ATTENDANCE OF II BAMS

Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 14 5 12 5 9 49 15
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 4 14 4 10 4 9 46 12 94% 80%
2 Aisiri.R.shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 3 8 3 8 0 6 30 6 61% 40%
5 Amulya.H.U 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
6 Aneesha Jose 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
7 Anisa Sarvanth 13 5 13 3 12 4 7 45 12 92% 80%
8 Annapoorna.K.P 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
9 Anuradha.K.H 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
10 Anusha Shetty 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 14 4 14 3 12 2 9 49 9 100% 60%
12 Arfaath Ahmed.V 12 4 14 4 10 4 9 45 12 92% 80%
13 Aroma.S.Das 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
14 Athriya.S 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
15 Bhargav Krishna.K 13 5 14 4 11 4 9 47 13 96% 87%
16 Bhavyashri.B.R 14 5 13 4 11 4 9 47 13 96% 87%
17 Chaitra P T 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
18 Chandana Akkasali 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
19 Chandana.S 12 5 13 4 11 4 8 44 13 90% 87%
20 Chandanashree. B M 6 2 7 0 6 4 4 23 6 47% 40%
21 Chandini.C 11 4 10 4 11 4 7 39 12 80% 80%
22 Chandrashekar.M.S 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
23 Chayadevi. J 13 5 12 3 9 4 7 41 12 84% 80%
24 Chethan Balappa Talawar 7 5 13 4 11 1 6 37 10 76% 67%
25 Chethankumar.R 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
26 Darshitha.M.S 12 5 14 3 11 4 9 46 12 94% 80%
27 Divya T M 12 4 12 3 11 3 7 42 10 86% 67%
28 G P Yashaswini 14 5 13 4 12 4 9 48 13 98% 87%
29 Gagana. S. 13 4 12 4 11 2 8 44 10 90% 67%
30 Govardhan G 13 5 14 4 11 4 8 46 13 94% 87%
31 Grama Srirangaraju Sahana 13 5 14 4 12 4 9 48 13 98% 87%
32 Hamsha Prabha 14 4 13 4 10 4 9 46 12 94% 80%
33 Harha Kumar.K 11 4 10 2 9 3 5 35 9 71% 60%
34 Harshitha.B.Y 14 5 14 4 12 4 8 48 13 98% 87%
35 Harshitha.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
36 Harshitha.L 11 4 14 5 10 3 8 43 12 88% 80%
37 Harshitha.R 13 5 13 5 11 4 7 44 14 90% 93%
38 Hruthik.P 12 5 13 5 12 4 8 45 14 92% 93%
39 Kaveri.S 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 10 4 11 3 9 4 5 35 11 71% 73%
42 Lekhanashree.U.K 12 4 12 4 11 4 7 42 12 86% 80%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 11 4 11 3 10 3 6 38 10 78% 67%
45 Mohammed Zain 12 5 14 4 12 4 9 47 13 96% 87%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 14 5 12 4 8 47 14 96% 93%
48 Motilal.B.Nayak 13 5 14 5 12 4 9 48 14 98% 93%
49 Muthuswami Gari.Vineela 11 2 11 3 9 4 8 39 9 80% 60%
50 Namratha.M.P.M 13 5 13 4 10 4 8 44 13 90% 87%
51 Nandish.K.K 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
52 Nataraj.U 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
53 Neethu.M 13 4 13 5 10 3 9 45 12 92% 80%
54 Nikhil.H.R 12 5 13 5 10 3 6 41 13 84% 87%
55 Nisha.B.P 12 5 13 5 12 4 9 46 14 94% 93%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 4 10 4 7 41 12 84% 80%
57 Nithin.K.M 14 5 14 5 11 3 9 48 13 98% 87%
58 Nithya. M. 12 4 10 5 11 4 6 39 13 80% 87%
59 Nithya.P 13 5 13 4 12 4 8 46 13 94% 87%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 13 5 12 3 8 45 13 92% 87%
61 Pakala Alekhya 14 3 11 5 12 4 9 46 12 94% 80%
62 Parineetha Raj 14 5 14 5 12 4 9 49 14 100% 93%
63 Parvathi.G.J 11 5 12 5 9 3 7 39 13 80% 87%
64 Pooja.B.S 12 4 12 5 10 4 6 40 13 82% 87%
65 Pooja.C 13 5 13 5 10 4 9 45 14 92% 93%
66 Pooja.N 13 4 12 5 10 4 7 42 13 86% 87%
67 Pooja S 13 4 14 5 10 4 8 45 13 92% 87%
68 Poornachandra.C.S 11 5 11 2 8 5 8 38 12 78% 80%
69 Praveenkumar. B S 12 5 13 2 11 4 8 44 11 90% 73%
70 Priyadarshini.R 14 5 13 4 11 5 9 47 14 96% 93%
71 Rachana.B.N 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
72 Rakshitha.R 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
73 Ranjan.P.K 13 5 14 2 12 5 8 47 12 96% 80%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 4 11 5 7 42 14 86% 93%
75 Sahana.B.R 13 5 11 4 11 5 7 42 14 86% 93%
76 Sahana.P 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
77 Sahana.T.D 10 4 12 3 11 4 9 42 11 86% 73%
78 Samarath C M 14 5 14 4 12 4 9 49 13 100% 87%
79 Sameeksha.M.S 12 5 13 3 11 5 9 45 13 92% 87%
80 Sanjana.D.M 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
81 Sanjana. Y C 13 5 13 3 12 5 9 47 13 96% 87%
82 Shilpa Bhat.G.S 14 5 14 4 12 5 9 49 14 100% 93%
83 Shreya.H.S 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
84 Shreya.S 14 4 13 4 11 5 9 47 13 96% 87%
85 Srinidhi.K 13 5 13 4 11 5 8 45 14 92% 93%
86 Sindhu.G 14 5 14 4 11 5 8 47 14 96% 93%
87 Sneha.H 13 5 14 2 11 5 8 46 12 94% 80%
88 Sneha.K 14 5 13 4 12 5 9 48 14 98% 93%
89 Spandana.M 13 5 14 3 12 5 9 48 13 98% 87%
90 Subika Darshini M 10 5 13 3 11 5 8 42 13 86% 87%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 14 4 14 4 12 4 9 49 12 100% 80%
93 Tejaswi.A.R 11 3 12 4 10 5 7 40 12 82% 80%
94 Thejaswini.B.L 14 3 14 3 12 4 9 49 10 100% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 5 14 4 12 5 9 48 14 98% 93%
96 Varshitha.B.S 14 5 14 4 12 3 8 48 12 98% 80%
97 Vidyashree.K 12 4 12 4 10 4 9 43 12 88% 80%
98 Yasho Sangeetha.S 10 4 10 4 7 3 8 35 11 71% 73%
99 Yashwanth.A.G 14 5 13 3 12 5 9 48 13 98% 87%
100 Yogesh.R 14 5 14 4 11 5 9 48 14 98% 93%
101 Fathima Zohra 11 5 4 11 5 9 31 14 63% 93%
102 Shalini H.S 6 4 4 8 5 9 23 13 47% 87%
103 Layana Kouser 5 2 4 11 5 0 16 11 33% 73%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 20 5 17 75 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 12 4 12 3 10 3 12 46 10 61% 59%
2 Aisiri.R.shetty 17 2 16 4 18 4 14 65 10 87% 59%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
4 Amith Reddy 13 3 12 2 15 3 11 51 8 68% 47%
5 Amulya.H.U 14 5 11 5 16 3 12 53 13 71% 76%
6 Aneesha Jose 17 6 16 5 17 4 14 64 15 85% 88%
7 Anisa Sarvanth 17 6 18 4 20 5 17 72 15 96% 88%
8 Annapoorna.K.P 16 5 16 3 15 4 14 61 12 81% 71%
