12 25 9 15 3 24 87 24 82% 89%
9 B.M.Pujasri 30 12 24 9 17 5 27 98 26 92% 96%
10 Bhavana A.L 31 13 25 9 17 5 28 101 27 95% 100%
11 Bhavana Murthy 32 13 25 9 17 4 31 105 26 99% 96%
12 Bhoomika A S 32 13 25 9 17 5 32 106 27 100% 100%
13 Bhoomika R B 25 10 25 9 17 5 22 89 24 84% 89%
14 Bindhya C 32 12 24 9 17 5 32 105 26 99% 96%
15 Chaitra H S 30 12 23 9 17 4 27 97 25 92% 93%
16 Chaitra H S 30 13 24 9 17 5 31 102 27 96% 100%
17 Chandana M 22 8 25 9 16 4 21 84 21 79% 78%
18 Chandana P 27 10 24 9 16 5 19 86 24 81% 89%
19 Chethan N 18 5 25 9 15 4 16 74 18 70% 67%
20 Deeksha T S 18 4 24 9 15 4 17 74 17 70% 63%
21 Deena S H 25 10 24 9 16 5 19 84 24 79% 89%
22 Deepthi R 30 12 24 9 17 5 28 99 26 93% 96%
23 Dhanita Bhowmik 32 13 24 9 17 5 32 105 27 99% 100%
24 Dhanush Gowda K S 28 12 24 9 17 5 22 91 26 86% 96%
25 Divya V Rathnam 32 13 23 9 17 5 30 102 27 96% 100%
26 Divyashree C 31 13 23 9 17 5 29 100 27 94% 100%
27 Gagana N 26 13 24 9 17 5 24 91 27 86% 100%
28 Gangothri G S 24 10 24 9 15 4 27 90 23 85% 85%
29 Gopika M U 27 12 24 9 17 5 32 100 26 94% 96%
30 Gouthami R 27 11 23 9 17 5 20 87 25 82% 93%
31 Gowthami Patil 30 12 25 9 17 5 29 101 26 95% 96%
32 Harini V L 29 10 25 9 16 5 24 94 24 89% 89%
33 Harshitha A 28 13 22 9 16 4 25 91 26 86% 96%
34 Harshitha G R 31 13 23 9 16 5 29 99 27 93% 100%
35 Harshitha M 32 12 23 9 16 5 30 101 26 95% 96%
36 Jayanth Siddesh S 30 13 23 9 15 5 24 92 27 87% 100%
37 K.V.Naga Anisha 32 13 24 9 15 5 30 101 27 95% 100%
38 Karunakara N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
39 Kavya S 22 9 24 9 15 4 16 77 22 73% 81%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 28 11 24 9 17 4 31 100 24 94% 89%
41 Kruthika R 30 13 25 9 17 5 28 100 27 94% 100%
42 Lakshmi P 31 11 12 9 16 4 29 88 24 83% 89%
43 Lavanya B K 17 9 22 9 14 4 13 66 22 62% 81%
44 Leelavathi H Gulagannavar 21 5 22 9 16 3 9 68 17 64% 63%
45 Likitha H O 31 13 24 9 17 5 28 100 27 94% 100%
46 Likitha Rani K.R 13 4 23 9 15 5 5 56 18 53% 67%
47 Madhu A K 14 3 22 9 14 4 4 54 16 51% 59%
48 Mary Steffi R 14 4 22 9 14 4 5 55 17 52% 63%
49 Meghana. S 28 10 23 9 17 5 23 91 24 86% 89%
50 Megharani H K 28 7 24 9 16 5 25 93 21 88% 78%
51 Mohammed Siddiq Attar 29 11 23 9 17 5 15 84 25 79% 93%
52 Monika M.S 29 12 23 9 17 5 28 97 26 92% 96%
53 Muhammed Shuhaib 23 6 22 9 14 5 14 73 20 69% 74%
54 Nandish S 29 12 24 9 16 5 13 82 26 77% 96%
55 Navyashree P M 30 10 23 9 16 4 21 90 23 85% 85%
56 Nisarga H.K 23 9 22 9 14 4 13 72 22 68% 81%
57 Nischith N B 25 9 24 9 15 5 19 83 23 78% 85%
58 Parineetha S 25 10 24 9 16 5 29 94 24 89% 89%
