ATTENDANCE OF I BAMS

Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 16 29 10 11 11 1 75 26
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 19 16 26 10 10 10 1 66 26 88% 100%
2 Aditya Kashyap H S 22 14 26 9 10 10 1 69 23 92% 88%
3 Aishwarya K 23 12 27 8 10 10 1 71 20 95% 77%
4 Amrutha M 22 14 27 9 11 11 1 72 23 96% 88%
5 Anusha C 23 16 29 10 11 11 1 75 26 100% 100%
6 Anusha R 23 14 28 9 9 9 1 70 23 93% 88%
7 Asha K 23 12 18 10 5 5 1 52 22 69% 85%
8 Athira P N 15 10 22 5 9 9 0 55 15 73% 58%
9 B.M.Pujasri 21 16 22 10 11 11 1 66 26 88% 100%
10 Bhavana A.L 20 16 28 10 11 11 1 71 26 95% 100%
11 Bhavana Murthy 0 16 14 10 11 11 1 37 26 49% 100%
12 Bhoomika A S 18 14 25 10 9 9 1 62 24 83% 92%
13 Bhoomika R B 22 16 29 9 10 10 1 72 25 96% 96%
14 Bindhya C 23 16 29 10 11 11 1 75 26 100% 100%
15 Chaitra H S 22 16 29 10 11 11 1 74 26 99% 100%
16 Chaitra H S 21 14 27 8 9 9 0 66 22 88% 85%
17 Chandana M 20 16 28 9 10 10 1 69 25 92% 96%
18 Chandana P 23 14 27 9 10 10 1 71 23 95% 88%
19 Chethan N 22 12 27 8 10 10 0 69 20 92% 77%
20 Deeksha T S 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
21 Deena S H 20 14 22 8 8 1 59 14 79% 54%
22 Deepthi R 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
23 Dhanita Bhowmik 23 16 28 11 11 1 74 16 99% 62%
24 Dhanush Gowda K S 22 16 29 11 11 1 74 16 99% 62%
25 Divya V Rathnam 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
26 Divyashree C 23 14 28 11 11 1 74 14 99% 54%
27 Gagana N 20 14 28 10 10 0 68 14 91% 54%
28 Gangothri G S 23 14 29 11 11 1 75 14 100% 54%
29 Gopika M U 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
30 Gouthami R 22 16 27 10 10 1 70 16 93% 62%
31 Gowthami Patil 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
32 Harini V L 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
33 Harshitha A 21 16 29 11 11 1 73 16 97% 62%
34 Harshitha G R 22 16 23 11 11 1 68 16 91% 62%
35 Harshitha M 22 14 28 10 10 1 71 14 95% 54%
36 Jayanth Siddesh S 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
37 K.V.Naga Anisha 23 14 27 10 10 1 71 14 95% 54%
38 Karunakara N 21 16 28 10 10 0 69 16 92% 62%
39 Kavya S 21 16 28 11 11 1 72 16 96% 62%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
41 Kruthika R 21 12 25 9 9 1 65 12 87% 46%
42 Lakshmi P 20 14 25 10 10 0 65 14 87% 54%
43 Lavanya B K 21 16 24 10 10 0 65 16 87% 62%
44 Leelavathi H Gulagannavar 23 16 28 11 11 1 74 16 99% 62%
45 Likitha H O 21 14 22 10 10 1 64 14 85% 54%
46 Likitha Rani K.R 22 14 25 10 10 1 68 14 91% 54%
47 Madhu A K 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
48 Mary Steffi R 23 14 29 11 11 1 75 14 100% 54%
49 Meghana. S 23 16 28 10 10 1 72 16 96% 62%
50 Megharani H K 21 16 28 9 9 1 68 16 91% 62%
51 Mohammed Siddiq Attar 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
52 Monika M.S 21 16 28 10 10 1 70 16 93% 62%
53 Muhammed Shuhaib 14 14 20 7 7 1 49 14 65% 54%
54 Nandish S 15 14 23 9 9 1 57 14 76% 54%
55 Navyashree P M 22 14 27 10 10 1 70 14 93% 54%
56 Nisarga H.K 22 14 28 10 10 1 71 14 95% 54%
57 Nischith N B 21 14 25 9 9 1 65 14 87% 54%
58 Parineetha S 21 14 26 10 10 0 67 14 89% 54%
59 Patil N B G 23 14 29 11 11 1 75 14 100% 54%
60 Pavithra S 22 14 27 11 11 1 72 14 96% 54%
61 Poojitha B N 23 14 25 10 10 1 69 14 92% 54%
62 Pradnya P Mudalgi 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
63 Preethi U 20 14 23 9 9 1 62 14 83% 54%
64 Prerana Purushotham 23 16 28 11 11 1 74 16 99% 62%
65 Priyanka R Shastry 23 14 25 10 10 1 69 14 92% 54%
66 Priyanka V Raju 23 14 28 11 11 1 74 14 99% 54%
67 Rajesh K S 22 16 27 10 10 1 70 16 93% 62%
68 Rakesh K L 23 14 28 10 10 0 71 14 95% 54%
69 Rakshitha M.G 22 14 25 11 11 1 70 14 93% 54%
70 Rakshitha N Murthy 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
71 Rakshitha S 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
72 Ranjitha K P 23 16 28 10 10 1 72 16 96% 62%
73 Rohith V 11 16 18 6 6 1 42 16 56% 62%
74 S.Sneha 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
75 Sangeetha N S 23 16 28 11 11 1 74 16 99% 62%
76 Sanjana P 23 16 28 10 10 1 72 16 96% 62%
77 Shraddha M 20 16 27 8 8 1 64 16 85% 62%
78 Shrusti Bhadrashetty 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
79 Sinchana H.R 23 16 28 10 10 1 72 16 96% 62%
80 Sinooja M 20 14 26 10 10 0 66 14 88% 54%
81 Smrithi S Nair 22 12 27 10 10 1 70 12 93% 46%
82 Souhardh R Hosalli 21 12 25 9 9 1 65 12 87% 46%
83 Soujanya Sagar 23 16 29 10 10 1 73 16 97% 62%
84 Sowgandhika P 22 12 27 10 10 1 70 12 93% 46%
85 Suma K 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
86 Suraj Kumar N 21 16 25 10 10 1 67 16 89% 62%
87 Sushma 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
88 Syed Rayyan Ahmed 21 16 28 11 11 1 72 16 96% 62%
89 Syed Sadath S. 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
90 Tejashwini R 20 10 24 9 9 0 62 10 83% 38%
91 Tejaswi Nagaraju 5 14 11 11 11 0 38 14 51% 54%
92 Thanu S 17 10 23 8 8 0 56 10 75% 38%
93 Ujwala J 18 14 24 9 9 0 60 14 80% 54%
94 Varada Deepak 23 14 28 10 10 1 72 14 96% 54%
95 Varsha R 22 12 25 8 8 1 64 12 85% 46%
96 Vasundharadevi 22 12 27 11 11 0 71 12 95% 46%
97 Veena 23 16 29 11 11 1 75 16 100% 62%
98 Vidyashree P 21 14 25 9 9 1 65 14 87% 54%
99 Vismaya G D 22 16 28 11 11 1 73 16 97% 62%
100 Zabril Hasan K M 22 16 27 9 9 1 68 16 91% 62%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
32 24 22 12 10 10 0 74 36
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 31 24 19 12 10 10 0 70 36 95% 100%
2 Aditya Kashyap H S 27 24 18 12 8 8 0 61 36 82% 100%
3 Aishwarya K 29 22 15 11 9 9 0 62 33 84% 92%
4 Amrutha M 27 22 15 11 7 7 0 56 33 76% 92%
5 Anusha C 28 24 19 12 8 8 0 63 36 85% 100%
6 Anusha R 29 24 19 12 10 10 0 68 36 92% 100%
7 Asha K 28 22 18 11 7 7 0 60 33 81% 92%
8 Athira P N 30 22 18 11 9 9 0 66 33 89% 92%
9 B.M.Pujasri 22 24 15 12 7 7 0 51 36 69% 100%
10 Bhavana A.L 31 22 18 11 10 10 0 69 33 93% 92%
11 Bhavana Murthy 31 22 18 10 10 10 0 69 32 93% 89%
12 Bhoomika A S 30 22 18 11 9 9 0 66 33 89% 92%
13 Bhoomika R B 26 22 15 11 8 8 0 57 33 77% 92%
14 Bindhya C 28 24 17 12 9 9 0 63 36 85% 100%
15 Chaitra H S 27 20 16 12 9 9 0 61 32 82% 89%
16 Chaitra H S 30 22 18 12 8 8 0 64 34 86% 94%
17 Chandana M 28 22 18 11 9 9 0 64 33 86% 92%
18 Chandana P 29 22 20 11 9 9 0 67 33 91% 92%
19 Chethan N 24 20 16 10 7 7 0 54 30 73% 83%
20 Deeksha T S 28 24 16 12 9 9 0 62 36 84% 100%
21 Deena S H 28 22 17 10 9 9 0 63 32 85% 89%
22 Deepthi R 32 22 20 11 10 10 0 72 33 97% 92%
23 Dhanita Bhowmik 20 20 15 9 6 6 0 47 29 64% 81%
24 Dhanush Gowda K S 30 24 16 12 8 8 0 62 36 84% 100%
25 Divya V Rathnam 29 24 16 12 9 9 0 63 36 85% 100%
26 Divyashree C 32 24 20 12 10 10 0 72 36 97% 100%
27 Gagana N 28 24 17 12 8 8 0 61 36 82% 100%
28 Gangothri G S 31 24 19 12 10 10 0 70 36 95% 100%
29 Gopika M U 27 20 18 9 9 9 0 63 29 85% 81%
30 Gouthami R 30 24 18 12 9 9 0 66 36 89% 100%
31 Gowthami Patil 31 22 20 11 9 9 0 69 33 93% 92%
32 Harini V L 31 22 19 11 9 9 0 68 33 92% 92%
33 Harshitha A 29 22 18 11 8 8 0 63 33 85% 92%
34 Harshitha G R 25 20 17 9 9 9 0 60 29 81% 81%
35 Harshitha M 27 22 16 10 8 8 0 59 32 80% 89%
36 Jayanth Siddesh S 31 22 20 11 10 10 0 71 33 96% 92%
37 K.V.Naga Anisha 30 22 16 11 9 9 0 64 33 86% 92%
38 Karunakara N 28 24 16 12 8 8 0 60 36 81% 100%
39 Kavya S 29 24 18 11 8 8 0 63 35 85% 97%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 30 24 16 11 9 9 0 64 35 86% 97%
41 Kruthika R 31 24 20 12 9 9 0 69 36 93% 100%
42 Lakshmi P 28 24 18 12 8 8 0 62 36 84% 100%
43 Lavanya B K 31 22 21 10 9 9 0 70 32 95% 89%
44 Leelavathi H Gulagannavar 30 24 16 12 9 9 0 64 36 86% 100%
45 Likitha H O 30 22 16 11 9 9 0 64 33 86% 92%
46 Likitha Rani K.R 29 24 18 12 9 9 0 65 36 88% 100%
47 Madhu A K 26 24 18 11 9 9 0 62 35 84% 97%
48 Mary Steffi R 30 24 18 12 9 9 0 66 36 89% 100%
49 Meghana. S 29 22 19 11 8 8 0 64 33 86% 92%
50 Megharani H K 30 22 17 11 10 10 0 67 33 91% 92%
51 Mohammed Siddiq Attar 28 22 17 11 9 9 0 63 33 85% 92%
52 Monika M.S 29 24 18 12 9 9 0 65 36 88% 100%
53 Muhammed Shuhaib 29 24 17 12 9 9 0 64 36 86% 100%
54 Nandish S 24 24 17 11 8 8 0 57 35 77% 97%
55 Navyashree P M 28 24 13 12 9 9 0 59 36 80% 100%
56 Nisarga H.K 30 24 20 12 9 9 0 68 36 92% 100%
57 Nischith N B 20 22 11 7 6 6 0 43 29 58% 81%
58 Parineetha S 29 22 19 9 9 9 0 66 31 89% 86%
59 Patil N B G 24 24 14 12 8 8 0 54 36 73% 100%