9 Anuradha.K.H 16 6 15 4 15 4 12 58 14 77% 82%
10 Anusha Shetty 19 6 18 5 19 5 16 72 16 96% 94%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 17 4 16 4 17 3 13 63 11 84% 65%
12 Arfaath Ahmed.V 12 2 12 4 15 3 13 52 9 69% 53%
13 Aroma.S.Das 17 6 17 5 15 4 14 63 15 84% 88%
14 Athriya.S 16 4 15 3 15 3 13 59 10 79% 59%
15 Bhargav Krishna.K 10 3 8 2 12 1 11 41 6 55% 35%
16 Bhavyashri.B.R 15 5 13 5 15 3 12 55 13 73% 76%
17 Chaitra P T 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
18 Chandana Akkasali 17 6 16 5 17 4 13 63 15 84% 88%
19 Chandana.S 14 3 14 5 12 3 13 53 11 71% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 1 5 5 1 7% 6%
21 Chandini.C 12 4 12 4 11 2 7 42 10 56% 59%
22 Chandrashekar.M.S 15 4 14 3 16 3 12 57 10 76% 59%
23 Chayadevi. J 15 5 14 5 15 3 12 56 13 75% 76%
24 Chethan Balappa Talawar 8 2 5 3 5 1 7 25 6 33% 35%
25 Chethankumar.R 15 3 13 3 13 4 12 53 10 71% 59%
26 Darshitha.M.S 14 3 14 5 15 4 11 54 12 72% 71%
27 Divya T M 17 5 18 3 18 5 14 67 13 89% 76%
28 G P Yashaswini 16 4 13 4 13 4 11 53 12 71% 71%
29 Gagana. S. 15 5 13 5 15 3 11 54 13 72% 76%
30 Govardhan G 12 1 12 3 12 4 10 46 8 61% 47%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 3 17 5 18 5 14 68 13 91% 76%
32 Hamsha Prabha 19 6 17 4 17 5 16 69 15 92% 88%
33 Harha Kumar.K 14 4 13 5 16 3 12 55 12 73% 71%
34 Harshitha.B.Y 17 4 16 6 17 4 12 62 14 83% 82%
35 Harshitha.K 18 6 16 5 17 3 14 65 14 87% 82%
36 Harshitha.L 16 6 17 6 18 3 13 64 15 85% 88%
37 Harshitha.R 14 4 16 4 17 3 11 58 11 77% 65%
38 Hruthik.P 15 4 13 2 14 4 10 52 10 69% 59%
39 Kaveri.S 17 4 16 6 15 4 14 62 14 83% 82%
40 K.M.Swadha Mishra 8 2 4 0 6 1 9 27 3 36% 18%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 11 3 13 2 9 45 8 60% 47%
42 Lekhanashree.U.K 16 5 14 5 15 2 11 56 12 75% 71%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
44 Meghana.N 14 5 15 4 15 4 12 56 13 75% 76%
45 Mohammed Zain 13 4 18 3 14 4 12 57 11 76% 65%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 4 4 0 5% 0%
47 Monica.V.Nayak 13 5 13 4 13 4 12 51 13 68% 76%
48 Motilal.B.Nayak 14 5 14 4 15 3 12 55 12 73% 71%
49 Muthuswami Gari.Vineela 7 2 8 2 10 0 6 31 4 41% 24%
50 Namratha.M.P.M 15 4 14 5 16 3 12 57 12 76% 71%
51 Nandish.K.K 16 4 16 4 18 3 13 63 11 84% 65%
52 Nataraj.U 16 5 17 5 17 3 11 61 13 81% 76%
53 Neethu.M 17 4 17 5 17 3 13 64 12 85% 71%
54 Nikhil.H.R 12 3 11 4 11 3 10 44 10 59% 59%
55 Nisha.B.P 16 6 16 6 17 3 16 65 15 87% 88%
56 Nischitha.K.M 12 4 12 5 14 3 13 51 12 68% 71%
57 Nithin.K.M 11 4 11 4 12 3 9 43 11 57% 65%
58 Nithya. M. 15 5 14 5 12 3 14 55 13 73% 76%
59 Nithya.P 16 4 15 5 16 3 13 60 12 80% 71%
60 Nivesh Gowda. S. 11 2 10 3 12 3 10 43 8 57% 47%
61 Pakala Alekhya 6 1 7 2 6 3 9 28 6 37% 35%
62 Parineetha Raj 16 5 15 6 16 3 13 60 14 80% 82%
63 Parvathi.G.J 11 3 13 4 13 3 10 47 10 63% 59%
64 Pooja.B.S 14 2 12 5 15 3 11 52 10 69% 59%
65 Pooja.C 16 5 14 5 15 3 13 58 13 77% 76%
66 Pooja.N 15 2 13 5 12 3 10 50 10 67% 59%
67 Pooja S 18 4 16 5 17 3 13 64 12 85% 71%
68 Poornachandra.C.S 10 2 9 2 9 3 9 37 7 49% 41%
69 Praveenkumar. B S 10 3 14 3 13 3 10 47 9 63% 53%
70 Priyadarshini.R 17 4 16 4 18 3 13 64 11 85% 65%
71 Rachana.B.N 17 4 17 4 18 4 14 66 12 88% 71%
72 Rakshitha.R 17 5 18 6 19 5 16 70 16 93% 94%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 4 13 3 10 48 10 64% 59%
74 Rohit.S.Patil 8 2 12 1 12 3 9 41 6 55% 35%
75 Sahana.B.R 13 5 15 2 13 3 10 51 10 68% 59%
76 Sahana.P 16 4 14 4 15 4 13 58 12 77% 71%
77 Sahana.T.D 11 3 10 4 12 2 11 44 9 59% 53%
78 Samarath C M 18 6 18 5 19 4 13 68 15 91% 88%
79 Sameeksha.M.S 18 5 17 5 19 4 15 69 14 92% 82%
80 Sanjana.D.M 18 5 16 5 18 4 15 67 14 89% 82%
81 Sanjana. Y C 14 4 15 5 16 3 13 58 12 77% 71%
82 Shilpa Bhat.G.S 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
83 Shreya.H.S 16 4 16 5 13 5 13 58 14 77% 82%
84 Shreya.S 15 4 14 4 16 3 12 57 11 76% 65%
85 Srinidhi.K 16 5 16 4 17 4 13 62 13 83% 76%
86 Sindhu.G 16 4 15 5 14 5 14 59 14 79% 82%
87 Sneha.H 19 5 17 4 18 3 14 68 12 91% 71%
88 Sneha.K 17 5 16 5 17 5 14 64 15 85% 88%
89 Spandana.M 17 4 16 5 16 5 13 62 14 83% 82%
90 Subika Darshini M 17 5 16 5 16 5 13 62 15 83% 88%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 5 5 0 7% 0%
92 Surabhi.S 18 5 17 5 18 4 13 66 14 88% 82%
93 Tejaswi.A.R 14 4 12 4 15 4 11 52 12 69% 71%
94 Thejaswini.B.L 14 3 13 4 14 4 13 54 11 72% 65%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 3 15 3 16 4 13 60 10 80% 59%
96 Varshitha.B.S 15 5 15 4 14 3 11 55 12 73% 71%
97 Vidyashree.K 15 5 15 3 14 4 12 56 12 75% 71%
98 Yasho Sangeetha.S 17 5 17 5 13 4 12 59 14 79% 82%
99 Yashwanth.A.G 11 4 11 3 15 3 8 45 10 60% 59%
100 Yogesh.R 11 4 12 4 15 4 11 49 12 65% 71%
101 Fathima Zohra 16 5 11 3 18 4 13 58 12 77% 71%
102 Shalini H.S 6 1 5 3 12 3 10 33 7 44% 41%
103 Layana Kouser 15 5 14 2 18 5 13 60 12 80% 71%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
20 6 18 6 22 6 17 77 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 2 16 5 17 4 13 64 11 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 16 5 16 5 11 56 13 73% 72%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
4 Amith Reddy 6 0 4 0 10 2 5 25 2 32% 11%
5 Amulya.H.U 15 4 16 5 20 5 14 65 14 84% 78%
6 Aneesha Jose 16 4 18 5 19 5 15 68 14 88% 78%
7 Anisa Sarvanth 20 4 19 6 22 6 15 76 16 99% 89%
8 Annapoorna.K.P 16 3 17 5 19 5 13 65 13 84% 72%
9 Anuradha.K.H 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
10 Anusha Shetty 16 4 17 5 22 5 13 68 14 88% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 13 4 15 3 20 5 13 61 12 79% 67%
12 Arfaath Ahmed.V 8 3 11 2 18 3 8 45 8 58% 44%
13 Aroma.S.Das 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
14 Athriya.S 15 4 18 4 22 5 13 68 13 88% 72%
15 Bhargav Krishna.K 5 2 6 0 14 2 5 30 4 39% 22%
16 Bhavyashri.B.R 16 4 17 5 22 5 14 69 14 90% 78%
17 Chaitra P T 12 3 15 4 19 5 14 60 12 78% 67%