59 Patil N B G 22 8 25 9 16 4 19 82 21 77% 78%
60 Pavithra S 28 12 24 9 15 5 28 95 26 90% 96%
61 Poojitha B N 20 4 20 9 14 3 14 68 16 64% 59%
62 Pradnya P Mudalgi 26 13 24 9 17 5 18 85 27 80% 100%
63 Preethi U 25 12 23 9 15 5 27 90 26 85% 96%
64 Prerana Purushotham 28 12 24 9 17 4 25 94 25 89% 93%
65 Priyanka R Shastry 30 9 21 9 17 5 26 94 23 89% 85%
66 Priyanka V Raju 31 12 24 9 17 5 32 104 26 98% 96%
67 Rajesh K S 12 3 24 9 16 3 14 66 15 62% 56%
68 Rakesh K L 25 6 15 9 15 5 22 77 20 73% 74%
69 Rakshitha M.G 29 11 22 9 17 5 28 96 25 91% 93%
70 Rakshitha N Murthy 31 12 23 9 14 4 28 96 25 91% 93%
71 Rakshitha S 25 11 14 9 16 5 22 77 25 73% 93%
72 Ranjitha K P 28 11 24 9 16 5 25 93 25 88% 93%
73 Rohith V 21 10 25 9 16 5 21 83 24 78% 89%
74 S.Sneha 31 12 24 9 16 5 26 97 26 92% 96%
75 Sangeetha N S 32 13 25 9 17 5 31 105 27 99% 100%
76 Sanjana P 28 10 23 9 15 4 25 91 23 86% 85%
77 Shraddha M 27 11 25 9 16 5 26 94 25 89% 93%
78 Shrusti Bhadrashetty 31 11 16 9 16 5 23 86 25 81% 93%
79 Sinchana H.R 26 11 16 9 17 5 20 79 25 75% 93%
80 Sinooja M 31 11 24 9 17 4 28 100 24 94% 89%
81 Smrithi S Nair 32 11 25 9 17 5 30 104 25 98% 93%
82 Souhardh R Hosalli 25 11 22 9 15 5 19 81 25 76% 93%
83 Soujanya Sagar 26 10 23 9 16 3 21 86 22 81% 81%
84 Sowgandhika P 31 13 25 9 16 5 26 98 27 92% 100%
85 Suma K 32 12 24 9 16 5 31 103 26 97% 96%
86 Suraj Kumar N 16 6 23 9 13 4 7 59 19 56% 70%
87 Sushma 30 13 23 9 17 5 20 90 27 85% 100%
88 Syed Rayyan Ahmed 15 2 8 9 16 3 12 51 14 48% 52%
89 Syed Sadath S. 28 11 24 9 17 5 21 90 25 85% 93%
90 Tejashwini R 27 5 15 9 17 4 16 75 18 71% 67%
91 Tejaswi Nagaraju 22 4 14 9 16 4 18 70 17 66% 63%
92 Thanu S 31 13 25 9 16 5 32 104 27 98% 100%
93 Ujwala J 17 4 22 9 15 5 16 70 18 66% 67%
94 Varada Deepak 24 10 16 9 16 5 23 79 24 75% 89%
95 Varsha R 27 10 24 9 17 5 27 95 24 90% 89%
96 Vasundharadevi 27 13 23 9 16 5 29 95 27 90% 100%
97 Veena 31 13 25 9 17 5 26 99 27 93% 100%
98 Vidyashree P 31 11 25 9 17 5 27 100 25 94% 93%
99 Vismaya G D 31 12 24 9 17 5 31 103 26 97% 96%
100 Zabril Hasan K M 27 12 25 9 17 5 21 90 26 85% 96%
101 Nithya. M 0 0 5 0 0 0 0 5 0 5% 0%
102 Shalini. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 6 6 0 6% 0%
Attendance for the month of AUGUST 2020
Sl No
Name
ROGANIDANA RASASHASTRA DRAVYAGUNA CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
9 3 9 2 7 4 7 39 9
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abhinandan M S 9 3 7 2 7 4 6 29 9 74% 64%
2 Aditi Shukla 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