60 Pavithra S 32 24 20 12 10 10 0 72 36 97% 100%
61 Poojitha B N 30 24 15 12 9 9 0 63 36 85% 100%
62 Pradnya P Mudalgi 31 22 19 12 9 9 0 68 34 92% 94%
63 Preethi U 30 24 18 11 9 9 0 66 35 89% 97%
64 Prerana Purushotham 29 24 18 12 9 9 0 65 36 88% 100%
65 Priyanka R Shastry 26 24 16 12 8 8 0 58 36 78% 100%
66 Priyanka V Raju 31 22 20 11 9 9 0 69 33 93% 92%
67 Rajesh K S 26 24 16 12 8 8 0 58 36 78% 100%
68 Rakesh K L 29 22 16 11 9 9 0 63 33 85% 92%
69 Rakshitha M.G 28 22 15 11 8 8 0 59 33 80% 92%
70 Rakshitha N Murthy 32 24 20 12 10 10 0 72 36 97% 100%
71 Rakshitha S 29 22 16 11 9 9 0 63 33 85% 92%
72 Ranjitha K P 32 24 19 12 10 10 0 71 36 96% 100%
73 Rohith V 27 22 14 11 8 8 0 57 33 77% 92%
74 S.Sneha 30 24 20 11 9 9 0 68 35 92% 97%
75 Sangeetha N S 28 24 16 9 9 9 0 62 33 84% 92%
76 Sanjana P 26 22 15 11 9 9 0 59 33 80% 92%
77 Shraddha M 31 22 20 12 10 10 0 71 34 96% 94%
78 Shrusti Bhadrashetty 28 24 16 12 9 9 0 62 36 84% 100%
79 Sinchana H.R 29 24 18 12 9 9 0 65 36 88% 100%
80 Sinooja M 27 24 16 10 9 9 0 61 34 82% 94%
81 Smrithi S Nair 27 22 16 11 8 8 0 59 33 80% 92%
82 Souhardh R Hosalli 21 18 15 9 7 7 0 50 27 68% 75%
83 Soujanya Sagar 29 24 16 12 9 9 0 63 36 85% 100%
84 Sowgandhika P 26 24 18 12 8 8 0 60 36 81% 100%
85 Suma K 29 24 16 11 9 9 0 63 35 85% 97%
86 Suraj Kumar N 30 22 20 11 9 9 0 68 33 92% 92%
87 Sushma 29 24 16 12 9 9 0 63 36 85% 100%
88 Syed Rayyan Ahmed 23 22 13 11 8 8 0 52 33 70% 92%
89 Syed Sadath S. 31 24 18 11 10 10 0 69 35 93% 97%
90 Tejashwini R 27 22 15 12 9 9 0 60 34 81% 94%
91 Tejaswi Nagaraju 17 22 16 10 6 6 0 45 32 61% 89%
92 Thanu S 28 24 19 12 9 9 0 65 36 88% 100%
93 Ujwala J 21 20 13 10 8 8 0 50 30 68% 83%
94 Varada Deepak 27 24 17 12 9 9 0 62 36 84% 100%
95 Varsha R 30 22 20 11 9 9 0 68 33 92% 92%
96 Vasundharadevi 22 20 15 9 7 7 0 51 29 69% 81%
97 Veena 30 22 17 12 10 10 0 67 34 91% 94%
98 Vidyashree P 26 22 16 10 8 8 0 58 32 78% 89%
99 Vismaya G D 26 20 17 10 8 8 0 59 30 80% 83%
100 Zabril Hasan K M 26 24 14 12 9 9 0 58 36 78% 100%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
32 25 27 13 14 14 4 91 38
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 22 24 24 12 13 13 2 74 36 81% 95%
2 Aditya Kashyap H S 22 25 24 12 12 12 4 74 37 81% 97%
3 Aishwarya K 29 25 25 13 13 13 3 83 38 91% 100%
4 Amrutha M 24 24 25 11 12 12 3 76 35 84% 92%
5 Anusha C 25 25 26 12 13 13 4 81 37 89% 97%
6 Anusha R 25 25 20 12 11 11 3 70 37 77% 97%
7 Asha K 27 25 25 13 13 13 2 80 38 88% 100%
8 Athira P N 30 25 24 12 14 14 4 86 37 95% 97%
9 B.M.Pujasri 22 23 21 9 14 14 4 75 32 82% 84%
10 Bhavana A.L 29 24 25 13 13 13 4 84 37 92% 97%
11 Bhavana Murthy 28 24 27 12 13 13 4 85 36 93% 95%
12 Bhoomika A S 32 24 24 12 14 14 4 88 36 97% 95%
13 Bhoomika R B 24 23 26 11 12 12 2 76 34 84% 89%
14 Bindhya C 25 23 24 12 13 13 4 79 35 87% 92%
15 Chaitra H S 25 24 25 12 13 13 4 80 36 88% 95%
16 Chaitra H S 25 24 23 12 13 13 4 78 36 86% 95%
17 Chandana M 25 24 24 12 8 8 4 69 36 76% 95%
18 Chandana P 28 23 27 12 13 13 4 85 35 93% 92%
19 Chethan N 29 23 25 11 13 13 4 84 34 92% 89%
20 Deeksha T S 22 23 24 11 13 13 3 75 34 82% 89%
21 Deena S H 26 23 24 12 13 13 3 79 35 87% 92%
22 Deepthi R 29 23 23 11 12 12 4 80 34 88% 89%
23 Dhanita Bhowmik 24 24 23 12 12 12 4 75 36 82% 95%
24 Dhanush Gowda K S 26 24 26 12 12 12 4 80 36 88% 95%
25 Divya V Rathnam 24 23 26 11 13 13 4 80 34 88% 89%
26 Divyashree C 24 23 22 11 13 13 3 75 34 82% 89%
27 Gagana N 25 24 25 11 13 13 3 79 35 87% 92%
28 Gangothri G S 24 22 26 11 12 12 3 77 33 85% 87%
29 Gopika M U 31 22 25 13 14 14 4 88 35 97% 92%
30 Gouthami R 24 23 24 12 7 7 4 66 35 73% 92%
31 Gowthami Patil 28 23 26 12 12 12 4 82 35 90% 92%
32 Harini V L 25 23 27 12 13 13 4 82 35 90% 92%
33 Harshitha A 25 23 23 11 13 13 4 78 34 86% 89%
34 Harshitha G R 25 20 20 9 11 11 4 71 29 78% 76%
35 Harshitha M 26 22 27 12 13 13 4 83 34 91% 89%
36 Jayanth Siddesh S 30 22 26 11 14 14 4 88 33 97% 87%
37 K.V.Naga Anisha 26 24 27 12 12 12 4 81 36 89% 95%
38 Karunakara N 25 23 25 11 13 13 3 79 34 87% 89%
39 Kavya S 23 23 23 12 13 13 4 76 35 84% 92%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 31 23 22 12 12 12 3 80 35 88% 92%
41 Kruthika R 24 23 26 11 13 13 4 80 34 88% 89%
42 Lakshmi P 23 23 23 11 10 10 3 69 34 76% 89%
43 Lavanya B K 25 22 21 12 7 7 3 63 34 69% 89%
44 Leelavathi H Gulagannavar 24 24 23 13 11 11 4 73 37 80% 97%
45 Likitha H O 30 24 26 11 14 14 4 88 35 97% 92%
46 Likitha Rani K.R 25 22 23 12 15 15 4 82 34 90% 89%
47 Madhu A K 24 24 24 12 13 13 4 78 36 86% 95%
48 Mary Steffi R 24 23 24 12 13 13 3 77 35 85% 92%
49 Meghana. S 28 23 26 12 13 13 4 84 35 92% 92%
50 Megharani H K 30 23 26 12 13 13 4 86 35 95% 92%
51 Mohammed Siddiq Attar 21 24 24 13 12 12 2 71 37 78% 97%
52 Monika M.S 23 23 24 12 13 13 3 76 35 84% 92%
53 Muhammed Shuhaib 29 23 24 11 14 14 4 85 34 93% 89%
54 Nandish S 24 23 25 12 13 13 2 77 35 85% 92%
55 Navyashree P M 25 24 26 12 12 12 4 79 36 87% 95%
56 Nisarga H.K 24 25 24 12 13 13 4 78 37 86% 97%
57 Nischith N B 30 24 26 11 12 12 3 83 35 91% 92%
58 Parineetha S 25 23 21 11 10 10 2 68 34 75% 89%
59 Patil N B G 22 24 22 11 10 10 4 68 35 75% 92%
60 Pavithra S 23 22 23 12 11 11 3 71 34 78% 89%
61 Poojitha B N 25 25 24 12 12 12 4 77 37 85% 97%
62 Pradnya P Mudalgi 23 23 25 10 13 13 3 77 33 85% 87%
63 Preethi U 27 23 25 12 12 12 4 80 35 88% 92%
64 Prerana Purushotham 23 25 23 11 11 11 4 72 36 79% 95%
65 Priyanka R Shastry 22 23 22 11 11 11 3 69 34 76% 89%
66 Priyanka V Raju 27 25 25 12 13 13 4 82 37 90% 97%
67 Rajesh K S 20 24 22 11 11 11 4 68 35 75% 92%
68 Rakesh K L 31 24 26 11 14 14 4 89 35 98% 92%
69 Rakshitha M.G 24 24 26 11 13 13 4 80 35 88% 92%
70 Rakshitha N Murthy 23 24 23 12 12 12 2 72 36 79% 95%
71 Rakshitha S 26 24 25 11 12 12 4 79 35 87% 92%
72 Ranjitha K P 23 25 24 12 13 13 4 77 37 85% 97%
73 Rohith V 23 23 25 12 13 13 3 77 35 85% 92%
74 S.Sneha 27 24 27 12 13 13 4 84 36 92% 95%
75 Sangeetha N S 28 24 25 13 13 13 4 83 37 91% 97%
76 Sanjana P 26 23 23 12 12 12 2 75 35 82% 92%
77 Shraddha M 20 25 24 12 13 13 3 73 37 80% 97%
78 Shrusti Bhadrashetty 28 23 24 12 13 13 3 81 35 89% 92%
79 Sinchana H.R 27 24 22 12 13 13 3 78 36 86% 95%
80 Sinooja M 25 24 25 11 13 13 3 79 35 87% 92%
81 Smrithi S Nair 30 24 27 12 13 13 4 87 36 96% 95%
82 Souhardh R Hosalli 26 25 18 12 12 12 4 72 37 79% 97%
83 Soujanya Sagar 25 24 23 12 12 12 4 76 36 84% 95%
84 Sowgandhika P 25 25 24 11 12 12 4 77 36 85% 95%
85 Suma K 29 25 25 11 12 12 4 82 36 90% 95%
86 Suraj Kumar N 32 23 26 11 14 14 4 90 34 99% 89%
87 Sushma 27 24 25 12 12 12 4 80 36 88% 95%
88 Syed Rayyan Ahmed 18 25 16 7 7 7 2 50 32 55% 84%
89 Syed Sadath S. 31 25 24 12 14 14 3 86 37 95% 97%
90 Tejashwini R 25 24 25 11 12 12 3 77 35 85% 92%
91 Tejaswi Nagaraju 20 24 22 9 10 10 3 65 33 71% 87%
92 Thanu S 26 23 24 11 13 13 4 80 34 88% 89%
93 Ujwala J 20 22 20 9 10 10 4 64 31 70% 82%
94 Varada Deepak 26 23 22 11 13 13 4 78 34 86% 89%
95 Varsha R 29 22 23 12 12 12 4 80 34 88% 89%
96 Vasundharadevi 25 25 25 10 11 11 4 76 35 84% 92%
97 Veena 25 24 25 11 13 13 4 80 35 88% 92%
98 Vidyashree P 29 24 27 11 13 13 4 86 35 95% 92%
99 Vismaya G D 27 25 25 11 13 13 3 81 36 89% 95%
100 Zabril Hasan K M 20 22 20 8 12 12 1 65 30 71% 79%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
26 21 31 10 7 7 5 76 31
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 20 21 22 8 4 4 4 54 29 71% 94%
2 Aditya Kashyap H S 24 21 29 8 4 4 5 66 29 87% 94%
3 Aishwarya K 23 21 27 8 5 5 5 65 29 86% 94%
4 Amrutha M 24 21 30 9 6 6 5 71 30 93% 97%
5 Anusha C 22 21 28 8 6 6 5 67 29 88% 94%
6 Anusha R 25 21 30 10 6 6 5 72 31 95% 100%
7 Asha K 20 20 26 7 5 5 4 60 27 79% 87%
8 Athira P N 23 20 30 10 6 6 5 70 30 92% 97%
9 B.M.Pujasri 20 21 24 7 5 5 5 59 28 78% 90%
10 Bhavana A.L 25 21 29 10 5 5 5 69 31 91% 100%
11 Bhavana Murthy 25 21 29 10 5 5 5 69 31 91% 100%
12 Bhoomika A S 25 21 29 10 5 5 4 68 31 89% 100%
13 Bhoomika R B 20 21 29 9 4 4 4 61 30 80% 97%
14 Bindhya C 19 21 22 7 5 5 5 56 28 74% 90%
15 Chaitra H S 25 21 31 10 6 6 5 73 31 96% 100%
16 Chaitra H S 22 21 29 10 5 5 5 66 31 87% 100%
17 Chandana M 20 19 24 9 3 3 4 54 28 71% 90%
18 Chandana P 23 21 26 10 5 5 5 64 31 84% 100%
19 Chethan N 23 20 27 8 6 6 5 67 28 88% 90%
20 Deeksha T S 24 20 31 10 7 7 5 74 30 97% 97%
21 Deena S H 19 21 25 8 6 6 4 60 29 79% 94%
22 Deepthi R 24 21 31 9 7 7 5 74 30 97% 97%