18 Chandana Akkasali 16 4 18 5 22 5 14 70 14 91% 78%
19 Chandana.S 12 3 14 4 20 4 11 57 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 19 0 3 22 0 29% 0%
21 Chandini.C 10 1 11 4 17 4 11 49 9 64% 50%
22 Chandrashekar.M.S 15 3 16 4 22 4 11 64 11 83% 61%
23 Chayadevi. J 13 4 16 5 22 4 13 64 13 83% 72%
24 Chethan Balappa Talawar 3 0 7 1 14 2 5 29 3 38% 17%
25 Chethankumar.R 12 2 15 3 19 5 8 54 10 70% 56%
26 Darshitha.M.S 20 3 18 6 22 4 15 75 13 97% 72%
27 Divya T M 15 4 14 4 21 4 12 62 12 81% 67%
28 G P Yashaswini 13 3 16 4 19 5 12 60 12 78% 67%
29 Gagana. S. 18 3 18 6 22 5 13 71 14 92% 78%
30 Govardhan G 15 3 15 3 20 5 12 62 11 81% 61%
31 Grama Srirangaraju Sahana 12 4 16 4 21 5 13 62 13 81% 72%
32 Hamsha Prabha 16 3 16 5 22 5 12 66 13 86% 72%
33 Harha Kumar.K 7 1 5 2 15 3 5 32 6 42% 33%
34 Harshitha.B.Y 15 4 17 5 21 2 15 68 11 88% 61%
35 Harshitha.K 16 3 18 4 22 3 15 71 10 92% 56%
36 Harshitha.L 9 3 12 2 16 3 10 47 8 61% 44%
37 Harshitha.R 9 2 11 0 20 2 5 45 4 58% 22%
38 Hruthik.P 11 4 15 3 20 3 12 58 10 75% 56%
39 Kaveri.S 16 4 17 5 22 3 14 69 12 90% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 8 0 5 0 17 0 7 37 0 48% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 12 3 16 3 20 3 9 57 9 74% 50%
42 Lekhanashree.U.K 11 1 8 2 18 2 9 46 5 60% 28%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 2 2 0 3% 0%
44 Meghana.N 14 3 16 3 21 4 11 62 10 81% 56%
45 Mohammed Zain 11 2 18 5 21 4 8 58 11 75% 61%
46 M.Mohanashree 1 0 0 0 11 0 2 14 0 18% 0%
47 Monica.V.Nayak 12 3 11 3 21 4 10 54 10 70% 56%
48 Motilal.B.Nayak 16 3 16 2 20 3 9 61 8 79% 44%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 4 16 1 17 3 12 57 8 74% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 4 15 4 20 4 13 64 12 83% 67%
51 Nandish.K.K 12 4 14 4 18 3 13 57 11 74% 61%
52 Nataraj.U 15 4 15 4 22 3 12 64 11 83% 61%
53 Neethu.M 16 4 17 3 22 3 15 70 10 91% 56%
54 Nikhil.H.R 13 2 14 2 16 3 12 55 7 71% 39%
55 Nisha.B.P 14 3 15 4 21 3 12 62 10 81% 56%
56 Nischitha.K.M 13 4 14 4 22 3 14 63 11 82% 61%
57 Nithin.K.M 12 2 15 2 19 3 12 58 7 75% 39%
58 Nithya. M. 6 1 8 1 18 0 7 39 2 51% 11%
59 Nithya.P 16 4 17 4 20 3 15 68 11 88% 61%
60 Nivesh Gowda. S. 9 1 8 0 16 3 5 38 4 49% 22%
61 Pakala Alekhya 16 4 14 2 17 3 12 59 9 77% 50%
62 Parineetha Raj 15 4 16 5 22 3 14 67 12 87% 67%
63 Parvathi.G.J 12 3 14 1 20 3 8 54 7 70% 39%
64 Pooja.B.S 14 4 17 4 22 3 13 66 11 86% 61%
65 Pooja.C 14 3 16 4 18 3 13 61 10 79% 56%
66 Pooja.N 10 2 10 3 21 3 11 52 8 68% 44%
67 Pooja S 10 3 12 2 17 4 11 50 9 65% 50%
68 Poornachandra.C.S 13 2 13 3 19 3 10 55 8 71% 44%
69 Praveenkumar. B S 13 4 15 4 21 3 11 60 11 78% 61%
70 Priyadarshini.R 14 6 17 4 21 4 13 65 14 84% 78%
71 Rachana.B.N 15 5 18 4 21 3 13 67 12 87% 67%
72 Rakshitha.R 17 6 18 4 21 5 14 70 15 91% 83%
73 Ranjan.P.K 12 3 13 3 20 2 10 55 8 71% 44%
74 Rohit.S.Patil 11 5 13 2 16 4 9 49 11 64% 61%
75 Sahana.B.R 12 3 12 4 21 3 11 56 10 73% 56%
76 Sahana.P 16 6 16 4 20 5 14 66 15 86% 83%
77 Sahana.T.D 13 4 14 4 17 4 10 54 12 70% 67%
78 Samarath C M 16 6 17 4 22 5 14 69 15 90% 83%
79 Sameeksha.M.S 13 6 17 3 22 5 12 64 14 83% 78%
80 Sanjana.D.M 16 6 18 4 22 5 13 69 15 90% 83%
81 Sanjana. Y C 10 4 13 3 20 4 11 54 11 70% 61%
82 Shilpa Bhat.G.S 2 0 5 1 13 4 4 24 5 31% 28%
83 Shreya.H.S 16 5 16 4 22 5 14 68 14 88% 78%
84 Shreya.S 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
85 Srinidhi.K 11 3 11 2 17 4 10 49 9 64% 50%
86 Sindhu.G 14 6 14 4 19 5 14 61 15 79% 83%
87 Sneha.H 13 6 17 4 22 4 13 65 14 84% 78%
88 Sneha.K 15 6 18 4 21 4 15 69 14 90% 78%
89 Spandana.M 15 6 16 4 22 4 14 67 14 87% 78%
90 Subika Darshini M 13 6 16 4 22 4 13 64 14 83% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
92 Surabhi.S 16 6 18 4 22 4 13 69 14 90% 78%
93 Tejaswi.A.R 12 1 14 0 19 2 8 53 3 69% 17%
94 Thejaswini.B.L 14 3 15 4 22 4 13 64 11 83% 61%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 16 5 17 4 22 4 14 69 13 90% 72%
96 Varshitha.B.S 12 4 16 4 21 4 14 63 12 82% 67%
97 Vidyashree.K 16 6 17 4 22 5 15 70 15 91% 83%
98 Yasho Sangeetha.S 15 6 15 4 21 4 15 66 14 86% 78%
99 Yashwanth.A.G 12 5 15 4 21 5 13 61 14 79% 78%
100 Yogesh.R 15 5 15 3 20 4 13 63 12 82% 67%
101 Fathima Zohra 15 4 18 0 22 5 13 68 9 88% 50%
102 Shalini H.S 0 0 0 4 12 3 7 19 7 25% 39%
103 Layana Kouser 14 3 16 4 18 3 12 60 10 78% 56%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
14 5 22 6 19 6 12 67 17
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 13 3 12 5 12 4 7 44 12 66% 71%
2 Aisiri.R.shetty 8 3 8 1 7 3 7 30 7 45% 41%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0% 6%
5 Amulya.H.U 19 6 16 5 15 4 9 59 15 88% 88%
6 Aneesha Jose 9 3 8 3 10 3 7 34 9 51% 53%
7 Anisa Sarvanth 20 5 18 6 18 6 11 67 17 100% 100%
8 Annapoorna.K.P 12 4 10 2 10 4 6 38 10 57% 59%
9 Anuradha.K.H 18 5 16 5 16 5 11 61 15 91% 88%
10 Anusha Shetty 18 5 16 4 16 6 10 60 15 90% 88%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 16 4 16 4 15 5 8 55 13 82% 76%
12 Arfaath Ahmed.V 13 6 14 5 15 5 8 50 16 75% 94%
13 Aroma.S.Das 21 6 18 6 19 6 11 69 18 103% 106%
14 Athriya.S 19 6 18 4 18 5 11 66 15 99% 88%
15 Bhargav Krishna.K 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
16 Bhavyashri.B.R 21 6 17 5 17 5 10 65 16 97% 94%
17 Chaitra P T 21 6 17 6 18 5 11 67 17 100% 100%
18 Chandana Akkasali 21 6 18 6 18 6 11 68 18 101% 106%
19 Chandana.S 3 1 6 1 5 0 3 17 2 25% 12%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 0 0 2 0 0 3 1 3 3 4% 18%
22 Chandrashekar.M.S 16 6 18 5 14 5 9 57 16 85% 94%
23 Chayadevi. J 13 4 13 5 11 5 10 47 14 70% 82%
24 Chethan Balappa Talawar 0 0 1 0 2 0 1 4 0 6% 0%
25 Chethankumar.R 15 5 15 3 13 4 8 51 12 76% 71%
26 Darshitha.M.S 16 5 13 6 13 3 8 50 14 75% 82%
27 Divya T M 12 4 9 4 12 3 7 40 11 60% 65%
28 G P Yashaswini 16 5 15 4 15 6 10 56 15 84% 88%
29 Gagana. S. 7 2 7 2 6 3 5 25 7 37% 41%
30 Govardhan G 7 3 9 3 9 3 6 31 9 46% 53%
31 Grama Srirangaraju Sahana 20 5 18 4 18 6 10 66 15 99% 88%