3 Aishwarya Anant Acharya 8 3 8 2 7 4 6 29 9 74% 64%
4 Akshay Gouda 6 1 9 2 4 4 5 24 7 62% 50%
5 Amulya J C 5 2 7 2 4 4 6 22 8 56% 57%
6 Angith Raj 8 2 9 2 4 4 5 26 8 67% 57%
7 Anup C N 4 0 8 1 5 4 4 21 5 54% 36%
8 Anusha C Hiremath 8 3 8 1 6 4 6 28 8 72% 57%
9 Anusha P L 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
10 Anusha S 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 64%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 8 2 8 2 6 4 5 27 8 69% 57%
12 7 2 9 2 6 4 7 29 8 74% 57%
Ashitha H N Raj 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 64%
14 Ashmitha U 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
15 Ayesh Banu 6 1 8 2 6 4 6 26 7 67% 50%
16 Bhanupriya D 9 2 9 2 6 4 7 31 8 79% 57%
17 Bhavan M S 6 3 7 2 6 4 5 24 9 62% 64%
18 Bhoomika M N 8 1 9 2 6 4 6 29 7 74% 50%
19 Bhoomika N G 9 2 9 2 7 4 7 32 8 82% 57%
20 Bhoomika Patel B 8 3 9 2 6 4 6 29 9 74% 64%
21 Bhuvaneshwari N C 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 64%
22 Chaitra 9 2 9 2 7 4 7 32 8 82% 57%
23 Chandan V L 6 3 8 2 7 4 7 28 9 72% 64%
24 Chandana C 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
25 Chandana H P 6 2 8 2 6 4 4 24 8 62% 57%
26 Chetan H Patil 8 0 9 2 6 4 7 30 6 77% 43%
27 Darshan G B 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
28 Deeksha R 7 3 9 2 6 4 7 29 9 74% 64%
29 Devendra Kumar B T 8 3 8 2 4 4 7 27 9 69% 64%
30 Dhanushree.N 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
31 Dhanyashree B 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
32 Disha B 6 0 9 2 6 4 5 26 6 67% 43%
33 H.Nisarga 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
34 Harish Shekappa Mattur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
35 Jithin.K.Sekhar 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 60%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 60%
37 Kavanasree T P 9 3 8 2 7 4 6 30 9 77% 60%
38 Kiran Kumar N 7 2 9 2 7 4 7 30 8 77% 53%
39 Kousthubha V Gowda 8 2 8 2 6 4 7 29 8 74% 53%
40 Lanchana M L 7 1 7 2 6 4 5 25 7 64% 47%
41 Likitha Puttaswamy 9 3 8 2 6 4 7 30 9 77% 60%
42 Mahima Krishnan 8 3 7 2 6 4 6 27 9 69% 60%
43 Manisha J R 8 3 9 2 7 4 7 31 9 79% 60%
44 Manne Divya Chaithanya 8 3 7 2 7 4 7 29 9 74% 60%
45 Meghana Chandrashekar 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 60%
46 Meghana M R 7 3 7 2 6 4 6 26 9 67% 60%
47 Mokshitha G Prakash 8 3 9 2 7 4 7 31 9 79% 60%
48 Monika Rajappa B R 9 1 8 2 6 4 6 29 7 74% 47%
49 Monisha K D 8 3 7 1 7 4 6 28 8 72% 53%
50 Moulvika M K 9 3 9 2 6 4 6 30 9 77% 60%
51 Namitha k M 3 2 9 2 6 4 3 21 8 54% 53%