23 Dhanita Bhowmik 22 21 28 8 6 6 5 67 29 88% 94%
24 Dhanush Gowda K S 19 21 26 9 5 5 5 60 30 79% 97%
25 Divya V Rathnam 20 21 27 8 4 4 3 58 29 76% 94%
26 Divyashree C 24 21 27 8 5 5 5 66 29 87% 94%
27 Gagana N 18 21 24 6 6 6 5 59 27 78% 87%
28 Gangothri G S 23 21 27 8 5 5 4 64 29 84% 94%
29 Gopika M U 22 21 25 10 6 6 3 62 31 82% 100%
30 Gouthami R 22 21 29 10 6 6 4 67 31 88% 100%
31 Gowthami Patil 25 21 31 10 7 7 5 75 31 99% 100%
32 Harini V L 22 20 27 8 5 5 5 64 28 84% 90%
33 Harshitha A 21 20 26 6 4 4 4 59 26 78% 84%
34 Harshitha G R 19 20 27 9 7 7 4 64 29 84% 94%
35 Harshitha M 21 21 28 8 6 6 5 66 29 87% 94%
36 Jayanth Siddesh S 25 21 28 10 5 5 5 68 31 89% 100%
37 K.V.Naga Anisha 23 21 30 9 7 7 5 72 30 95% 97%
38 Karunakara N 25 21 29 10 7 7 5 73 31 96% 100%
39 Kavya S 20 21 29 8 7 7 5 68 29 89% 94%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 25 20 29 10 6 6 5 71 30 93% 97%
41 Kruthika R 26 21 31 10 6 6 5 74 31 97% 100%
42 Lakshmi P 14 20 20 5 6 6 3 49 25 64% 81%
43 Lavanya B K 17 17 23 8 5 5 4 54 25 71% 81%
44 Leelavathi H Gulagannavar 23 20 31 9 5 5 5 69 29 91% 94%
45 Likitha H O 21 20 26 8 5 5 4 61 28 80% 90%
46 Likitha Rani K.R 18 21 27 7 6 6 3 60 28 79% 90%
47 Madhu A K 22 21 30 10 6 6 5 69 31 91% 100%
48 Mary Steffi R 17 21 26 8 4 4 4 55 29 72% 94%
49 Meghana. S 25 21 30 9 6 6 4 71 30 93% 97%
50 Megharani H K 21 21 28 9 6 6 5 66 30 87% 97%
51 Mohammed Siddiq Attar 17 21 21 7 4 4 4 50 28 66% 90%
52 Monika M.S 19 21 27 9 6 6 4 62 30 82% 97%
53 Muhammed Shuhaib 25 21 29 10 5 5 5 69 31 91% 100%
54 Nandish S 16 20 17 7 5 5 3 46 27 61% 87%
55 Navyashree P M 13 21 31 10 6 6 5 61 31 80% 100%
56 Nisarga H.K 26 21 31 10 7 7 5 76 31 #### 100%
57 Nischith N B 24 21 26 10 5 5 3 63 31 83% 100%
58 Parineetha S 18 20 28 8 6 6 5 63 28 83% 90%
59 Patil N B G 17 20 28 10 6 6 4 61 30 80% 97%
60 Pavithra S 17 20 23 7 5 5 4 54 27 71% 87%
61 Poojitha B N 23 20 28 9 6 6 5 68 29 89% 94%
62 Pradnya P Mudalgi 21 21 26 8 6 6 5 64 29 84% 94%
63 Preethi U 22 21 24 8 6 6 4 62 29 82% 94%
64 Prerana Purushotham 19 20 26 8 5 5 5 60 28 79% 90%
65 Priyanka R Shastry 17 18 21 5 3 3 4 48 23 63% 74%
66 Priyanka V Raju 24 20 30 10 6 6 5 71 30 93% 97%
67 Rajesh K S 20 21 28 10 6 6 4 64 31 84% 100%
68 Rakesh K L 25 20 31 9 6 6 5 73 29 96% 94%
69 Rakshitha M.G 23 21 27 9 5 5 3 63 30 83% 97%
70 Rakshitha N Murthy 25 21 30 10 7 7 4 73 31 96% 100%
71 Rakshitha S 21 21 28 9 6 6 5 66 30 87% 97%
72 Ranjitha K P 22 17 25 8 5 5 4 61 25 80% 81%
73 Rohith V 15 17 20 7 6 6 2 49 24 64% 77%
74 S.Sneha 22 20 27 9 6 6 3 64 29 84% 94%
75 Sangeetha N S 23 21 31 10 7 7 5 73 31 96% 100%
76 Sanjana P 20 21 25 7 5 5 4 59 28 78% 90%
77 Shraddha M 17 21 25 8 6 6 4 58 29 76% 94%
78 Shrusti Bhadrashetty 24 21 28 9 6 6 5 69 30 91% 97%
79 Sinchana H.R 21 20 26 9 6 6 5 64 29 84% 94%
80 Sinooja M 21 21 30 9 7 7 5 70 30 92% 97%
81 Smrithi S Nair 20 21 24 8 5 5 5 59 29 78% 94%
82 Souhardh R Hosalli 23 21 28 10 6 6 5 68 31 89% 100%
83 Soujanya Sagar 25 21 29 10 6 6 4 70 31 92% 100%
84 Sowgandhika P 22 20 29 10 7 7 4 69 30 91% 97%
85 Suma K 24 21 29 8 6 6 5 70 29 92% 94%
86 Suraj Kumar N 23 20 28 9 5 5 4 65 29 86% 94%
87 Sushma 25 21 29 10 6 6 5 71 31 93% 100%
88 Syed Rayyan Ahmed 22 21 30 9 5 5 4 66 30 87% 97%
89 Syed Sadath S. 22 21 30 9 6 6 5 69 30 91% 97%
90 Tejashwini R 22 20 28 9 6 6 4 66 29 87% 94%
91 Tejaswi Nagaraju 18 21 24 9 5 5 5 57 30 75% 97%
92 Thanu S 14 20 23 7 5 5 5 52 27 68% 87%
93 Ujwala J 16 18 19 4 4 4 5 48 22 63% 71%
94 Varada Deepak 21 21 30 9 6 6 4 67 30 88% 97%
95 Varsha R 23 20 30 10 7 7 5 72 30 95% 97%
96 Vasundharadevi 17 20 22 6 5 5 5 54 26 71% 84%
97 Veena 20 21 24 7 6 6 5 61 28 80% 90%
98 Vidyashree P 20 21 25 10 6 6 4 61 31 80% 100%
99 Vismaya G D 22 21 27 8 6 6 5 66 29 87% 94%
100 Zabril Hasan K M 15 21 19 6 5 5 3 47 27 62% 87%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
28 23 33 13 21 12 6 100 36
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 14 18 22 10 10 10 3 59 28 59% 78%
2 Aditya Kashyap H S 26 22 32 13 21 12 6 97 35 97% 97%
3 Aishwarya K 27 23 32 12 20 12 6 97 35 97% 97%
4 Amrutha M 25 23 27 11 16 10 6 84 34 84% 94%
5 Anusha C 27 22 33 12 19 12 5 96 34 96% 94%
6 Anusha R 26 19 29 11 17 12 4 88 30 88% 83%
7 Asha K 21 18 31 11 16 10 5 83 29 83% 81%
8 Athira P N 25 23 28 12 19 11 6 89 35 89% 97%
9 B.M.Pujasri 23 23 22 11 18 9 5 77 34 77% 94%
10 Bhavana A.L 27 22 33 13 20 12 5 97 35 97% 97%
11 Bhavana Murthy 27 23 32 13 19 12 6 96 36 96% 100%
12 Bhoomika A S 28 23 33 13 19 11 6 97 36 97% 100%
13 Bhoomika R B 23 21 24 11 18 9 5 79 32 79% 89%
14 Bindhya C 27 21 32 11 20 11 6 96 32 96% 89%
15 Chaitra H S 27 22 32 13 20 11 5 95 35 95% 97%
16 Chaitra H S 27 22 32 10 19 11 5 94 32 94% 89%
17 Chandana M 28 21 25 12 20 10 4 87 33 87% 92%
18 Chandana P 25 23 31 9 18 12 5 91 32 91% 89%
19 Chethan N 22 20 23 9 15 8 5 73 29 73% 81%
20 Deeksha T S 26 21 30 13 19 11 5 91 34 91% 94%
21 Deena S H 28 23 29 13 20 11 6 94 36 94% 100%
22 Deepthi R 28 23 33 13 21 12 6 100 36 #### 100%
23 Dhanita Bhowmik 27 22 33 13 21 12 6 99 35 99% 97%
24 Dhanush Gowda K S 23 22 31 11 19 10 6 89 33 89% 92%
25 Divya V Rathnam 26 20 29 13 17 12 4 88 33 88% 92%
26 Divyashree C 26 21 33 13 19 10 6 94 34 94% 94%
27 Gagana N 26 21 32 12 19 12 6 95 33 95% 92%
28 Gangothri G S 27 21 32 11 20 11 4 94 32 94% 89%
29 Gopika M U 24 23 23 9 14 6 6 73 32 73% 89%
30 Gouthami R 26 22 32 12 19 10 6 93 34 93% 94%
31 Gowthami Patil 27 22 32 12 20 12 6 97 34 97% 94%
32 Harini V L 26 20 32 10 18 12 5 93 30 93% 83%
33 Harshitha A 28 23 33 12 20 12 6 99 35 99% 97%
34 Harshitha G R 6 8 11 3 7 3 2 29 11 29% 31%
35 Harshitha M 25 23 32 13 19 11 6 93 36 93% 100%
36 Jayanth Siddesh S 25 16 29 12 20 10 4 88 28 88% 78%
37 K.V.Naga Anisha 26 23 31 12 20 11 6 94 35 94% 97%
38 Karunakara N 17 18 20 8 13 7 6 63 26 63% 72%
39 Kavya S 27 20 31 12 19 11 6 94 32 94% 89%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 27 23 32 12 21 12 4 96 35 96% 97%
41 Kruthika R 28 22 32 12 19 12 5 96 34 96% 94%
42 Lakshmi P 23 22 27 12 19 10 4 83 34 83% 94%
43 Lavanya B K 23 19 27 10 17 8 4 79 29 79% 81%
44 Leelavathi H Gulagannavar 24 21 29 13 18 10 6 87 34 87% 94%
45 Likitha H O 26 21 28 11 20 11 5 90 32 90% 89%
46 Likitha Rani K.R 27 20 31 12 19 11 5 93 32 93% 89%
47 Madhu A K 27 20 33 13 20 12 5 97 33 97% 92%
48 Mary Steffi R 25 21 32 13 19 12 4 92 34 92% 94%
49 Meghana. S 27 23 31 11 17 9 6 90 34 90% 94%
50 Megharani H K 27 21 31 12 21 12 6 97 33 97% 92%
51 Mohammed Siddiq Attar 23 21 28 10 18 10 4 83 31 83% 86%
52 Monika M.S 27 20 30 9 17 8 4 86 29 86% 81%
53 Muhammed Shuhaib 26 20 28 12 20 9 5 88 32 88% 89%
54 Nandish S 21 20 29 12 15 10 5 80 32 80% 89%
55 Navyashree P M 28 23 33 13 20 12 6 99 36 99% 100%
56 Nisarga H.K 28 23 33 13 21 12 6 100 36 #### 100%
57 Nischith N B 24 19 26 9 16 8 4 78 28 78% 78%
58 Parineetha S 22 20 30 9 15 11 5 83 29 83% 81%
59 Patil N B G 23 16 25 8 11 9 4 72 24 72% 67%
60 Pavithra S 23 20 27 9 16 8 5 79 29 79% 81%
61 Poojitha B N 28 21 29 12 19 10 6 92 33 92% 92%
62 Pradnya P Mudalgi 24 21 28 8 17 10 4 83 29 83% 81%
63 Preethi U 27 22 32 12 18 10 3 90 34 90% 94%
64 Prerana Purushotham 24 20 27 9 15 11 3 80 29 80% 81%
65 Priyanka R Shastry 24 22 31 12 17 11 4 87 34 87% 94%
66 Priyanka V Raju 27 23 30 12 19 11 6 93 35 93% 97%
67 Rajesh K S 19 15 24 8 12 10 4 69 23 69% 64%
68 Rakesh K L 21 26 27 9 17 10 5 80 35 80% 97%
69 Rakshitha M.G 23 17 27 11 20 11 3 84 28 84% 78%
70 Rakshitha N Murthy 27 22 32 12 19 12 6 96 34 96% 94%
71 Rakshitha S 28 23 32 13 21 11 6 98 36 98% 100%
72 Ranjitha K P 22 20 32 12 20 9 4 87 32 87% 89%
73 Rohith V 26 23 31 11 21 11 6 95 34 95% 94%
74 S.Sneha 28 20 33 12 20 12 6 99 32 99% 89%
75 Sangeetha N S 28 22 33 13 20 12 6 99 35 99% 97%
76 Sanjana P 27 22 31 13 20 12 6 96 35 96% 97%
77 Shraddha M 26 23 33 13 20 11 4 94 36 94% 100%
78 Shrusti Bhadrashetty 26 20 32 12 21 12 4 95 32 95% 89%
79 Sinchana H.R 25 20 30 11 19 11 4 89 31 89% 86%
80 Sinooja M 26 20 29 12 21 11 6 93 32 93% 89%
81 Smrithi S Nair 27 20 31 13 18 12 6 94 33 94% 92%
82 Souhardh R Hosalli 24 20 27 11 17 10 4 82 31 82% 86%
83 Soujanya Sagar 27 22 33 12 19 11 5 95 34 95% 94%
84 Sowgandhika P 26 23 27 12 18 9 5 85 35 85% 97%
85 Suma K 25 12 28 11 18 11 6 88 23 88% 64%
86 Suraj Kumar N 15 15 20 8 10 5 2 52 23 52% 64%