32 Hamsha Prabha 16 5 15 5 14 4 8 53 14 79% 82%
33 Harha Kumar.K 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0% 6%
34 Harshitha.B.Y 16 5 14 2 14 5 10 54 12 81% 71%
35 Harshitha.K 18 5 18 3 19 4 11 66 12 99% 71%
36 Harshitha.L 14 4 12 2 12 3 8 46 9 69% 53%
37 Harshitha.R 17 0 14 1 15 3 10 56 4 84% 24%
38 Hruthik.P 4 1 7 0 8 3 5 24 4 36% 24%
39 Kaveri.S 10 3 7 2 10 3 8 35 8 52% 47%
40 K.M.Swadha Mishra 1 1 1 0 1 0 2 5 1 7% 6%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 14 4 13 3 9 3 7 43 10 64% 59%
42 Lekhanashree.U.K 2 1 5 0 4 3 4 15 4 22% 24%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 10 2 9 2 9 3 4 32 7 48% 41%
45 Mohammed Zain 1 1 2 0 0 0 1 4 1 6% 6%
46 M.Mohanashree 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
47 Monica.V.Nayak 21 6 18 4 19 5 11 69 15 103% 88%
48 Motilal.B.Nayak 12 4 15 2 14 4 8 49 10 73% 59%
49 Muthuswami Gari.Vineela 8 1 8 1 8 4 6 30 6 45% 35%
50 Namratha.M.P.M 16 6 16 4 15 4 8 55 14 82% 82%
51 Nandish.K.K 3 0 3 1 0 0 2 8 1 12% 6%
52 Nataraj.U 14 3 16 4 15 5 8 53 12 79% 71%
53 Neethu.M 19 4 17 4 16 4 9 61 12 91% 71%
54 Nikhil.H.R 7 1 8 0 9 3 4 28 4 42% 24%
55 Nisha.B.P 16 6 14 3 15 4 10 55 13 82% 76%
56 Nischitha.K.M 7 1 7 1 10 4 4 28 6 42% 35%
57 Nithin.K.M 13 3 16 0 14 5 8 51 8 76% 47%
58 Nithya. M. 1 0 3 0 1 0 1 6 0 9% 0%
59 Nithya.P 16 5 16 4 17 4 9 58 13 87% 76%
60 Nivesh Gowda. S. 11 1 12 0 15 3 9 47 4 70% 24%
61 Pakala Alekhya 13 2 9 2 10 3 6 38 7 57% 41%
62 Parineetha Raj 20 5 18 4 17 5 11 66 14 99% 82%
63 Parvathi.G.J 4 0 7 0 6 0 3 20 0 30% 0%
64 Pooja.B.S 4 2 6 0 4 3 5 19 5 28% 29%
65 Pooja.C 19 4 15 3 15 4 12 61 11 91% 65%
66 Pooja.N 6 0 6 0 6 0 5 23 0 34% 0%
67 Pooja S 20 5 17 3 16 5 11 64 13 96% 76%
68 Poornachandra.C.S 5 1 5 1 16 3 2 28 5 42% 29%
69 Praveenkumar. B S 15 4 14 4 11 3 5 45 11 67% 65%
70 Priyadarshini.R 10 1 8 0 7 3 5 30 4 45% 24%
71 Rachana.B.N 17 2 15 3 18 4 10 60 9 90% 53%
72 Rakshitha.R 19 5 18 4 19 3 10 66 12 99% 71%
73 Ranjan.P.K 7 1 8 2 7 3 8 30 6 45% 35%
74 Rohit.S.Patil 4 0 5 1 5 3 3 17 4 25% 24%
75 Sahana.B.R 6 0 5 1 10 3 6 27 4 40% 24%
76 Sahana.P 13 3 15 2 12 3 6 46 8 69% 47%
77 Sahana.T.D 16 4 15 3 16 3 6 53 10 79% 59%
78 Samarath C M 15 4 14 3 15 4 10 54 11 81% 65%
79 Sameeksha.M.S 16 3 13 3 13 3 9 51 9 76% 53%
80 Sanjana.D.M 19 5 17 3 16 5 12 64 13 96% 76%
81 Sanjana. Y C 7 2 12 1 10 3 7 36 6 54% 35%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 14 3 12 3 13 3 8 47 9 70% 53%
84 Shreya.S 8 2 9 1 9 3 6 32 6 48% 35%
85 Srinidhi.K 19 3 15 3 15 5 11 60 11 90% 65%
86 Sindhu.G 18 5 15 4 17 5 9 59 14 88% 82%
87 Sneha.H 17 3 14 3 15 4 9 55 10 82% 59%
88 Sneha.K 21 5 18 4 19 5 11 69 14 103% 82%
89 Spandana.M 18 3 17 4 16 4 9 60 11 90% 65%
90 Subika Darshini M 12 3 8 1 9 3 6 35 7 52% 41%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 16 4 13 3 14 4 9 52 11 78% 65%
93 Tejaswi.A.R 0 0 0 3 0 3 0 0 6 0% 35%
94 Thejaswini.B.L 8 2 8 1 8 2 6 30 5 45% 29%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 13 2 12 3 12 3 7 44 8 66% 47%
96 Varshitha.B.S 18 3 14 3 15 4 8 55 10 82% 59%
97 Vidyashree.K 8 2 8 4 8 2 6 30 8 45% 47%
98 Yasho Sangeetha.S 7 2 9 1 8 3 7 31 6 46% 35%
99 Yashwanth.A.G 13 3 11 4 12 3 8 44 10 66% 59%
100 Yogesh.R 14 3 9 2 12 4 9 44 9 66% 53%
101 Fathima Zohra 18 5 15 4 7 3 8 48 12 72% 71%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 3 3 0 4% 0%
103 Layana Kouser 3 2 10 1 18 3 5 36 6 54% 35%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 9 25 9 23 8 13 87 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 9 21 5 21 7 12 72 21 83% 81%
2 Aisiri.R.shetty 18 6 19 5 22 6 9 68 17 78% 65%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 8 2 8 2 9 3 4 29 7 33% 27%
5 Amulya.H.U 21 6 19 4 20 7 10 70 17 80% 65%
6 Aneesha Jose 18 6 19 6 21 7 11 69 19 79% 73%
7 Anisa Sarvanth 24 8 24 7 23 8 13 84 23 97% 88%
8 Annapoorna.K.P 24 8 21 7 22 7 11 78 22 90% 85%
9 Anuradha.K.H 21 7 22 7 22 8 12 77 22 89% 85%
10 Anusha Shetty 23 9 25 7 23 8 13 84 24 97% 92%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 24 7 21 6 23 5 10 78 18 90% 69%
12 Arfaath Ahmed.V 19 7 18 5 19 6 9 65 18 75% 69%
13 Aroma.S.Das 26 9 23 7 23 8 13 85 24 98% 92%
14 Athriya.S 24 9 24 7 23 7 13 84 23 97% 88%
15 Bhargav Krishna.K 10 6 12 2 13 5 9 44 13 51% 50%
16 Bhavyashri.B.R 24 8 25 6 21 7 11 81 21 93% 81%
17 Chaitra P T 24 8 23 7 21 7 11 79 22 91% 85%
18 Chandana Akkasali 22 8 21 6 20 7 11 74 21 85% 81%
19 Chandana.S 15 4 15 7 18 6 10 58 17 67% 65%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0% 8%
21 Chandini.C 12 4 14 1 15 5 8 49 10 56% 38%
22 Chandrashekar.M.S 24 7 22 5 20 5 12 78 17 90% 65%
23 Chayadevi. J 16 6 19 5 16 7 6 57 18 66% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 9 4 11 0 11 4 7 38 8 44% 31%
25 Chethankumar.R 22 7 18 5 19 5 10 69 17 79% 65%
26 Darshitha.M.S 20 5 18 6 16 7 10 64 18 74% 69%
27 Divya T M 18 4 18 6 20 7 10 66 17 76% 65%
28 G P Yashaswini 24 9 22 5 20 8 12 78 22 90% 85%
29 Gagana. S. 17 4 15 5 17 7 8 57 16 66% 62%
30 Govardhan G 19 5 17 6 18 5 9 63 16 72% 62%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 8 23 6 21 8 11 79 22 91% 85%
32 Hamsha Prabha 22 7 21 6 21 8 11 75 21 86% 81%
33 Harha Kumar.K 11 3 12 3 16 5 7 46 11 53% 42%
34 Harshitha.B.Y 24 6 24 8 22 7 13 83 21 95% 81%
35 Harshitha.K 26 7 23 8 22 7 13 84 22 97% 85%
36 Harshitha.L 20 5 24 8 22 6 11 77 19 89% 73%
37 Harshitha.R 23 2 23 8 22 6 9 77 16 89% 62%
38 Hruthik.P 17 6 17 8 20 6 10 64 20 74% 77%
39 Kaveri.S 17 6 20 5 20 5 12 69 16 79% 62%
40 K.M.Swadha Mishra 0 2 0 0 0 1 0 0 3 0% 12%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 23 5 22 7 22 6 11 78 18 90% 69%
42 Lekhanashree.U.K 14 4 18 7 0 5 8 40 16 46% 62%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 5 22 7 19 6 12 77 18 89% 69%
45 Mohammed Zain 13 6 15 6 17 5 7 52 17 60% 65%
46 M.Mohanashree 5 3 8 0 0 0 0 13 3 15% 12%
47 Monica.V.Nayak 24 8 23 8 21 7 11 79 23 91% 88%