52 Namitha Mariya JiJi 8 3 8 2 7 4 4 27 9 69% 60%
53 Naseeha B Noorulla 7 3 8 2 4 4 6 25 9 64% 60%
54 Neha P Gowda 8 3 8 2 7 4 6 29 9 74% 60%
55 Ningavva B Harijan 7 3 8 2 6 4 6 27 9 69% 60%
56 Nisarga M V 7 3 8 2 7 4 6 28 9 72% 60%
57 Pavan B K 9 2 9 2 7 4 7 32 8 82% 53%
58 Prajwal Raj R Biradar 7 1 9 2 6 4 3 25 7 64% 47%
59 Prerana B R 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 60%
60 Pushyaja N R 9 2 8 2 7 4 5 29 8 74% 53%
61 Rachana R 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 60%
62 Rafeeya Eram 8 1 9 2 7 4 5 29 7 74% 47%
63 Rashmi M K 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 60%
64 Risha Raj K H 9 2 9 2 6 4 7 31 8 79% 53%
65 Sahana B N 7 2 9 2 6 4 7 29 8 74% 53%
66 Sahana K 8 2 9 2 7 4 7 31 8 79% 53%
67 Sahana S 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 60%
68 Sandra Babu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
69 Saniya Kouser 6 3 9 2 6 4 6 27 9 69% 60%
70 Sanjana Mahendrakar 8 3 8 2 7 4 7 30 9 77% 64%
71 Santoshkumar 8 2 8 2 7 4 6 29 8 74% 57%
72 Sarah Chandana B 8 3 9 2 6 4 6 29 9 74% 64%
73 Shalini M 3 2 9 2 6 4 3 21 8 54% 57%
74 Sharanya K 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
75 Sheena N 9 3 8 2 6 4 6 29 9 74% 64%
76 Shivkumar 4 1 8 2 5 4 5 22 7 56% 50%
77 Shravya R Gowda 9 3 8 2 6 4 5 28 9 72% 64%
78 Shreya K 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
79 Shreyas D.L 7 1 9 2 7 4 5 28 7 72% 50%
80 Shweta S Pujari 9 3 9 2 6 4 7 31 9 79% 64%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 0 0 9 1 2 4 0 11 5 28% 36%
82 Sneha S 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 64%
83 Spoorthi Patil 6 3 8 2 5 4 6 25 9 64% 64%
84 Sruthi T P 8 2 9 2 6 4 6 29 8 74% 57%
85 Sthuthi 6 2 8 2 5 4 2 21 8 54% 57%
86 Sulakshani 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
87 Sumanth C A 9 3 8 2 5 4 6 28 9 72% 64%
88 Sumedha Bhat 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
89 Supreetha S Tantri 9 3 7 2 7 4 7 30 9 77% 64%
90 Syeda Noorul Huda 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
91 Tejaswini K R 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
92 Tushar S R 9 3 8 2 7 4 7 31 9 79% 64%
93 Vaibhav Mishra 9 3 9 2 7 4 7 32 9 82% 64%
94 Vandana Shekar 9 0 9 2 6 4 6 30 6 77% 43%
95 Vinay Gowda S 8 2 9 2 6 4 6 29 8 74% 57%
96 Vinay S 9 3 9 2 7 4 6 31 9 79% 64%
97 Yashaswini M E 9 3 9 2 6 4 7 31 9 79% 64%
98 Yashaswini N 8 3 9 2 6 4 7 30 9 77% 64%
99 Yogeshwara S M 9 3 9 2 7 4 5 30 9 77% 64%
100 Swadamishra 1 0 4 0 2 0 5 12 0 31% 0%
101 Shalini H S 1 0 16 2 1 0 14 32 2 82% 14%