87 Sushma 28 22 33 12 21 12 6 100 34 #### 94%
88 Syed Rayyan Ahmed 25 16 28 11 19 11 6 89 27 89% 75%
89 Syed Sadath S. 27 22 32 10 18 12 5 94 32 94% 89%
90 Tejashwini R 24 20 28 12 19 12 5 88 32 88% 89%
91 Tejaswi Nagaraju 21 20 24 11 19 9 5 78 31 78% 86%
92 Thanu S 24 20 26 12 18 11 6 85 32 85% 89%
93 Ujwala J 19 16 31 8 13 8 5 76 24 76% 67%
94 Varada Deepak 26 23 29 12 19 10 6 90 35 90% 97%
95 Varsha R 26 22 29 12 18 11 5 89 34 89% 94%
96 Vasundharadevi 27 23 30 13 18 11 5 91 36 91% 100%
97 Veena 27 22 32 13 19 11 5 94 35 94% 97%
98 Vidyashree P 26 22 31 12 15 10 5 87 34 87% 94%
99 Vismaya G D 27 23 33 12 21 11 5 97 35 97% 97%
100 Zabril Hasan K M 22 20 27 11 16 10 4 79 31 79% 86%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 26 30 9 18 11 5 87 35
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 19 20 24 7 14 7 5 69 27 79% 77%
2 Aditya Kashyap H S 20 22 26 9 16 11 5 78 31 90% 89%
3 Aishwarya K 21 22 30 9 17 11 4 83 31 95% 89%
4 Amrutha M 16 20 23 8 15 10 4 68 28 78% 80%
5 Anusha C 17 20 25 8 16 9 4 71 28 82% 80%
6 Anusha R 16 22 24 7 16 10 4 70 29 80% 83%
7 Asha K 17 21 20 6 15 9 4 65 27 75% 77%
8 Athira P N 18 21 24 9 16 11 4 73 30 84% 86%
9 B.M.Pujasri 17 24 27 7 13 10 4 71 31 82% 89%
10 Bhavana A.L 15 24 26 7 16 11 5 73 31 84% 89%
11 Bhavana Murthy 18 21 30 8 17 11 4 80 29 92% 83%
12 Bhoomika A S 20 21 26 8 18 10 4 78 29 90% 83%
13 Bhoomika R B 16 20 23 5 12 9 3 63 25 72% 71%
14 Bindhya C 16 22 24 7 15 8 3 66 29 76% 83%
15 Chaitra H S 15 22 22 7 14 9 4 64 29 74% 83%
16 Chaitra H S 17 26 24 7 15 10 5 71 33 82% 94%
17 Chandana M 13 22 19 7 14 9 2 57 29 66% 83%
18 Chandana P 18 22 26 8 15 10 5 74 30 85% 86%
19 Chethan N 17 20 22 8 14 9 4 66 28 76% 80%
20 Deeksha T S 21 21 26 9 17 11 5 80 30 92% 86%
21 Deena S H 16 21 24 9 14 11 4 69 30 79% 86%
22 Deepthi R 19 22 29 9 16 10 4 78 31 90% 89%
23 Dhanita Bhowmik 12 15 11 5 8 8 4 43 20 49% 57%
24 Dhanush Gowda K S 17 22 22 8 14 9 4 66 30 76% 86%
25 Divya V Rathnam 17 22 25 8 15 10 3 70 30 80% 86%
26 Divyashree C 19 26 25 9 14 11 5 74 35 85% 100%
27 Gagana N 17 22 23 5 13 10 5 68 27 78% 77%
28 Gangothri G S 20 22 23 8 17 10 5 75 30 86% 86%
29 Gopika M U 16 21 21 9 15 11 5 68 30 78% 86%
30 Gouthami R 16 24 22 9 15 11 4 68 33 78% 94%
31 Gowthami Patil 15 20 22 6 13 9 4 63 26 72% 74%
32 Harini V L 21 25 26 9 16 10 5 78 34 90% 97%
33 Harshitha A 22 25 30 9 18 11 5 86 34 99% 97%
34 Harshitha G R 2 5 3 1 0 0 0 5 6 6% 17%
35 Harshitha M 20 26 30 9 16 11 5 82 35 94% 100%
36 Jayanth Siddesh S 20 24 26 9 16 11 4 77 33 89% 94%
37 K.V.Naga Anisha 20 22 26 7 15 11 4 76 29 87% 83%
38 Karunakara N 11 21 15 8 10 6 2 44 29 51% 83%
39 Kavya S 17 20 21 7 17 9 3 67 27 77% 77%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 17 22 26 8 17 9 4 73 30 84% 86%
41 Kruthika R 17 24 21 8 10 11 3 62 32 71% 91%
42 Lakshmi P 17 23 26 8 15 10 4 72 31 83% 89%
43 Lavanya B K 20 26 26 7 14 9 4 73 33 84% 94%
44 Leelavathi H Gulagannavar 16 23 25 8 12 11 3 67 31 77% 89%
45 Likitha H O 21 24 25 8 16 11 5 78 32 90% 91%
46 Likitha Rani K.R 15 24 20 7 12 8 3 58 31 67% 89%
47 Madhu A K 13 22 18 7 12 8 3 54 29 62% 83%
48 Mary Steffi R 16 22 25 8 15 8 3 67 30 77% 86%
49 Meghana. S 19 26 26 9 15 11 5 76 35 87% 100%
50 Megharani H K 18 24 26 9 15 11 5 75 33 86% 94%
51 Mohammed Siddiq Attar 12 20 22 6 12 6 3 55 26 63% 74%
52 Monika M.S 22 24 30 8 17 10 5 84 32 97% 91%
53 Muhammed Shuhaib 16 22 18 8 13 9 4 60 30 69% 86%
54 Nandish S 19 23 23 8 12 9 4 67 31 77% 89%
55 Navyashree P M 15 21 20 7 13 9 4 61 28 70% 80%
56 Nisarga H.K 16 20 23 6 14 7 2 62 26 71% 74%
57 Nischith N B 13 20 16 6 13 8 3 53 26 61% 74%
58 Parineetha S 18 24 28 9 18 9 3 76 33 87% 94%
59 Patil N B G 9 17 11 5 10 7 3 40 22 46% 63%
60 Pavithra S 13 18 14 5 10 8 2 47 23 54% 66%
61 Poojitha B N 15 22 19 6 13 6 4 57 28 66% 80%
62 Pradnya P Mudalgi 19 24 23 9 16 10 5 73 33 84% 94%
63 Preethi U 17 24 24 6 14 11 5 71 30 82% 86%
64 Prerana Purushotham 14 25 22 7 15 7 3 61 32 70% 91%
65 Priyanka R Shastry 12 15 18 5 9 4 2 45 20 52% 57%
66 Priyanka V Raju 19 26 24 9 16 11 4 74 35 85% 100%
67 Rajesh K S 13 5 17 5 13 8 4 55 10 63% 29%
68 Rakesh K L 18 15 26 7 14 11 4 73 22 84% 63%
69 Rakshitha M.G 21 26 25 9 17 11 5 79 35 91% 100%
70 Rakshitha N Murthy 21 26 30 8 17 11 4 83 34 95% 97%
71 Rakshitha S 22 26 30 9 18 11 5 86 35 99% 100%
72 Ranjitha K P 19 24 25 8 18 9 3 74 32 85% 91%
73 Rohith V 16 24 21 7 15 6 2 60 31 69% 89%
74 S.Sneha 20 25 24 9 16 10 5 75 34 86% 97%
75 Sangeetha N S 20 25 24 9 15 11 5 75 34 86% 97%
76 Sanjana P 19 24 26 9 17 11 5 78 33 90% 94%
77 Shraddha M 19 26 26 9 17 10 3 75 35 86% 100%
78 Shrusti Bhadrashetty 20 22 20 8 15 10 5 70 30 80% 86%
79 Sinchana H.R 20 24 26 9 16 11 4 77 33 89% 94%
80 Sinooja M 20 22 24 9 16 11 5 76 31 87% 89%
81 Smrithi S Nair 16 24 26 8 16 9 4 71 32 82% 91%
82 Souhardh R Hosalli 10 20 17 5 11 8 4 50 25 57% 71%
83 Soujanya Sagar 19 24 24 9 16 11 5 75 33 86% 94%
84 Sowgandhika P 18 26 21 8 12 9 4 64 34 74% 97%
85 Suma K 19 24 24 7 16 11 5 75 31 86% 89%
86 Suraj Kumar N 12 24 19 7 13 8 4 56 31 64% 89%
87 Sushma 19 23 21 9 15 10 5 70 32 80% 91%
88 Syed Rayyan Ahmed 15 22 20 6 10 9 5 59 28 68% 80%
89 Syed Sadath S. 19 22 24 8 17 11 5 76 30 87% 86%
90 Tejashwini R 15 20 23 8 14 10 5 67 28 77% 80%
91 Tejaswi Nagaraju 14 20 13 7 15 9 3 54 27 62% 77%
92 Thanu S 18 26 26 9 16 11 5 76 35 87% 100%
93 Ujwala J 2 15 3 1 3 2 1 11 16 13% 46%
94 Varada Deepak 15 22 21 9 13 10 5 64 31 74% 89%
95 Varsha R 20 26 26 8 16 11 5 78 34 90% 97%
96 Vasundharadevi 16 23 23 7 15 9 3 66 30 76% 86%
97 Veena 20 26 26 9 18 11 5 80 35 92% 100%
98 Vidyashree P 16 20 21 7 14 11 4 66 27 76% 77%
99 Vismaya G D 14 25 20 7 14 8 3 59 32 68% 91%
100 Zabril Hasan K M 12 20 18 6 12 6 1 49 26 56% 74%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 17 28 11 18 9 8 86 28
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 16 15 19 8 14 8 4 61 23 71% 82%
2 Aditya Kashyap H S 18 15 18 9 16 8 6 66 24 77% 86%
3 Aishwarya K 20 15 25 8 17 8 8 78 23 91% 82%
4 Amrutha M 20 17 22 8 15 9 6 72 25 84% 89%
5 Anusha C 15 14 18 6 16 8 6 63 20 73% 71%
6 Anusha R 20 15 16 7 16 7 4 63 22 73% 79%
7 Asha K 20 14 27 7 15 8 8 78 21 91% 75%
8 Athira P N 13 15 24 8 16 6 8 67 23 78% 82%
9 B.M.Pujasri 21 15 17 5 13 5 6 62 20 72% 71%
10 Bhavana A.L 19 16 25 9 16 8 8 76 25 88% 89%
11 Bhavana Murthy 21 14 21 9 17 7 8 74 23 86% 82%
12 Bhoomika A S 22 15 28 10 18 9 8 85 25 99% 89%
13 Bhoomika R B 17 15 21 8 12 8 6 64 23 74% 82%
14 Bindhya C 16 13 17 6 15 5 6 59 19 69% 68%
15 Chaitra H S 19 15 25 10 14 8 8 74 25 86% 89%
16 Chaitra H S 17 14 21 6 15 6 8 67 20 78% 71%
17 Chandana M 14 10 21 5 14 3 6 58 15 67% 54%
18 Chandana P 18 13 23 8 15 7 6 69 21 80% 75%
19 Chethan N 18 15 23 7 14 8 6 69 22 80% 79%
20 Deeksha T S 22 16 28 10 17 8 8 83 26 97% 93%
21 Deena S H 19 13 18 10 14 9 6 66 23 77% 82%
22 Deepthi R 18 14 20 8 16 7 8 69 22 80% 79%
23 Dhanita Bhowmik 20 15 25 7 8 8 8 69 22 80% 79%
24 Dhanush Gowda K S 19 15 21 9 14 8 8 70 24 81% 86%
25 Divya V Rathnam 17 15 24 7 15 7 8 71 22 83% 79%
26 Divyashree C 17 15 24 8 14 7 6 68 23 79% 82%
27 Gagana N 19 16 20 9 13 8 8 68 25 79% 89%
28 Gangothri G S 18 14 23 8 17 8 6 72 22 84% 79%
29 Gopika M U 22 15 27 5 15 7 8 79 20 92% 71%
30 Gouthami R 21 15 27 9 15 9 6 78 24 91% 86%
31 Gowthami Patil 19 15 24 7 13 8 8 72 22 84% 79%
32 Harini V L 19 14 26 7 16 7 8 76 21 88% 75%
33 Harshitha A 18 15 24 9 18 9 8 77 24 90% 86%
34 Harshitha G R 6 10 10 3 0 2 2 20 13 23% 46%
35 Harshitha M 17 10 20 9 16 8 6 67 19 78% 68%
36 Jayanth Siddesh S 19 15 21 9 16 8 6 70 24 81% 86%
37 K.V.Naga Anisha 17 13 17 8 15 5 8 62 21 72% 75%
38 Karunakara N 12 12 14 6 10 7 4 47 18 55% 64%
39 Kavya S 17 13 23 9 17 9 6 72 22 84% 79%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 21 15 26 8 17 9 8 81 23 94% 82%
41 Kruthika R 22 16 28 11 10 9 8 77 27 90% 96%
42 Lakshmi P 17 11 17 6 15 7 8 64 17 74% 61%
43 Lavanya B K 18 13 26 9 14 9 6 73 22 85% 79%
44 Leelavathi H Gulagannavar 19 16 25 6 12 7 8 71 22 83% 79%
45 Likitha H O 20 13 25 10 16 7 8 76 23 88% 82%
46 Likitha Rani K.R 14 12 24 6 12 8 6 64 18 74% 64%
47 Madhu A K 21 16 25 10 12 9 6 73 26 85% 93%
48 Mary Steffi R 17 13 21 7 15 7 6 66 20 77% 71%
49 Meghana. S 18 15 24 8 15 8 8 73 23 85% 82%
50 Megharani H K 19 13 23 9 15 8 8 73 22 85% 79%
51 Mohammed Siddiq Attar 17 14 24 8 12 6 6 65 22 76% 79%