48 Motilal.B.Nayak 19 5 19 7 20 6 11 69 18 79% 69%
49 Muthuswami Gari.Vineela 17 5 19 5 19 6 9 64 16 74% 62%
50 Namratha.M.P.M 20 7 18 6 19 5 9 66 18 76% 69%
51 Nandish.K.K 16 8 15 7 16 6 9 56 21 64% 81%
52 Nataraj.U 23 8 21 9 20 6 10 74 23 85% 88%
53 Neethu.M 24 7 23 8 22 7 12 81 22 93% 85%
54 Nikhil.H.R 15 3 14 7 15 4 9 53 14 61% 54%
55 Nisha.B.P 23 7 24 9 21 7 12 80 23 92% 88%
56 Nischitha.K.M 21 4 18 9 19 6 10 68 19 78% 73%
57 Nithin.K.M 20 4 20 7 21 7 12 73 18 84% 69%
58 Nithya. M. 16 5 15 4 17 5 10 58 14 67% 54%
59 Nithya.P 26 5 24 9 23 7 13 86 21 99% 81%
60 Nivesh Gowda. S. 23 3 24 9 21 5 9 77 17 89% 65%
61 Pakala Alekhya 18 4 17 7 17 5 10 62 16 71% 62%
62 Parineetha Raj 24 7 25 9 23 7 12 84 23 97% 88%
63 Parvathi.G.J 14 2 18 7 16 5 7 55 14 63% 54%
64 Pooja.B.S 15 5 14 5 15 5 7 51 15 59% 58%
65 Pooja.C 18 7 17 5 22 7 10 67 19 77% 73%
66 Pooja.N 15 6 18 7 16 5 7 56 18 64% 69%
67 Pooja S 19 3 19 7 21 7 11 70 17 80% 65%
68 Poornachandra.C.S 15 5 18 4 15 5 8 56 14 64% 54%
69 Praveenkumar. B S 21 4 21 6 17 5 12 71 15 82% 58%
70 Priyadarshini.R 20 6 19 7 21 5 11 71 18 82% 69%
71 Rachana.B.N 23 7 23 7 20 8 10 76 22 87% 85%
72 Rakshitha.R 25 7 25 8 23 8 13 86 23 99% 88%
73 Ranjan.P.K 19 3 17 8 17 5 9 62 16 71% 62%
74 Rohit.S.Patil 10 2 8 3 16 5 4 38 10 44% 38%
75 Sahana.B.R 17 5 19 8 22 5 8 66 18 76% 69%
76 Sahana.P 22 6 22 6 22 8 10 76 20 87% 77%
77 Sahana.T.D 21 6 23 7 21 5 11 76 18 87% 69%
78 Samarath C M 19 6 22 6 18 7 12 71 19 82% 73%
79 Sameeksha.M.S 21 6 22 6 22 5 10 75 17 86% 65%
80 Sanjana.D.M 25 7 25 8 22 8 13 85 23 98% 88%
81 Sanjana. Y C 19 6 20 7 20 5 11 70 18 80% 69%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
83 Shreya.H.S 23 6 21 7 20 6 10 74 19 85% 73%
84 Shreya.S 19 6 21 7 22 5 11 73 18 84% 69%
85 Srinidhi.K 20 5 21 6 22 8 11 74 19 85% 73%
86 Sindhu.G 21 6 22 8 21 6 11 75 20 86% 77%
87 Sneha.H 25 6 23 6 20 7 10 78 19 90% 73%
88 Sneha.K 25 7 24 8 22 8 11 82 23 94% 88%
89 Spandana.M 25 6 23 7 21 6 12 81 19 93% 73%
90 Subika Darshini M 16 5 17 6 19 6 9 61 17 70% 65%
91 Sultana Khannum 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1% 0%
92 Surabhi.S 25 6 22 8 21 8 12 80 22 92% 85%
93 Tejaswi.A.R 14 5 20 8 20 4 8 62 17 71% 65%
94 Thejaswini.B.L 19 6 22 8 21 7 10 72 21 83% 81%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 4 21 6 20 6 11 71 16 82% 62%
96 Varshitha.B.S 24 4 22 7 22 7 12 80 18 92% 69%
97 Vidyashree.K 20 7 20 6 22 8 11 73 21 84% 81%
98 Yasho Sangeetha.S 11 2 13 4 15 7 6 45 13 52% 50%
99 Yashwanth.A.G 19 5 19 5 17 6 11 66 16 76% 62%
100 Yogesh.R 18 5 19 5 19 8 9 65 18 75% 69%
101 Fathima Zohra 24 7 20 8 17 6 10 71 21 82% 81%
102 Shalini H.S 3 0 0 1 4 2 4 11 3 13% 12%
103 Layana Kouser 15 5 21 8 14 5 12 62 18 71% 69%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 7 22 6 22 5 17 84 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 18 5 18 5 20 5 15 71 15 85% 83%
2 Aisiri.R.shetty 17 6 19 4 21 4 15 72 14 86% 78%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 4 0 5 0 10 1 0 19 1 23% 6%
5 Amulya.H.U 18 6 17 5 18 5 15 68 16 81% 89%
6 Aneesha Jose 17 6 18 5 21 5 13 69 16 82% 89%
7 Anisa Sarvanth 20 7 18 5 20 5 14 72 17 86% 94%
8 Annapoorna.K.P 17 5 17 4 20 4 13 67 13 80% 72%
9 Anuradha.K.H 19 7 18 5 20 5 15 72 17 86% 94%
10 Anusha Shetty 19 7 17 5 20 4 14 70 16 83% 89%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 5 18 6 19 5 15 71 16 85% 89%
12 Arfaath Ahmed.V 14 6 18 5 20 4 14 66 15 79% 83%
13 Aroma.S.Das 17 6 18 6 19 4 14 68 16 81% 89%
14 Athriya.S 23 7 21 6 20 5 17 81 18 96% 100%
15 Bhargav Krishna.K 3 2 8 1 10 2 4 25 5 30% 28%
16 Bhavyashri.B.R 18 6 16 4 20 5 16 70 15 83% 83%
17 Chaitra P T 18 7 17 5 20 5 15 70 17 83% 94%
18 Chandana Akkasali 20 8 19 5 20 5 16 75 18 89% 100%
19 Chandana.S 13 4 19 3 17 4 13 62 11 74% 61%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 11 2 13 3 16 4 7 47 9 56% 50%
22 Chandrashekar.M.S 19 6 15 5 19 4 16 69 15 82% 83%
23 Chayadevi. J 15 6 14 5 20 3 11 60 14 71% 78%
24 Chethan Balappa Talawar 9 2 13 0 15 3 6 43 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 3 15 5 17 4 10 57 12 68% 67%
26 Darshitha.M.S 12 6 15 5 19 3 10 56 14 67% 78%
27 Divya T M 15 6 15 3 19 4 10 59 13 70% 72%
28 G P Yashaswini 17 5 19 5 21 4 15 72 14 86% 78%
29 Gagana. S. 14 3 17 5 20 5 12 63 13 75% 72%
30 Govardhan G 14 3 17 5 18 4 13 62 12 74% 67%
31 Grama Srirangaraju Sahana 19 6 17 6 21 4 15 72 16 86% 89%
32 Hamsha Prabha 18 6 19 6 21 4 14 72 16 86% 89%
33 Harha Kumar.K 12 2 13 5 17 3 9 51 10 61% 56%
34 Harshitha.B.Y 18 2 19 5 20 7 13 70 14 83% 78%
35 Harshitha.K 21 3 21 6 22 6 15 79 15 94% 83%
36 Harshitha.L 18 4 19 5 20 7 16 73 16 87% 89%
37 Harshitha.R 19 1 19 6 21 6 16 75 13 89% 72%
38 Hruthik.P 14 1 19 6 20 5 13 66 12 79% 67%
39 Kaveri.S 17 2 19 5 21 5 13 70 12 83% 67%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 17 3 19 5 21 8 14 71 16 85% 89%
42 Lekhanashree.U.K 13 4 21 6 18 5 14 66 15 79% 83%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 15 1 18 4 21 6 11 65 11 77% 61%
45 Mohammed Zain 11 2 15 5 17 6 14 57 13 68% 72%
46 M.Mohanashree 2 0 11 0 15 0 7 35 0 42% 0%
47 Monica.V.Nayak 19 4 18 4 21 7 15 73 15 87% 83%
48 Motilal.B.Nayak 15 3 16 4 17 7 13 61 14 73% 78%
49 Muthuswami Gari.Vineela 5 2 6 2 10 4 3 24 8 29% 44%
50 Namratha.M.P.M 16 2 17 6 20 6 12 65 14 77% 78%
51 Nandish.K.K 13 4 17 5 19 5 12 61 14 73% 78%
52 Nataraj.U 21 4 21 6 21 8 17 80 18 95% 100%
53 Neethu.M 20 4 20 5 21 7 16 77 16 92% 89%
54 Nikhil.H.R 13 1 17 5 18 5 11 59 11 70% 61%
55 Nisha.B.P 22 4 21 5 22 8 15 80 17 95% 94%
56 Nischitha.K.M 17 3 15 5 19 6 12 63 14 75% 78%
57 Nithin.K.M 13 1 16 6 15 7 13 57 14 68% 78%
58 Nithya. M. 1 2 7 3 10 0 4 22 5 26% 28%
59 Nithya.P 20 3 20 5 21 7 15 76 15 90% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 14 1 19 6 20 6 14 67 13 80% 72%
61 Pakala Alekhya 11 0 19 6 17 4 9 56 10 67% 56%