52 Monika M.S 18 14 22 9 17 7 6 70 23 81% 82%
53 Muhammed Shuhaib 22 14 25 7 13 9 8 77 21 90% 75%
54 Nandish S 15 10 19 5 12 8 4 58 15 67% 54%
55 Navyashree P M 18 14 25 9 13 7 8 71 23 83% 82%
56 Nisarga H.K 21 16 25 10 14 9 6 75 26 87% 93%
57 Nischith N B 19 14 24 7 13 9 8 73 21 85% 75%
58 Parineetha S 17 14 23 7 18 8 6 72 21 84% 75%
59 Patil N B G 15 12 18 7 10 7 6 56 19 65% 68%
60 Pavithra S 13 15 19 5 10 6 6 54 20 63% 71%
61 Poojitha B N 17 13 23 7 13 7 4 64 20 74% 71%
62 Pradnya P Mudalgi 19 13 24 7 16 7 6 72 20 84% 71%
63 Preethi U 16 13 18 8 14 7 4 59 21 69% 75%
64 Prerana Purushotham 19 14 25 8 15 8 6 73 22 85% 79%
65 Priyanka R Shastry 14 13 16 7 9 7 6 52 20 60% 71%
66 Priyanka V Raju 20 13 24 9 16 7 8 75 22 87% 79%
67 Rajesh K S 17 12 17 6 13 7 4 58 18 67% 64%
68 Rakesh K L 18 14 22 7 14 6 8 68 21 79% 75%
69 Rakshitha M.G 18 11 21 8 17 6 4 66 19 77% 68%
70 Rakshitha N Murthy 18 15 22 8 17 8 8 73 23 85% 82%
71 Rakshitha S 21 15 27 10 18 8 8 82 25 95% 89%
72 Ranjitha K P 13 11 20 6 18 5 0 56 17 65% 61%
73 Rohith V 20 15 26 9 15 8 6 75 24 87% 86%
74 S.Sneha 21 17 27 9 16 8 8 80 26 93% 93%
75 Sangeetha N S 21 17 27 9 15 9 8 80 26 93% 93%
76 Sanjana P 20 13 24 8 17 8 8 77 21 90% 75%
77 Shraddha M 18 12 23 9 17 8 6 72 21 84% 75%
78 Shrusti Bhadrashetty 20 14 25 8 15 7 6 73 22 85% 79%
79 Sinchana H.R 20 11 26 8 16 9 8 79 19 92% 68%
80 Sinooja M 20 14 26 7 16 8 8 78 21 91% 75%
81 Smrithi S Nair 17 13 21 9 16 8 8 70 22 81% 79%
82 Souhardh R Hosalli 20 14 27 8 11 8 8 74 22 86% 79%
83 Soujanya Sagar 21 16 27 8 16 9 8 81 24 94% 86%
84 Sowgandhika P 19 13 22 9 12 8 8 69 22 80% 79%
85 Suma K 18 12 19 7 16 8 6 67 19 78% 68%
86 Suraj Kumar N 20 15 28 9 13 9 8 78 24 91% 86%
87 Sushma 21 16 26 8 15 7 6 75 24 87% 86%
88 Syed Rayyan Ahmed 14 10 25 4 10 2 8 59 14 69% 50%
89 Syed Sadath S. 19 15 23 7 17 8 8 75 22 87% 79%
90 Tejashwini R 17 15 22 9 14 8 4 65 24 76% 86%
91 Tejaswi Nagaraju 16 13 15 4 15 6 6 58 17 67% 61%
92 Thanu S 18 15 25 6 16 9 6 74 21 86% 75%
93 Ujwala J 3 16 8 1 3 1 2 17 17 20% 61%
94 Varada Deepak 19 14 26 8 13 8 8 74 22 86% 79%
95 Varsha R 17 12 22 8 16 4 6 65 20 76% 71%
96 Vasundharadevi 13 11 15 6 15 4 8 55 17 64% 61%
97 Veena 20 15 25 10 18 8 6 77 25 90% 89%
98 Vidyashree P 20 13 25 9 14 9 6 74 22 86% 79%
99 Vismaya G D 18 16 25 9 14 8 8 73 25 85% 89%
100 Zabril Hasan K M 16 13 22 8 12 6 4 60 21 70% 75%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
22 19 31 12 20 11 10 94 31
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 11 15 18 8 13 9 4 55 23
2 Aditya Kashyap H S 18 18 26 10 16 10 8 78 28
3 Aishwarya K 22 19 30 10 19 11 10 92 29
4 Amrutha M 16 16 20 5 13 11 6 66 21
5 Anusha C 18 18 29 9 18 11 8 84 27
6 Anusha R 18 16 23 8 15 11 6 73 24
7 Asha K 19 17 27 10 17 10 2 75 27
8 Athira P N 14 17 16 8 15 10 6 61 25
9 B.M.Pujasri 16 19 23 8 11 11 10 71 27
10 Bhavana A.L 19 19 26 7 15 11 6 77 26
11 Bhavana Murthy 22 19 29 11 18 11 10 90 30
12 Bhoomika A S 21 19 31 12 19 11 10 92 31
13 Bhoomika R B 17 18 18 6 16 10 8 69 24
14 Bindhya C 18 19 27 9 14 11 10 80 28
15 Chaitra H S 17 18 23 8 18 10 6 74 26
16 Chaitra H S 20 17 26 6 15 10 8 79 23
17 Chandana M 16 18 20 11 17 11 6 70 29
18 Chandana P 20 19 26 8 17 11 8 82 27
19 Chethan N 17 17 24 4 13 10 4 68 21
20 Deeksha T S 14 17 21 10 13 11 8 67 27
21 Deena S H 15 18 20 8 14 11 8 68 26
22 Deepthi R 22 19 31 9 19 11 10 93 28
23 Dhanita Bhowmik 21 19 31 10 20 10 8 90 29
24 Dhanush Gowda K S 19 18 22 7 14 10 10 75 25
25 Divya V Rathnam 16 18 20 5 14 10 8 68 23
26 Divyashree C 22 19 31 11 18 11 10 92 30
27 Gagana N 18 19 28 7 14 10 10 80 26
28 Gangothri G S 21 19 24 8 15 11 8 79 27
29 Gopika M U 15 17 18 9 15 9 6 63 26
30 Gouthami R 20 17 27 7 18 8 8 81 24
31 Gowthami Patil 17 17 27 6 17 9 8 78 23
32 Harini V L 19 18 24 6 16 11 8 78 24
33 Harshitha A 19 18 28 11 16 11 8 82 29
34 Harshitha G R 15 17 24 8 15 9 8 71 25
35 Harshitha M 21 19 28 10 16 11 10 86 29
36 Jayanth Siddesh S 16 15 19 7 11 10 8 64 22
37 K.V.Naga Anisha 20 18 26 10 19 11 10 86 28
38 Karunakara N 16 17 13 1 11 9 6 55 18
39 Kavya S 18 18 25 10 18 11 10 82 28
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 19 18 25 9 17 10 6 77 27
41 Kruthika R 19 19 25 7 16 8 10 78 26
42 Lakshmi P 18 18 26 9 18 11 8 81 27
43 Lavanya B K 16 19 19 7 16 10 6 67 26
44 Leelavathi H Gulagannavar 13 16 17 6 14 10 0 54 22
45 Likitha H O 17 18 25 8 18 11 10 81 26
46 Likitha Rani K.R 16 17 19 3 11 10 6 62 20
47 Madhu A K 18 19 24 7 13 9 6 70 26
48 Mary Steffi R 19 18 18 6 15 11 8 71 24
49 Meghana. S 19 19 30 10 20 11 6 86 29
50 Megharani H K 19 19 28 10 20 10 8 85 29
51 Mohammed Siddiq Attar 11 19 13 5 11 8 6 49 24
52 Monika M.S 20 19 25 7 18 11 8 82 26
53 Muhammed Shuhaib 19 18 21 8 15 10 4 69 26
54 Nandish S 16 15 21 6 12 11 4 64 21
55 Navyashree P M 21 18 30 8 16 9 10 86 26
56 Nisarga H.K 18 16 28 10 19 10 10 85 26
57 Nischith N B 17 16 20 1 11 10 4 62 17
58 Parineetha S 20 18 28 9 18 10 6 82 27
59 Patil N B G 19 17 13 1 9 9 6 56 18
60 Pavithra S 20 18 30 11 19 10 8 87 29
61 Poojitha B N 14 18 21 6 9 11 10 65 24
62 Pradnya P Mudalgi 16 18 23 10 10 10 10 69 28
63 Preethi U 16 18 20 9 13 11 10 70 27
64 Prerana Purushotham 17 19 21 6 15 11 8 72 25
65 Priyanka R Shastry 8 15 7 3 7 6 2 30 18
66 Priyanka V Raju 16 18 23 10 15 11 10 75 28
67 Rajesh K S 16 16 11 1 7 9 6 49 17
68 Rakesh K L 17 17 26 3 13 10 10 76 20
69 Rakshitha M.G 19 18 26 9 18 11 8 82 27
70 Rakshitha N Murthy 18 18 23 9 15 11 8 75 27
71 Rakshitha S 20 18 31 8 16 11 10 88 26
72 Ranjitha K P 19 18 27 8 17 11 8 82 26
73 Rohith V 21 18 28 8 17 10 8 84 26
74 S.Sneha 22 19 29 10 19 11 10 91 29
75 Sangeetha N S 22 19 30 10 19 11 10 92 29
76 Sanjana P 19 19 27 10 19 10 8 83 29
77 Shraddha M 21 19 27 10 16 11 8 83 29
78 Shrusti Bhadrashetty 20 18 23 9 16 10 10 79 27
79 Sinchana H.R 18 19 26 8 16 11 8 79 27
80 Sinooja M 18 17 19 7 15 11 6 69 24
81 Smrithi S Nair 16 18 27 11 17 11 8 79 29
82 Souhardh R Hosalli 17 18 17 2 10 10 10 64 20
83 Soujanya Sagar 20 19 27 9 16 9 10 82 28
84 Sowgandhika P 17 16 22 8 17 11 6 73 24
85 Suma K 20 19 25 10 18 11 10 84 29
86 Suraj Kumar N 16 16 16 4 13 7 10 62 20
87 Sushma 18 19 23 9 16 9 6 72 28
88 Syed Rayyan Ahmed 0 0 0 0 2 4 0 6 0
89 Syed Sadath S. 20 19 24 5 15 11 8 78 24
90 Tejashwini R 8 18 12 2 9 6 6 41 20
91 Tejaswi Nagaraju 13 18 20 3 9 7 0 49 21
92 Thanu S 21 18 31 8 18 11 10 91 26
93 Ujwala J 16 19 19 8 15 8 8 66 27
94 Varada Deepak 17 17 19 8 15 10 8 69 25
95 Varsha R 19 18 25 6 15 10 10 79 24
96 Vasundharadevi 16 18 21 8 14 9 10 70 26
97 Veena 17 18 19 8 13 10 8 67 26
98 Vidyashree P 18 18 26 8 14 10 8 76 26
99 Vismaya G D 20 19 30 11 20 11 8 89 30
100 Zabril Hasan K M 12 17 17 5 13 7 8 57 22
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
35 29 36 15 22 9 10 112 44
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abrar Dhavalagi 16 16 20 5 10 9 4 59 21 53% 48%
2 Aditya Kashyap H S 27 22 27 14 16 9 4 83 36 74% 82%
3 Aishwarya K 28 23 29 11 20 9 10 96 34 86% 77%
4 Amrutha M 21 21 18 10 17 7 2 65 31 58% 70%
5 Anusha C 25 23 25 11 21 9 4 84 34 75% 77%
6 Anusha R 19 19 21 11 17 9 6 72 30 64% 68%
7 Asha K 28 23 29 9 15 9 10 91 32 81% 73%
8 Athira P N 26 22 33 14 18 9 6 92 36 82% 82%
9 B.M.Pujasri 26 22 30 14 19 6 10 91 36 81% 82%
10 Bhavana A.L 29 25 30 14 20 9 10 98 39 88% 89%
11 Bhavana Murthy 27 25 28 14 18 7 10 90 39 80% 89%
12 Bhoomika A S 30 25 33 15 21 9 6 99 40 88% 91%
13 Bhoomika R B 27 25 22 11 17 8 2 76 36 68% 82%
14 Bindhya C 16 16 19 8 15 5 4 59 24 53% 55%
15 Chaitra H S 25 25 20 12 15 9 6 75 37 67% 84%
16 Chaitra H S 28 25 28 12 20 9 4 89 37 79% 84%
17 Chandana M 22 22 16 10 13 8 6 65 32 58% 73%
18 Chandana P 24 24 19 12 17 8 6 74 36 66% 82%
19 Chethan N 20 20 20 10 13 8 6 67 30 60% 68%
20 Deeksha T S 27 22 29 13 16 9 2 83 35 74% 80%
21 Deena S H 24 22 19 9 17 8 4 72 31 64% 70%
22 Deepthi R 25 20 27 12 16 8 4 80 32 71% 73%
23 Dhanita Bhowmik 28 22 26 8 19 9 4 86 30 77% 68%
24 Dhanush Gowda K S 24 22 26 13 19 9 2 80 35 71% 80%
25 Divya V Rathnam 17 17 19 11 18 9 4 67 28 60% 64%
26 Divyashree C 26 24 22 13 19 9 6 82 37 73% 84%
27 Gagana N 24 20 24 9 16 7 10 81 29 72% 66%
28 Gangothri G S 22 22 26 10 15 7 4 74 32 66% 73%
29 Gopika M U 23 20 29 13 19 8 6 85 33 76% 75%
30 Gouthami R 17 17 17 10 10 8 2 54 27 48% 61%
31 Gowthami Patil 29 25 25 12 20 8 4 86 37 77% 84%
32 Harini V L 27 24 28 13 20 8 6 89 37 79% 84%
33 Harshitha A 23 23 21 8 15 8 4 71 31 63% 70%
34 Harshitha G R 33 27 34 14 22 9 10 108 41 96% 93%
35 Harshitha M 27 25 21 12 15 8 6 77 37 69% 84%
36 Jayanth Siddesh S 25 25 29 12 18 9 6 87 37 78% 84%
37 K.V.Naga Anisha 22 22 25 11 14 8 4 73 33 65% 75%
38 Karunakara N 18 18 19 9 15 6 4 62 27 55% 61%
39 Kavya S 26 22 24 12 16 7 6 79 34 71% 77%
40 Kavya Sharanappa Hurikadli 21 20 27 12 15 9 4 76 32 68% 73%
41 Kruthika R 28 24 29 12 21 9 6 93 36 83% 82%
42 Lakshmi P 19 19 19 8 14 9 4 65 27 58% 61%
43 Lavanya B K 23 23 23 8 15 9 6 76 31 68% 70%
44 Leelavathi H Gulagannavar 20 20 18 10 13 8 4 63 30 56% 68%
45 Likitha H O 26 24 26 10 16 8 4 80 34 71% 77%
46 Likitha Rani K.R 18 18 21 12 18 9 2 68 30 61% 68%
47 Madhu A K 27 20 25 11 16 9 4 81 31 72% 70%
48 Mary Steffi R 20 20 12 10 15 9 4 60 30 54% 68%
49 Meghana. S 21 20 28 13 16 9 10 84 33 75% 75%
50 Megharani H K 25 21 23 12 17 9 8 82 33 73% 75%
51 Mohammed Siddiq Attar 17 17 19 4 2 9 4 51 21 46% 48%
52 Monika M.S 23 21 17 6 13 9 4 66 27 59% 61%
53 Muhammed Shuhaib 25 23 21 13 18 9 8 81 36 72% 82%
54 Nandish S 15 15 16 10 7 9 6 53 25 47% 57%
55 Navyashree P M 18 18 20 9 16 9 4 67 27 60% 61%
56 Nisarga H.K 29 22 32 15 20 8 10 99 37 88% 84%
57 Nischith N B 23 23 19 8 16 9 4 71 31 63% 70%
58 Parineetha S 18 18 23 8 15 9 8 73 26 65% 59%
59 Patil N B G 13 13 14 8 13 9 4 53 21 47% 48%
60 Pavithra S 32 24 34 13 19 8 10 103 37 92% 84%
61 Poojitha B N 19 19 19 12 19 7 8 72 31 64% 70%
62 Pradnya P Mudalgi 26 23 24 13 12 9 8 79 36 71% 82%
63 Preethi U 26 22 24 11 18 7 6 81 33 72% 75%
64 Prerana Purushotham 22 20 16 6 11 7 2 58 26 52% 59%
65 Priyanka R Shastry 16 16 15 7 11 9 6 57 23 51% 52%
66 Priyanka V Raju 26 21 31 13 19 9 6 91 34 81% 77%
67 Rajesh K S 15 15 11 8 11 6 4 47 23 42% 52%
68 Rakesh K L 20 20 21 10 14 7 2 64 30 57% 68%
69 Rakshitha M.G 25 25 23 10 15 9 2 74 35 66% 80%
70 Rakshitha N Murthy 30 25 26 14 19 9 10 94 39 84% 89%
71 Rakshitha S 33 25 27 13 20 9 10 99 38 88% 86%
72 Ranjitha K P 24 24 23 12 17 7 10 81 36 72% 82%
73 Rohith V 28 22 24 11 14 9 4 79 33 71% 75%
74 S.Sneha 27 24 26 11 16 9 10 88 35 79% 80%
75 Sangeetha N S 31 25 30 14 22 9 10 102 39 91% 89%
76 Sanjana P 21 21 24 11 16 8 6 75 32 67% 73%
77 Shraddha M 21 21 24 10 18 7 6 76 31 68% 70%
78 Shrusti Bhadrashetty 28 28 31 14 19 9 10 97 42 87% 95%
79 Sinchana H.R 29 23 24 11 15 9 8 85 34 76% 77%
80 Sinooja M 25 25 32 13 17 7 6 87 38 78% 86%
81 Smrithi S Nair 25 25 28 10 14 8 8 83 35 74% 80%
82 Souhardh R Hosalli 24 24 25 11 17 8 6 80 35 71% 80%
83 Soujanya Sagar 22 22 20 10 12 9 4 67 32 60% 73%
84 Sowgandhika P 24 22 25 9 19 9 4 81 31 72% 70%
85 Suma K 24 24 20 11 15 8 4 71 35 63% 80%
86 Suraj Kumar N 21 21 26 12 18 8 6 79 33 71% 75%
87 Sushma 29 24 32 15 19 9 10 99 39 88% 89%
88 Syed Rayyan Ahmed 4 10 5 1 1 4 0 14 11 13% 25%
89 Syed Sadath S. 21 21 20 8 16 8 2 67 29 60% 66%
90 Tejashwini R 23 23 23 11 16 8 6 76 34 68% 77%
91 Tejaswi Nagaraju 26 22 25 7 14 9 4 78 29 70% 66%
92 Thanu S 23 23 27 11 19 9 4 82 34 73% 77%
93 Ujwala J 27 25 30 14 18 7 8 90 39 80% 89%
94 Varada Deepak 22 22 26 11 16 7 6 77 33 69% 75%
95 Varsha R 24 24 22 10 17 8 6 77 34 69% 77%
96 Vasundharadevi 31 25 30 13 20 9 8 98 38 88% 86%
97 Veena 30 25 31 14 21 9 8 99 39 88% 89%
98 Vidyashree P 23 23 19 10 14 8 2 66 33 59% 75%
99 Vismaya G D 29 24 30 13 21 9 8 97 37 87% 84%
100 Zabril Hasan K M 21 21 24 8 9 7 10 71 29 63% 66%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
21 18 23 20 14 12 14 84 38
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abhinandan M S 19 16 19 18 13 11 14 76 34 90% 89%
2 Aditi Shukla 20 18 21 20 12 11 14 78 38 93% 100%
3 Aishwarya Anant Acharya 19 18 20 18 13 11 12 75 36 89% 95%
4 Akshay Gouda 16 14 20 20 11 9 4 60 34 71% 89%
5 Amulya J C 16 15 21 18 10 9 12 68 33 81% 87%
6 Angith Raj 15 13 16 18 10 9 12 62 31 74% 82%
7 Anup C N 15 8 20 16 11 9 10 65 24 77% 63%
8 Anusha C Hiremath 20 18 22 16 12 12 12 78 34 93% 89%
9 Anusha P L 18 16 22 18 13 12 14 79 34 94% 89%
10 Anusha S 19 15 18 18 13 12 14 76 33 90% 87%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 19 17 21 16 12 11 14 77 33 92% 87%
12 Apoorva R.V 21 18 21 18 13 11 14 80 36 95% 95%
13 Ashitha H N Raj 19 16 21 18 12 10 10 72 34 86% 89%
14 Ashmitha U 20 18 23 20 13 12 14 82 38 98% 100%
15 Ayesh Banu 19 15 21 20 13 11 14 78 35 93% 92%
16 Bhanupriya D 21 18 23 20 14 12 14 84 38 #### 100%
17 Bhavan M S 15 7 20 18 12 10 12 69 25 82% 66%
18 Bhoomika M N 19 15 21 16 12 10 12 74 31 88% 82%
19 Bhoomika N G 21 18 23 20 14 12 14 84 38 #### 100%
20 Bhoomika Patel B 19 18 21 16 11 12 14 77 34 92% 89%
21 Bhuvaneshwari N C 19 18 20 16 11 12 14 76 34 90% 89%
22 Chaitra 20 18 19 18 13 11 14 77 36 92% 95%
23 Chandan V L 17 14 21 20 12 9 12 71 34 85% 89%
24 Chandana C 21 18 23 20 14 12 14 84 38 #### 100%
25 Chandana H P 20 18 22 20 14 12 14 82 38 98% 100%
26 Chetan H Patil 15 12 19 20 10 8 12 64 32 76% 84%
27 Darshan G B 20 17 21 18 13 10 12 76 35 90% 92%
28 Deeksha R 20 17 21 16 13 10 14 78 33 93% 87%
29 Devendra Kumar B T 20 18 22 18 13 12 12 79 36 94% 95%
30 Dhanushree.N 17 13 20 18 12 11 10 70 31 83% 82%
31 Dhanyashree B 18 15 20 20 11 11 14 74 35 88% 92%
32 Disha B 19 17 18 16 12 11 10 70 33 83% 87%
33 H.Nisarga 19 18 21 18 12 12 14 78 36 93% 95%
34 Harish Shekappa Mattur 15 13 16 16 8 10 4 53 29 63% 76%
35 Jithin.K.Sekhar 17 11 14 18 11 8 12 62 29 74% 76%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 19 16 21 18 13 11 12 76 34 90% 89%
37 Kavanasree T P 18 16 19 20 13 10 14 74 36 88% 95%
38 Kiran Kumar N 19 16 20 16 13 12 12 76 32 90% 84%
39 Kousthubha V Gowda 18 14 16 16 13 11 12 70 30 83% 79%
40 Lanchana M L 19 14 21 14 12 11 8 71 28 85% 74%
41 Likitha Puttaswamy 20 17 21 18 13 12 14 80 35 95% 92%
42 Mahima Krishnan 18 14 22 18 12 12 12 76 32 90% 84%
43 Manisha J R 18 14 20 16 11 11 12 72 30 86% 79%
44 Manne Divya Chaithanya 21 18 21 18 12 11 14 79 36 94% 95%
45 Meghana Chandrashekar 19 18 21 20 13 11 14 78 38 93% 100%
46 Meghana M R 21 18 23 16 13 12 12 81 34 96% 89%
47 Mokshitha G Prakash 19 14 20 18 12 12 10 73 32 87% 84%
48 Monika Rajappa B R 19 17 18 16 10 10 14 71 33 85% 87%
49 Monisha K D 20 15 20 14 11 10 12 73 29 87% 76%
50 Moulvika M K 21 18 22 18 13 12 14 82 36 98% 95%
51 Namitha k M 18 15 18 14 11 9 12 68 29 81% 76%
52 Namitha Mariya JiJi 18 15 21 20 11 10 14 74 35 88% 92%
53 Naseeha B Noorulla 21 17 22 18 12 10 14 79 35 94% 92%
54 Neha P Gowda 20 18 23 14 13 12 12 80 32 95% 84%
55 Ningavva B Harijan 18 15 19 18 11 11 14 73 33 87% 87%
56 Nisarga M V 18 16 20 14 12 11 12 73 30 87% 79%
57 Pavan B K 20 18 20 18 13 10 14 77 36 92% 95%
58 Prajwal Raj R Biradar 12 11 18 12 7 9 8 54 23 64% 61%
59 Prerana B R 15 18 23 20 14 12 14 78 38 93% 100%
60 Pushyaja N R 19 17 16 16 12 9 14 70 33 83% 87%
61 Rachana R 19 18 20 16 11 12 14 76 34 90% 89%
62 Rafeeya Eram 19 16 18 16 13 9 14 73 32 87% 84%
63 Rashmi M K 21 18 23 18 14 12 14 84 36 #### 95%
64 Risha Raj K H 18 13 18 16 12 10 12 70 29 83% 76%
65 Sahana B N 17 17 17 18 10 11 12 67 35 80% 92%
66 Sahana K 19 16 22 18 13 12 12 78 34 93% 89%
67 Sahana S 20 18 21 18 12 12 14 79 36 94% 95%
68 Sandra Babu 15 10 16 16 10 7 8 56 26 67% 68%
69 Saniya Kouser 21 18 22 20 13 11 14 81 38 96% 100%
70 Sanjana Mahendrakar 18 18 22 16 12 12 12 76 34 90% 89%
71 Santoshkumar 19 16 22 18 12 10 12 75 34 89% 89%
72 Sarah Chandana B 19 17 21 18 12 11 14 77 35 92% 92%
73 Shalini M 16 15 17 12 9 10 12 64 27 76% 71%
74 Sharanya K 21 18 23 20 14 12 14 84 38 #### 100%
75 Sheena N 20 18 23 20 14 12 14 83 38 99% 100%
76 Shivkumar 18 15 22 20 12 9 10 71 35 85% 92%
77 Shravya R Gowda 20 18 22 18 13 11 12 78 36 93% 95%
78 Shreya K 12 13 12 6 7 6 10 47 19 56% 50%
79 Shreyas D.L 18 15 21 18 13 10 12 74 33 88% 87%
80 Shweta S Pujari 20 17 22 20 14 11 14 81 37 96% 97%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 15 11 21 20 12 9 12 69 31 82% 82%
82 Sneha S 21 18 21 20 12 11 14 79 38 94% 100%
83 Spoorthi Patil 21 18 22 18 13 12 14 82 36 98% 95%
84 Sruthi T P 17 13 21 20 11 11 12 72 33 86% 87%
85 Sthuthi 18 16 20 16 12 10 12 72 32 86% 84%
86 Sulakshani 21 18 23 20 14 12 14 84 38 #### 100%
87 Sumanth C A 17 17 22 20 11 11 12 73 37 87% 97%
88 Sumedha Bhat 19 15 21 20 13 11 14 78 35 93% 92%
89 Supreetha S Tantri 19 16 22 18 13 9 14 77 34 92% 89%