62 Parineetha Raj 23 4 22 6 22 8 16 83 18 99% 100%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 5 17 6 11 55 14 65% 78%
64 Pooja.B.S 15 3 17 4 19 5 13 64 12 76% 67%
65 Pooja.C 18 4 19 5 19 6 13 69 15 82% 83%
66 Pooja.N 16 3 16 5 16 7 14 62 15 74% 83%
67 Pooja S 17 4 17 3 16 7 14 64 14 76% 78%
68 Poornachandra.C.S 15 6 14 2 16 5 11 56 13 67% 72%
69 Praveenkumar. B S 16 7 16 5 16 4 14 62 16 74% 89%
70 Priyadarshini.R 17 4 19 5 19 6 12 67 15 80% 83%
71 Rachana.B.N 23 7 20 5 21 7 16 80 19 95% 106%
72 Rakshitha.R 23 8 22 3 22 7 17 84 18 100% 100%
73 Ranjan.P.K 17 6 18 5 16 4 15 66 15 79% 83%
74 Rohit.S.Patil 12 3 12 1 16 6 8 48 10 57% 56%
75 Sahana.B.R 16 5 18 5 17 7 12 63 17 75% 94%
76 Sahana.P 16 6 18 3 20 6 11 65 15 77% 83%
77 Sahana.T.D 13 5 12 2 19 5 13 57 12 68% 67%
78 Samarath C M 18 8 19 2 21 6 14 72 16 86% 89%
79 Sameeksha.M.S 16 5 18 5 19 5 12 65 15 77% 83%
80 Sanjana.D.M 21 7 21 2 18 7 16 76 16 90% 89%
81 Sanjana. Y C 13 6 13 5 18 5 11 55 16 65% 89%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 15 5 15 2 17 5 12 59 12 70% 67%
84 Shreya.S 17 4 20 3 21 6 12 70 13 83% 72%
85 Srinidhi.K 16 7 17 5 20 6 12 65 18 77% 100%
86 Sindhu.G 19 7 16 3 19 6 16 70 16 83% 89%
87 Sneha.H 17 6 20 5 20 7 14 71 18 85% 100%
88 Sneha.K 19 7 19 3 20 6 16 74 16 88% 89%
89 Spandana.M 19 7 19 3 20 7 15 73 17 87% 94%
90 Subika Darshini M 16 6 18 5 17 6 13 64 17 76% 94%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 5 19 3 22 5 11 70 13 83% 72%
93 Tejaswi.A.R 12 4 19 5 17 4 16 64 13 76% 72%
94 Thejaswini.B.L 13 5 15 5 18 4 11 57 14 68% 78%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 6 18 5 20 5 14 72 16 86% 89%
96 Varshitha.B.S 17 5 18 3 19 4 14 68 12 81% 67%
97 Vidyashree.K 18 7 18 5 20 7 15 71 19 85% 106%
98 Yasho Sangeetha.S 17 6 16 5 18 7 13 64 18 76% 100%
99 Yashwanth.A.G 12 3 14 5 19 5 13 58 13 69% 72%
100 Yogesh.R 15 7 14 5 20 6 13 62 18 74% 100%
101 Fathima Zohra 13 4 14 5 18 6 11 56 15 67% 83%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 11 3 18 5 18 6 12 59 14 70% 78%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 23 7 20 6 15 79 19
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 17 4 19 4 18 5 11 65 13 82% 68%
2 Aisiri.R.shetty 18 4 22 6 17 6 14 71 16 90% 84%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 0 0 1 0 7 3 0 8 3 10% 16%
5 Amulya.H.U 13 5 17 4 17 5 12 59 14 75% 74%
6 Aneesha Jose 20 6 22 6 18 6 14 74 18 94% 95%
7 Anisa Sarvanth 17 4 18 5 19 6 15 69 15 87% 79%
8 Annapoorna.K.P 19 6 21 5 18 6 14 72 17 91% 89%
9 Anuradha.K.H 20 5 22 7 18 6 13 73 18 92% 95%
10 Anusha Shetty 20 6 22 7 19 6 14 75 19 95% 100%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 4 18 6 17 5 11 65 15 82% 79%
12 Arfaath Ahmed.V 17 6 20 4 17 5 13 67 15 85% 79%
13 Aroma.S.Das 19 5 23 7 20 6 15 77 18 97% 95%
14 Athriya.S 17 5 21 5 16 6 13 67 16 85% 84%
15 Bhargav Krishna.K 3 1 3 0 7 3 6 19 4 24% 21%
16 Bhavyashri.B.R 16 5 20 5 18 5 14 68 15 86% 79%
17 Chaitra P T 17 5 23 7 19 6 14 73 18 92% 95%
18 Chandana Akkasali 17 5 20 5 17 6 12 66 16 84% 84%
19 Chandana.S 20 6 17 4 17 5 13 67 15 85% 79%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 17 2 17 5 10 59 11 75% 58%
22 Chandrashekar.M.S 18 5 20 6 17 4 14 69 15 87% 79%
23 Chayadevi. J 17 5 19 6 17 4 12 65 15 82% 79%
24 Chethan Balappa Talawar 5 2 11 1 14 4 11 41 7 52% 37%
25 Chethankumar.R 14 4 15 5 15 5 12 56 14 71% 74%
26 Darshitha.M.S 17 5 20 5 20 4 13 70 14 89% 74%
27 Divya T M 18 4 19 3 17 5 15 69 12 87% 63%
28 G P Yashaswini 18 5 18 3 18 5 14 68 13 86% 68%
29 Gagana. S. 16 2 18 2 16 4 13 63 8 80% 42%
30 Govardhan G 16 5 18 5 16 4 13 63 14 80% 74%
31 Grama Srirangaraju Sahana 18 4 22 6 20 5 14 74 15 94% 79%
32 Hamsha Prabha 19 6 21 7 18 5 13 71 18 90% 95%
33 Harha Kumar.K 17 5 20 5 18 5 13 68 15 86% 79%
34 Harshitha.B.Y 20 6 22 7 19 5 14 75 18 95% 95%
35 Harshitha.K 19 6 21 5 18 5 13 71 16 90% 84%
36 Harshitha.L 18 6 22 4 18 4 14 72 14 91% 74%
37 Harshitha.R 18 5 22 7 19 4 15 74 16 94% 84%
38 Hruthik.P 17 2 17 6 17 4 12 63 12 80% 63%
39 Kaveri.S 19 5 23 6 18 5 15 75 16 95% 84%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 20 4 22 6 19 5 14 75 15 95% 79%
42 Lekhanashree.U.K 18 4 15 5 18 4 12 63 13 80% 68%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 19 6 21 6 19 5 15 74 17 94% 89%
45 Mohammed Zain 19 4 19 7 17 5 15 70 16 89% 84%
46 M.Mohanashree 7 1 9 1 10 0 7 33 2 42% 11%
47 Monica.V.Nayak 20 6 20 4 19 5 13 72 15 91% 79%
48 Motilal.B.Nayak 17 5 16 3 18 5 12 63 13 80% 68%
49 Muthuswami Gari.Vineela 13 3 16 5 14 4 9 52 12 66% 63%
50 Namratha.M.P.M 14 5 15 4 17 4 12 58 13 73% 68%
51 Nandish.K.K 11 4 19 5 18 4 12 60 13 76% 68%
52 Nataraj.U 19 5 22 6 19 5 13 73 16 92% 84%
53 Neethu.M 20 6 22 6 19 5 14 75 17 95% 89%
54 Nikhil.H.R 14 4 16 4 18 5 10 58 13 73% 68%
55 Nisha.B.P 16 5 17 6 17 6 13 63 17 80% 89%
56 Nischitha.K.M 18 5 21 6 18 5 13 70 16 89% 84%
57 Nithin.K.M 18 5 21 3 18 5 13 70 13 89% 68%
58 Nithya. M. 14 2 18 3 17 1 13 62 6 78% 32%
59 Nithya.P 20 6 20 6 19 6 14 73 18 92% 95%
60 Nivesh Gowda. S. 17 4 20 6 18 3 13 68 13 86% 68%
61 Pakala Alekhya 13 4 14 4 17 3 13 57 11 72% 58%
62 Parineetha Raj 20 5 22 6 19 5 15 76 16 96% 84%
63 Parvathi.G.J 16 5 21 4 16 4 13 66 13 84% 68%
64 Pooja.B.S 17 5 19 4 18 6 11 65 15 82% 79%
65 Pooja.C 18 5 22 5 19 4 15 74 14 94% 74%
66 Pooja.N 20 6 20 7 18 5 13 71 18 90% 95%
67 Pooja S 19 5 21 5 19 5 13 72 15 91% 79%
68 Poornachandra.C.S 18 3 21 3 17 6 12 68 12 86% 63%
69 Praveenkumar. B S 19 3 19 4 18 5 14 70 12 89% 63%
70 Priyadarshini.R 20 4 21 6 19 5 13 73 15 92% 79%
71 Rachana.B.N 17 7 17 4 19 6 12 65 17 82% 89%
72 Rakshitha.R 20 7 22 6 19 6 14 75 19 95% 100%
73 Ranjan.P.K 18 3 15 5 18 4 14 65 12 82% 63%
74 Rohit.S.Patil 9 1 11 2 16 5 9 45 8 57% 42%
75 Sahana.B.R 18 3 19 6 18 6 14 69 15 87% 79%
76 Sahana.P 18 7 21 5 18 5 14 71 17 90% 89%
77 Sahana.T.D 15 2 17 4 17 5 13 62 11 78% 58%
78 Samarath C M 18 3 20 5 18 5 12 68 13 86% 68%