90 Syeda Noorul Huda 20 17 23 18 13 10 14 80 35 95% 92%
91 Tejaswini K R 19 18 21 18 12 12 12 76 36 90% 95%
92 Tushar S R 22 18 22 18 14 12 14 84 36 #### 95%
93 Vaibhav Mishra 19 16 17 18 12 12 12 72 34 86% 89%
94 Vandana Shekar 17 17 18 16 12 9 14 70 33 83% 87%
95 Vinay Gowda S 21 18 22 18 13 12 14 82 36 98% 95%
96 Vinay S 20 17 20 16 14 11 14 79 33 94% 87%
97 Yashaswini M E 16 14 19 18 12 10 12 69 32 82% 84%
98 Yashaswini N 20 16 23 16 11 12 12 78 32 93% 84%
99 Yogeshwara S M 16 11 19 16 11 10 10 66 27 79% 71%
100 0% 0%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted    
28 23 31 20 20 10 16 105 43    
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended    
1 Abhinandan M S 25 23 30 20 16 9 16 96 43 91% 100%
2 Aditi Shukla 25 21 30 20 15 9 16 95 41 90% 95%
3 Aishwarya Anant Acharya 25 17 26 20 16 10 14 91 37 87% 86%
4 Akshay Gouda 27 22 25 20 18 10 16 96 42 91% 98%
5 Amulya J C 25 20 24 20 17 8 14 88 40 84% 93%
6 Angith Raj 23 19 23 18 13 9 14 82 37 78% 86%
7 Anup C N 17 10 22 12 7 8 12 66 22 63% 51%
8 Anusha C Hiremath 20 16 25 20 12 9 10 76 36 72% 84%
9 Anusha P L 25 19 27 20 17 9 14 92 39 88% 91%
10 Anusha S 25 23 28 20 16 9 16 94 43 90% 100%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 22 18 24 20 14 8 14 82 38 78% 88%
12 Apoorva R.V 25 21 29 18 17 9 16 96 39 91% 91%
13 Ashitha H N Raj 25 17 25 14 17 8 8 83 31 79% 72%
14 Ashmitha U 23 20 29 20 16 8 16 92 40 88% 93%
15 Ayesh Banu 25 22 30 20 16 9 12 92 42 88% 98%
16 Bhanupriya D 28 23 31 20 19 10 16 104 43 99% 100%
17 Bhavan M S 19 11 21 14 13 8 8 69 25 66% 58%
18 Bhoomika M N 20 17 23 18 13 8 12 76 35 72% 81%
19 Bhoomika N G 28 22 31 20 20 10 16 105 42 #### 98%
20 Bhoomika Patel B 22 17 23 20 18 8 12 83 37 79% 86%
21 Bhuvaneshwari N C 20 17 24 18 13 9 14 80 35 76% 81%
22 Chaitra 26 23 31 18 17 9 16 99 41 94% 95%
23 Chandan V L 26 22 27 20 19 7 10 89 42 85% 98%
24 Chandana C 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
25 Chandana H P 23 20 28 20 15 9 12 87 40 83% 93%
26 Chetan H Patil 23 18 24 20 16 7 14 84 38 80% 88%
27 Darshan G B 26 23 30 20 16 8 16 96 43 91% 100%
28 Deeksha R 28 23 27 20 18 10 16 99 43 94% 100%
29 Devendra Kumar B T 25 21 23 18 20 9 14 91 39 87% 91%
30 Dhanushree.N 24 22 27 20 15 9 16 91 42 87% 98%
31 Dhanyashree B 28 21 31 20 20 10 16 105 41 #### 95%
32 Disha B 21 15 21 18 12 8 12 74 33 70% 77%
33 H.Nisarga 23 20 28 20 13 9 12 85 40 81% 93%
34 Harish Shekappa Mattur 3 3 4 4 2 4 2 15 7 14% 16%
35 Jithin.K.Sekhar 17 11 18 16 11 7 12 65 27 62% 63%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
37 Kavanasree T P 26 23 30 20 17 9 16 98 43 93% 100%
38 Kiran Kumar N 26 23 28 16 19 10 16 99 39 94% 91%
39 Kousthubha V Gowda 25 17 26 16 17 9 8 85 33 81% 77%
40 Lanchana M L 26 19 23 16 19 9 16 93 35 89% 81%
41 Likitha Puttaswamy 26 19 30 20 19 10 12 97 39 92% 91%
42 Mahima Krishnan 21 17 24 18 13 8 10 76 35 72% 81%
43 Manisha J R 24 19 29 18 15 9 12 89 37 85% 86%
44 Manne Divya Chaithanya 28 23 31 20 20 10 14 103 43 98% 100%
45 Meghana Chandrashekar 26 23 31 20 17 9 16 99 43 94% 100%
46 Meghana M R 28 23 25 16 19 9 16 97 39 92% 91%
47 Mokshitha G Prakash 28 23 28 18 18 10 16 100 41 95% 95%
48 Monika Rajappa B R 25 21 29 20 15 9 14 92 41 88% 95%
49 Monisha K D 26 19 29 20 18 10 14 97 39 92% 91%
50 Moulvika M K 26 23 31 20 20 9 16 102 43 97% 100%
51 Namitha k M 26 21 22 20 14 8 16 86 41 82% 95%
52 Namitha Mariya JiJi 24 22 26 18 15 9 14 88 40 84% 93%
53 Naseeha B Noorulla 25 22 23 18 14 9 16 87 40 83% 93%
54 Neha P Gowda 25 21 30 18 15 8 12 90 39 86% 91%
55 Ningavva B Harijan 21 17 24 18 14 9 12 80 35 76% 81%
56 Nisarga M V 25 23 28 14 15 9 10 87 37 83% 86%
57 Pavan B K 27 23 31 20 17 9 16 100 43 95% 100%
58 Prajwal Raj R Biradar 27 23 29 20 19 9 16 100 43 95% 100%
59 Prerana B R 26 23 31 20 17 9 16 99 43 94% 100%
60 Pushyaja N R 21 18 28 20 16 9 12 86 38 82% 88%
61 Rachana R 24 23 27 16 16 8 16 91 39 87% 91%
62 Rafeeya Eram 23 20 24 18 13 9 12 81 38 77% 88%
63 Rashmi M K 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
64 Risha Raj K H 23 18 26 20 16 8 14 87 38 83% 88%
65 Sahana B N 24 18 27 20 15 9 14 89 38 85% 88%
66 Sahana K 26 20 27 20 19 9 16 97 40 92% 93%
67 Sahana S 28 23 31 20 20 10 14 103 43 98% 100%
68 Sandra Babu 2 6 4 0 1 1 4 12 6 11% 14%
69 Saniya Kouser 26 21 26 20 19 9 14 94 41 90% 95%
70 Sanjana Mahendrakar 26 23 27 20 13 9 16 91 43 87% 100%
71 Santoshkumar 27 21 29 20 20 9 16 101 41 96% 95%
72 Sarah Chandana B 26 21 27 16 17 9 16 95 37 90% 86%
73 Shalini M 23 18 27 20 15 10 12 87 38 83% 88%
74 Sharanya K 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
75 Sheena N 24 22 26 18 15 9 16 90 40 86% 93%
76 Shivkumar 28 23 30 20 19 10 16 103 43 98% 100%
77 Shravya R Gowda 28 21 30 20 20 10 16 104 41 99% 95%
78 Shreya K 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
79 Shreyas D.L 21 15 27 18 13 9 14 84 33 80% 77%
80 Shweta S Pujari 26 23 27 18 19 9 14 95 41 90% 95%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 28 23 27 14 19 10 16 100 37 95% 86%
82 Sneha S 27 21 31 18 19 9 16 102 39 97% 91%
83 Spoorthi Patil 22 18 24 20 12 9 12 79 38 75% 88%
84 Sruthi T P 20 13 24 20 12 9 10 75 33 71% 77%
85 Sthuthi 20 17 20 18 14 5 12 71 35 68% 81%
86 Sulakshani 25 23 30 20 17 9 16 97 43 92% 100%
87 Sumanth C A 27 21 28 20 19 10 16 100 41 95% 95%
88 Sumedha Bhat 25 21 30 20 17 9 14 95 41 90% 95%
89 Supreetha S Tantri 28 23 30 20 19 10 16 103 43 98% 100%
90 Syeda Noorul Huda 24 23 29 18 17 8 16 94 41 90% 95%
91 Tejaswini K R 27 22 29 20 16 10 14 96 42 91% 98%
92 Tushar S R 28 23 31 20 20 10 16 105 43 #### 100%
93 Vaibhav Mishra 27 21 27 20 19 10 16 99 41 94% 95%
94 Vandana Shekar 26 19 29 20 19 9 10 93 39 89% 91%
95 Vinay Gowda S 26 21 28 20 17 8 16 95 41 90% 95%
96 Vinay S 27 23 30 20 19 9 14 99 43 94% 100%
97 Yashaswini M E 27 21 28 20 20 10 14 99 41 94% 95%
98 Yashaswini N 19 16 20 16 13 8 12 72 32 69% 74%
99 Yogeshwara S M 25 23 28 20 14 8 12 87 43 83% 100%
100 0 0 0% 0%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
22 11 24 16 13 10 6 75 27
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abhinandan M S 20 10 22 14 9 9 6 66 24 88% 89%
2 Aditi Shukla 14 11 19 16 13 7 6 59 27 79% 100%
3 Aishwarya Anant Acharya 20 7 18 14 9 10 6 63 21 84% 78%
4 Akshay Gouda 17 10 20 10 7 9 6 59 20 79% 74%
5 Amulya J C 16 9 18 14 8 9 6 57 23 76% 85%
6 Angith Raj 19 7 19 12 2 6 4 50 19 67% 70%
7 Anup C N 15 9 16 12 9 4 6 50 21 67% 78%
8 Anusha C Hiremath 20 11 17 12 12 10 6 65 23 87% 85%
9 Anusha P L 17 8 17 14 10 9 6 59 22 79% 81%
10 Anusha S 19 6 21 14 10 9 6 65 20 87% 74%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 21 10 22 14 13 9 6 71 24 95% 89%
12 Apoorva R.V 20 9 21 16 11 7 6 65 25 87% 93%
13 Ashitha H N Raj 16 11 15 6 9 6 6 52 17 69% 63%
14 Ashmitha U 18 9 18 14 11 9 6 62 23 83% 85%
15 Ayesh Banu 18 9 21 14 11 8 6 64 23 85% 85%
16 Bhanupriya D 20 9 19 10 13 10 6 68 19 91% 70%
17 Bhavan M S 17 9 19 14 10 5 6 57 23 76% 85%
18 Bhoomika M N 18 11 20 8 9 9 6 62 19 83% 70%
19 Bhoomika N G 22 11 24 14 13 9 6 74 25 99% 93%
20 Bhoomika Patel B 18 9 15 10 11 8 6 58 19 77% 70%
21 Bhuvaneshwari N C 18 11 20 10 11 10 6 65 21 87% 78%
22 Chaitra 22 11 23 6 13 10 6 74 17 99% 63%
23 Chandan V L 17 11 18 8 10 7 6 58 19 77% 70%
24 Chandana C 22 11 24 14 13 9 6 74 25 99% 93%
25 Chandana H P 21 10 24 14 13 10 6 74 24 99% 89%
26 Chetan H Patil 17 10 19 8 8 7 6 57 18 76% 67%
27 Darshan G B 21 10 23 14 12 9 6 71 24 95% 89%
28 Deeksha R 20 11 20 12 11 6 6 63 23 84% 85%
29 Devendra Kumar B T 18 10 18 14 10 7 6 59 24 79% 89%
30 Dhanushree.N 20 8 15 12 12 9 6 62 20 83% 74%
31 Dhanyashree B 21 11 20 12 13 9 6 69 23 92% 85%
32 Disha B 18 8 19 12 11 8 6 62 20 83% 74%
33 H.Nisarga 21 11 21 14 13 10 6 71 25 95% 93%
34 Harish Shekappa Mattur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
35 Jithin.K.Sekhar 15 9 22 6 8 8 6 59 15 79% 56%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 21 11 24 16 12 10 6 73 27 97% 100%
37 Kavanasree T P 20 11 22 12 9 10 6 67 23 89% 85%
38 Kiran Kumar N 17 10 20 12 13 8 6 64 22 85% 81%
39 Kousthubha V Gowda 18 10 19 14 11 8 4 60 24 80% 89%
40 Lanchana M L 22 10 22 10 13 9 6 72 20 96% 74%
41 Likitha Puttaswamy 20 10 19 12 13 7 6 65 22 87% 81%
42 Mahima Krishnan 14 6 15 10 10 5 2 46 16 61% 59%
43 Manisha J R 19 10 22 16 10 9 6 66 26 88% 96%