79 Sameeksha.M.S 17 3 19 5 18 5 14 68 13 86% 68%
80 Sanjana.D.M 18 4 20 5 18 6 12 68 15 86% 79%
81 Sanjana. Y C 15 3 16 5 18 5 14 63 13 80% 68%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 8 8 0 10% 0%
83 Shreya.H.S 21 4 23 6 19 5 14 77 15 97% 79%
84 Shreya.S 18 6 22 6 19 5 14 73 17 92% 89%
85 Srinidhi.K 17 3 19 6 18 6 12 66 15 84% 79%
86 Sindhu.G 19 4 18 6 18 6 15 70 16 89% 84%
87 Sneha.H 20 4 21 5 20 5 14 75 14 95% 74%
88 Sneha.K 21 7 23 6 19 5 14 77 18 97% 95%
89 Spandana.M 19 6 22 5 20 5 11 72 16 91% 84%
90 Subika Darshini M 18 3 19 4 17 6 14 68 13 86% 68%
91 Sultana Khannum 0 0 2 0 0 0 7 9 0 11% 0%
92 Surabhi.S 19 4 21 4 17 6 14 71 14 90% 74%
93 Tejaswi.A.R 21 4 22 6 20 5 15 78 15 99% 79%
94 Thejaswini.B.L 15 4 16 4 16 5 13 60 13 76% 68%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 20 3 22 6 18 5 15 75 14 95% 74%
96 Varshitha.B.S 20 6 21 6 19 5 13 73 17 92% 89%
97 Vidyashree.K 19 3 21 6 18 6 13 71 15 90% 79%
98 Yasho Sangeetha.S 17 4 18 5 18 5 13 66 14 84% 74%
99 Yashwanth.A.G 16 3 18 3 17 5 12 63 11 80% 58%
100 Yogesh.R 18 3 20 5 18 6 11 67 14 85% 74%
101 Fathima Zohra 17 4 16 4 16 5 14 63 13 80% 68%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 12 3 12 2 14 5 13 51 10 65% 53%
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 6 21 7 22 5 16 80 18
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 16 2 16 4 18 5 14 64 11 80% 61%
2 Aisiri.R.shetty 13 3 18 4 18 4 13 62 11 78% 61%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1% 6%
5 Amulya.H.U 11 3 17 3 17 3 13 58 9 73% 50%
6 Aneesha Jose 19 5 20 6 21 5 15 75 16 94% 89%
7 Anisa Sarvanth 19 4 21 4 21 5 16 77 13 96% 72%
8 Annapoorna.K.P 18 3 18 4 20 4 15 71 11 89% 61%
9 Anuradha.K.H 21 4 19 6 20 3 15 75 13 94% 72%
10 Anusha Shetty 21 3 20 6 21 5 15 77 14 96% 78%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 19 2 18 4 20 4 16 73 10 91% 56%
12 Arfaath Ahmed.V 15 3 17 6 18 4 13 63 13 79% 72%
13 Aroma.S.Das 14 3 21 6 22 5 16 73 14 91% 78%
14 Athriya.S 19 3 19 4 21 4 16 75 11 94% 61%
15 Bhargav Krishna.K 6 0 7 0 8 0 0 21 0 26% 0%
16 Bhavyashri.B.R 13 3 17 5 18 3 15 63 11 79% 61%
17 Chaitra P T 13 3 17 4 18 4 14 62 11 78% 61%
18 Chandana Akkasali 14 3 21 6 21 3 16 72 12 90% 67%
19 Chandana.S 18 4 17 4 21 4 15 71 12 89% 67%
20 Chandanashree. B M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
21 Chandini.C 15 4 12 3 18 2 14 59 9 74% 50%
22 Chandrashekar.M.S 18 3 19 6 20 4 14 71 13 89% 72%
23 Chayadevi. J 17 3 17 4 20 5 12 66 12 83% 67%
24 Chethan Balappa Talawar 4 0 9 3 17 2 11 41 5 51% 28%
25 Chethankumar.R 15 4 18 6 20 4 15 68 14 85% 78%
26 Darshitha.M.S 11 0 17 5 20 3 13 61 8 76% 44%
27 Divya T M 15 4 16 2 18 3 13 62 9 78% 50%
28 G P Yashaswini 19 4 17 5 20 4 15 71 13 89% 72%
29 Gagana. S. 16 3 17 4 21 2 14 68 9 85% 50%
30 Govardhan G 13 4 16 5 20 4 14 63 13 79% 72%
31 Grama Srirangaraju Sahana 9 2 18 4 20 5 14 61 11 76% 61%
32 Hamsha Prabha 20 4 20 5 20 4 15 75 13 94% 72%
33 Harha Kumar.K 9 0 12 3 17 0 13 51 3 64% 17%
34 Harshitha.B.Y 17 5 18 4 20 5 14 69 14 86% 78%
35 Harshitha.K 20 6 20 4 20 5 16 76 15 95% 83%
36 Harshitha.L 6 3 6 2 21 5 15 48 10 60% 56%
37 Harshitha.R 17 4 17 5 20 5 13 67 14 84% 78%
38 Hruthik.P 11 4 16 4 20 5 11 58 13 73% 72%
39 Kaveri.S 19 4 20 5 18 5 15 72 14 90% 78%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 11 3 9 4 17 5 12 49 12 61% 67%
42 Lekhanashree.U.K 18 6 19 6 19 4 13 69 16 86% 89%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 17 5 15 4 18 4 13 63 13 79% 72%
45 Mohammed Zain 15 6 18 5 20 5 15 68 16 85% 89%
46 M.Mohanashree 8 0 9 0 20 0 8 45 0 56% 0%
47 Monica.V.Nayak 16 3 16 4 19 5 13 64 12 80% 67%
48 Motilal.B.Nayak 14 6 17 5 20 5 12 63 16 79% 89%
49 Muthuswami Gari.Vineela 12 3 11 3 18 4 10 51 10 64% 56%
50 Namratha.M.P.M 21 6 20 6 21 4 15 77 16 96% 89%
51 Nandish.K.K 8 2 8 3 12 5 11 39 10 49% 56%
52 Nataraj.U 12 6 18 4 21 5 13 64 15 80% 83%
53 Neethu.M 21 6 21 6 21 5 16 79 17 99% 94%
54 Nikhil.H.R 9 2 12 4 13 5 8 42 11 53% 61%
55 Nisha.B.P 19 6 20 6 20 5 16 75 17 94% 94%
56 Nischitha.K.M 15 4 17 4 18 4 14 64 12 80% 67%
57 Nithin.K.M 14 4 11 2 17 4 15 57 10 71% 56%
58 Nithya. M. 14 5 12 2 16 2 12 54 9 68% 50%
59 Nithya.P 20 6 20 5 20 4 15 75 15 94% 83%
60 Nivesh Gowda. S. 12 5 14 5 17 5 11 54 15 68% 83%
61 Pakala Alekhya 18 4 18 3 21 5 13 70 12 88% 67%
62 Parineetha Raj 21 5 21 6 21 5 14 77 16 96% 89%
63 Parvathi.G.J 12 3 15 2 20 5 0 47 10 59% 56%
64 Pooja.B.S 17 5 17 6 18 4 14 66 15 83% 83%
65 Pooja.C 15 5 17 6 18 4 14 64 15 80% 83%
66 Pooja.N 18 6 19 5 20 4 15 72 15 90% 83%
67 Pooja S 15 5 15 5 18 4 10 58 14 73% 78%
68 Poornachandra.C.S 0 0 12 2 14 4 9 35 6 44% 33%
69 Praveenkumar. B S 15 4 17 6 17 3 14 63 13 79% 72%
70 Priyadarshini.R 17 2 16 6 20 3 15 68 11 85% 61%
71 Rachana.B.N 20 6 20 5 20 3 15 75 14 94% 78%
72 Rakshitha.R 20 6 20 6 20 5 16 76 17 95% 94%
73 Ranjan.P.K 17 5 20 6 20 3 14 71 14 89% 78%
74 Rohit.S.Patil 11 0 16 5 22 5 12 61 10 76% 56%
75 Sahana.B.R 17 2 18 5 18 4 14 67 11 84% 61%
76 Sahana.P 17 3 18 4 20 5 13 68 12 85% 67%
77 Sahana.T.D 15 3 17 3 18 3 13 63 9 79% 50%
78 Samarath C M 15 3 16 6 20 4 14 65 13 81% 72%
79 Sameeksha.M.S 17 5 17 5 20 4 15 69 14 86% 78%
80 Sanjana.D.M 21 6 21 5 20 4 16 78 15 98% 83%
81 Sanjana. Y C 19 4 20 5 20 4 15 74 13 93% 72%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
83 Shreya.H.S 19 4 19 6 20 5 14 72 15 90% 83%
84 Shreya.S 16 4 17 6 19 3 15 67 13 84% 72%
85 Srinidhi.K 20 5 20 5 21 4 15 76 14 95% 78%
86 Sindhu.G 14 3 16 6 18 5 12 60 14 75% 78%
87 Sneha.H 20 4 21 6 21 3 15 77 13 96% 72%
88 Sneha.K 18 5 19 6 20 5 13 70 16 88% 89%
89 Spandana.M 17 5 19 4 20 5 13 69 14 86% 78%
90 Subika Darshini M 16 3 16 6 20 5 13 65 14 81% 78%
91 Sultana Khannum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
92 Surabhi.S 18 6 21 4 21 4 15 75 14 94% 78%
93 Tejaswi.A.R 17 4 18 6 20 3 14 69 13 86% 72%