44 Manne Divya Chaithanya 17 9 23 16 9 10 4 63 25 84% 93%
45 Meghana Chandrashekar 22 11 23 14 11 10 6 72 25 96% 93%
46 Meghana M R 17 10 17 12 10 7 6 57 22 76% 81%
47 Mokshitha G Prakash 17 9 19 14 8 7 6 57 23 76% 85%
48 Monika Rajappa B R 20 10 19 14 12 9 6 66 24 88% 89%
49 Monisha K D 18 10 19 12 11 8 4 60 22 80% 81%
50 Moulvika M K 21 11 20 14 12 9 6 68 25 91% 93%
51 Namitha k M 16 6 17 12 6 5 4 48 18 64% 67%
52 Namitha Mariya JiJi 21 10 22 12 13 9 6 71 22 95% 81%
53 Naseeha B Noorulla 16 6 20 12 8 8 6 58 18 77% 67%
54 Neha P Gowda 15 10 16 12 12 9 6 58 22 77% 81%
55 Ningavva B Harijan 19 10 22 16 11 9 6 67 26 89% 96%
56 Nisarga M V 15 10 20 16 8 8 6 57 26 76% 96%
57 Pavan B K 20 10 19 14 11 7 6 63 24 84% 89%
58 Prajwal Raj R Biradar 21 10 18 12 13 7 6 65 22 87% 81%
59 Prerana B R 17 9 18 16 11 8 6 60 25 80% 93%
60 Pushyaja N R 20 10 20 14 9 9 6 64 24 85% 89%
61 Rachana R 21 10 21 12 11 10 6 69 22 92% 81%
62 Rafeeya Eram 21 11 18 14 12 10 6 67 25 89% 93%
63 Rashmi M K 20 11 22 16 10 10 6 68 27 91% 100%
64 Risha Raj K H 17 10 19 12 10 9 6 61 22 81% 81%
65 Sahana B N 20 11 19 10 11 8 6 64 21 85% 78%
66 Sahana K 19 10 18 14 12 8 6 63 24 84% 89%
67 Sahana S 17 9 18 14 8 8 6 57 23 76% 85%
68 Sandra Babu 0 10 6 4 2 3 0 11 14 15% 52%
69 Saniya Kouser 21 8 21 12 11 9 6 68 20 91% 74%
70 Sanjana Mahendrakar 17 10 18 12 13 9 6 63 22 84% 81%
71 Santoshkumar 19 11 18 12 13 7 6 63 23 84% 85%
72 Sarah Chandana B 21 9 21 14 13 9 6 70 23 93% 85%
73 Shalini M 17 9 18 10 9 7 6 57 19 76% 70%
74 Sharanya K 22 11 24 16 12 9 6 73 27 97% 100%
75 Sheena N 22 11 24 16 12 9 6 73 27 97% 100%
76 Shivkumar 17 10 19 8 9 8 6 59 18 79% 67%
77 Shravya R Gowda 21 10 22 12 13 9 6 71 22 95% 81%
78 Shreya K 19 9 20 14 11 7 6 63 23 84% 85%
79 Shreyas D.L 20 11 18 14 12 8 4 62 25 83% 93%
80 Shweta S Pujari 20 10 22 10 11 9 6 68 20 91% 74%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 18 9 20 10 9 10 6 63 19 84% 70%
82 Sneha S 21 10 21 12 12 9 6 69 22 92% 81%
83 Spoorthi Patil 17 11 15 8 12 8 6 58 19 77% 70%
84 Sruthi T P 18 9 20 8 11 9 6 64 17 85% 63%
85 Sthuthi 19 10 19 12 10 8 6 62 22 83% 81%
86 Sulakshani 22 11 23 14 13 9 6 73 25 97% 93%
87 Sumanth C A 20 10 24 14 9 10 6 69 24 92% 89%
88 Sumedha Bhat 18 11 18 12 10 9 6 61 23 81% 85%
89 Supreetha S Tantri 17 8 17 12 11 9 6 60 20 80% 74%
90 Syeda Noorul Huda 18 10 19 14 11 9 6 63 24 84% 89%
91 Tejaswini K R 20 11 17 14 11 10 6 64 25 85% 93%
92 Tushar S R 22 11 24 14 13 10 6 75 25 #### 93%
93 Vaibhav Mishra 21 11 21 12 13 9 6 70 23 93% 85%
94 Vandana Shekar 14 10 17 12 11 8 6 56 22 75% 81%
95 Vinay Gowda S 19 11 15 14 12 10 6 62 25 83% 93%
96 Vinay S 21 11 20 12 13 8 6 68 23 91% 85%
97 Yashaswini M E 21 9 21 12 13 7 6 68 21 91% 78%
98 Yashaswini N 21 10 22 6 13 9 6 71 16 95% 59%
99 Yogeshwara S M 15 9 21 8 12 8 6 62 17 83% 63%
100 0% 0%
Sl No Name Kriya Shareera Rachana Shareera Padartha Vignana Moulika Siddantha Sanskrit TOTAL %
Theory Practical Theory Practical Theory Theory Theory Theory Practical TH PR
Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted Total class conducted
23 20 28 14 15 9 11 86 34
Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended Total class attended
1 Abhinandan M S 11 10 14 6 6 6 4 41 16 48% 47%
2 Aditi Shukla 23 20 28 14 15 9 11 86 34 #### 100%
3 Aishwarya Anant Acharya 17 13 22 10 13 7 8 67 23 78% 68%
4 Akshay Gouda 16 17 22 10 10 8 9 65 27 76% 79%
5 Amulya J C 20 20 24 12 12 7 10 73 32 85% 94%
6 Angith Raj 14 9 18 10 7 5 4 48 19 56% 56%
7 Anup C N 15 11 22 14 10 7 10 64 25 74% 74%
8 Anusha C Hiremath 20 17 23 12 13 8 10 74 29 86% 85%
9 Anusha P L 20 18 25 14 14 9 10 78 32 91% 94%
10 Anusha S 22 19 25 12 13 8 11 79 31 92% 91%
11 Aparna Sreejakumary Prasannan 22 17 23 14 15 9 11 80 31 93% 91%
12 Apoorva R.V 21 17 26 12 13 8 10 78 29 91% 85%
13 Ashitha H N Raj 15 9 20 8 11 3 6 55 17 64% 50%
14 Ashmitha U 22 19 25 14 14 9 10 80 33 93% 97%
15 Ayesh Banu 20 17 20 8 11 6 10 67 25 78% 74%
16 Bhanupriya D 22 18 27 14 14 6 11 80 32 93% 94%
17 Bhavan M S 17 12 24 14 11 6 8 66 26 77% 76%
18 Bhoomika M N 22 17 25 8 14 9 10 80 25 93% 74%
19 Bhoomika N G 23 20 26 14 14 9 11 83 34 97% 100%
20 Bhoomika Patel B 18 10 22 14 13 7 10 70 24 81% 71%
21 Bhuvaneshwari N C 17 14 20 12 12 6 8 63 26 73% 76%
22 Chaitra 17 15 23 10 12 4 8 64 25 74% 74%
23 Chandan V L 16 13 24 12 13 9 9 71 25 83% 74%
24 Chandana C 23 20 28 14 15 9 11 86 34 #### 100%
25 Chandana H P 20 17 24 12 13 8 10 75 29 87% 85%
26 Chetan H Patil 19 13 23 14 12 9 9 72 27 84% 79%
27 Darshan G B 22 16 27 14 15 9 11 84 30 98% 88%
28 Deeksha R 18 16 24 10 12 6 10 70 26 81% 76%
29 Devendra Kumar B T 18 15 20 12 9 8 10 65 27 76% 79%
30 Dhanushree.N 21 16 24 14 13 6 11 75 30 87% 88%
31 Dhanyashree B 22 19 26 8 14 6 11 79 27 92% 79%
32 Disha B 16 11 20 6 10 6 9 61 17 71% 50%
33 H.Nisarga 21 20 26 14 14 9 11 81 34 94% 100%
34 Harish Shekappa Mattur 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
35 Jithin.K.Sekhar 14 14 21 12 12 8 11 66 26 77% 76%
36 Karumuri Meher Sneha Bharathi 20 15 21 14 11 7 9 68 29 79% 85%
37 Kavanasree T P 18 10 20 10 12 7 9 66 20 77% 59%
38 Kiran Kumar N 16 17 19 10 13 6 9 63 27 73% 79%
39 Kousthubha V Gowda 19 13 23 14 13 8 10 73 27 85% 79%
40 Lanchana M L 20 17 21 12 13 8 9 71 29 83% 85%
41 Likitha Puttaswamy 21 20 24 10 15 5 11 76 30 88% 88%
42 Mahima Krishnan 18 18 21 10 12 4 9 64 28 74% 82%
43 Manisha J R 20 17 21 14 14 6 11 72 31 84% 91%
44 Manne Divya Chaithanya 22 20 28 14 15 9 11 85 34 99% 100%
45 Meghana Chandrashekar 21 19 26 14 14 8 11 80 33 93% 97%
46 Meghana M R 21 17 24 14 11 7 11 74 31 86% 91%
47 Mokshitha G Prakash 21 20 21 14 13 8 10 73 34 85% 100%
48 Monika Rajappa B R 19 18 22 12 13 8 9 71 30 83% 88%
49 Monisha K D 21 17 23 10 13 6 8 71 27 83% 79%
50 Moulvika M K 22 20 25 14 13 9 10 79 34 92% 100%
51 Namitha k M 18 17 18 8 9 7 8 60 25 70% 74%
52 Namitha Mariya JiJi 20 13 20 12 11 8 9 68 25 79% 74%
53 Naseeha B Noorulla 21 16 22 12 13 8 9 73 28 85% 82%
54 Neha P Gowda 22 20 22 14 13 8 11 76 34 88% 100%
55 Ningavva B Harijan 23 17 23 12 13 8 9 76 29 88% 85%
56 Nisarga M V 23 20 22 14 14 8 11 78 34 91% 100%
57 Pavan B K 21 19 24 10 12 6 11 74 29 86% 85%
58 Prajwal Raj R Biradar 23 17 25 14 14 8 10 80 31 93% 91%
59 Prerana B R 22 20 27 14 14 7 9 79 34 92% 100%
60 Pushyaja N R 20 19 22 12 11 8 10 71 31 83% 91%
61 Rachana R 19 15 25 14 12 7 9 72 29 84% 85%
62 Rafeeya Eram 21 19 25 8 13 6 10 75 27 87% 79%
63 Rashmi M K 22 17 26 14 13 8 10 79 31 92% 91%
64 Risha Raj K H 20 15 23 14 14 8 10 75 29 87% 85%
65 Sahana B N 21 17 21 12 14 8 10 74 29 86% 85%
66 Sahana K 21 17 22 10 12 8 10 73 27 85% 79%
67 Sahana S 20 13 21 10 13 8 9 71 23 83% 68%
68 Sandra Babu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0%
69 Saniya Kouser 19 15 23 10 13 5 10 70 25 81% 74%
70 Sanjana Mahendrakar 19 19 24 10 12 6 10 71 29 83% 85%
71 Santoshkumar 20 15 21 12 12 8 9 70 27 81% 79%
72 Sarah Chandana B 21 17 23 14 14 8 11 77 31 90% 91%
73 Shalini M 20 19 18 10 11 8 11 68 29 79% 85%
74 Sharanya K 23 20 28 14 15 9 11 86 34 #### 100%
75 Sheena N 21 17 25 14 14 8 10 78 31 91% 91%
76 Shivkumar 14 10 16 10 10 5 8 53 20 62% 59%
77 Shravya R Gowda 23 20 27 12 14 8 11 83 32 97% 94%
78 Shreya K 21 20 22 8 13 6 10 72 28 84% 82%
79 Shreyas D.L 19 15 25 14 13 8 10 75 29 87% 85%
80 Shweta S Pujari 21 19 23 8 13 6 9 72 27 84% 79%
81 Siddeshkumar Kyadigeri 18 15 18 6 13 6 9 64 21 74% 62%
82 Sneha S 21 19 25 10 13 6 11 76 29 88% 85%
83 Spoorthi Patil 17 18 25 14 14 7 10 73 32 85% 94%
84 Sruthi T P 18 20 28 14 13 9 11 79 34 92% 100%
85 Sthuthi 19 12 17 14 14 9 7 66 26 77% 76%
86 Sulakshani 22 15 23 10 12 5 9 71 25 83% 74%
87 Sumanth C A 20 18 25 14 13 9 11 78 32 91% 94%
88 Sumedha Bhat 18 20 25 10 13 8 10 74 30 86% 88%
89 Supreetha S Tantri 17 20 25 14 15 8 9 74 34 86% 100%
90 Syeda Noorul Huda 18 15 26 14 13 9 10 76 29 88% 85%
91 Tejaswini K R 20 19 24 12 12 5 10 71 31 83% 91%
92 Tushar S R 22 18 23 14 13 7 9 74 32 86% 94%
93 Vaibhav Mishra 21 14 22 10 15 7 9 74 24 86% 71%
94 Vandana Shekar 14 11 25 12 9 9 10 67 23 78% 68%
95 Vinay Gowda S 19 18 27 14 14 9 10 79 32 92% 94%
96 Vinay S 21 19 21 10 15 6 10 73 29 85% 85%
97 Yashaswini M E 21 18 24 14 15 9 10 79 32 92% 94%
98 Yashaswini N 21 12 20 8 11 6 8 66 20 77% 59%
99 Yogeshwara S M 15 14 21 10 11 8 5 60 24 70% 71%
100 0% 0%