94 Thejaswini.B.L 19 3 21 5 20 4 15 75 12 94% 67%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 19 6 18 6 20 4 15 72 16 90% 89%
96 Varshitha.B.S 9 3 9 3 12 4 8 38 10 48% 56%
97 Vidyashree.K 19 4 19 5 20 3 15 73 12 91% 67%
98 Yasho Sangeetha.S 17 1 19 6 20 5 16 72 12 90% 67%
99 Yashwanth.A.G 15 4 17 5 18 4 13 63 13 79% 72%
100 Yogesh.R 15 5 19 5 21 4 13 68 14 85% 78%
101 Fathima Zohra 20 4 18 4 20 4 14 72 12 90% 67%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1% 0%
103 Layana Kouser 14 2 13 5 12 3 12 51 10 64% 56%
15 4 3
Sl No Name ROGANIDANA RSBK DG CHARAKA TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Practical Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
31 6 19 13 21 7 24 95 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Aishwarya.P 21 5 15 13 19 2 18 73 20 77% 77%
2 Aisiri.R.shetty 26 4 15 13 19 3 16 76 20 80% 77%
3 Ajay.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
4 Amith Reddy 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1% 0%
5 Amulya.H.U 26 2 16 13 19 3 17 78 18 82% 69%
6 Aneesha Jose 30 6 19 10 20 3 24 93 19 98% 73%
7 Anisa Sarvanth 26 2 16 9 19 4 20 81 15 85% 58%
8 Annapoorna.K.P 21 2 15 13 19 3 15 70 18 74% 69%
9 Anuradha.K.H 20 6 13 8 19 3 15 67 17 71% 65%
10 Anusha Shetty 20 3 17 8 19 4 15 71 15 75% 58%
11  Apoorva Basavanneppa Chatrada 15 5 13 12 15 3 12 55 20 58% 77%
12 Arfaath Ahmed.V 28 6 19 12 20 3 20 87 21 92% 81%
13 Aroma.S.Das 23 5 18 9 20 4 17 78 18 82% 69%
14 Athriya.S 22 5 13 10 19 3 13 67 18 71% 69%
15 Bhargav Krishna.K 3 0 2 0 0 1 8 13 1 14% 4%
16 Bhavyashri.B.R 25 5 15 9 19 3 15 74 17 78% 65%
17 Chaitra P T 17 4 12 7 19 3 15 63 14 66% 54%
18 Chandana Akkasali 21 5 13 7 19 3 16 69 15 73% 58%
19 Chandana.S 25 5 18 13 20 3 23 86 21 91% 81%
20 Chandanashree. B M 0 0 20 0 0 0 0 20 0 21% 0%
21 Chandini.C 10 2 10 0 16 2 8 44 4 46% 15%
22 Chandrashekar.M.S 26 4 19 11 20 4 19 84 19 88% 73%
23 Chayadevi. J 20 3 14 10 19 5 19 72 18 76% 69%
24 Chethan Balappa Talawar 11 0 8 0 0 3 4 23 3 24% 12%
25 Chethankumar.R 26 5 16 13 18 3 19 79 21 83% 81%
26 Darshitha.M.S 23 4 16 7 20 4 18 77 15 81% 58%
27 Divya T M 29 5 17 13 19 3 17 82 21 86% 81%
28 G P Yashaswini 23 6 17 12 19 4 19 78 22 82% 85%
29 Gagana. S. 22 4 15 11 19 4 18 74 19 78% 73%
30 Govardhan G 29 4 18 13 19 3 22 88 20 93% 77%
31 Grama Srirangaraju Sahana 24 6 15 10 19 4 18 76 20 80% 77%
32 Hamsha Prabha 18 2 15 10 19 4 15 67 16 71% 62%
33 Harha Kumar.K 9 2 11 2 14 2 7 41 6 43% 23%
34 Harshitha.B.Y 16 6 12 9 19 4 14 61 19 64% 73%
35 Harshitha.K 16 5 14 9 19 5 16 65 19 68% 73%
36 Harshitha.L 24 5 12 13 16 4 18 70 22 74% 85%
37 Harshitha.R 30 6 17 13 20 6 22 89 25 94% 96%
38 Hruthik.P 30 6 18 13 19 6 24 91 25 96% 96%
39 Kaveri.S 24 6 15 10 19 6 20 78 22 82% 85%
40 K.M.Swadha Mishra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
41 Lakshmi Narasimha Murthy 25 6 14 13 20 5 21 80 24 84% 92%
42 Lekhanashree.U.K 26 5 17 5 20 4 21 84 14 88% 54%
43 M.Hampanna Gowda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
44 Meghana.N 24 7 13 13 19 4 19 75 24 79% 92%
45 Mohammed Zain 30 6 18 13 20 6 22 90 25 95% 96%
46 M.Mohanashree 3 0 3 0 8 0 5 19 0 20% 0%
47 Monica.V.Nayak 14 6 9 10 17 5 10 50 21 53% 81%
48 Motilal.B.Nayak 24 5 14 13 20 7 19 77 25 81% 96%
49 Muthuswami Gari.Vineela 26 6 16 7 20 5 19 81 18 85% 69%
50 Namratha.M.P.M 21 5 18 8 20 3 16 75 16 79% 62%
51 Nandish.K.K 20 6 18 13 19 6 19 76 25 80% 96%
52 Nataraj.U 26 7 17 7 20 5 21 84 19 88% 73%
53 Neethu.M 21 6 17 9 20 3 16 74 18 78% 69%
54 Nikhil.H.R 30 5 19 13 20 6 21 90 24 95% 92%
55 Nisha.B.P 20 6 16 5 20 6 16 72 17 76% 65%
56 Nischitha.K.M 28 7 19 13 20 6 20 87 26 92% 100%
57 Nithin.K.M 28 7 15 3 19 4 20 82 14 86% 54%
58 Nithya. M. 21 4 12 6 17 4 16 66 14 69% 54%
59 Nithya.P 23 5 18 6 20 3 17 78 14 82% 54%
60 Nivesh Gowda. S. 28 6 17 13 15 5 23 83 24 87% 92%
61 Pakala Alekhya 30 6 18 13 20 5 21 89 24 94% 92%
62 Parineetha Raj 25 6 15 4 20 4 18 78 14 82% 54%
63 Parvathi.G.J 22 3 16 1 20 7 4 62 11 65% 42%
64 Pooja.B.S 20 4 18 13 20 3 18 76 20 80% 77%
65 Pooja.C 24 6 16 12 18 4 15 73 22 77% 85%
66 Pooja.N 26 6 19 13 20 5 24 89 24 94% 92%
67 Pooja S 19 5 14 13 18 5 19 70 23 74% 88%
68 Poornachandra.C.S 0 0 16 5 19 3 17 52 8 55% 31%
69 Praveenkumar. B S 26 5 18 13 19 4 20 83 22 87% 85%
70 Priyadarshini.R 23 2 16 13 19 3 21 79 18 83% 69%
71 Rachana.B.N 17 4 13 12 18 3 14 62 19 65% 73%
72 Rakshitha.R 24 5 17 10 19 5 19 79 20 83% 77%
73 Ranjan.P.K 30 5 19 6 19 2 16 84 13 88% 50%
74 Rohit.S.Patil 20 3 14 6 20 6 23 77 15 81% 58%
75 Sahana.B.R 27 5 17 7 19 3 24 87 15 92% 58%
76 Sahana.P 20 3 15 13 17 3 21 73 19 77% 73%
77 Sahana.T.D 26 3 16 5 18 5 21 81 13 85% 50%
78 Samarath C M 22 5 15 4 18 3 14 69 12 73% 46%
79 Sameeksha.M.S 19 3 17 5 20 5 18 74 13 78% 50%
80 Sanjana.D.M 22 5 17 5 20 5 16 75 15 79% 58%
81 Sanjana. Y C 27 4 18 5 20 4 23 88 13 93% 50%
82 Shilpa Bhat.G.S 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
83 Shreya.H.S 20 3 17 4 19 4 17 73 11 77% 42%
84 Shreya.S 24 4 16 5 20 4 19 79 13 83% 50%
85 Srinidhi.K 24 5 18 7 18 4 19 79 16 83% 62%
86 Sindhu.G 17 4 15 5 18 5 14 64 14 67% 54%
87 Sneha.H 17 3 12 5 15 5 14 58 13 61% 50%
88 Sneha.K 25 5 16 3 19 5 20 80 13 84% 50%
89 Spandana.M 20 4 15 5 19 5 17 71 14 75% 54%
90 Subika Darshini M 23 6 15 5 19 4 19 76 15 80% 58%
91 Sultana Khannum 0 0 3 0 0 0 0 3 0 3% 0%
92 Surabhi.S 17 3 14 4 19 3 14 64 10 67% 38%
93 Tejaswi.A.R 28 5 17 7 19 3 22 86 15 91% 58%
94 Thejaswini.B.L 22 3 16 6 17 3 19 74 12 78% 46%
95 Vaishnavi.V.Kulkarni 28 6 17 6 20 4 20 85 16 89% 62%
96 Varshitha.B.S 26 5 16 5 19 4 19 80 14 84% 54%
97 Vidyashree.K 23 4 17 6 19 4 19 78 14 82% 54%
98 Yasho Sangeetha.S 22 4 14 4 19 6 18 73 14 77% 54%
99 Yashwanth.A.G 31 5 17 6 19 5 24 91 16 96% 62%
100 Yogesh.R 25 5 16 6 19 5 20 80 16 84% 62%
101 Fathima Zohra 19 3 8 1 17 3 11 55 7 58% 27%
102 Shalini H.S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
103 Layana Kouser 4 0 5 2 8 3 5 22 5 23% 19%
18